İttihad ve Terakki İçinde Dönenler

7,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
14 gösterim
"İttihad ve Terakki İçinde Dönenler" hatırasının sahibi Galip Vardar, hayatını Rumeli'de eşkiye takibinde geçirmiş bir süvari yüzbaşısı olan Sabri Beyin oğludur. Sabri Bey tanıştığı Ohrili Eyüp Sabri, İttihadçıların meşhur Maarif Nazırı Şükrü, Yakup Cemil ve Sapancalı Hakkı beylerin en eski ve en iyi arkadaşıdır.

Galip Vardar, Serez'lidir. Çocukluğu Rumeli'de geçmi, genç yaşında babasının yanında vazifeler almış, Balıkesir idadisini bitirdiği zaman umumi harbe gönüllü bir delikanlı olarak gitmiş, Miralay RABE'nin ordugahınd6a talim görerek Çanakkale savaşına iştirak etmiş büyük Atatürk'ün 19'ncu fırkasında Conk bayırı, Seddilbahir savaşlarına girmiş,
Ömer Efeoğlu 
13 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Kitabın adına aldanıp ittihatçıların vatan ve millet yolundan döndüğünü düşünerek okumayın çünkü bu kitabın muhtevası bazı gizli hadiselerin ve özellikle gözardı edilen politikaların iç yüzünü anlatıyor. Mahmut Şevket Paşa suikastini, Talat Paşa ile olan çekişmelerini, Babı Ali baskınını, İttihat ve Terakki içinde dönen kabine değişikliğini, umumi harbe girişi, Yakup Cemil ve İstiklal Mahkemesi vakıalarını kayda değer bilgiler aktararak anlatıyor. Bilhassa Talat Beyin zekasına, gücüne ve diktatörlüğüne şahit olmak istiyorsanız bu kitabı okumanız gerekir. Bunların dışında o zamanın havasını solumak için çok fazla betimleme yapıldığı için biraz bunaltabiliyor.

Kitaptan 8 Alıntı

Ömer Efeoğlu 
13 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Esasen Enver Paşanın hayallerine kimse erişemezdi. Onun düşündüklerini hatırımıza getirmek boş gayretti. O göklerde uçar bir türlü yerlere inmezdi.

İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansuİttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansu
Ömer Efeoğlu 
13 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Fakat biz şuna kani'iz ki İttihad ve Terakkinin hakiki bünyesi Makedonyada kurulmuş en mühim şahsiyetleri burada ortaya çıkmış cemiyete hedefini tayin etmek kudreti burada bulunmuş, İttihad ve Terakki ancak burada mana iktisab etmiştir.

İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansuİttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansu
Ömer Efeoğlu 
13 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Prens Sait Halim Paşa İttihad ve Terakki komitacılarından fazla korkuyordu. Hayatında en çekindiği adam Talat Bey idi.

İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansuİttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansu
Ömer Efeoğlu 
13 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Prens Sait Halim Paşa, muhatabının zekasına iş becermesine hayret etmiş, Talat Beyden ne kadar korkulsa yeri olduğunu anlamıştı.

İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansuİttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansu
Ömer Efeoğlu 
13 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Enver Kafkasya fatihi olacak, Cemal Mısır fatihi sayılacaktı. Her ikisi büyük hayallerin kahramanı idiler.

İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansuİttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansu
Ömer Efeoğlu 
13 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Cavit Bey malumatlı çok zeki efendi bir adamdı. Talat Beye karşı ayrı bir hürmet ve sevgisi de vardı.

İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansuİttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansu
Ömer Efeoğlu 
13 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Cavit Bey Talat Beye: Ah demişti, bir sene harp olmasa bütün noksanlarımızı tamamlamış olabileceğiz demişti.

İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansuİttihad ve Terakki İçinde Dönenler, Samih Nafiz Tansu