İstanbul'un Tarihçesi ve Sure-i Fetih Tefsiri

·
Okunma
·
Beğeni
·
142
Gösterim
Adı:
İstanbul'un Tarihçesi ve Sure-i Fetih Tefsiri
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
185
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758719610
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gelenek Yayınları
Baskılar:
Fetih Suresi Tefsiri
İstanbul
Merhum İslam alimi Ömer Nasuhi Bilmen'in kaleme aldığı ve İstanbul'un tarihçesi ile Sure-i Feth Tefsiri isimlerini taşıyan iki kitaptan oluşan elinizdeki eserde; İstanbul'un tarihi, tarih boyunca gerçekleştirilen İstanbul kuşatmaları, Fatih'in hayatı ve İstanbul'un fethi, şehrin önemli sima ve yapıları ele alınmakta, ayrıca Fetih suresi, tefsir ilmi geleneği çerçevesinde tefsir edilirken, tasavvufi yönleri ile surenin geleceğe yönelik işaretleri ortaya konulmaktadır. İstanbul fethinin 550. yılı münasebetiyle yeniden yayımladığımız bu eser, İstanbul kitaplığında unutulmuş bir halkayı günyüzüne çıkarıyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İslâm' da güçlük yoktur. Mübarek İslam dilinde hiçbir emir yoktur ki asil itibariyle kolay olmasın, gerek kişiye ve gerekse de topluma yönelik bir mühim bir faydayi içinde barındırmış olmasın.
Tebük Seferi Hz. Peygamber'in (s.a.s) efendimizin 30.000 mucahidden oluşmuş ordu ile Roma Imparatorluguna karşı cihad için yola koyulmasıdır.

Koskoca Roma Imparatorluğu ile mücadele edilmesi Yemenden , Necidden ve diğer yerlerden nice kabileler Medine-i Münevvereye gelip Islam ile şeref bulmuş, müslüman olmuşlardı.
Siz sırf dışınızı zühd ve takva hilesi ile süslemekle, içinizdeki kötülük ve pisliği saklamış olamazsınız. Çünkü o en mukaddes olan ilâhi zat, bütün amellerinizi, hallerinizi, kalplerinizdeki bütün gizlilikleri kati ve kusursuz bilmektedir.
" Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber bulunanlar, inkârlarcilara karşı sert, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onlari rüku eder, secdeye kapanır bir halde görürsün. Onlar yüce Allah'tan yardim ve hoşnutluk dilerler. Yeryüzündeki nişaneleri secdelerinden ötürüdür. Bu onlarin Tevrat'taki vasiflaridir. Incil'deki misalleri de bir ekin gibidir ki, o ekin önceden bir filiz çıkarmış, sonra bunu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış da sapı üzerine dimdik durmuş. Ekincilerin hoşuna gidiyor. Onlarla nankörleri, inkârcıları öfkelendirmek için yüce Allah onlardan iman edip de salih işler işleyenlere bir mağfiret, büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih suresi 29. Ayet )
Insanın hakikati sadece yalnız maddi cisim olan cesetten ibaret değildir. Tam aksine insan, nefs-i nâtıka denilen yüce ruhtan ibarettir. Bu ruhun, bütün şekiller ve hadiselerin resimlenmiş bulunduğu madde ötesi âlemle bir irtibatı ve özel bağlantısı vardır.Ruh, uyku halinde bedeniyle meşgul olmaktan kurtulunca bu manevî aleme yönelir.
Rüyalar zamana ve kişilere göre değişiklik gösterirler. Ve rüyalar çoğu defa nasıl yorumlanmış ise öyle gerçekleşir. Bu yönleri dikkate almak lazımdır. Nitekim bir hadis-i şerifte, "Rüya, yorumlanmadıkça bir kuşun ayağı üzerinedir. Yorumlanınca düşer. Onu kimseye anlatmayın, ancak görüş sahibi olacak derecede âlim kimselere ve sır saklayacak dostlara anlatınız" buyrulmuştur. Rüyayı herkese anlatilmamalidir. Onu ya dosta ya yoruma ehil görüş sahibi kimseye anlatılmalıdır.
[ Âyette geçen] HARAC, :güçlük, darlık, zahmet, meşakkat, güç yetirilemeyecek bir teklif" demektir." La harace fi'l- İslam= Islâm'da harac yoktur. " cümlesinde olduğu gibi, "vebal ve günah yoktur" manasina gelir. Yani zarureti olan kişiye zorluk yoktur der Fetih süresi.
"Mahvoldu o nur-ı müsteâni,
Söndürmeğe sa'y eden edani:
Yani;
Allah'ın nurunu söndürmeye koşan alçaklar,
Silinip mahvoldular ve olacaklar"

Allah nurunu Dünya üzerinde mutlaka tamamlayacaktir!
Hak Teâlâ hazretleri, çok muhterem sevgilisini, Kur'ân-ı Mübîn ile, mucizeler ile, açık deliller ve parlak belgelerle, ilahî kanunlarla gönderdi. Mekke'nin fethi Hayber kalesi fethi sadece birkaçıdır
Mekke Fetih"i gerçekleşirken, Peygamberimiz s.a.s efendimiz ordusunu gözden geçirmiş, kavuşmuş olduğu ilâhi yardımı düşünmüş, hemen mübarek başıni Kasvâ adindaki devesinin eğeri üzerine koyarak o cömert olan Rabb'ine şükür secdesinde bulunmuş, sonra da, "Yâ Rabbi! Asıl yaşayış, ahiret yaşayışıdır" diyerek dünyevi fetihler ile mağrur olmadığını göstermiştir. Ne ruhanî bir an! Ne yüce bir secde-i şükran! Ne ulvî bir şükür secdesi
Bir zamanlar Farslar, Romalılar'ı mağlup etmişlerdi.Mekke müşrikleri sevinmiş, "Bizim gibi okuma yazma bilmeyen ve müşrik olan Farslar vaktiyle kendilerine kitap verilmiş olan Romalılar'a üstün gelip onları yendikleri gibi, biz de kitap sahibi olan müslümanlara galip geleceğiz" demeye başlamışlardır...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İstanbul'un Tarihçesi ve Sure-i Fetih Tefsiri
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
185
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758719610
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gelenek Yayınları
Baskılar:
Fetih Suresi Tefsiri
İstanbul
Merhum İslam alimi Ömer Nasuhi Bilmen'in kaleme aldığı ve İstanbul'un tarihçesi ile Sure-i Feth Tefsiri isimlerini taşıyan iki kitaptan oluşan elinizdeki eserde; İstanbul'un tarihi, tarih boyunca gerçekleştirilen İstanbul kuşatmaları, Fatih'in hayatı ve İstanbul'un fethi, şehrin önemli sima ve yapıları ele alınmakta, ayrıca Fetih suresi, tefsir ilmi geleneği çerçevesinde tefsir edilirken, tasavvufi yönleri ile surenin geleceğe yönelik işaretleri ortaya konulmaktadır. İstanbul fethinin 550. yılı münasebetiyle yeniden yayımladığımız bu eser, İstanbul kitaplığında unutulmuş bir halkayı günyüzüne çıkarıyor.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0