Kayı 3: Haremeyn Hizmetinde (Osmanlı Tarihi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.733
Gösterim
Adı:
Kayı 3: Haremeyn Hizmetinde
Alt başlık:
Osmanlı Tarihi
Baskı tarihi:
Aralık 2013
Sayfa sayısı:
336
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050812985
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
 Yüce Allah beni atalarımın ocağına padişah yapınca, şeriki ve benzeri olmayan Hakk Teâlâ hazretlerine tazarru ve niyaz ile münacaatlar eyledim. Ey asuman u zeminin yaratıcısı ve ey ins ü cinin ve hayvanların rızık vericisi Kerim ve Rahim olan Rabbim, Harem-i hassın olan Beytullah’ın –ki o Kâbe-i saadet-penâhdır- bulunduğu Mekke-i Mükerreme ile iki cihan fahri habibin Muhammed Mustafa’nın mezarları, saadetlü merkad-i hümayunlarının olduğu Medine-i Münevvere’nin süpürgeciliğini bana nasip eyle!
 

Yavuz Sultan Selim
 

Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı Devleti’nin soluk soluğa devam eden serüvenine KAYI III: Haremeyn Hizmetinde ile devam ediyor. 

Fatih Sultan Mehmed’in bir cihan devleti hâline getirdiği imparatorluk, onun ölümüyle başa geçen oğlu II. Bayezid devrinde iki büyük çekişmeye sahne olacaktır. Sultan Bayezid Han’ın saltanatının başlangıcında kardeşi Cem Sultan’la mücadelesi sonunda ise oğulları arasında baş gösteren taht kavgaları döneme damgasını vuracaktır. Kardeş kavgalarının neden olduğu kaostan istifade eden Safeviler ise, Anadolu’yu bir yangın yerine çevirecektir. Şahkulu Baba Tekeli ve Nur Ali Halife isyanlarında binlerce Anadolu insanı hayatını kaybetmiştir.

İşte böyle bir zamanda saltanatı babası II. Bayezid’den devralan Selim Han’ın imparatorlukta yeniden birlik ve beraberliği sağlama mücadelesine ve cihangir padişahın kısa zamandaki akıl almaz fetihlerine KAYI III: Haremeyn Hizmetinde kitabında yakinen tanık olacaksınız. Aynı zamanda yine II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemindeki savaşları, imar faaliyetleri ve adı geçen padişahların manevi ve özel yaşamlarına dair birçok bilinmeyen bilgi keyifli bir tarih sohbeti tadındaki bu eserde sizleri bekliyor.

 
Yavuz Sultan Selim Han.
Bir başka ismiyle , "Hadimu'l-Harameyn Eş-Şerifeyn". Yani 2 Şerefli şehrin (Mekke ve Medine) Hizmetkarı.
8 Sene içerisinde imparatorluğu 2.5 kat büyütmüş gerçek bir Türk Hakanı.
Tüm Türk Gençliğinin, hakkında bilgi sahibi olması gereken bir deha.

Serinin 3. kitabı olan "Haremeyn Hizmetinde", 1. Selim ve babası 2. Bayezıd'ı konu alıyor.
Ahmet Şimşirgil'in, alışılagelmiş sade dili, yer yer abartı fakat genel olarak realiteye çok yakın edebi üslubu ve eğlenceli betimlemeleriyle kitap kendini çok rahat okutturuyor.
Ben özellikle ,Selim Han'ın tahta çıkış mücadelesinin ve Ridaniye-Mercidabık Savaşlarının anlatıldığı bölümlerde oldukça keyif aldım.

Herkese tavsiye ediyorum.
Kime nasip olmuş ki Harem î Şerif'in süpürgecisi olmak. Anda olmuş velhasıl Osmanoğlu Yavuz Selim Şah'a. Ne kutlu bir hükümdar imiş ki bu cihanda nasip olmuş bu kutlu belde ona.
Akıcı ve güzel gidiyor insan sıkılmıyor.Padişahlarımızı daha iyi tanıma fırsatımız oluyor.Tavsiye ederim kesinlikle...Kendi çıkarları için değil insanların rızasını kazanmak hizmet etmek.ALLAH yolunda cihad için ömürlerini geçirdiklerini görüyoruz.
Yavuz Sultan Selim ve II.Beyazıt'ı tanımak isteyenler için gerçekten güzel bir kitap. Öğreticilik açsından beğendim gerçekten güzel bilgiler var ama romandan çok ders kitabı modunda. Bu yüzden çok zevk alarak okuduğumu söyleyemeyeceğim.
Yavuz ile ilgili gerçekten çok güzel hikayeler okumuştum farklı bir yazarın eserinden. Aynı hikayelerin çoğunu burada bulamadım o açıda biraz üzücüydü. Yavuz Sultan Selimin kurduğu casus ağı ve istihbarata verdiği önemi ve bunun meyvelerini fazlasıyla yediği(özellikle mısır seferinde) kitapta belirtilmiş fakat bu konuda daha fazla ayrıntı beklerdim.
II. Beyazıt Han'ın devlet içerisindeki sorun ve isyanlarla ilgilenmesi sebebiyle seferlere çıkamaması ve bunuda belirtmesi bu dönem içerisinde Osmanlıda geniş bir düşman casus ağı mı kuruluydu, sorusunu aklıma getirdi. Sonuç olarak güzel bir kitap ancak ben seriye devam etmeyi düşünmüyorum.
2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemi kitabımızın konusu. İran'la olan mücadele, Mısır seferiyle beraber Mekke-Medine hizmetine girilmesi ve kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi ile birlikte, Hilafetin Osmanlı hanedanına geçmesi; sadece Osmanlı tarihi değil, İslam tarihi bakımından da önemlidir.
Kayı serisinin üçüncü kitabı...II.Bayezid Han ile başlıyor,Yavuz Sultan Selim Han ile bitiyor.Çok fazla detayda boğulmadan çoğu insanın kafasında ki sorulara yanıt verilerek anlatılmış padişahlar....Okuma meraklı insanlar için tek solukta kendini okutacak bir kitap.
Ahmet hoca kroniklere dayanarak Osmanlı tarihini yazan bir akademisyen. Bu kitapta da dönem kaynaklarından bolca istifade ederek bu neşri gerçekleştirmiş.

Kitap ile alakalı bir anım var ki bahsetmeden edemeyeceğim:

"Yavuz'un yeniçeri tarafından desteklenmesine Gürcistan'a yaptığı akınların ne gibi bir etkisi olmuştur?" sorusunu sorduğumda güya tarih profesörü bir adam tarafından rencide edilmiştim. Akabinde bu kitabı yazarına imzalatmak suretiyle temin edip bir sonraki karşılaşmamızda milletin içerisinde profesörü! mutekabiliyet esasına binaen rencide ederek Şehzade Selim'in Sultan Selime dönüşmesine vesile olan kısımları okutmuştum.
Eğer bahane düşman gelmediği ise düşman daha ileridedir. Bizi isteyen can fedailerinin kılıçları belindedir. Bizimle gelsinler. Zehir içmekten ve acı çekmekten kaçınan rahatlarına düşkünlerin de iradeleri ellerindedir, geri dönsünler.. Ben illa tek başıma da kalsam giderim...
Büyük alim Kaşgarlı Mahmud'un "at Türk'ün kanadıdır"sözü sanki akıncılar için söylenmişti.
.... Akıncının bütün teçhizatını ok, yay, kılıç, kalkan, pala ve atlarının eğer kayışına asılı olarak taşıdıkları bozdoğan ismi verilen topuzları teşkil ederdi.
....Başlarında kurt derisinden kızıl börkler vardı. Yine genelde deriden olmak üzere cepken, yelek ve şalvarları diğer giysileri idi. Subayları kaplan ve leopar postundan giyinirlerdi. Sırtlarında ise iki taraflı kartal kanatları bulunurdu.
..... Yiyecek işlerinde kullanmak üzere akıncıların her biri yanlarında hafif tencere bulundururdu.
Akıncılar çoğunlukla Rumeli, Batı ve Orta Anadolu'nun gözü pek Türk çocuklarıdır. Yabancılar kesinlikle bu ocağa kabul olunmazdı.....Padişahlar dahi bu ocağa nefer alınma işine karışmaz, asla müdahil olmazlardı....Her bir akıncı adayı imam veya köy kethudasını veyahut dürüst birini kefil göstermek mecburiyetinde idi.
.....Devlet akıncılar için kışla tahsis etmez, onlara maaş vermez, teçhizat ve silah sağlamazdı. Akıncılar silahlarını kendileri temin ederler ve düşmandan aldıkları ganimetle geçinirlerdi.
.... ( Sayfa 67.) Akıncı beylerinin ekserisi Osman Gazi'nin yoldaşları veya devletin ilk yıllarında büyük başarılar göstermiş namlı komutanların çocuklarıdır. İsimlerini babalarından alırlar...Türklerin Rumeli'ye ilk geçişlerinde hazır bulunan Evrenos Bey'e bağlı olanlar Arnavutluk'ta, Mihaloğulları Sofya'da, Turhanoğulları Mora'da, Malkoçoğulları ise Silistre dolaylarında bulunurlardı.
Ahmet Şimşirgil
Sayfa 63 - Timaş Yayınları
"Ey gözümün nuru ve gönlümün süruru! Bugün Allah'ın izni ve takdiri ile tahta çıktın. Sana gerektir ki adımızı ve şanımızı gözetip, ecdadımızın yolunu takip edesin. Geçmiş ecdadımızın yaptığı gibi, zalimlerin zulmünü halk üzerinden kaldırasın. Dünyada güzel isim bırakasın. Zevk ve eğlenceye dalmışlara uyup, huzur ve gaflete, sürur diye eğlenceye dalmayasın. İdaren altında olanların diyanetini cebanete(korkaklığı), emanetini hıyanete değişmeyesin. Mala ve mevkiye gururlanıp kalmayasın. Halkını ayaklar altına alarak, askerleri gayesi ve hedefi dışında kullanarak heva ve heves denizine dalmayasın.
.... Ya Rabbi! Selim Han'ımı baht u devletle berhurdar eyle.
.....Selim Han'ı yerime nasbeyledim. Tuttuğu kolay gelsin.
.....Oğul! Saltanatın mübarek olsun" diyerek II. Bayezid iktidardan çekildi.
(Solakzade Tarihi)
Ahmet Şimşirgil
Sayfa 117 - Timaş Yayınları
Rivayet edilir ki, Cem Sultan'ın Bourg-Neuf Şatosu'nda iken konuşmayı öğrettiği bir beyaz papağanı vardı.... Cem Sultan'a her gün " Allahu yensuru Sultan Cem"(Allah Sultan Cem'e yardım eylesin) derken ölümünden sonra üzgün ve neşesiz bir halde" Allahu yerhamu Sultan Cem"( Allah, Cem Sultan'a rahmet eylesin) diye söylenmeye başlamıştır.
Haydar Çelebi(defterdarı,sırdaşı) bu beyaz papağanı İstanbul'a getirince siyaha boyayıp kargaya benzetmiş ve üzerine yas kıyafetini giydirip taziye töresini öğrettikten sonra padişaha vermiş.
İşte o zaman papağan, gayet net bir şekilde ve fasih bir dille birkaç kez" El-hükmü lillah(Hüküm Allah'ındır) kulun elinde ne var. Padişahımızın ömrü uzun olsun" demiştir.
Ahmet Şimşirgil
Sayfa 36 - Timaş Yayınları
İstanbul'dan ayrılışının( 5 Haziran 1516) üzerinden tam olarak iki sene elli gün geçmiş bulunuyordu. Dünyanın sayılı seferlerinden birini gerçekleştirip, Osmanlı'ya muazzam ülkeler kazandıran ve "Halife-i Müslimin" ünvanıyla gelen bu büyük Türk cihangir padişahını karşılamak üzere İstanbul'da halk ve devlet ricali günlerdir hazırlıklar yapmaktaydı.
Ancak bütün gösteriş ve şevketini devlet için yapan Selim Han, şahsına karşı yapılacak merasimden ve şatafattan sıkılmış ve mahçup olmuştu. Bu itibarla şehre girişini önce ertesi güne bıraktırdı. Ardından karanlık bastırdıktan sonra geceleyin birkaç kişi ile bir kayığa binerek Boğaz'ı geçti ve Topkapı Sarayı'na gitti. Böylece ertesi gün halk ve devlet adamları Selim Han'ın sarayına girmiş olduğunu öğrendiklerinden düşünülen hiçbir merasim ve karşılama programı yapılamamıştır.
Ahmet Şimşirgil
Sayfa 258 - Timaş Yayınları
Yavuz Sultan Selim ihtişam ve debdebeye hiçbir zaman ehemmiyet vermezdi. Daima sadeliği sever ve sade giyinirdi. Bir defasında oğlu Şehzade Süleyman( Kanuni) huzuruna çok süslü bir elbise ile girdiği zaman:" Oğlum Süleyman, anan ne giysin!" diyerek sitem etmişti.

Netayic ül Vukuat c. I-II. s.125.
Ahmet Şimşirgil
Sayfa 286 - Timaş Yayınları...
Şüphesiz insanlar yaradılıştan farklıdır. Nefs bir madendir ki kimi altın, kimi gümüş olur....
Ahmet Şimşirgil
Sayfa 168 - Timaş Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kayı 3: Haremeyn Hizmetinde
Alt başlık:
Osmanlı Tarihi
Baskı tarihi:
Aralık 2013
Sayfa sayısı:
336
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050812985
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
 Yüce Allah beni atalarımın ocağına padişah yapınca, şeriki ve benzeri olmayan Hakk Teâlâ hazretlerine tazarru ve niyaz ile münacaatlar eyledim. Ey asuman u zeminin yaratıcısı ve ey ins ü cinin ve hayvanların rızık vericisi Kerim ve Rahim olan Rabbim, Harem-i hassın olan Beytullah’ın –ki o Kâbe-i saadet-penâhdır- bulunduğu Mekke-i Mükerreme ile iki cihan fahri habibin Muhammed Mustafa’nın mezarları, saadetlü merkad-i hümayunlarının olduğu Medine-i Münevvere’nin süpürgeciliğini bana nasip eyle!
 

Yavuz Sultan Selim
 

Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı Devleti’nin soluk soluğa devam eden serüvenine KAYI III: Haremeyn Hizmetinde ile devam ediyor. 

Fatih Sultan Mehmed’in bir cihan devleti hâline getirdiği imparatorluk, onun ölümüyle başa geçen oğlu II. Bayezid devrinde iki büyük çekişmeye sahne olacaktır. Sultan Bayezid Han’ın saltanatının başlangıcında kardeşi Cem Sultan’la mücadelesi sonunda ise oğulları arasında baş gösteren taht kavgaları döneme damgasını vuracaktır. Kardeş kavgalarının neden olduğu kaostan istifade eden Safeviler ise, Anadolu’yu bir yangın yerine çevirecektir. Şahkulu Baba Tekeli ve Nur Ali Halife isyanlarında binlerce Anadolu insanı hayatını kaybetmiştir.

İşte böyle bir zamanda saltanatı babası II. Bayezid’den devralan Selim Han’ın imparatorlukta yeniden birlik ve beraberliği sağlama mücadelesine ve cihangir padişahın kısa zamandaki akıl almaz fetihlerine KAYI III: Haremeyn Hizmetinde kitabında yakinen tanık olacaksınız. Aynı zamanda yine II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemindeki savaşları, imar faaliyetleri ve adı geçen padişahların manevi ve özel yaşamlarına dair birçok bilinmeyen bilgi keyifli bir tarih sohbeti tadındaki bu eserde sizleri bekliyor.

 

Kitabı okuyanlar 148 okur

  • İbrahim Aydın
  • MUHAMMET HAFIZOĞLU
  • Muhammed Yücel
  • Ramazan Hırkalı
  • Bey Böyrek
  • Hamza İpek
  • Ramazan Doğan
  • ghyr maeruf (غير معروف)
  • Hüseyin şen
  • Hande Irga

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%6.1
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%24.2
25-34 Yaş
%45.5
35-44 Yaş
%21.2
45-54 Yaş
%3
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%27.7
Erkek
%72.3

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%46.3 (25)
9
%20.4 (11)
8
%18.5 (10)
7
%7.4 (4)
6
%3.7 (2)
5
%3.7 (2)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0