İslam’ın Rusya’daki Ayak İzi: Sultan Galiyev

·
Okunma
·
Beğeni
·
54
Gösterim
Adı:
İslam’ın Rusya’daki Ayak İzi: Sultan Galiyev
Baskı tarihi:
15 Nisan 2019
Sayfa sayısı:
502
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058070714
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sebilürreşad Yayınları
Sebîlürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan ile Sebilürreşad Dergisi Yayın Koordinatörü Mehmet Poyraz’ın ortak çalışmasıyla bir buçuk yılda hazırlanan bu çalışmada, Sultan Galiyev’in hayat öyküsüne dair bilinmeyenlerin ele alınmış, onun Rusya Müslümanlarına dair hayali ve gayreti hiç işlenmediği biçimiyle tetkik edilmiştir. Yakın tarihimizin iki önemli ismi; Enver Paşa ile Mustafa Kemal’in, Sultan Galiyev’in Rusya’da yürüttüğü Müslüman halkların birleştirilmesi çalışmasından haberdar oldukları ortaya çıkıyor.

***
Yüzyıllar süren Rus İmparatorluğu’nun çöküşü 1917’nin ilk günlerine rastlar. İmparatorluğu yöneten Çar II. Nikola aynı yılın Mart ayında tahttan indirilir. Bu süreç Şubat Devrimi olarak bilinir. Yine 1917 yılının sonlarına doğru, Sovyetler Birliği’nin kurucularından Lenin’in “Tarihin hızlandırılmış hâli” olarak tarif ettiği “Ekim Devrimi” sürecine girilir. Lenin ülkedeki bütün halklara “Kendi kaderlerini belirleme hakkı” çağrısında bulunur. Çoğu Müslüman olan bu halklar Lenin’in çağrısına inanır ve yeni rejim Bolşevizm etrafında toplanmaya başlar.

Rusya’da, 1918’in Ocak ve Şubat aylarında Müslümanların iki lideri, ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olur. Bu isimler Molla Nur Vahidov ve Sultan Galiyev’dir. İç savaş esnasında Vahidov, Çarlık yanlısı güçler tarafından idam edilir. Bölge Müslümanlarının kaderi Sultan Galiyev’in ellerindedir. Marksizmi İslamlaştırır. Milli ve yerli düşünceye sahiptir. Bunu da İslam’ın Marksist haliyle açıklar.

Rus Bolşevikler tarafından kendilerine vaat edilen bağımsız İslâm ülkesini Moskova’dan isteyen Sultan Galiyev, büyük mücadeleler verecektir. Ancak onun hayatı da Stalin’in emriyle kurşuna dizilerek idam edilerek son bulacaktır. Mezarı dahi halen bilinmiyor. Galiyev’in suçu; “Pantürkist ve Panislamist” fikirlere sahip olmasıdır ve bu fikirler etrafında Müslüman halkları örgütlüyor olmasıdır.

Galiyev üzerine giydirilen ideolojik gömlekleriyle de incelemeye değer bir isimdir:
Komünist mi?
Marksist mi?
Panislamist mi?
Pantürkist mi?
Galiyev hakkında son yıllarda da kitaplar ve makaleler yazılır. Konuları ve içeriklerin çoğu birbirine yakındır. Sultan Galiyev hakkında uzun yıllar önce Sebîlürreşad’da çıkan yazılardansa kimse bahsetmez.

Yakın tarihimizin bu önemli karakterinin gizemli hayatı ve ideolojik duruşu hakkında ilk kez okuyacağınız bilgilerle hazırlanan bu kitap, Galiyev’e yeni bir ideolojik gömlek giydirmek amacıyla değil, Galiyev’in giydiği gömleğin tarifinden ibarettir.
Vildan Karaca
Vildan Karaca İslam’ın Rusya’daki Ayak İzi: Sultan Galiyev'i inceledi.
502 syf.
·11 günde·Beğendi·10/10 puan
Bugüne kadar yazılmış Sultan Galiyev kitaplarını bir kenara koyup bizlere bambaşka bir sultan galiyev portresi sunuyor. Kitap epey iddialı ama bunu da belgeliyor. Yazarların gazeteci kökenli olması kitabı güzelleştirmiş.
Anadolu'daki bu Sovyet yapı, günümüzde; Erzincan, Tunceli ve Bayburt illerini kapsamaktadır. Erzincan Sovyeti'nin yönetiminde önemli sayıda Ermenilerde bulunmaktadır. Ruslar giderken bunları silahlandırır. Buradan türeyen Ermeni eşkiyaları daha sonraları Bakü'ye kadar katliamlar yapmışlardır.
Oy hakkının sınıf ayrımı yapmadan bütün halklara verilmesi gerektiğini belirten Galiyev; "Müslüman halklar proleter halklardır" der. Galiyev'in öngördüğü "proleter halk" düşüncesi kabul görmez. Nedeni ise, Marksizme ve Bolşevik düşünceye aykırıdır "proleter halk" kavramı.
1911 yılında Sultan Galiyev Tatar Öğretmen Okulu'nu birincilikle bitirir. Artık öğretmendir babası gibi. Başkurdistan'ın değişik bölgelerinde öğretmenlik yapar. Zaten iyi olan Rusçasını öğretmen okulunda çok iyi düzeye getirir. Kitap çevirileri yapar. Tolstoy'un, Puşkin'in Rusça eserlerini Tatarca ve Başkurtçaya teercüme eder.
Nisan 1917'de Petrograd'da bulunan Finlandiya Garı'na trenle giriş yapan Lenin'in Rusya'ya girişini, hatta Bolşevik ihtilalinin başlama sürecinin maddi finansörü daha çok Almanya bilinir. Aslında Parvus'tur, gerçi değişen bir şey yoktur.
Rusya'da 1905 ile 1917 yılları arasında Müslümanların katıldığı kongreler gerçekleştirildi. Bu kongrelerin toplam sayısı beştir. En çok iz bırakan kongreler; birincisi ve sonuncusu olan beşinci kongredir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam’ın Rusya’daki Ayak İzi: Sultan Galiyev
Baskı tarihi:
15 Nisan 2019
Sayfa sayısı:
502
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058070714
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sebilürreşad Yayınları
Sebîlürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan ile Sebilürreşad Dergisi Yayın Koordinatörü Mehmet Poyraz’ın ortak çalışmasıyla bir buçuk yılda hazırlanan bu çalışmada, Sultan Galiyev’in hayat öyküsüne dair bilinmeyenlerin ele alınmış, onun Rusya Müslümanlarına dair hayali ve gayreti hiç işlenmediği biçimiyle tetkik edilmiştir. Yakın tarihimizin iki önemli ismi; Enver Paşa ile Mustafa Kemal’in, Sultan Galiyev’in Rusya’da yürüttüğü Müslüman halkların birleştirilmesi çalışmasından haberdar oldukları ortaya çıkıyor.

***
Yüzyıllar süren Rus İmparatorluğu’nun çöküşü 1917’nin ilk günlerine rastlar. İmparatorluğu yöneten Çar II. Nikola aynı yılın Mart ayında tahttan indirilir. Bu süreç Şubat Devrimi olarak bilinir. Yine 1917 yılının sonlarına doğru, Sovyetler Birliği’nin kurucularından Lenin’in “Tarihin hızlandırılmış hâli” olarak tarif ettiği “Ekim Devrimi” sürecine girilir. Lenin ülkedeki bütün halklara “Kendi kaderlerini belirleme hakkı” çağrısında bulunur. Çoğu Müslüman olan bu halklar Lenin’in çağrısına inanır ve yeni rejim Bolşevizm etrafında toplanmaya başlar.

Rusya’da, 1918’in Ocak ve Şubat aylarında Müslümanların iki lideri, ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olur. Bu isimler Molla Nur Vahidov ve Sultan Galiyev’dir. İç savaş esnasında Vahidov, Çarlık yanlısı güçler tarafından idam edilir. Bölge Müslümanlarının kaderi Sultan Galiyev’in ellerindedir. Marksizmi İslamlaştırır. Milli ve yerli düşünceye sahiptir. Bunu da İslam’ın Marksist haliyle açıklar.

Rus Bolşevikler tarafından kendilerine vaat edilen bağımsız İslâm ülkesini Moskova’dan isteyen Sultan Galiyev, büyük mücadeleler verecektir. Ancak onun hayatı da Stalin’in emriyle kurşuna dizilerek idam edilerek son bulacaktır. Mezarı dahi halen bilinmiyor. Galiyev’in suçu; “Pantürkist ve Panislamist” fikirlere sahip olmasıdır ve bu fikirler etrafında Müslüman halkları örgütlüyor olmasıdır.

Galiyev üzerine giydirilen ideolojik gömlekleriyle de incelemeye değer bir isimdir:
Komünist mi?
Marksist mi?
Panislamist mi?
Pantürkist mi?
Galiyev hakkında son yıllarda da kitaplar ve makaleler yazılır. Konuları ve içeriklerin çoğu birbirine yakındır. Sultan Galiyev hakkında uzun yıllar önce Sebîlürreşad’da çıkan yazılardansa kimse bahsetmez.

Yakın tarihimizin bu önemli karakterinin gizemli hayatı ve ideolojik duruşu hakkında ilk kez okuyacağınız bilgilerle hazırlanan bu kitap, Galiyev’e yeni bir ideolojik gömlek giydirmek amacıyla değil, Galiyev’in giydiği gömleğin tarifinden ibarettir.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Vildan Karaca
  • Muhammed Işık

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0