·
Okunma
·
Beğeni
·
196
Gösterim
Adı:
Kapitalizmin Kavram Haritası
Baskı tarihi:
Şubat 2019
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058282056
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Deli Dumrul Kitap
Yaklaşık son 300 yıldır hayatımızın her yerine yerleşen, her anına nüfuz eden ve daha da önemlisi bütün dünya sistemini kontrol eden “şey”in adı kapitalizm. “Şey” diyorum çünkü onu tanımlamanın zorluğuna işaret etmek istiyorum. İşte Can Mustafa Çebi, var olduğunu bildiğimiz, bir şekilde hissettiğimiz fakat onu ele avuca bir türlü alamadığımız bu müphem kavramın hatlarını çiziyor. Kapitalizmin sınırlarını çizerek, onu hangi daire içinde anlayabileceğimizi gösteriyor. Kapitalizmi Siyasi, felsefi, toplumsal ve psikolojik açılardan ele alarak “kapitalizm”e bütüncül bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. İçinde kaybolduğumuz, pusulamızın dahi olmadığı bir dünyanın haritasını çizerek nasıl yol almamız gerektiğini gösteriyor. Kapitalizmin korkunç heyulasına karşı Don Kişot vari bir mücadeleye girişmektense, Kapitalizmi ete kemiğe büründürerek -karşımıza yine de olağanüstü büyüklükte bir dev çıksa da- mücadele etmeye davet ediyor. Tam da bu yüzden, Kapitalizmi, yani dünyamızın son üç dört asırlık halini, anlamak isteyen herkesin okuması gereken bir eser.”

- Kadir Kaan Güler

“Hayatınıza önce kapitalist marketin hiç ihtiyacınız olmayan düşük bütçeli ürünleri girer ki eliniz alışmalıdır. Eliniz alıştı mı artık kapitalizmin devamlı müşterisi ve kölesisiniz. Bu kadar yoğun talep varken tüketime ne söylenebilir ki? Belirli aşamalardan sonra tarihsel evrimimize kapitalizm de dahil oldu. Bizi istediği yöne evirdi. Elinizdeki kitabın amacı gelecek için sisteme karşı durmak falan değil sadece sorgulayıp tartışmaya açmak.”

- Mesut Eşidir

“Dünya üzerinde ve insan ekseninde asırların biriktirdiği ve erittiği sistemlerin kronolojisinin bulunduğu bu eser modernite makyajının altında kalan insan tasviriyle bizi herkese anlatma konusunda gayet başarılıdır. Ayrıca bu kitap günümüzde para olarak karşımıza çıkan, üzerinde başkalarının fotoğraflarının bulunduğu kağıt parçalarından oluşan mutluluk(!) tablosunun hikayesidir.”

- Resul Ses
232 syf.
·3 günde·10/10
.

Dinle, bu senin hikayen !” (S. 221)

Kitabı okumadan önce zor okunur, ilerlemez, teknik konular boğar diye düşünmüş, çok da gönüllü başlamamıştım ama hiç beklediğim gibi olmadı. Nerdeyse bir solukta okudum diyebilirim.


Ülkemizde bazı şeylerin yanlış gittiğini sezinleyen ama soruna tam anlamıyla açıklama getiremeyen bir kesim var ki, sanırım ben de bu grupta yer alıyorum.

Bazen arkadaşlarla sohbet esnasında değindiğimiz, bazen kendi kendime sorguladığım bir konu var : Tüketim çılgınlığı. Ara sıra televizyonda da ufaktan konuşuluyor. Hepimiz sanki çok mecburmuşuz gibi o kadar lüzumsuz harcama yapıyoruzki..

Belki okuyanlara garip gelecek ama kara çadırda yaşadığımız, gaz lambası kullandığımız, anamın sırtında bidonlarla eve su çektiği, akşamları ocak taşında yanan ateşin kırağında (kenarında) büyüklerimizin sohbetlerini dinlediğimiz, cep telefonunun esamesinin bile okunmadığı günleri dün gibi hatırlıyorum. Bizler kara çadırda yaşıyorduk, kilometrelerce yolu yürüyerek, en iyi ihtimalle şansımız yaver giderde bir traktör denk gelirse traktörle gidip geliyorduk ama; çok mutluyduk. Neşeliydik bir kere ..
Sonra ne oldu ben de anlamadım. Herkes memur olun memur olun diyordu, biz de kendimizi buna mecbur hissediyorduk. Şimdi gurbette yaşıyorum, memlekete ancak yıllık izinlerimde gidebiliyorum. Köye varıyorum ama ne köyü?
Herkesin altında bir araba, herkesin elinde bir akıllı telefon var. Her aile kendine betonarme bir ev yapmış, her evde bir televizyon. Nerdeyse kimse kimseye akşam oturmasına bile gitmiyor.
Bizim çocukluğumuzun ihtiyarları çoktan toprak olmuş. Her ailenin genci ya memur olmuş ya ücretli bir işte çalışıyor ya da iyi bir gelecek için okul okuyor.
Köydeki hemen hemen bütün aile babam ve annem dahil, bir karı bir koca kalmışlar.


İşte beni ara ara düşündüren ve rahatsız eden şey buydu.

Meğer burada anahtar kelime “Kapitalizm” imiş dostlarım.


Yazarımızın konu hakkındaki izahatı sıkmıyor, yormuyor; çok akıcı, çok anlaşılır. Örneklemeleri müthiş.
Bence 2019 Türkiye’sinin bu kitaba çok ihtiyacı vardı dostlarım, buna kesinlikle kaniyim.

Kitap son zamanlarda okuduğum en etkileyici kitap ! NET !


Aha bu da son söz:

Bu kitap sırf 184. sayfadaki "Otomobil Kapitalisttir Bisiklet Sosyalist" bölümü için bile okunur.


"Oku... Okuyan Geçer Köprüden." (Kapak)


28.12.2019. 21:19 Erciş


.
232 syf.
·Beğendi·10/10
Kapitalizm Kavram Haritası, Can Mustafa Çebi tarafından kaleme alınmış. Esere başlarken yazarından belirttiği gibi bu eserin politik bir yönü yok. Kapitalizmin sosyal ve felsefi altyapısını anlatmak, bu sosyal ve felsefi altyapıların kapitalizmin ile olan direk ve dolaylı ilişkilerini konu alıyor. Yazar bir açıklama olarak bu kitabın kapitalizmi övme ve yermesi adına da yapmadığını sadece dillerde dolaşan Dünyanın her tarafında dillerden düşmeyen öyle veya böyle hayatına dokunan kapitalizmi daha iyi tanıma amacını taşıdığını belirtiyor.
Birinci bölümde kapitalizmi tanımı farklı düşünürlerin kapitalizmi nasıl tanımladıklarının açıklaması ile başlıyor. İnsanlık tarihi ve bu tarih içerisinde kapitalizmi doğuşu ve gelişimi de konu ediliyor.
İkinci Bölüm kapitalizmin gelişiminde Sanayi Devrimi ve bu dönem içerisinde kapitalizmin gelişimi Birinci Dünya Savaşı ile kapitalizmin neden sonuçlarda etkileri, Birinci Dünya Savaşı, Türkiye’nin durumu, Türkiye İktisat Kongresinin toplanması ile alınan kararların açıklamaları ile kitap ismini hak ede ede kapitalizme giriş ve tanıtım konusunda belli bir çizgi, düzenli bir sıra ile hem okuyucuyu yormadan hem de anlatımın bir tarih sıralaması ile gitmesinden dolayı sıkmadan okunmasına neden oluyor. İkinci bölüm modern toplumun tanımlanması ile Alman Sosyolog George Simmel, Frederick Winslow Taylor, Henry Ford, John Maynard Keynes’in bakış açılarıyla bizlere aktarıyor.
Üçüncü Bölüm, Çebi bu bölümde birey üzerinden konuyu ele alırken erdemli insan-egoist insan çözümlemelerinde bulunuyor. Sonrasında kapitalizmle yan yana yazılan ve anılan liberalizme gönderme yaparak kapitalizm ile liberalizm içinde açıklamalarına devam ediyor. Konu kapitalizm ana dayanaklarından biri olan rekabet konusuna geldiğinde rekabet ile ilgili İbn Haldun, Hobbes ihtiyaçlar konusunda Kirene okulu ile Klinikler Okulu bakış açılarını aktararak doyurucu bilgiler veriyor okuyucusuna ve konu birey olunca bireyin topluma ve mevcut toplumunda menfaatleri ortak kazançları olunca milliyetçilik konusunda buluşuluyor. Yazarın da dediği gibi milliyetçilikte tıpkı kapitalizm gibi dünyanın ideolojisidir. Dünyadaki insana yöneliktir. Kapitalizmin ile milliyetçilik birbirlerinden farklı olsalar da milletin menfaatleri noktasından kapitalizmi yanına alabilmektedir. Yazar eserin giriş kısmında dediği ben kapitalizmin övme yerme için değil tanımak, anlamak, anlatmak için röntgenini çekiyorum sözünü tutmak için kapitalizmin felsefi boyutunu anlatmak, bunu anlatmak için de pragmatizmi anlatması gerektiğini belirterek faydacılık üzerine kafa patlatan düşünürlerin dediklerini de bizlere aktarıyor. Bu bölümde Darwin ve ilham aldığı Malthus ve Lamarck’a değinilerek Sosyal Darwinizmin bakış açısı ile kapitalizme farklı bir açıyla da bakmamıza neden oluyor yazar.
Üçüncü bölümün ardından Çebi, Sonsöz Niyetine diyerek başka bir bölümde de dil ve para konusuna değiniyor. Kapitalizmin egemenliğinde küreselleşme olgusu önem kazanırken, Çebi, küreselleşmenin tanımı için küreselleşmenin sembol kurumlarının ( Dünya Bankası, IMF, OECD, Birleşmiş Milletler) küreselleşme tanımlarını eserine alarak kapitalizmin anlaşılması için bir adım daha atıyor. Sonsöz Niyetine edilen sözlerden sonra Münferit Yazılar dördüncü bölümde de tanımlamalar düşünürlerin kurumların bakış açılarının açıklanması kısmından sonra okuyucuya okunan bu kitaptan kapitalizm ile ilgili ne anladığı, anlamadığı ve daha önemlisi okuyacağı münferit yazılar ile daha güncel ve ete kemiğe bürünmüş kapitalizm ile ilgili yazılarla pekiştirme anlama sorgulama farklı bakma adına bir çalışma sunulmuştur. İlki Türkiye’de 1950’lerden günümüze kırdan kente iç göçün belli başlı nedenleri ve sonuçları, Soğuk İçiniz ile Coca-Cola’ya bir bakış, Otomobil Kapitalisttir Bisiklet Sosyalist ile bir mukayese, Modernizm Üzerine Bir Eleştiri ile modernizmin eserin içinde bahsi ile birlikte daha bir anlamlandırma imkanı, modern insanın Post-Modern geri dönüşümünde insanlığın geçmiş ve gelecek arasında tercihi ne tarafa daha çok evrildiği evrileceği, Futbol Asla Sadece Futbol Değildir ile futbolun sadece sporun dalı olmadığı , Kızılelma için aslında bu kitabında diğer yazılan kitaplarında bir hedefi bir amacı olduğu, verilen bilgilerin sadece bilgilenmek maksadı ile verilmediği,bilgilerin daha donanımlı olmamız ve ilham kaynağı olması,hedeflerimize giderken kolaylıklar sunması içinde verildiği ayrıca hedefsizde olunamayacağı konusunda farkındalık oluşturan bir yazı Kızılelma, arkasından halen yazarın uyarı ve uyandırma adına birimizin bile uyanmasına vesile olur maksadıyla Kızıl Elma mı Apple Elması mı yazısında nasılda hala uyumaya devam ettiğimizi anlıyoruz. Apple alması alanlara sana verdikleri elma bile yarım yarısı midelerine indi bile son mesajıyla sonlanıyor.
Kitap, kapitalizmin kod haritasını çıkarırken mütevazi davranıp Yeni Başlayanlar İçin dese de usta düşünürlerin eserleri ile yarışacak durumda bu haliyle ve milli bir bakış ile dünyada sözü geçen kapitalizmi tanıma anlama adına güzel bir çalışmanın ürünü. Okunmalı ve okutulmalı Kapitalizm Kavram Haritası.

#KitapŞuuru
232 syf.
·10/10
Kavram karmaşası modern zamanların bir oyunu gibi görünse de muallakta kalan bir kavramın tarihi seyri zaman içerisindeki tekamülü size çok şey söyler. Öyle ki farklı bir paketle önünüzde arz-ı endam eden fikir silsilesi günümüze gelinceye kadar farklı aşamalardan geçmiştir. Ve bir şeyin geçmişini bilmek geleceği hakkında makul tespitlerde bulunmaya olanak verir. Kapitalizm bu anlamda iyi irdelenmesi ne olduğundan ziyade, nasıl olduğu net bir şekilde ortaya koyulması zaruri bir kavramdır. Bir fikir sistemini ayakta tutan tarihi ve fikirsel kolonlar ise onun son hali hakkında fikir edinilmesinin önünü açar. Can Mustafa Çebi'nin eseri bu açıdan başkentine kapitalizmin yerleştiği ülkenin haritasını; siyasi, iktisadi, kültürel, felsefik bütün girinti ve çıkıntılarına hakim olmamızı sağlarcasına ortaya koyuyor. Farklı kavramlara harita vasıtasıyla bakıp kapitalizmle ilintisini ortaya koyabilmek için kitabı okumak yetiyor.
232 syf.
·Beğendi·10/10
KAPİTALİZM NEDİR?

1) Üretim araçları mülkiyetinin büyük ölçüde özel kesimde olduğu ve hangi mal veya hizmetin,hangi fiyatla ve kim için üretileceğini piyasa sisteminin belirlediği ekonomik modelin adıdır.
Bir başka tanıma göre kapitalizm
2)Sermayeye devletin değil bireylerin sahip olduğu sistemdir.
3)Feodalizmin yıkılmasında beri batı dünyasında egemen olan ekonomik sistemi anlatmak için kullanılan bir terim.
4)Ücretli emek ve kapitalist arasındaki toplumsal ilişki temelinde,rekabet,birikim, teknolojik,yenilenme ve verimlilik artışı gibi gayrişahsi birtakım zorunluluklarla işleyen piyasa koşullarında metalarla başka metaların üretildiği toplumsal sistemdir.
...
...

O kadar iyi geldi ki bana bu kitap anlatamam.Bölümümle alakalı bir konu ve çok geniş kapsamlı bir kavram kapitalizm.Birçok düşünürün farklı farklı görüşleri,birbirlerine karşı çıkışları vs. vs. Bu yüzden çok iyi anlaşılması gerekiyor.Bende bazı yönlerinde zorluk çekiyordum.Bu yüzden baya baya geniş capital kitabını okumada zorluk çekiyordum.Fakat şuan bu kitap sayesinde hazırım.Çünkü o kadar güzel ve yalın anlatılmış ki sıkılmadan okudum.Herkese tavsiye ediyorum.Kapitalizmin en ince ayrıntısına kadar harika bir şekilde anlatmış yazarımız.Özellikle Otomobil kapitalisttir bisiklet sosyalist kısmına bayıldım.
.
Hatta Adam Smith bu durumu;

"Fakirlerin esas trajedisi, beklentilerinin fakir olmasıdır."

diye ifade ederek, bireylerin fakirliklerini girişimci yönlerini kullanmamasına bağlamıştır.

.
Can Mustafa Çebi
Sayfa 86 - Deli Dumrul Kitap - 2019
"İşçi sınıfı kendisini temsilen kızıl rengi seçmişti. Fakat kapitalizm, işçi sınıfının kızıllığını da soldurmuş ve kendilerini sınıf sanan işçi gruplarının bir kısmını kendi safına çekerek sarartmasını bilmiştir." (Fransa, sarı sendikalar ile ilgili.)
Bir şeylerin değişebileceğini ve bir şeyleri değiştirebileceğimi düşünüyordum. Sonra bir şeylerin değişebileceğini ve bir şeyleri değiştirebileceğini düşünmeyi değiştirdim, her şey değişmeye başladı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kapitalizmin Kavram Haritası
Baskı tarihi:
Şubat 2019
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058282056
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Deli Dumrul Kitap
Yaklaşık son 300 yıldır hayatımızın her yerine yerleşen, her anına nüfuz eden ve daha da önemlisi bütün dünya sistemini kontrol eden “şey”in adı kapitalizm. “Şey” diyorum çünkü onu tanımlamanın zorluğuna işaret etmek istiyorum. İşte Can Mustafa Çebi, var olduğunu bildiğimiz, bir şekilde hissettiğimiz fakat onu ele avuca bir türlü alamadığımız bu müphem kavramın hatlarını çiziyor. Kapitalizmin sınırlarını çizerek, onu hangi daire içinde anlayabileceğimizi gösteriyor. Kapitalizmi Siyasi, felsefi, toplumsal ve psikolojik açılardan ele alarak “kapitalizm”e bütüncül bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. İçinde kaybolduğumuz, pusulamızın dahi olmadığı bir dünyanın haritasını çizerek nasıl yol almamız gerektiğini gösteriyor. Kapitalizmin korkunç heyulasına karşı Don Kişot vari bir mücadeleye girişmektense, Kapitalizmi ete kemiğe büründürerek -karşımıza yine de olağanüstü büyüklükte bir dev çıksa da- mücadele etmeye davet ediyor. Tam da bu yüzden, Kapitalizmi, yani dünyamızın son üç dört asırlık halini, anlamak isteyen herkesin okuması gereken bir eser.”

- Kadir Kaan Güler

“Hayatınıza önce kapitalist marketin hiç ihtiyacınız olmayan düşük bütçeli ürünleri girer ki eliniz alışmalıdır. Eliniz alıştı mı artık kapitalizmin devamlı müşterisi ve kölesisiniz. Bu kadar yoğun talep varken tüketime ne söylenebilir ki? Belirli aşamalardan sonra tarihsel evrimimize kapitalizm de dahil oldu. Bizi istediği yöne evirdi. Elinizdeki kitabın amacı gelecek için sisteme karşı durmak falan değil sadece sorgulayıp tartışmaya açmak.”

- Mesut Eşidir

“Dünya üzerinde ve insan ekseninde asırların biriktirdiği ve erittiği sistemlerin kronolojisinin bulunduğu bu eser modernite makyajının altında kalan insan tasviriyle bizi herkese anlatma konusunda gayet başarılıdır. Ayrıca bu kitap günümüzde para olarak karşımıza çıkan, üzerinde başkalarının fotoğraflarının bulunduğu kağıt parçalarından oluşan mutluluk(!) tablosunun hikayesidir.”

- Resul Ses

Kitabı okuyanlar 18 okur

  • RIFAT EMRE AKSU
  • Mamma Li Turchi
  • Aleyna Öztürk
  • Berkay Örge
  • fatih oğhan #KitapŞuuru
  • Burak Aslan
  • İrem Çamur
  • Müzmin Türk
  • Erkan macit
  • Ali Dayı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60 (6)
9
%10 (1)
8
%0
7
%10 (1)
6
%10 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%10 (1)