Kadın ve Tasavvuf

·
Okunma
·
Beğeni
·
416
Gösterim
Adı:
Kadın ve Tasavvuf
Baskı tarihi:
Mayıs 2008
Sayfa sayısı:
235
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055902001
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nefes Yayınları
İslâmî gelenek Allâh ın Âdem e şöyle seslendiğini bildirir; Ben rahmetimi kulun Havva nın şahsında senin için topladım ve Ey Âdem, mümine bir kadından daha hayırlı bir rahmet olamaz . Tasavvufî bakış açısı bu sözleri şöyle yorumlar; Allah rahmetiyle insanın nefsini vâr etmiştir. Eğer o nefis, mutmain mertebesine ulaşıp mü min olursa beşerî insan makâmına yükseltip, Allâh ın ondaki tecellîsiyle mükâfatlandırır ki, bu da en hayırlı rahmettir. Dolayısıyla tasavvufta dişi nefsi, erkek aklı temsîl eder. Ve nefis büyük mutasavvıf Ken an er-Rifâî nin buyurduğu gibi; şikâyet edilmesi değil bilâkis şükredilmesi gereken tekâmül fırsatıdır. Nihayet diyebiliriz ki Ey Allâh ın Cemâli olan kadın, sen ki Allâh ın Rahmet ve Rahîm tecellîlerinin kaynağısın. Eğer Yaradan erkek ve kadın kutuplarda görünüp kendinden kendine âşık olmasaydı, onu nasıl tanıyıp idrak edebilirdik? Cemalnur Sargut Dişi olan nefis ham haldeyken koruk üzüm gibidir. Allahından emin olunca üzüm, Allahtan razı ve memnun olursa aşk şarabı , saf ve temiz bir hale gelince de sirke gibi temizleyici olur. Dişinin analığı mürşitliğidir ki evladını madde ve mana sütüyle besler. Bu açıdan mutasavvıflar ruhu dişi olarak değerlendirir . Ruh burada nefsin tekâmülü ve son noktası gibidir. Nefs iken adı Barekallah oldu ruh sırrı zuhura gelir. Kadın konusunun bütün yönleri ile incelendiği Sâmiha Ayverdinin doğumunun 100. Sene-i devriyesi hatırasına TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen uluslar arası konferansın, Türkçe ve İngilizce iki dilde hazırlanmış tebliğ metinlerinden oluşur. Samiha Ayverdinin Yaşantısında Günümüzün Mutasavvıf Kadınına Bakış (Cemalnur Sargut) Ruhun Çocuğu (Prof. Karim Douglas Crow) Evliya Kadınlar (Dr. Anna Bigelow) Murataya göre İslam Düşüncesinde, Toplumda Kadın ve Erkeğin Rolü: Mutasavvıf Gözüyle (Prof. Dr. Azizan Baharuddin) Bir Kadının Bakışıyla 21. Yyda Tasavvuf (Rabia Brodbeck Uzun) İbn-i Arabide İki Türlü Kadına Bakış: İnsan Olarak Kadın ve Kozmik Prensip olarak Kadın (Prof. Dr. Suad el-Hakim) Mevlananın Kadına Bakışı (Prof. Dr. Mehmet Demirci) Maneviyatın Güzelliği ve Dişi Unsuru (Prof. Dr. Carl Ernst) 20. yyın İslam Mutasavvıflarından Kenan Rifainin Kadına Bakışı (Dr. Cangüzel Zülfikâr) İnisiyatik Gelenek İçerisinde Samiha Ayverdi (Sadık Yalsızuçanlar)
235 syf.
·4 günde·Puan vermedi
Kitap Rifâi mutasavvıf geleneğine bağlı Samiha Ayverdi'nin doğumunun 100. Sene-i Devriyesi Hatırasına düzenlenen "Kadın ve Tasavvuf" başlıklı sempozyumunda sunulan tebliğ makalelerden, Cemalnur Sargut'un bir araya getirmesinden oluşuyor. Makaleler farklı farklı akademisyenlerin çalışmalarından.

Anladığım kadarıyla kitabı okurken bahsi geçen Rifâi tarikatına bağlı veya saygı duyan akademisyenlerce yazılmış tüm makaleler.

Bazı kısımlarına katılmamakla beraber okuduğum için mutlu oldum. Bana birşeyler kattığına inanıyorum . Okumayı düşünen arkadaşlarıma ...
Şu siyah ve beyaz düşünmeyi bırakalım. Helâl ve haramın kısır döngüsünü terk edelim. Sevapların arkasından koşmayı bırakalım. lkokul birinci sınıf düşünme tarzını bırakalım, ibâdeti yüzeysel yapmayı terkedelim. Kendimizi ebediyete, İlâhî Güzelliğe ve Sevgi Yaratıcımız'in mükemmelliğine yöneltelim. Hz.Mevlânâ'nın dediği gibi:
"Tevhid âlemi duyuların hissettirdiğinden farklı yöndedir.
Eğer Birlik istersen, o yöne git."
Bir başka deyişle, bugün problem erkek ve kadının eşit olmaması durumu değil, fakat daha az hakîki kadın ve hakîki erkeğin kaldığıdır.
Kadının şansı ana olmaktır ki , annelik tıpkı öğretmenlik gibi yavrusunu egitirken asıl kendisini eğitme şansına sahip olmaktır.
İnsanlık hakikatin ve tecrübenin şiddetli gereksinimi içerisinde, ilâhî merhametin susuzluğu ile muzdarip; çünkü ondan çok tehlikeli bir şekilde uzaklaştık.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kadın ve Tasavvuf
Baskı tarihi:
Mayıs 2008
Sayfa sayısı:
235
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055902001
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nefes Yayınları
İslâmî gelenek Allâh ın Âdem e şöyle seslendiğini bildirir; Ben rahmetimi kulun Havva nın şahsında senin için topladım ve Ey Âdem, mümine bir kadından daha hayırlı bir rahmet olamaz . Tasavvufî bakış açısı bu sözleri şöyle yorumlar; Allah rahmetiyle insanın nefsini vâr etmiştir. Eğer o nefis, mutmain mertebesine ulaşıp mü min olursa beşerî insan makâmına yükseltip, Allâh ın ondaki tecellîsiyle mükâfatlandırır ki, bu da en hayırlı rahmettir. Dolayısıyla tasavvufta dişi nefsi, erkek aklı temsîl eder. Ve nefis büyük mutasavvıf Ken an er-Rifâî nin buyurduğu gibi; şikâyet edilmesi değil bilâkis şükredilmesi gereken tekâmül fırsatıdır. Nihayet diyebiliriz ki Ey Allâh ın Cemâli olan kadın, sen ki Allâh ın Rahmet ve Rahîm tecellîlerinin kaynağısın. Eğer Yaradan erkek ve kadın kutuplarda görünüp kendinden kendine âşık olmasaydı, onu nasıl tanıyıp idrak edebilirdik? Cemalnur Sargut Dişi olan nefis ham haldeyken koruk üzüm gibidir. Allahından emin olunca üzüm, Allahtan razı ve memnun olursa aşk şarabı , saf ve temiz bir hale gelince de sirke gibi temizleyici olur. Dişinin analığı mürşitliğidir ki evladını madde ve mana sütüyle besler. Bu açıdan mutasavvıflar ruhu dişi olarak değerlendirir . Ruh burada nefsin tekâmülü ve son noktası gibidir. Nefs iken adı Barekallah oldu ruh sırrı zuhura gelir. Kadın konusunun bütün yönleri ile incelendiği Sâmiha Ayverdinin doğumunun 100. Sene-i devriyesi hatırasına TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen uluslar arası konferansın, Türkçe ve İngilizce iki dilde hazırlanmış tebliğ metinlerinden oluşur. Samiha Ayverdinin Yaşantısında Günümüzün Mutasavvıf Kadınına Bakış (Cemalnur Sargut) Ruhun Çocuğu (Prof. Karim Douglas Crow) Evliya Kadınlar (Dr. Anna Bigelow) Murataya göre İslam Düşüncesinde, Toplumda Kadın ve Erkeğin Rolü: Mutasavvıf Gözüyle (Prof. Dr. Azizan Baharuddin) Bir Kadının Bakışıyla 21. Yyda Tasavvuf (Rabia Brodbeck Uzun) İbn-i Arabide İki Türlü Kadına Bakış: İnsan Olarak Kadın ve Kozmik Prensip olarak Kadın (Prof. Dr. Suad el-Hakim) Mevlananın Kadına Bakışı (Prof. Dr. Mehmet Demirci) Maneviyatın Güzelliği ve Dişi Unsuru (Prof. Dr. Carl Ernst) 20. yyın İslam Mutasavvıflarından Kenan Rifainin Kadına Bakışı (Dr. Cangüzel Zülfikâr) İnisiyatik Gelenek İçerisinde Samiha Ayverdi (Sadık Yalsızuçanlar)

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • GÜNÜM ALKAN
  • Tubarsln

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0