Kahramanlar Doğmalıydı

·
Okunma
·
Beğeni
·
320
Gösterim
Adı:
Kahramanlar Doğmalıydı
Baskı tarihi:
1974
Sayfa sayısı:
284
Format:
Karton kapak
ISBN:
Yok
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çağdaş Yayıncılık
Kahramanlar Doğmalıydı, Şevket Süreyya Aydemir'in 1974 yılında Çağdaş Yayınları tarafından yayınlanan aynı zamanda son romanı olan kitap. Sovyetik bir anlayışla yazılan roman Aydemir'in Toprak Uyanırsa adlı diğer romanı gibi didaktik bir üslupla kaleme alınmıştır. Aydemir'in pek de tanınma fırsatı bulamamış olan bu romanı, daha çok bir ütopya kurgusunun gerçekleşememesinden doğan hayal kırıklığı ile yazıldığı için, edebiyattan çok siyasi bir aforizma ya da aforizmasal bir ütopyadan ibarettir. Burada aforizmadan kasıt daha çok siyasi bir muhal yani ütopyanın gerçekleşmesine duyulan özlemdir.
284 syf.
·62 günde·Beğendi·10/10
Şevket Süreyya Aydemir’in 1970-72 yılları arasındaki gazete yazılarından oluşan kitap, o dönemden hatta daha önceki zamanlardan günümüze aktarılan toplumsal ve siyasi sorunların kaynaklarını derinlemesine inceliyor. Kimi satırlarda ise usta bir planlamacı gibi geleceği (yani bugünleri) okuyor. Kitap gazete yazısı olduğu için dili çok da ağır değil. Fakat yazılar oldukça derinlikli. Ayrıca bu kitap "Roman" olarak geçiyor. Bildiğiniz anlamda "Roman" değil. Ya da yanlış bir şekilde tasnif edilmiş. Arka kapak yazısı ve içindeki yazıların başlıkları şu (alıntıları peyderpey vereceğim) :

“Kendini imgelerinin coşkun tutkusuna kaptırmış bir genç... Ülkücü bir öğretmen... «Ebedi ülke : Turan» için savaşmak amacında Doğu cephesinde, Kafkaslarda, Azarbeycanda… binbir serüven! Gencecik bir insan, tarihin amansız patlamalarının göbeğinde durmaksızın kişiliğini oluşturuyor. Cepheler, savaşlar, ihtilâller… Anadolu’da çağımızın ilk bağımsızlık savaşı ve savaşçısı!.. yepyeni bir devrimci: Mustafa Kemal! Ve işte bu kadar zengin anıların, eğitimin, deneyimin içinden süzülüp gelen bir yazar: Şevket Süreyya Aydemir!

Eğitimci, sosyolog, iktisatçı, ya da bir tarihçi bu yazar. Sezen, bilen, gören ve yorulmayan güçlü bir düşünür… bir kadro adamı, bir uzman bu kişi, ilk plancı ve planlı kalkınma savunucusu. Devrim’e sahip çıkan bir kuramcı.

Yorgun Anadolu topraklarında eğilmiş tarım devrimiyle ona koşut sanayi devrimini gerçekleştirmek için çırpınan bir eylemci…

Yönetici kadroyu etkilemek, yurdun insan varlığını ülkücü bir yoğuruşla oluşturmak çabası içinde.

Bütün bunların yanında usta bir yazarlık, içe işleyen bir anlatım, Yurdumuzun gerçeklerini, olaylarını usta yazarımız Şevket Süreyya Aydemir’in nasıl dile getirdiğini göreceksiniz bu kitapta.” (Arka Kapak yazısı)

Kitabın içindeki yazıların başlıkları:

"Önsöz", "Kahramanlar Doğmalıydı", "Nereye Gidiyoruz", "İnkâr Edilmek Kahramanların Yazgısı", "Kahraman, Lider ve Devlet Adamı", "Gamsızlığın Kurbanı Olabilirsiniz", "Faşizm Nasıl Filizlenir", "Üniversite Çağdaş Kanunlara Baş Eğer", "Celalet Şahlanırsa", "Parlamentoda Çoğunluk Her Şey Demek Değildir", "Bir Sahipsizliğin Hikâyesi" , "Anarşizm, Yüz Yıl Geride Kalmıştır", "Emeklilik Fobisi", "Yeniden Yerleşmek", "Komutanın Özlemi", "Bu da bir Aşamadır", "Köyde Mezarı Olmayan Aydın Yalnız Öğretmenlerdir", "Devler Çocuklarını Yerler" , "Yıldız Şehirler!", "Soldaki Boşluk", "Unutulan Şehitler!", "Köyleri Boşaltmayın", "Putlaştırılmak" , "Toptan Zehirlenmek", "Öğretmeni Cesaretlendirmek", "Çıkmaz Sokak", "Mao'ya Armağan" , "Birleşik Amerika'nın Yarınki Yalnızlığı", "Rüzgâr Gibi Geçti", "Orman'ın Hikâyesi" , "Ziya Gökalp ve Milliyetçilik", "Bu Saraylar Kimin?", "Üniversite Gençliği ve Yetişmek İhtirası", "Bir Garip Haysiyet Meselesi", "Fikir Boşluğu", "Türk Düşünce Yaşamının Bir Yoksunluğu" , "Çöldeki Derviş" , "10 Yıl Sonrasını Görmek" , "Doğu'ya Yöneliş", "Küskünler Partileri", "Kahramanlar Dönemi ve Sonu".
“Vaktiyle Altaylar’dan buralara geldik. Şimdi vatanımız, artık bugünkü sınırlarımızın çevirdiği, yorgun ve çok yeri kısırlaşmış topraklardır. Bu topraklarda kalacağız. Bu topraklarda öleceğiz. Açlık ise, daha şimdiden kapımızı çalmıştır. Hele otuz yıl sonra, nüfusumuz 70 milyon olunca, ne yiyeceğiz ne içeceğiz. Yahut kimlere el açacağız? Hem de ileriyi görmeyen bir idare, « Biz köyleri de boşaltacağız. Nüfusun ancak %30’u köyde yaşayacak, boşalan köyler halkını şehirlere yığacağız. Hem, 5.500.000 nüfuslu bir Ankara, 7.500.000 nüfuslu bir İstanbul ve daha böyle nice metropoller, ulu şehirler kuracağız » şeklindeki aldanışları, millî siyaset gibi, her gün tekrar ederse? Bunlar, ekilen öyle rüzgarlardır ki, arkasından ancak fırtınalar biçilir..”
Şevket Süreyya Aydemir
Sayfa 178 - Çağdaş Yayınları, 1974
“Başbakan’ın yayınlanan beyanlarından örneğin şu satırları alalım:

«Eğer 12 Mart’tan önce, komünistler başarı kazansa idiler, Türkiye’deki Türkleri Sibirya’ya sürecekler ve Türkiye’ye başka uluslardan insanlar yerleştireceklerdi..»

Biz her şeye rağmen, Başbakan’ın, böyle bir beyanda bulunmuş olabileceğini mümkün görmüyoruz. Çünkü böyle bir ihtimalin doğru olabilmesi için, Türkiye’de, 12 Mart’tan önce, ordularımızı, kolorduları, tümenleri, jandarma ordusunu, bütün güvenlik kuvvetlerini ve akla gelebilecek bütün güçleri devirip, ülkeyi boşaltacak, bunun için de boşaltılacak 36 milyona yeni yer bulacak ve memlekete yeni milyonlar taşıyacak kuvvet ve hazırlıkta bir kudretin Türkiye’de mevcut ve örgütlü olması lâzım gelir ki, buna ihtimal vermek, gerçekten bütün ölçüleri aşar.

21 Temmuz 1972”
Şevket Süreyya Aydemir
Sayfa 260 - Çağdaş Yayınları, 1974
"Oligarşi çağımızda, artık devrini yaşamış ve kalıntı nizamıdır. Bu nizam, hele Türk milleti gibi mazisi, haysiyeti ve geniş kitlelerinde sağduyusu olan bir millete yakışacak bir elbise değildir. Oligarşi, kumarbaz ve müsrif bir azınlık nizamına götürür. Demagoklar, hattâ demagok diktatörler yaratır ama, şanlı bir Millî Kurtuluş hareketinden geçmiş olan haysiyetli bir ulusal ruha önder, sözcü ve teşkilatçı olacak vasıflı insanları yaratamaz."
Şevket Süreyya Aydemir
Sayfa 19 - Çağdaş Yayınları, 1974
(...) Evet, yine tekrar edelim ki, ülkede bunalım, temelden ziyade zirvededir. Ve bu bunalım derinleşmektedir. Gerçi ülke yapısının, büyük, el atılmamış, benimsenmemiş, gelecekte patlamalara, tehlikelere gebe birçok temel davaları vardır. Bunların en başında şu gerçekleri sayabiliriz:

―Hızlı nüfus artışının, daha şimdiden doğurmaya başladığı meseleler,
―Ülkede kötü yerleşme ve bu yerleşmenin gebe olduğu tehlikeler,
―Kötü sanayileşme ve sanayinin, bütün ülkeye yayılacağı yerde, daha bugünden sosyal çelişmelerin mihrak noktaları haline gelen birkaç şehrin etrafında yoğunlaşması,
―Sanayi için ideal yerler olan İç Anadolu’nun ve boş bozkırların yerine, Tanrı’nın ülkemize paha biçilmez hazineler olarak bağışladığı yeşil kıyı kordonlarının betonlaştırılması,
―Ülkede yeşil örtünün, tabiî floranın hızla tahribi,
―Eğitimde demagojinin, fikri ilkelerine ve sistemlerine egemen hale getirilmesi. Ülkenin, daha şimdiden bir yarı aydınlar enflâsyonu içine sürüklenmesi,
(...)
―Nihayet, düşünceleri, gerçekleri ve bunalımda temel sebepleri araştırıcı, bunları aydınlatıcı çabaların yerini, beylik ve standart beyanların alışı…
(…) Bu arada örneğin ve hemen işaret edebileceğimiz şu temel dava bile galiba yalnız bugünkü sorumlu kuşağı değil, yarınki neslin çalışmalarını da işgal edecek kadar önemlidir:
Bu dava, Doğu davası, Doğu illerimize yöneliş davasıdır. O dava ki, temelinde uzun vadeli, ama hemen ele alınması gereken problemler yatar. (…)
Şevket Süreyya Aydemir
Sayfa 237 - Çağdaş Yayınları, 1974
“O halde, devrimi devam ettirmenin, devrimi tamamlamanın ilk koşulu, çıkılan yolun ve bayrağı ilk açanın hatırasını inkâr edenler önünde sendelememektir. Ama, o hatıranın kahramanını da putlaştırmayarak, yani şartların, olayların ve hareketin gerçeklerinden koparmayarak, onu anlamak, ona bağlı kalmaktır. Yoksa o bir put ve biz bir puta tapan olursak, bu kahramanın ilkeleri bir skolastik haline gelir. Ve biz, bu skolastik içinde donarız. Davalarımızı da dondururuz. Terimlerin, formüllerin esiri oluruz. Oysa biz terimler, formüller için değiliz, onlar bizim içindir…”
Şevket Süreyya Aydemir
Sayfa 157 - Çağdaş Yayınları, 1974

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kahramanlar Doğmalıydı
Baskı tarihi:
1974
Sayfa sayısı:
284
Format:
Karton kapak
ISBN:
Yok
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çağdaş Yayıncılık
Kahramanlar Doğmalıydı, Şevket Süreyya Aydemir'in 1974 yılında Çağdaş Yayınları tarafından yayınlanan aynı zamanda son romanı olan kitap. Sovyetik bir anlayışla yazılan roman Aydemir'in Toprak Uyanırsa adlı diğer romanı gibi didaktik bir üslupla kaleme alınmıştır. Aydemir'in pek de tanınma fırsatı bulamamış olan bu romanı, daha çok bir ütopya kurgusunun gerçekleşememesinden doğan hayal kırıklığı ile yazıldığı için, edebiyattan çok siyasi bir aforizma ya da aforizmasal bir ütopyadan ibarettir. Burada aforizmadan kasıt daha çok siyasi bir muhal yani ütopyanın gerçekleşmesine duyulan özlemdir.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Davut Sakallı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0