Kafa Karıştıran Kelimeler

·
Okunma
·
Beğeni
·
8,9bin
Gösterim
Adı:
Kafa Karıştıran Kelimeler
Baskı tarihi:
Mart 2019
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753550789
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Baskılar:
Kafa Karıştıran Kelimeler
Kafa Karıştıran Kelimeler
Rasim Özdenören'in Kafa Karıştıran Kelimeler'i yayınevinin yeni baskıları arasında dikkati en çok çekenlerden. İz Yayıncılık'ın yayımladığı ilk kitaplardan olma özelliğini taşıyan kitapta yazar; rasyonalizm, tutuculuk, diyalektik, hümanizm, entelektüalizm gibi kafa karıştıran kelime ve kavramları ele alıyor ve okuyucuyu belli bir zihin açıklığına, muhakeme düzeyine kavuşturuyor. 50. yazarlık yılını dolduran önemli hikayeci ve düşünürümüz, yeni baskı için eserini gözden geçirmiş, âdeta yeniden yazmış. Bu da kitaba yeni baskı olmanın ötesinde bir anlam katıyor.
(Tanıtım Bülteninden)
184 syf.
·2 günde·6/10
Kitabımızın önermesi, bazen öylesine söylenmiş, "yerindeliği" dikkate alınmamış kelimelerin toplumsal şuur oluşturmada etkisi büyük olabilir. Bi bakıma Edward N. Lorenz' in kaos teoreminin bir açıklaması şeklinde görülebilir, zira burdaki kelebek kelimeler; kasırga ise toplumsal deformasyondur. Kitabımızın türü denemedir. Argümantasyon olarak felsefe ve din temele alınmıştır.

Ülkemizde bir kimlik sorunu vardır Özdenören' e göre. Orijin bir kimlik oluşturma yolunda üç farklı kırılma görür. Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet' tir. Ümmet bilincinin zayıflamaya başlamasını Tanzimat' a kadar götürür. Zira modernleşme ve yenileşme hareketlerinin teknik ve fen ile sınırlı olmadığını, Batı gibi düşünmenin İslamiyet' e zarar verdiğini düşünür. Bi bakıma kimlik sorununun Padişahın yetkilerinin sınırlanmasıyla hilafetin de zarar gördüğünü ve dolayısıyla İslamı referans almak yerine maddeciliği referans alınmaya başlandığı düşünülür. <<Ben İslam' ı geleneğimizin değil fakat kimliğimizin referans noktası olarak kabul ediyorum>>
Nitekim bu durum Meşrutiyet ile taçlandırılmış ve son olarak Cumhuriyet ile tamamen çözülmüştür.

<<Deyim yerindeyse Batı' yı safça denebilecek bir coşkuyla ve bir hesaplaşma ihtiyacı duymadan kabullendik>>

Kavramlar üzerine oldukça kafa yorar Özdenören. Ziya Gökalp' i dilde uydurma kelimeler türeterek, edebî camiayı peşinden sürüklediğine ve yine kendi deyimiyle toplumun hesaplaşmaya gitmeden bu kelimeleri sorgusuz sualsiz kabul ettiğinden yakınır. <<Birçok Batı kökenli kelimelere yerli kıyafetler giydirebilmek için, olmadık gayretler gösterilmiştir. - Bu tür düşünürlerimizin en kabadayılarının (söz gelimi Ziya Gökalp ve izleyicileri) ileri sürdüğü görüşler, sonunda Batı kültürü ile kendi kültürümüz arasında bir uzlaşmaya varma noktasında düğümlenmiştir. >>

Dipnot: Öğretmenlerin de kullanacağı dilin esnekliği nedeniyle derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır. Zira dilde yapılacak bir hata öğrenci düşüncesinde bir hataya ve dolayısıyla davranışta da hataya sebebiyet verebilir.

Özdenören İslam' ın akılcı değil akla uygun olduğunu savunur (Rasyonalizm' e eleştiri.) Zira akıl ona göre güvenli bir liman değildir. Aklî olan şey başka bir devirde akilane olmayabilir. <<İslam' da belki aklı aşan hüküm vardır fakat akla aykırı hüküm yoktur.>>

Sonu izm' le biten her şeyin Batı icadı olduğunu ve insan aklını sınırladığını, bunları bilmenin yararı olacağı düşünülmekle birlikte körü körüne bağlanmanın insanı maddeciliğe iteceği düşünülür.

Yine Hümanizm' in Hristiyanlığa karşı geliştirilmiş bir düşünce yöntemi olduğunu söyler Özdenören. Hristiyanlık skolastik döneminde halk canından bezdirilmişti ve Hümanizma halka bir kimlik verdi. Onu değerli gördü ve insanları kendi şemsiyesi altında topladı.

Kilisenin skolastik düşüncesinin şiddetini artırdığını ve buna karşılık Avrupa' daki reform hareketlerine yenildiğini, bilimin hayati işleri düzenleme yolundaki inancın toplumu maddeciliğe ve "5 duyu organıyla algıladığım doğrudur" inancıyla desteklenerek kendisine ciddi bir yer edindiğini öngörür. Fakat din ispatlanacak bir bilim değildir.

Kültürün göreceli olduğunu düşünür. Din bir kültür fenomeni değildir, aksine din kendine mahsus bir kültür ortamı yaratır.

Kapitalizm ve Sosyalizm üzerine...

Doğu, kapitalizmin bazı sistemlerini kendilerine ithal ederken, Batı da Sosyalizmin bazı özelliklerini (emeklilik, çocuk işçiliğinin yasaklanması, çalışma sürelerinin azaltılması, sigorta poliçesi) kendisine dahil etmiştir.

~~Kitapla kalınız~~
184 syf.
Kitap belirli kavram ve kelimeler üzerinde duruyor. Felsefi akımlardan İslami terimlere, klişe söylemlerden modern algılara geniş bir yelpazede bazi kelimeler incelenmiş.
Nedir bu kelimeler?
Erdem, Pozitivizm, Hümanizm, Takva, Hicret, İrade, Kültür, İslam-Akıl ilişkisi şuan aklima gelenler.. Bu kavram ve iliskiler çıkış noktasindan itibaren değerlendirilmiş ve günümüzde yer aldıkları konum sorgulanmış diyebilirim kitapta. Bu da yazarin Müslüman kimliğiyle yapılmış.
Ağır bir kitap diyemem ama hafif de diyemem. Eğer bu kavramlara yabancıysanız kitap sizi zorlayabilir. Okumanızı kesip bazı araştırmalar yapmaniz gerekebilir. Ama ben yine de biraz temeli olan bir okuyucunun problem yaşamayacağını düşünüyorum.
Bununla beraber benim zihnimde ve yaşantımda bir sürü kapıyı açıp gitti kitap. Şuan yasantima daha farklı bir gözle bakıyorum. Zihnime yerleşmiş klişe söylemleri sorguluyorum. Müslüman bir duruş, yaşayış ve kimlik için bulunduğumuz çağda önümüze koyulanla yetinmemek gerektiğini iyice anlamış oldum.
Bu alanda okumalar yapmak isteyenler için önerimdir.
Ek olarak Rasim Özdenören'i okumaya neden bu kitabiyla başladığımı anlatmak istiyorum. Elimde olan kitaplarini alip karşıma koydum ve içeriklerini inceledim. Ardindan dedim ki, evvela Rasim Özdenören'in kavramlara karşı duruşunu bilmeliyim. Onun zihninde kavramların karşılığını çözmem diger eserlerini algilamami kolaylastiracakti. Aldığım verimi arttiracakti. Şimdi 3. Kitabini bitiriyorum ve şükürler olsun okumaya doğru kitabıyla başlamışım diyorum. Okumayi düşünenler için nacizane fikir olsun.
İlk defa inceleme yazıyorum, format dışı olduysa affola. Hayirli okumalar..
184 syf.
·3 günde·Beğendi
Günlük hayatta çok sık kullandığımız bir çok kelime ve kavramın mahiyetini yani hangi şartların ve kültürün ürünü olduğunu bilmiyoruz. Fikriyatımızı ortaya koyarken mahiyetini bilmediğimiz kavramlarla konuşma durumunda kaldığımız zamanlarda anlaşılma krizi yaşanabiliyor. Bu krizden çıkmanın yolu, evvela kendi kavram dünyamızın farkında olmaktan ardından dışarıdan gelen kavramların hangi kültürün ürünü olduğunu hangi tarihsel şartlar içinde temayüz ettiğini bilmekten geçiyor.

Eser özellikle düşünce dünyamızı şekillendiren veya şekillendirmesi gereken kavramların içeriği ile alakalı gerçekten doyurucu bilgiler sunuyor. Kendi kültür havzamızın farkında olarak,aynı zamanda diğer medeniyetlerin kavram dünyasını da bilen bir kişi olarak Rasim Özdenören’in söyledikleri önem arz ediyor.Şu bir hakikattir ki din kültürü şekillendiren en önemli unsurdur.Dinden soyutlanmış bir kültür hiç şüphesiz düşünülemez.
184 syf.
·4 günde·Beğendi·8/10
Yazarın okuduğum ilk kitabi. Kitap batı kültüründen dilimize geçmiş kimi kavramların ne demek olduğunu ve bu kelimelere müslümanca bakışın ne olması gerektiği üzerinde durmuş. Kitap akıcı değil o yüzden okuması uzun sürebilir..
184 syf.
·16 günde·Beğendi·9/10
Rasim Özdenören, bu kitabında kavramlar üzerinde fikirlerini beyan ederek, bizleri o kavramlar üzerinde tekrardan düşünmeye çağırıyor..

Kitabı okurken her paragrafta farklı bir alana geçiyorsunuz. Bu kitap her alanın farklı kavramlarını ele alıp bizlere o alanlardaki kavramlar vasıtasıyla o alan ile alakalı bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

İncelememi kitabın son kısmında yazarın cümleleri ile bitirmek istiyorum..

“ Bu gün insanoğlunun ortak amacı sayabileceğimiz barış ve adalet üzerine kurulu bir dünyada yaşamasının biricik teminatı, biricik vaat edicisi ancak ve yalnız İslâm olarak görülmektedir. Musevilik özel dini haline geldiği belli bir ırkın çıkarlarını sağlamak adına hareket ederken, Hristiyanlık kendi çürümüş yapısını ayakta tutabilmek adına köle telâkki ettiği diğer insanları sömürmek, onların omuzuna basarak yükselmek zorundadır. Mevcut şekilleriyle başka türlü bir tavır içinde bulunmaları da mümkün görünmemektedir..”

Yazar’a benim bu konuda bilgi sahibi olmama vesile olduğundan dolayı teşekkür ederim..
Rabbim kendisinden razı olsun.
Allah’ın izniyle Peygamberimizin(SAS) şefaati üzerine olsun inşaAllah..

Selam ve dua ile...
184 syf.
·Beğendi·9/10
rasim özdenörenin engüzel kitaplarından biri kelimeleri nasıl anlamamız gerektiğini aslında bize ne anlattığını küçük felsefik bir kitap emin olun ki zevkle okudum. özellikle izmleri ortaya çıkaran kesimlerim kendi tarafına yontuklarını aşırı bencil olduğunu bunu en güzel batı dünyasının yaptığını anlattığı...islami düşünce açısından güzel bir kitaP Tavsiye edrim:)))
184 syf.
·24 günde·3/10
Rasim Özdenören'in okuduğum ilk kitabı. Aslında "Kuyu" eserini okumak istiyordum; ama "Kafa Karıştıran Kelimeler" adını görünce bu kitaba olan merakım da arttı.
Bazı kelimeler, terimler özellikle "izmler" hakkında kendimi bilgisiz gördüğüm için okumamın faydalı olacağını düşündüm. Eserin beni aydınlattığı konuların çok fazla olduğunu söyleyemem. Çoğu bilgi sahibi olmadığım konu, detaysızca geçildi.
Rasim Özdenören; eserinde çoğu konuya, kendi kalemiyle açıklık getiriyor. Fakat hemen hemen her konu, islami anlayışla açıklanıyor. Bu durumla ilgili bir sıkıntım yok; ama kitabın ismi bence bu konuda yetersiz kalmış gibi. "Kafa Karıştıran Kelimeler" ve islam, veya "İslamiyet ışığında" gibi alt ve üst başlıklarla, çeşitli kavramların dinimiz ışığında açıklandığı, belirtilmeliydi bence. Rasim Özdenören hakkında pek bilgi sahibi olmadığım için; kavramlar, islamiyet ışığında değerlendirilince şaşırdım. Çünkü belirttiğim gibi, kitabın tasavvufi bakış açısıyla yazıldığı, başlıktan anlaşılmıyor. Başlık, gramer - dil bilgisi türünde bir kitap izlenimi bırakıyor.
Bu sebepten ötürü kitaptan beklentimi alamadım ve alamayınca da beğenim azaldı. Bu başlıkta bir kitap, belirli kavramlar hakkında “tarafsızca” bilgi vermeli, yazar kendi görüşünü eğer dile getirecekse, bölüm sonunda dile getirmeli. Fakat benim beklentim olan bu durumu kitapta bulamadım. Belirli isimler, aydın yazarlar olumsuz bir şekilde dile getirilmiş, belirli isimler de olumlu yönleriyle ele alınmış. Yazarın tarafsızlığından ziyade belli bir tarafa bariz bir şekilde yönelmesi beni rahatsız eden bir durum oldu. Bazı önemli yazarlarımız, üstünkörü geçilip, “şunu uydurmuş vs.” denilerek olumsuz gösterilmeye çalışılmış, her şeyin kabahatlisi de “batı” olarak gösterilmiştir. "Kafa Karıştıran Kelimeler" isimli bir kitapta keşke çokça bahsi geçen “batı” gibi birçok önemli kavram da detaylıca açıklansaydı.
Rasim Özdenören'in çoğu konuda yoğun bilgi sahibi olduğunu da belirtmeliyim. Fakat kendi adıma yanlış yazar veya yanlış kitap seçimi olarak gördüğüm bir eser oldu. Elbet “doğru seçim” olacak okurlarımız vardır.
184 syf.
·5 günde
Yine dolu bir Rasim Özdenören kitabı. Her satırı altı çizilse yeridir. Kitapta kısaca batılılaşma süreciyle anlam kaymasına uğramış kelimelerin gerçek anlamlarını öğrenirken Batı dünyasına ait birçok bilgiyide öğrenmiş oluyorsunuz.
184 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Demogoji,entellektüalizm,diyalektik,akıl, İslâm-akıl ilişkisi,pozitivizm,hümanizma, intihar,bilim,ilim,kültür,gelenek,reform ve tecdit, ibadet, tebliğ, cihad, tasavvuf, özgürlük, irade,takva,erdem,hicret,laiklik… gibi konu ve kavramların işlendiği, anlatıldığı bir kitap. Kafa karışıklıklarını birçok açıdan giderir mahiyette. Yapılan izahatların çoğu doyurucu olsa da bu konuların sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi için tek başına yeterli olabilecek bir eser olduğunu düşünmüyorum. Yardımcı kitap olarak da düşünebiliriz.Herkesin istifade edebileceği bir kitap olarak, herkese tavsiye edebilirim. İyi okumalar...
Allah'a inanmayan kimseye, O'nun varlığı hakkında getireceğiniz hiçbir delil kâr etmez. Nitekim inanana da delil gerekmez.
Büyüklerden birine ait bir nükte anlatılır. O zâta demişler ki: Falan kimse Allah'ın varlığını 1000 delille ispat ediyor. O zat da cevap vermiş: Demek o kimsenin Allah'ın varlığı konusunda o kadar şüphesi varmış!

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kafa Karıştıran Kelimeler
Baskı tarihi:
Mart 2019
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753550789
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Baskılar:
Kafa Karıştıran Kelimeler
Kafa Karıştıran Kelimeler
Rasim Özdenören'in Kafa Karıştıran Kelimeler'i yayınevinin yeni baskıları arasında dikkati en çok çekenlerden. İz Yayıncılık'ın yayımladığı ilk kitaplardan olma özelliğini taşıyan kitapta yazar; rasyonalizm, tutuculuk, diyalektik, hümanizm, entelektüalizm gibi kafa karıştıran kelime ve kavramları ele alıyor ve okuyucuyu belli bir zihin açıklığına, muhakeme düzeyine kavuşturuyor. 50. yazarlık yılını dolduran önemli hikayeci ve düşünürümüz, yeni baskı için eserini gözden geçirmiş, âdeta yeniden yazmış. Bu da kitaba yeni baskı olmanın ötesinde bir anlam katıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 797 okur

  • İlayda
  • Bilal kaya
  • Emre
  • Şükriye
  • Ebru Bitkin
  • Esra
  • Hrngkblt
  • Emrullah Türkmen
  • Meneksezel
  • Nur

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%8.2
14-17 Yaş
%8.2
18-24 Yaş
%29.5
25-34 Yaş
%29.5
35-44 Yaş
%18
45-54 Yaş
%6.6
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%57.7
Erkek
%42.3

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%30.2 (57)
9
%25.4 (48)
8
%25.4 (48)
7
%8.5 (16)
6
%5.8 (11)
5
%1.1 (2)
4
%0
3
%1.6 (3)
2
%1.6 (3)
1
%0.5 (1)

Kitabın sıralamaları