Adı:
İslam'ın Vadettikleri
Baskı tarihi:
Temmuz 2018
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050828658
Çeviri:
Cemal Aydın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Batı, yüzyıllar boyunca Müslümanları barbarlıkla, İslâm dünyasını da gericilikle suçladı, suçluyor. Batı, İslâm ülkelerine karşı Haçlı ruhunu dün olduğu kadar bugün de bazen sinsice, bazen alenen devam ettiriyor. Batı, kendi insanını gerek okul gerekse medya yoluyla İslâm düşmanı olarak yetiştiriyor. Batı, Müslümanlara her türlü iftirayı atmaya, kara çalmaya devam ediyor…

Roger Garaudy İslâm’ın Vâdettikleri’nde, İslâm’a ve Müslümanlara yapılan bütün saldırılara tek tek cevap veriyor. Müslümanlar olmasaydı, Batı’nın hâlâ Ortaçağ karalığında insanlık dışı bir hayat süreceğini ve asıl barbarların Batılılar olduğunu haykırıyor. Batı’nın her bakımdan iflas ettiğini açıklıyor. İslâm medeniyetinin dünyanın gelmiş geçmiş en soylu ve en insancıl medeniyeti olduğunu apaçık ispat ediyor. İslâm’ın gerçek değerini ve yüceliğini Batılı aydınlara reddedemeyecekleri bilgi ve belgelerle kabul ettiriyor. Batı’nın ve insanlık âleminin ancak İslâm bilgeliği ve insan anlayışıyla barış ve huzura ereceğini bütün aydın zihinlere yerleştiriyor.
231 syf.
·10 günde·8/10
Bu kitabinda Roger Garaudy'nin İslâm'ı bütün benliği ile kabullendiğini gördüm. Araştırmış, sentezlemiş, olup olabilecek bütün İslâmî kaynakları araştırmış. Gelmiş geçmiş dünya kültürüne katkısı bulunan edebiyattan, bilime, astronomi ve sanata kadar birçok dalda eser veren emek veren Islâm bilginlerini araştırmış, öğrenmiş, özümsemiş ve aktarmış.
Batının anlattıklarının tamamen uydurma olduğuna, herkesi ayakta kandırdığını ve bunu pişkince bir eda ile yaptığını Garaudy cesurca belirtiyor. Aslında itiraf ediyor çünkü kendiside bir batılı ve kendi köklerini yargılıyor, suçluyor. Ne ile hırsızlıkla... Büyük bir medeniyetin onlara olan katkılarını inkar eden ve bir de üstüne üstlük o medeniyetin buluşlarını kendine mal etme hırsızlığını yapmış bulunan medeniyetini suçluyor. Aslında Batının ne kadar gerici ve bağnaz olduğunu Islâm'ın getirdiği güzelliklerle bu gericilikten kurtulduğunu belirtiyor.
Kitap kesinlikle okunmalı, kütüphanelerde bulundurulmalı. Garaudy herkes tarafından tanınmalı ve okunmalı.
240 syf.
Yazara katılmadığım yerler olsa da kitabı genel anlamda beğendim. Kitabın belli araştırma, gözlem ve tecrübelerden sonra yazıldığı aşikar. Garaudy’nin her paragrafında muazzam bir birikimin yansımasını görebiliyorsunuz. Hristiyanlıktan Antik Yunan Felsefesine, Çin ve Hint medeniyetlerinin düşüncesinden İslâm’a kadar birçok alana dair ciddi bir bilgi birikimine sahip olması, Garaudy’nin bu kitabını değerli kılıyor. Tavsiye ederim.
Kitaba henüz başladım.
Önsöz hariç, ilk sayfanın ilk cümlesiyle irkildim. İkinci sayfayı da bitirip üçüncüye geçtiğimde şaşkınlığın heyecanla karıştığı bir minnettarlık duygusuyla aya kalktım ve kitabı kapatarak: ben bu kitabı yanımda çamtamda gezdiremem. Metroda cafede orda burda okunmaz bu eser.

Bunu ofiste sakin kafayla ve dikkat kesilmiş olarak insanların rahatsız etmeyeceğinden emin olacağım zamanlarda mümkün olduğu kadar izole bir ortamda okumalıyım diyerek masamın tam ortasına koydum.

Roger Garaudy'ye dair belki on belki onbeş yıl önce duyduklarımın mücadelesine hayranlığımın fitilini ateşlemiş olmasına rağmen hiçbir eserini okuma fırsatım olmamıştı.

Ta ki iş için Antalya'da bulunduğum sırada can sıkıntısından sahaflara bir göz atayım diyinceye kadar.

5 tl ye aldığım bu eski kitap güzel bir serüvenin ve ilginç bir okuma listesinin ilk maddesi oldu.

Alimlerin kalitesi yetiştirdiği talebelerin kendisini geçmesiyle ölçülür derler ya; benim nazarımda yazarların kalitesi de yazarın sizinle tanıştırdığı farklı yazarların keyfiyet ve kemmiyetiyle ölçülür. Yazarın gücü ve etkisine ilave olarak bu sayede uzun bir listeyi dolduracak ilginç isimlerle tanışacağımdan eminim.

Kitap bitince bir inceleme yazmayabilirim. İki sayfa için bunu yazdıysam maksat hasıl olmuştur zannediyorum.

Selametle.
240 syf.
·Puan vermedi
Graudy İslam’ı her yönüyle araştırmış sentezlemiş de nedense 1200 ile 1900 lere kadar olan dönemi boş bir dönem olarak niteliyor.O dönemde İslam adına olumlu olarak sadece Safevilerden birkaç örnek veriyor.Osmanlı baskı kurarak Arapları ve İslam’ köreltti diyor.Bunu anlamadım neden Osmanlı düşmanı? O kadar örnek veriyor isimler sıralıyor Türkler hiç yok.İslam’ı sadece Araplara indirgiyor.Günümüzde de İslam’ı kurtuluş reçetesi olarak sunuyor ama İslam sancaktarlığını yine Araplara veriyor.Türkleri İslamla bağdaştırmamasını hatta zarar verdiğini söylemesini kabul etmiyorum.Batı’nın krizde olduğunu söylemesi Doğu’yu bilerek reddedip ondan aldıklarını gizlediğini Batılı olarak söylemesi güzel.
240 syf.
·14 günde·Puan vermedi
Garaudy bu kitabında batılı dostlarına İslamın aslında onlara empoze edilen şekilde olmadığını anlatmaya çalışıyor.Çünkü biliyoruz ki batı medyası müslümanları barbar,istilacı,geri kalmış,cihad için yaşayanlar olarak gösterirken,kendi yaptıklarını,üzerlerine vazife olmayan şeyleri,"yok ben bu başkanı tanımıyorum,diğerini başkan seçiyorum,şu devletin başkenti olarak burayı görüyorum"dediği saçmalıkları,keşif olarak,oradaki insanları kurtarmak olarak gösteriyor.Bu noktada Garaudy,islamın ve cihadın ne olduğunu,ne olmadığını detaylı anlatarak,kafalarında oluşan yanlış düşünceler üzerine düşünmeleri için zemin hazırlıyor.
Batının gelişmek için Doğu'dan nasıl etkilendiğinden delilleriyle bahsediyor.Müslümanların iman aşkıyla,matematiğe,hukuğa,siyasete,şiire,edebiyata,coğrafyaya,tarihe,astronomiye... katkılarını bir bir anlatıyor.
Batının artık yok olmaya başladığını,eğer islam batıda,gerçek manasıyla,her konuda benimsenmezse,bütün dünyayı da bu yok oluşa sürükleyeceğini,sen-ben ayrımından vazgeçip,bir olma,ümmet olma bilincine ulaşılmasının gerekliliğini haykırıyor ve ancak bu şekilde barış ve huzura erişilebileceğini zihinlere yerleştirmeye çalışıyor.
Kitabın dili anlaşılır fakat konular itibarı ile biraz ağır bir kitap.
240 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
Roger Garaudy İslam Düşünce Tarihi açısından çok özel ve önemli bir yere sahip. Fransız bir yazar ve sonradan Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra Fransa tarafından (öncesinde en gözde yazarken) sansürlenen ve büyük haksızlıklara uğratılan, eserleri yasaklanan büyük bir düşünür..
891 yılında bir seyyah, Bağdat'ta yüzden fazla halk kütüphanesinin bulunduğunu kaydeder. Onuncu yüzyılda Irak'taki Necef gibi küçük bir şehrin 40 bin cilt kitabı vardır. İslâm dünyasının öteki kutbunda, Müslüman Ispanya'da, Kurtuba'daki Halife Hakem'in 10. Yy da 400 yüz bin ciltlik bir kütüphanesi vardır. Oysa bundan 4 yüzyıl sonra, Bilge, yani bilgin olarak ünlenen Fransa Kralı 5.Şarl ancak 900 kadar kitap cildini bir araya getirebilmiştir. Bu arada Kahire'deki Halife Aziz'in kütüphanesinde 6 bini matematik ve 18 bini felsefe kitabı olmak üzere 1 milyon 600 bin cilt eser bulunuyordu.
Roger Garaudy
Sayfa 98 - Türk Edebiyatı Vakfı
Çok eşlilik Kur'ân'da vardır. Fakat çok kadınla evlenmeyi kurumlaştıran Kur'ân değildir ki! Daha önce de vardı. Öyleyken Kur'ân'ın bu konuda koyduğu zorunlu şartlar, çok eşliliğe ters düşer. Çünkü Kur'ân kadınlar arasında hem ekonomik hem sevgi hem de cinsel yönden tam bir eşitliğin sağlanmasını ister. Kur'ân'ın bu yöndeki hükümleri harfiyen tatbik edilmek istendiğinde ise çok kadınla evlilik imkansız hâle gelir.
Roger Garaudy
Sayfa 85 - Türk Edebiyatı Vakfı
Seyyid Hüseyin Nasr İslâm İlmî kitabında şöyle der: " Eğer Ortaçağ İslâm bilginleri dirilip de günümüzde tekrar yaşayacak olsalardı, kendilerinin kaynaklık ettiği fikirlerin ilerlemesine değil de, değerler düzeninin tamamen altüst olmasına şaşar kalırlardı."
Roger Garaudy
Sayfa 118 - Türk Edebiyatı Vakfı
Yok bu asırla benim gönül ilişkim,
Darmadağınım, hiçbir şey toplayamaz beni.
Ali Ahmed Said
Roger Garaudy
Sayfa 189 - Türk Edebiyatı Vakfı
Binlerce yıllık bir perspektiften bakıldığında apaçık görülür ki Batı,insanlık tarihinin en büyük canisidir
Kübizm akımını ortaya çıkaranlardan biri olan Juan Gris şöyle diyordu: "Bir ressamın büyüklüğü, kendisinde taşıdığı geçmişin derinliğine bağlıdır."
Roger Garaudy
Sayfa 19 - Türk Edebiyatı Vakfı
Hâfız'ın büyüklüğünü keşfederek onun hakkında " Hâfiz! Seninle boy ölçüşmeye kalkışmak, ne büyük çılgınlık! diyen Goethe, Hâfız'ın kullandığı temalardan birini dört asır sonra yeniden ele alıp kullanacak ve onun bu "Öl ve Ol!" şiiri en ünlü şiirlerinden biri olacaktır.
Roger Garaudy
Sayfa 176 - Türk Edebiyatı Vakfı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam'ın Vadettikleri
Baskı tarihi:
Temmuz 2018
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050828658
Çeviri:
Cemal Aydın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Batı, yüzyıllar boyunca Müslümanları barbarlıkla, İslâm dünyasını da gericilikle suçladı, suçluyor. Batı, İslâm ülkelerine karşı Haçlı ruhunu dün olduğu kadar bugün de bazen sinsice, bazen alenen devam ettiriyor. Batı, kendi insanını gerek okul gerekse medya yoluyla İslâm düşmanı olarak yetiştiriyor. Batı, Müslümanlara her türlü iftirayı atmaya, kara çalmaya devam ediyor…

Roger Garaudy İslâm’ın Vâdettikleri’nde, İslâm’a ve Müslümanlara yapılan bütün saldırılara tek tek cevap veriyor. Müslümanlar olmasaydı, Batı’nın hâlâ Ortaçağ karalığında insanlık dışı bir hayat süreceğini ve asıl barbarların Batılılar olduğunu haykırıyor. Batı’nın her bakımdan iflas ettiğini açıklıyor. İslâm medeniyetinin dünyanın gelmiş geçmiş en soylu ve en insancıl medeniyeti olduğunu apaçık ispat ediyor. İslâm’ın gerçek değerini ve yüceliğini Batılı aydınlara reddedemeyecekleri bilgi ve belgelerle kabul ettiriyor. Batı’nın ve insanlık âleminin ancak İslâm bilgeliği ve insan anlayışıyla barış ve huzura ereceğini bütün aydın zihinlere yerleştiriyor.

Kitabı okuyanlar 47 okur

  • Sümeyye aydın
  • Songül Uçkun
  • Yolcu.
  • Feyzullah TURAN
  • serpil
  • Zübeyir Kamil AKKAYA
  • Esmanur
  • vaqqas vakur
  • Elif Uğur
  • Mehmet gülsoy

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%42.9 (9)
9
%4.8 (1)
8
%38.1 (8)
7
%4.8 (1)
6
%0
5
%4.8 (1)
4
%4.8 (1)
3
%0
2
%0
1
%0