Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları (Araştırma-İnceleme Dizisi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
134
Gösterim
Adı:
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları
Alt başlık:
Araştırma-İnceleme Dizisi
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
311
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054322718
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Alanındaki uzmanlığı, sadece akademideki sıfatlarıyla kanıtlanan bir akademisyen değil Şerafettin Turan. Osmanlı tarihinin enteresan bir dönemine odaklanıyor Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları. Bir döneme odaklanan ama konuyu derinlemesine ele alan bu metni incelediğimizde, aslında tarihin bütününe dair büyük

"Muhteşem" sıfatıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları arasındaki taht kavgasının, izini kaynak metinlerle, araştırmalarla, yeri geldiğinde fetvalarla sürüyor Şerafettin Turan. Akademik metinlere ait, hepimizin kafasındaki anlatım ezberlerini de akıcı dili ve duru Türkçesiyle yerle bir ediyor. Okunan, okunurken zevk veren bir yapıt çıkarıyor karşımıza; baskısı yenilendikçe kendini yenileyen, bilgilerini güncelleyen ve dilini incelten bir Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları.

Şehzade Mustafa, Bayezid ve Selim arasında yaşananlar; Hürrem Sultan, Mahidevran Hatun, Rüstem Paşa'nın rolleri ve yaptırımları; Osmanlı'nın en şatafatlı ve güçlü olduğu dönemin perde arkasında yaşananlar bu araştırmada sahih bir biçimde anlatılıyor. -

Şehzadelerin taht kavgalarına yol açan nedenler, Şehzade Bayezid'in Selim'e ve babasına karşı cephe alışı, imparatorluğu iç savaşa götüren sebepler, Konya Savaşı, Bayezid'in İran'a sığınması ve akabinde öldürülmesi, taht kavgasının doğurduğu iç karışıklıklar ve taht kavgaları nedeniyle yapılan yönetim değişiklikleri, kitabın ana konularını teşkil ediyor. Uzun padişahlık döneminde dışarıyla uğraştığı kadar içeriyle de uğraşan Kanuni Sultan Süleyman'ın "padişah, baba, şair" olarak da:portresi gözler önüne seriliyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Nideyim zâyi idüb bu tûl-i emelle nefesi?
Kalmadı zerre kadar dilde bu dünya hevesi.
Iztırabı kogul ey mürg'i revân sabreyle
Eskiyüb işde haraba varıyor ten kafesi.
Kârban-ı reh-i iklim-i adem-menzilinün
Dokunur oldu dilâ sem'ime bank-i ceresi.
"Bilindiği gibi, Osmanoğulları ailesinden gelen padişahlar içinde ülkenin genişliği, hâzinenin zenginliği ve görkemlilik yönünden doruğa ulaşan ilki, rahmetli Süleyman Han olup, yine düzenin bozulmasına (ihtilal-i âleme) neden olan durumlar da onun zamanında meydana çıkmış olup, devlet çok güçlü olduğu için etkisi ol zamanda duyulmayıp birkaç yıldır artık belirgin oldu."
Evvel-baharda ben bunda turmak yokdur, varacağum ya Kütahya'dır, ya Ankara'dır. Bunlar dahi olmaz ise, beş-altı kişi ile ilgayub Üsküdâr'a varuram, Pâdişâhın gazabına karşu... Ne hakareti varsa anda ide; il ta'nı beni helâk itmekden, kendü elinde helâk yeğdür, eylerem
Ey demâdem, mazhar-ı tuğyân u isyânum oğul!
Takmıyan boynuna hergiz tavk-ı fermânum oğul,
Ben kıyar mıydım sana ey Bâyezid Hân'um oğul,
Bi-gûnâhım dime bâri, tevbe kıl cânum oğul.

Enbiyâ vû evliyâ ervâh-ı a'zam hakkiyçûn,
Nûh u İbrâhim ü Mûsâ İbn Meryem hakkiyçûn,
Hatem-i âsâr-ı nübüvvet Fahr-i 'Âlem hakkiyçûn,
Bî-gûnâhım dime bâri. tevbe kıl cânum oğul.

Âdem adın itmiyen Mecnûna sahrâlar durak,
Kurb-i ta'atden kaçanlar dâimâ düşer ırak,
Ta'n değildür dir isen "Vâ hasretâ dâdü'l-fırak",
Bî-gûnâhım dime bâri, tevbe kıl cânum oğul.

Neş'et-i Hakdur ûbûvvet, râm olan olur kerîm,
"Lâ-tekul üf" kavlini inkâr iden kaluryetîm,
Ta'ate isyâna 'alimdir hudavend-i kerîm,
Bî-gûnâhım dime bâri, tevbe kıl cânum oğul.

Rahm û şefkat zîb-i imân olduğun bilmez misin?
Ya, dem-i ma'sûmu dökmekden hazer kılmaz mısın?
'Abd-i âzâd ile Hak dergâhına varmaz mısın?
Bî-gûnâhım dime bâri, tevbe kıl cânum oğul.

Hak, reâyây-i mu'tie râ'î itmişdür beni
İsterüm mağlûb idem ağnâma zi'eb-i düşmeni,
Hâşâ'llâh öldürürsem bî-günâh nâgâh seni,
Bî-günâhım dime bâri, tevbe kıl cânum oğul.

Tutalum iki elün başdan başa kanda ola.
Çünki istiğfâr idersün, bizde ’afv itsek n'ola?
Bâyezidüm, suçunu bağuşlarum gelsen yola,
Bî-günâhım dime bâri, tevbe kıl cânum oğul.
"MUHİBBİ"
Ey serâser 'âleme sultân Süleymânum baba,
Tende cânum cinim in içinde cânânum baba,
Bâyezidına kıyar mısın benim cânum baba?
Bî-günânım, Hak bilûr, devletlü sultânum baba.

Enbiyâ-! ser-defter, ya'ni ki Âdem hakkiyçûn
Hem dahi Musâ ile İsâ ü Meryem hakkiyçûn,
Kâinatun serveri, ol rûh-i a'zâm hakkiyçûn,
Bî-günâhım, Hak bilûr, devletlû sultânum baba.

Sanki Mecnunam, bana dağlar başı oldu durak,
Ayniub bi'l-cûmle mâl û mülkden düşdüm ırak,
Dökerüm göz yaşunu "Vâ-hasretâ dâdû'l-fırak"
Bî-günâhım, Hak bilûr, devletlû sultânum baba.

Kim sana arzeyleye hâlim eyâ Şâh-ı kerîm?
Anadan, kardaşlarumdan ayrılub kaldum yetîm,
Yok benûm bir zerre isyânum, sana Hakdur ‘alîm,
Bî-gûnâhım, Hak bilûr, devletlû sultânum baba.

Bir nice ma'sûmum olduğun şehâ bilmez misin?
Anlarun kanuna girmekden hazer kılmaz mısın?
Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın?
Bi-gûnâhım, Hak bilûr, devletlü sultânum baba.

Hak-te'âlâ kim cihânun Şâhı itmüşdûr seni,
Öldûrûb ben kulunu, güldürme şâhım düşmeni.
Gözlerûm nûru oğullarumdan ayırma beni,
Bî-günâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.

Tutalum, iki elûm başdan başa kanda ola.
Bu meseldûr söylenûr kim, "Kulgünâh itse n'ola"?
Bâyezid'ün suçunu bağışla, kıyma bu kula,
Bî-günâhım, Hak bilür, devletlû sultânum baba.

"ŞÂHÎ"

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları
Alt başlık:
Araştırma-İnceleme Dizisi
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
311
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054322718
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Alanındaki uzmanlığı, sadece akademideki sıfatlarıyla kanıtlanan bir akademisyen değil Şerafettin Turan. Osmanlı tarihinin enteresan bir dönemine odaklanıyor Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları. Bir döneme odaklanan ama konuyu derinlemesine ele alan bu metni incelediğimizde, aslında tarihin bütününe dair büyük

"Muhteşem" sıfatıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları arasındaki taht kavgasının, izini kaynak metinlerle, araştırmalarla, yeri geldiğinde fetvalarla sürüyor Şerafettin Turan. Akademik metinlere ait, hepimizin kafasındaki anlatım ezberlerini de akıcı dili ve duru Türkçesiyle yerle bir ediyor. Okunan, okunurken zevk veren bir yapıt çıkarıyor karşımıza; baskısı yenilendikçe kendini yenileyen, bilgilerini güncelleyen ve dilini incelten bir Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları.

Şehzade Mustafa, Bayezid ve Selim arasında yaşananlar; Hürrem Sultan, Mahidevran Hatun, Rüstem Paşa'nın rolleri ve yaptırımları; Osmanlı'nın en şatafatlı ve güçlü olduğu dönemin perde arkasında yaşananlar bu araştırmada sahih bir biçimde anlatılıyor. -

Şehzadelerin taht kavgalarına yol açan nedenler, Şehzade Bayezid'in Selim'e ve babasına karşı cephe alışı, imparatorluğu iç savaşa götüren sebepler, Konya Savaşı, Bayezid'in İran'a sığınması ve akabinde öldürülmesi, taht kavgasının doğurduğu iç karışıklıklar ve taht kavgaları nedeniyle yapılan yönetim değişiklikleri, kitabın ana konularını teşkil ediyor. Uzun padişahlık döneminde dışarıyla uğraştığı kadar içeriyle de uğraşan Kanuni Sultan Süleyman'ın "padişah, baba, şair" olarak da:portresi gözler önüne seriliyor.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Yusuf İslam
  • Aziz
  • Cem
  • Bora Harut

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (1)
9
%33.3 (1)
8
%0
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0