Adı:
Kapital' i Okuma Kılavuzu
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055679125
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kalkedon Yayınları
Marx'›n Kapital'i, bu zamana kadar yaz›lm›ş olan en önemli ve en etkileyici kitaplardan bir tanesidir. Günümüzün dünyas›n› anlamak isteyen biri bu kitab› muhakkak okumal›d›r. Ne yaz›k ki, insan› bunaltan itici bir kitapt›r. Aşina olunmayan ve karmaş›k fikirleri kavramak asla kolay olmad›ğ›ndan, kaç›n›lmaz olarak kimi okuma güçlükleriyle karş›laş›labilmenin yan› s›ra gerçekten olduğundan daha ürkütücü görünmektedir. Marx'›n kulland›ğ› terminoloji ve üslûp ilk bak›şta garipsenebilir ve ilk birkaç k›s›m en soyut ve en zor yerler olmakla birlikte sebat eden okuyucu kitab› okunmaya değer bulacakt›r.
K›lavuz niteliğinde olan bu kitapta amac›m Kapital'i daha ulaş›labilir hale getirmektir. Çal›şmam›n ana gövdesi, Marx'›n argüman›n›n ana noktalar›n› teşhis ederek ve aç›klayarak Kapital'i k›s›m
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kapital' i Okuma Kılavuzu
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055679125
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kalkedon Yayınları
Marx'›n Kapital'i, bu zamana kadar yaz›lm›ş olan en önemli ve en etkileyici kitaplardan bir tanesidir. Günümüzün dünyas›n› anlamak isteyen biri bu kitab› muhakkak okumal›d›r. Ne yaz›k ki, insan› bunaltan itici bir kitapt›r. Aşina olunmayan ve karmaş›k fikirleri kavramak asla kolay olmad›ğ›ndan, kaç›n›lmaz olarak kimi okuma güçlükleriyle karş›laş›labilmenin yan› s›ra gerçekten olduğundan daha ürkütücü görünmektedir. Marx'›n kulland›ğ› terminoloji ve üslûp ilk bak›şta garipsenebilir ve ilk birkaç k›s›m en soyut ve en zor yerler olmakla birlikte sebat eden okuyucu kitab› okunmaya değer bulacakt›r.
K›lavuz niteliğinde olan bu kitapta amac›m Kapital'i daha ulaş›labilir hale getirmektir. Çal›şmam›n ana gövdesi, Marx'›n argüman›n›n ana noktalar›n› teşhis ederek ve aç›klayarak Kapital'i k›s›m

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Hüseyinlui

Kitap istatistikleri