İstikbal İslamındır

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.684
Gösterim
Adı:
İstikbal İslamındır
Baskı tarihi:
22 Haziran 2018
Sayfa sayısı:
122
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944275842
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Risale Yayınları
Baskılar:
İstikbal İslamındır
İstikbal İslam
İstikbal İslam
İstikbal İslamındır
İstikbal İslamındır
Biz; insanların, Allah'a döneceğine, O' nun hayat nizamına uyacağına inanıyor ve yakinen biliyoruz ki İstikbal İslâm' ındır. Yine aynı şekilde inanıyoruz ki İslâm' ı, bütün ilim ve duygu alanlarıyla beşer hayatının nizamı olması esasından çıkarmak için sarf edilen ve edilecek olan bütün gayretler başarısızlıkla neticelenecektir. Hatta başarısızlık ve hüsran alametleri şimdiden belirmiştir. Çünkü hayattan uzaklaşma, ne bu dinde ve ne de başka hiç bir dinde yoktur.

-Yusuf Yılmaz
102 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Kitabı eğer normal bir şekilde okursanız eminim sıkılrısınız. Ama yazar bize bilgi vermiyor. Sadece İstikbal İslamındır diyor ve bizi buna tam bir şekilde inandırıyor. Bu kitabı okuduktan sonra net bir şekilde ve inanmış olarak "İstikbal İslamdır" diyebiliyorsunuz.
112 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10 puan
İnsanlığın çığlıklarını duyan ve cevap veren tek dinin İslâm olduğunu söyler bize Seyyid Kutub. Aynı zamanda da bunun birçok nedenini de açıklamış bizlere tek tek her satırda.
Hristiyanlık ve Yahudilik tahrip edilmiş, bozulmuştur. İslâmsa Allah'ın koruması ile hiçbir şekilde zarar görmeden günümüze ulaşmıştır ve sonsuza kadar da bu böyle devam edecektir. Allah'ın vaadidir bu bize.
Tarihte yaşanmış olaylardan da görüyoruz ki günümüzde ve geçmişte de insanların dinden soğumasınının, nefret etmesinin temel nedeni daha çok bozulmuş Hristiyanlıktır. Ruhbanlık, kilisedeki yalan vaadler, bilime karşı olan duruş insanları çileden çıkarmış ve inanmamaya sevk etmiştir. Günümüzde de görüyoruz ki bu nefrete asıl neden olanlar, İslâm'a suç atmakta. Bu nasıl kötü bir iftiradır?
Seyyid Kutub bu kitabında Amerika'nın önemli bir bilim adamının ve politikacısının kitaplarından alıntılara yer vermiş.Ve buradan da anlaşılıyor ki onlar da içinde bulundukları düzeni ve toplumu beğenmiyorlar, rahatsızlar ve köklü bir değişim istiyorlar. Birisi, bu değişim ancak insan ilmini geliştirme ile mümkün derken diğeri de kilisenin manevi yönünü artırmayla bunun sağlanacağını söylüyor. İnsan ilmi ve kudreti herşeye yetemez, sınırlıdır. Kiliseye güvenmek ise ahmaklıktır. Zaten toplumu bu şekle getiren onlardır.Yani çözümü yanlış yerde aradıkları için onların bu düşünceleri hayalden öteye geçemeyecektir.
Çare ne bilimde ne de insan aklındadır.
Tek çare İslâm'dadır.
Bunu duyurmak da biz müslümanlara düşüyor.
Din bir hayat sistemidir ve sadece vicdanlara, ibadethanelere hapsedilemez. İslâm tam anlamıyla onu yaşayınca, onu bir hayat tarzı haline getirince bizi koruyup kollayacaktır. Bizi kula kulluktan Allah'a kulluk seviyesine ancak o zaman çıkaracaktır.
Kitaptan anladıklarım, öğrendiklerim kısmen bunlar. Kitabı okurken çok keyif aldım ve sanki çok sevdiğim bir arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi hissettim. Her satırın altı çizilesi bir kitap.
Allah'ın bize nasip ettiği İslâm'ın kıymetini bilmemiz duası ile..
İstifadeli okumalar.
102 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Mahkeme heyeti onu idama mahkûm ettiğinde Kutub'un ağzından şu sözler dökülmüştü: "Eğer Allah kanunu ile mahkûm edilmişsem ben Hakk'ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkûm olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah'a şükürler olsun ki on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır. "
112 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10 puan
Allah yazardan razı olsun ve şehitliğini kabul etsin
Kitap isminden de anlaşıldığı gibi istikbalin islâm'a ait oldugunu haykırıyor
İslamın bir hayat sistemi olduğu, sadece ibadetler ile ilgili değil aslında hayatın kendisi olduğu...
İslâm'ın kula kulluktan yalnızca bir ve tek olan Allaha kulluğa çağırdığını anlatıyor
Ve kesin kez islâm'ın tekrardan hakim olacağını anlatıyor
Ümitsizlige düşmeden, uzun ve zorlu bir mücadele ile bu yolda çalışmamız lazım
Çünkü:
Şüphesiz Allah bizimle beraberdir.
Allah işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler! (Yusuf/21)
Ve Allah sözün en doğrusunu buyurur!
102 syf.
·Puan vermedi
Allah işinde galiptir, fakat insanların çoğu bilmezler! (Yusuf/21)

Ve Allah sözün en doğrusunu buyurur!
Seyyid Kutub
İstikbal İslam'ındır, Seyyid Kutub

İşte biz insanların insanlara kulluk ettiği düzenlere cahiliye düzenleri adını veriyoruz.

İstikbal İslamındır, Seyyid Kutub
112 syf.
·4 günde·10/10 puan
İstikbal neden İslam'ındır ? Net şekilde anlatıyor. Batının maddeci, insanın maneviyatını ikinci plana atan düzenini, kendilerinin dahi bu düzende nasıl ezildiğini görüyoruz. Bilimde gelinen noktada insanın kendini ilahlaştırması, insanın fıtratına uygun olmayan ama bu ilahlaştırmadan kaynaklı olarak uygun ve doğru sistemler oluşturduğunu düşünenlerin sonunun yakın olduğunu ve Allah'ın izniyle İstikbalin İslam'ın olduğunu anlatıyor.
112 syf.
Üstad Seyyid Kutub kısa ve öz anlatımı ile İslam’ın bir hayat tarzı olduğunu,batının insanları büyük bir çıkmaza soktuğunu ve kurtuluşun ancak İslam’ın özünü anlayıp yaşamakla olacağını anlatıyor.

Bu din, cehalet yerine ilimden, noksanlık yerine güçten, heva yerine himetten kaynaklanan Rabbani sistem ilkesine dayanır. Şüphesiz insanlığın bu sisteme olan ihtiyacı, ona kin besleyenlerin kininden daha büyüktür. İnsanlığın Allah’a, O’nun hayat için gönderdiği sapasağlam sistemine dönmekten başka kurtuluş yolu yoktur. Biz, insanların Allah’a, O’nun hayat sistemine döneceklerine, gerçekten geleceğin İslam’ın olacağına inanıyoruz.
112 syf.
·2 günde
Yayıncı kitaba girerken Sovyetlerin çöküşünü, Marksizmin çürük ideolojisini ve sırada bugünün süper gücü ABD'nin old. söyleyerek giriş yapmış. Bu bakımdan kitabın gidişatı girişinden bile kafanızda canlanıyor.
Kitabın içeriği şu şekilde gidiyor;
Din hayatın içinde olmalıdır Sadece vicdanı değil tüm sosyal hayatı yönetmelidir. Ancak bu kriterlere sahip bir din insanı kurtarabilir. Ardından Hristiyanlığın sadece vicdanlara ve kiliselere hapsedildiğine değinerek aranan dinin tahrif edilmiş hristiyanlık olmadığını belirtiyor. Tevratın da tahrifi ile aranan dinin yahudilik olmadığını anlatarak islamın genel yapısını kısaca inceledikten sonra insanların içinde bulund. buhranı anlatıp Alexis Carrel ve Mr. Dulles'in buna çözümlerini bir bölümde ele alyor. Carrel bilimn ve bilim adamlarının gelişmesini sunarken Dulles'de kilisenin ön plana çıkması gerektiğini kurtuluş olarak öne sürer. Ne insanın insanı tanıyamayacağını söylediği için N. Ödülü alan Carrel ne de Dulles çözümde isabet ettiremediler. Problem tesbiti yapılıyor ama çözümde doğru yolu bulamıyorlar. Burda vahye ihtiyaç vardır. İnsanın maddi ve manevi yönünü dengede tutan, hayatının her alanında söz sahibi olan kâmil bir din gereklidir bu da kitabı kıyamete kadar korunacak olan islamdır. İslam dışındaki tüm doktrin ve ideolojiler cahiliyedir. Cahiliye insanlığı kurtaramaz. Bu istikbal yegane din olan islamın olacaktır.
112 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Mahkeme heyeti onu idama mahkûm ettiğinde Kutub'un ağzından şu sözler dökülmüştü: "Eğer Allah kanunu ile mahkûm edilmişsem ben Hakk'ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkûm olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah'a şükürler olsun ki on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır. "
102 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Kitabın başlığı kitabın özeti mahiyetinde. İstikbal İslamındır.
Seyyid kutub İslamiyet'in bir hayat nizamı olduğunu sadece ibadetle, inançla sınırlı olmadığını dünya hayatındaki beşeri sistemleri de düzenleyen içerisinde hukuk, sosyal ve siyasal düzenin de var olduğunu anlatmak istemiş.
İncil ve Tevrat in kendi mizacini ve ilahi dinin karakterini yitirdiklerini ve İslamiyet in değişmediğini itikadı düşünce sistemlerini barındırdığını vurgulamış.
Çeşitli ekoller ve nazariyeler icad eden filozof ve ilim adamları yeni dini inanç sistemlerini kurmaya çalıştıklarını ve komünizmin de bunun bir parçası olduğunu belirtmiş.
Seyyid kutup insanların bu ekolleri iyice kavrayıp, geniş düşünüp sonuca varmaları gerektiğini ve çıkış yolunun sadece İslamiyet olduğunu anlatmış. Yani bu kavramların bu nazariyelerin hiç biri inanç sistemini barındırmıyor. Tek gerçek İslam...
Ve İSTİKBAL İSLAMIN'DIR..
112 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Kitap; İslâm'ın bir hayat sistemi ve kurtarıcı olduğunu, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen istikbalin bu dine ait olacağını anlatıyor.
Bugün insanlığın bu sisteme olan ihtiyacı eski zamanlardan daha az değildir. Bu sistem öneminden bir şey yitirmemiştir. O nedenle kesinlikle inanmalıyız ki dün bir kere olan, bugün de yine olacaktır hem de kaçınılmaz olarak! Zor şartlarla çevrilmişiz, dünyanın her yerinde İslâmî diriliş hareketinin öncülerine ağır darbeler indiriliyormuş, maddeci uygarlık büyük temeller üzerine oturtulmuş! Bunların hiçbiri kalplerimizdeki güveni sarsmamalıdır, gönlümüze fütur getirmemelidir. İşi bitirecek ve son hükmü verecek olan batılın büyüklüğü değildir, İslâm'a yöneltilen darbelerin gücü de değildir, ancak ve sadece Hakkın gücüdür o, bu darbeler karşısında sürekli direnme eylemidir! Bu zorlu bir mücadeledir; zorlu ve uzun ama asil ve basiretli bir mücadele!
Allah işinde galiptir fakat insanların çoğu bilmezler. (Yusuf, 21)
İnsanın içine ve vicdanına ayrı bir din, hayat ve aktivitesine ayrı bir din egemen olursa; o insanın şahsiyeti şizofreni hastalığına benzer bir illete tutulacaktır. Sonunda vicdanı ile hareketleri arasındaki didişmenin kurbanı olacak ve şaşkınlık, kararsızlık içinde kalacaktır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İstikbal İslamındır
Baskı tarihi:
22 Haziran 2018
Sayfa sayısı:
122
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944275842
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Risale Yayınları
Baskılar:
İstikbal İslamındır
İstikbal İslam
İstikbal İslam
İstikbal İslamındır
İstikbal İslamındır
Biz; insanların, Allah'a döneceğine, O' nun hayat nizamına uyacağına inanıyor ve yakinen biliyoruz ki İstikbal İslâm' ındır. Yine aynı şekilde inanıyoruz ki İslâm' ı, bütün ilim ve duygu alanlarıyla beşer hayatının nizamı olması esasından çıkarmak için sarf edilen ve edilecek olan bütün gayretler başarısızlıkla neticelenecektir. Hatta başarısızlık ve hüsran alametleri şimdiden belirmiştir. Çünkü hayattan uzaklaşma, ne bu dinde ve ne de başka hiç bir dinde yoktur.

-Yusuf Yılmaz

Kitabı okuyanlar 355 okur

  • A.C
  • Burhan Karaca
  • Fatih Yılmaz
  • Rûhberûh

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%1.2 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0