Kardeşlik Ülküsü

7,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
17 gösterim
 • Baskı Tarihi:
  2008
 • Sayfa Sayısı:
  125
 • ISBN:
  9789759695972
 • Yayınevi:
  Sur Yayınları
 • Kitabın Türü:
Eda 
04 Ara 2017 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 7/10 puan

Cihadı göz ardı ettik, toprağı düşman bürüdü,
Kardeşlerin gücünü aldı yürüdü.
Tarihte hep büyük devletler kurmuş bir milletin bugün bittiğini söyleyenlere inat; Kardeşlik Ülküsü 'nde millet , dünü ve bugünü ile konu edilmekte.Mucahit Koca bu manzum kitabında bizi yeni bakış açıları üzerinde düşünmeye doğru götürürken; bir yandan da her durumda hakkı söylemekle yükümlü olan aydınımıza yeni bir çıkış yolu göstermekte. O, Kardeşlik Ülküsü 'nde bir yandan coğrafi bir tarif yaparken ; bir yandan da Müslüman elinin değdiği ruh ikilemlerinin beşiği olan özgür yada tutsak yerlerle ilgili bilgiler veriyor.Mucahit Koca ya göre manzum anlatimiyla Kardeşlik Ülküsü, ciltler dolusu kitaptan derlenen sahih belgeler ışığında milletin yeniden özüne dönme arayışına imanlı bir katkı sayılmalı. Böylece, Kardeşlik Ülküsü nü okuyan müslüman, kardeş derdiyle dertlenmenin ne olduğunu anlar; Batı karşısında kardeşiyle birlikte durum alisinin derin anlamını kavrar.Hatta kavram akla kalmaz ; belki bir yol Batı nın seyrine varmanın sorumluluğuyla yola düşer.

Kitaptan 28 Alıntı

Eda 
04 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Müslümanlararası ticarî ve siyasî işbirliği,
Savunma, silahlanma ve kültürel güçbirliği.

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 123 - SÜR Yayınevi / İslâm Birliğine Doğru / Yirmi Dördüncü Manzume)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 123 - SÜR Yayınevi / İslâm Birliğine Doğru / Yirmi Dördüncü Manzume)
Eda 
30 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Evrensel İslâm
Ümmet , sözcüğü bugün çoğunlukla millet sözcüğünün karşıtı gibi kullanılmaktaydı.Oysa Kur'an'da millet , tevhit inancına bağlı gelmiş geçmiş bütün kavimlerin birliğini,- ibrahim milleti bağlamında - vurgulamak üzere ümmet sözcüğünün eş anlamlısı olarak geçmektedir. İslâm milletinin en kayda değer niteliği;meşrep olgusuna dayalı soy ve boy bağlılıklarını aşmış, yüzeysel bağları atmış; inananların kardeşliği bağlamında evrensel bir toplum olmasıydı.

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 11 - SUR Yayınevi / Birinci Bölüm)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 11 - SUR Yayınevi / Birinci Bölüm)
Eda 
02 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Bizler , Müslüman olarak bulunduğumuz coğrafyanın kıymetini acaba ne kadar biliyoruz ?Bugün yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yatağında sayısız güneşler batarken ; Batının oyunlarıyla kan gövdeyi götürüyor.Eğer buralar güneşin doğduğu yerlerse ki ; bunda şüphe yoktu. Bugün onun kıymetini ne kadar biliyoruz, diye kendimize sormalı değil miyiz ?

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 49 - SUR Yayınevi /Güneşin Doğduğu Yer)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 49 - SUR Yayınevi /Güneşin Doğduğu Yer)
Eda 
02 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Irkçılık , bölgecilik , besliyor önyargıları ; pek ,
Sağlıklı insan ilişkisinde İslâm kardeşliği tek.

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 20 - SUR Yayınevi / Kardeşlik Ülküsü)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 20 - SUR Yayınevi / Kardeşlik Ülküsü)
Eda 
02 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Batıya bakıyorum ; arkamda kocaman Doğu,
Doğuya bakıyorum ; arkamda ateşten Batı .

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 44 - SUR Yayınevi / Dört Bucakta Var Olan / Sekizinci Manzume)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 44 - SUR Yayınevi / Dört Bucakta Var Olan / Sekizinci Manzume)
Eda 
 30 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

" Müslümanlar , kardeştir, " düsturunu ılke edinip ; duygusallığın ötesinde millet , devlet ve medeniyet açılımlarıyla kardeşlikte bütün farklılıkları birliğe tebdil etmeli.Dahası kardeşlik , yeni bir dile dönüşüp, yeni bir tarz-ı siyasete kavuşmalıydı. Muslumanlar , inançları gereği birbirine din , iman ve gönül bağıyla bağlıydı.Bu nedenle kardeşlik anlayışımız ; dil , renk , soy ve sopa göre değildi.Mesela ;" Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ," sözü; çok sığ ve sanal bir sözdü. Asıl söz , millet ve medeniyet gerçeği üzerine bina edilen ve kardeşlik eseri olan ; " Müslümanın Müslüman dan başka dostu yok ," sözü olmalıydı. Müslümanlar, Ramazanda kardeş, cuma,bayram, hacda kardeş olduğu gibi ; zekat , sadaka , mevlit , cenaze ve düğünde de kardeşlerdi.Resulullah'ın Mekke'de başlayıp , Medinede tamamladığı kardeşlik ülküsü , İslâm dünyasının geleceği için bugün yeniden canlandırılmalıydı. Bugün Batının oyunlarıyla bozulan bu yüce ahengin biran önce yeniden kurulacağına inanmadan bir yere varılamayacağını bilmek ; inananlar için çok önemliydi. Çünkü Batının işgal ve sömürüsüne karşı durmak ancak kardeşlik ülküsüyle mümkün olabilirdi.

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 15 - SUR Yayınevi / Kardeşlik Ülküsü)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 15 - SUR Yayınevi / Kardeşlik Ülküsü)
Eda 
01 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Günümüzde Batı karşıtı ; savaş , filizlendi,
Savaş kazandıracak güce kardeşlik , dendi.

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 19 - SUR Yayınevi / Kardeşlik Ülküsü)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 19 - SUR Yayınevi / Kardeşlik Ülküsü)
Eda 
 01 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Ha Hintli , ha Türk , ha Arap , aldırmadı
O, maksadına bakar ; rengine bakmazdı.

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 20 - SUR Yayınevi / Kardeşlik Ülküsü)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 20 - SUR Yayınevi / Kardeşlik Ülküsü)
Eda 
02 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Suriye de bizimdir ; İran ve Mısır da bizim ,
Atlasımıza dahil olmuş ülkeler , hepimizin.

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 21 - SUR Yayınevi / İslâm Atlası / İkinci Bölüm)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 21 - SUR Yayınevi / İslâm Atlası / İkinci Bölüm)
Eda 
03 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Hepsinde bu haç dalgalandırma neyin nesiydi?
Hıristiyanlığı referans almanın ; göstergesiydi.

Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 66 - SUR Yayınevi /Öteki / On Üçüncü Manzume)Kardeşlik Ülküsü, Mücahit Koca (Sayfa 66 - SUR Yayınevi /Öteki / On Üçüncü Manzume)
3 /