Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler (Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
96
Gösterim
Adı:
Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler
Alt başlık:
Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar
Baskı tarihi:
Eylül 2017
Sayfa sayısı:
219
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053994756
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Türkiye tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Feroz Ahmad, Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler adlı bu önemli çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Arnavut ve Arapların, ll. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte hızlanan ulusal hareketlerini; tarihsel geçmişlerini, dinî ve siyasal örgütlenmelerinin yarattığı sonuçları tüm boyutlarıyla ele alıyor. Prof. Ahmad bunu yaparken, sözkonusu ulusların Osmanlı toprakları içinde cemaat yapılanmalarıyla birlikte siyasal örgütlenmelerini, bir ulus hareketi oluştururken kullandıkları araçları, uluslararası ilişkilerini, dönemin hâkim siyasal hareketi İttihad ve Terakki ile bağlarını ve bu hareketleri kendisine yönelik tehditler olarak niteleyen Osmanlı Devleti’nin bunlara karşı yürüttüğü politikayı nesnel yorumlarla tahlil ediyor. Bu hareketlerin öncülüğünü yapan kişilerin, örgütlerin ve Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda görev yapmış Ermeni, Rum, Yahudi, Arnavut ve Arap mebusların ulusal hareketler içindeki işlevlerini yorumlarken; Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıç ve sonrası gibi çok önemli bir dönemde Büyük Güçlerin sözkonusu hareketlerle olan ilişkilerini, Milli Mücadele’ye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar uzanan bir süreç içinde inceliyor. Feroz Ahmad’ın kitabı özellikle bu alanda yerleşmiş kimi önyargıları, kalıplaşmış bakış açılarını kıracak özellikler taşıyor. Nesnel yorumları, konuları ele alış biçimi, zengin kaynakçası ve biyografik bilgileriyle öne çıkan Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler, Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar şimdiden temel bir başvuru eseri olmaya hak kazanıyor.

(Tanıtım Bülteninden)
219 syf.
·Beğendi·10/10
Feroz Ahmad önemli bir alimdir, her eseri ziyadesiyle ilmî değer taşır. Diğer kitaplarının da kaynakça kısmına bakacak olursanız çok sağlam olduğunuzu görürsünüz.

Bu eseri ise Osmanlı'daki milletleri tanımak adına kesinlikle okunmalıdır. Edindiğim bilgiler neticesinde tarihimizdeki bazı milletlere karşı ön yargımı kırmış ama bir o kadar da öfke sahibi olmamı sağlamıştır.

Milletler üzerine yorumunuzu geliştirir, bilhassa Osmanlı'nın neden yıkıldığını çok daha iyi anlayabilir, bu sayede tarihî yorumlamalarınıza da doğru bir yön verebilirsiniz. Okumakta zorlanmayacağınız, çok fazla bilgi edinebileceğiniz bir kitap.
... Osmanlı "milliyetleri" Osmanlı İmparatorluğu'nun düşüşünden sonra bile, Büyük Güçlerin yürüttüğü diplomasinin kurbanı olarak kalacaktı...
Feroz Ahmad
Sayfa 5 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
... 19. Yüzyılın ortasına gelindiğinde Avrupa emperyalizmi Osmanlıları paylaşmak için ideal bir örnek olarak gördü. Gayrimüslim cemaatler, sonra da Araplar, Büyük Güçlerin manipüle edebilecekleri uygun müşteriler haline geldi...
Feroz Ahmad
Sayfa 7 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Kıbrıs Lefkoşa'dan yazar Ermeni Arti muhtemelen İngilizlerin de pompalamasıyla Near East okurlarına şunları anlatıyordu:
Rus Ermenilerinin bağışlarıyla desteklenen yaklaşık 20.000 gönüllü Daşnakçı ve Hınçakçı liderlerinin önderliğinde Rus askerleriyle birlikte zaferden zafere koşmaktadır. Bütün Van vilayeti, Bitlis vilayetinin üçte biri, Erzurum vilayetinin dörtte biri bizim elimizdedir. Devrimci Ermenilerin idolü Antrantik Muş'a doğru yürümektedir. Delegasyonlar, dört milyon Ermeninin taleplerini güvence altına almak için Avrupa'da çalışmaktadır.
Bütün bunlar çok yakında Müttefiklerin yardımıyla dört bin yıl boyunca bizim olan, her bir karışı kahramanlarımızın kanıyla kırmızı boyalı atalarımızın toprağını fethedeceğimiz umudunu arttırmaktadır. Evet, fethedeceğiz ve özerk bir Ermenistan artık tatlı bir rüya olmaktan çıkacak.
(...)
Almanya erken tarihte yapılacak bir barış pazarlığı ihtimalinde, sürgün ve ölümlerin tüm sorumluluğunu İstanbul'un üstlenmesi için hazırlık yapıyor gibiydi. Bu nedenle sorunla ilgili Alman arşivleri güvenilir değildir: onlar da Berlin'i herhangi bir sorumluluktan kurtarmak için elden geçirilmiş ve temizlenmiş olabilir. Wangenheim 'konsoloslarına', Almanların Ermenilerin durumunu iyileştirmek için çabaladıklarını gösteren her türlü bilgiyi toplamaları talimatını verdi. Bu bilgiler Antant'ı ve Alman kamuoyunu etkileme umuduyla bir BEYAZ KİTAPta yayınlanacaktı. Amaç Almanya'nın inkar politikasını desteklemekti.
(...)
Rusya Babıali'yle ayrı bir barış yaparak Almanya'ya karşı savaşa odaklanmayı istiyordu ama bunun için İstanbul'a bir başvuru yapılmadı. Sonradan ortaya çıkanlara göre, Rusya Ermeni devrimcileri arkadan vurmayı ve onlara verdiği sözden dönmeyi düşünüyordu. 1918'de Bolşeviklerin açıkladığı gizli Rus belgeleri, Rusya'nın Erzurum' u almasından az sonra Çar'a bağlı bir diplomat olan Prens Kurdaşev, bakan Sazanov'a bir rapor yollamış, General Aleksiyev ve Danilov'la Türkiye ile bir mütakere ve ayrı bir barış ihtimali hakkında konuştuğunu bildirmişti. İstanbul üzerindeki iddialarından vazgeçmeyi ve Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmeyi, savaş öncesi statükoyu geri dönmeyi düşünüyorlardı. Bu belgenin Mart 1918'de yayınlanması, Şubat 1916'da bile, Ermeni devrimcilerin daha büyük bir Ermenistan rüyasını gerçekleşeceğine inandığı sırada, patronlarının onları terk etmeyi planladığını gösteriyordu.
Feroz Ahmad
Sayfa 114 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
ABD Senatosu Ermenistan için bir ABD mandası sorununu tartıştığında, Memphis gazetesi Commercial Appeal şöyle diyordu: 'Ermeniler bir petrol tarlasında yaşamadıkları için talihsizler. Öyle olsaydı, son adamımıza kadar onları korurduk!'
Feroz Ahmad
Sayfa 184 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Büyük Britanya'nın Osmanlılara karşı sürdürdüğü propaganda kampanyasının başlıca mimarlarından biri olan Arnold Toynbee( Mavi Kitap' ın yazarı) Britanya'nın Rus müttefikinin gettolara kapatılmış Yahudilere yaptığı muameleden ötürü utandığını, bunun ABD'de ters etki yarattığını söylüyordu. İngiliz hükümeti, bu nedenle, Almanların Rusya'nın bu kötü hareketlerini sergileyen propagandasını etkisizleştirmek için Ermeni sorununu sömürmeye başlamıştı.
Feroz Ahmad
Sayfa 136 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Enver’in kurmaylarından Hüsameddin Ertürk, anılarında Enver’in Sarıkamış’ta savaşmaya tereddüt ettiğini, ancak askeri istihbarattan (büyük ihtimalle Liman von Sanders misyonu tarafından bilgilendirilmişti), Berlin’in savaşı bitirerek Rusya ile ayrı bir barış imzalayıp Osmanlı İmparatorluğu’nu feda edebileceğini öğrendiğinde kararını değiştirdini iddia eder. O zaman Enver hemen harekete geçmek gerektiğini görerek kurmay subaylarıyla birlikte Erzurum’a geldi. Sarıkamış seferinin komutasını da bu nedenle üstlendi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler
Alt başlık:
Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar
Baskı tarihi:
Eylül 2017
Sayfa sayısı:
219
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053994756
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Türkiye tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Feroz Ahmad, Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler adlı bu önemli çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Arnavut ve Arapların, ll. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte hızlanan ulusal hareketlerini; tarihsel geçmişlerini, dinî ve siyasal örgütlenmelerinin yarattığı sonuçları tüm boyutlarıyla ele alıyor. Prof. Ahmad bunu yaparken, sözkonusu ulusların Osmanlı toprakları içinde cemaat yapılanmalarıyla birlikte siyasal örgütlenmelerini, bir ulus hareketi oluştururken kullandıkları araçları, uluslararası ilişkilerini, dönemin hâkim siyasal hareketi İttihad ve Terakki ile bağlarını ve bu hareketleri kendisine yönelik tehditler olarak niteleyen Osmanlı Devleti’nin bunlara karşı yürüttüğü politikayı nesnel yorumlarla tahlil ediyor. Bu hareketlerin öncülüğünü yapan kişilerin, örgütlerin ve Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda görev yapmış Ermeni, Rum, Yahudi, Arnavut ve Arap mebusların ulusal hareketler içindeki işlevlerini yorumlarken; Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıç ve sonrası gibi çok önemli bir dönemde Büyük Güçlerin sözkonusu hareketlerle olan ilişkilerini, Milli Mücadele’ye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar uzanan bir süreç içinde inceliyor. Feroz Ahmad’ın kitabı özellikle bu alanda yerleşmiş kimi önyargıları, kalıplaşmış bakış açılarını kıracak özellikler taşıyor. Nesnel yorumları, konuları ele alış biçimi, zengin kaynakçası ve biyografik bilgileriyle öne çıkan Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler, Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar şimdiden temel bir başvuru eseri olmaya hak kazanıyor.

(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Naile Bars
  • Kürşad
  • can
  • Sedanur Yolcu
  • ercanscgn.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0