Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları (Osmanlı Tarihi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
994
Gösterim
Adı:
Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları
Alt başlık:
Osmanlı Tarihi
Baskı tarihi:
Aralık 2013
Sayfa sayısı:
344
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050813012
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
 

Paşa! Paşa! Sen bu Devlet-i Aliyye’yi henüz tanımamışsın. Allah aşkına şuna inan. Bu devlet öyle bir devlettir ki eğer isterse o donanmanın bütün demirlerini gümüşten, halatlarını ibrişimden ve yelkenlerini atlastan yapmakta asla güçlük çekmez. Hangi geminin gerekli alet ve yelkenini yetiştiremezsem gel bu minval üzere benden iste.
 

Sokollu Mehmed Paşa

 

Tarih programları, konferansları ve eserlerindeki kendine has anlatım tarzı, üslubu ve farklı bakış açıları ile Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, KAYI serisinin beşinci kitabı KAYI V: Kudret ve Azamet Yılları ile Osmanlı İmparatorluğu yazmaya devam ediyor. Elinizdeki eser, Kanuni Sultan Süleyman devrinin kapanması ile başlamakta; II. Selim, III. Murad, III. Mehmed’le devam ederek Sultan I. Ahmed devriyle nihayete ermektedir. 

Çalışmada öncelikle Osmanlı Devleti’nde asırlardır devam eden siyasi geleneğin büyük değişimine şahitlik edeceksiniz. Kanuni döneminde Enderun’da yetişerek devletin bütün kademelerinde görev alıp sadarete kadar yükselen ve son iki yılında bu görevde bulunan büyük devlet adamı Sokollu Mehmed Paşa’nın yeni siyasi değişimin en büyük mimarı olduğu görülecektir. Artık seferlerde padişahlar değil, güçlü serdarlar görülmeye başlanacaktır. Aynı zamanda yirmi beş yıl fasılasız devam eden savaşlar, bütün dünyada görülmeye başlayan ekonomik zorluklar, paranın değerinin düşmesi, tımar sistemindeki aksamalar vs. büyük Celâlî fetretini beraberinde getirecektir.

Kıbrıs’ın Fethi, İnebahtı mağlubiyeti, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin vefatı, Selimiye Camii’nin inşası, İstanbul Rasathanesi’nin kurulması, Estergon’un fethi, Kanije’nin fethi, Celâlî İsyanları, Zitvatoruk Antlaşması, Sultanahmet Camii’nin açılması, padişahların ilim ve tasavvuf erbabı ile münasebetleri özellikle I. Ahmed ile Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin muhabbeti; bu eserde öne çıkan birçok başlıktan sadece birkaçı… Yine doyumsuz bir tarih ziyafeti sizleri bekliyor.
Kayı Serisinin 5. Kitabı.
Kitap 2.Selim-3.Murad-3.Mehmet ve 1.Ahmet dönemlerini. ismiylede anlaşılacağı gibi, Kudret ve Azamet Yıllarını anlatıyor.
O Dönem hakkında genel itibariyle bilgi sahibi olmak isteyn arkadaşlar için giriş niteliğinde bir kitap denilebilir. Zira tek kitapta 4 Padişah dönemini anlatması,elbetteki ayrıntılara girmemesinden dolayı.

Ben kitabı okurken ,özellikle Celali İsyanları ile alakalı kısımlarda büyük keyif aldım.
Herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.
duraklama devrine kadar geldik. 1600 ler celali isyanları iran olayları kanuni sonrası olaylar vs akıcı anlatım ile, her devrin kendine has hikayesi var ilerde olacakları sabırsızlıkla bekliyorum.
KAYI serimin son kitabınıda okudum.
2.Selim 3.Murat 3.Mehmed 1.Ahmet dönemlerini anlatıyor.
Kardeş katlinin sona ermesi ile serinin en güzel kitabıydı bence
Özellikle okul çağında çocuğu olanların elinin altında olursa güzel bir kaynak kitap serisi
Kitabın V. serisi...Kitap II.Selim Han'ın tahta çıkışı ile başlıyor ve sırasıyla III.Murad Han,III.Mehmed Han ve son olarak I.Ahmed Han ile son buluyor.İsimleri geçen padişahların tahta çıkışları dönemlerinde gerçekleşen isyanlar,fetihler vs gibi olayların tamamını bulabilirsiniz.
Selim'i pek sevemedim.Ne bileyim Selim adı merhum Mustafa'yı aklıma getiriyor.3. Murat ve 3. Mehmet'te kardeş katillerinden dolayı(her ne kadar dönemin zarureti gibi görünse de) Pek sevimli gelmiyor.Ahmet'i ise ekberiyet ve erşediyetten dolayı seviyorum.Belki daha "devlet ebet müddet" odaklı bakmayı öğrenemedim.Ahmet hoca çok yaşa :)
Paşa! Paşa! Sen bu Devlet-i Aliyye'yi henüz tanımamışsın. Allah aşkına şuna inan. Bu devlet öyle bir devlettir ki eğer isterse o donanmanın bütün demirlerini gümüşten, halatlarını ibrişimden ve yelkenlerini atlastan yapmakta asla güçlük çekmez... Daha söze ne gerek ola.
2. Selim, 3. Murad, 3. Mehmed,1. Ahmed dönemini konu alan kitap, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Muhteşem Süleyman'dan miras kalan cihan devletinin en azametli dönemine şahit olacağız okurken.
Mimar Sinan ın Müslümanlara bıraktığı eşsiz eserler :
84 cami , 52 mescit , 57 medrese , 7 dârülkurrâ(tecvidli Kuranı Kerim okuma medresesi) , 20 türbe , 17 imaret , 3 darüşşifa , 5 su yolu, 8 köprü , 20 kervansaray , 36 saray , 8 mahzen , 48 hamam olmak üzere 364 eser...
Murat Paşa(Kuyucu) gittiği her yerde tarikat ehli zatları bulur ve onların hayır duasını almayı en büyük bahtiyarlık sayardı. Nakşibendi tarikatine bağlılığı vardı. Her hafta Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Yemen'de iken hac farizasını da yerine getirmişti. Bu sırada elde ettiği Halid bin Velid'e ait olduğu söylenen kılıcı seferlerde yanında ayırmazdı. Düşman üzerine yürümeden evvel onu kınından çıkarır, öne sağa ve sola doğru olmak üzere düşman üzerine üç defa sallar ve bunu zafer nişansi olarak görürdü
II. Selim adına mimar Sinan tarafından 6 yılda bitirilen ve kendisinin 'ustalık eserim' diye iftihar ettiği Selimiye camii birçok manevi Vasıfları sembolize etmektedir .
Caminin tek kubbesi oluşu ; Allah'ın birliğini ,
Pencerelerinin beş kademeli oluşu ; İslam'ın beş şartını ,
Bütün pencerelerinin 99 tane oluşu ; Cenab-ı Hakk'ın 99 ismini ,
Vaaz kürsülerinin 4 tana oluşu ; 4 hak mezhebini ,
Mabedin bütün külliyesinde 32 kapının oluşu ; İslam ın 32 farzını ,
Arka minarelerinde 6 yolun olması ; imanın 6 şartını ,
Caminin minarelerinde 12 şerefenin oluşu da yaptıran Osmanlı Devleti'nin 12. Padişahını sembolize etmektedir.
Mabeyinci Mustafa,padişahın vefatından birgün önce huzurunda iken,Ahmed Han'ın odada sahibini göremediği kimselere dört defa;''Ve Aleyküm selam'' dediğini işitti.Sebebini sorduğunda Sultan Ahmed Han:
''Şu anda yanıma Hazret-i Ebubekir,Hazret-i Ömer,Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali geldiler. Bana : 'Sen , dünya ve ahiretin sultanlığını kendinde toplamışsın. Yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanında olacaksın!' buyurdular'' cevabını verdi. Hakikaten ertesi gün vefat etti.
Erdel kralı,Osmanlı hükümdarına karşı imparatorla ittifak ederek faaliyete geçtiyse de erdel'i işgal eden Avusturya kumandanı kalelere asker doldurarak özellikle Protestan olan halka karşı zalimce davranmaya başlamıştı.
Protestan mezhebini kabul etmiş olan bölge halkı,Katolik Alman tahakkümü altında mezhep ve vicdan hürriyetine susamış durumdaydılar.Osmanlı idaresi altındaki din ve vicdan hürriyetini aramaktaydılar.
Fas 1509 yılından beri Hazreti Peygamberin torunu hazreti Hasan ın soyundan gelen ve Şürefâ-yı Sâdiye denilen bir aile tarafından yönetiliyordu . Ailenin ilk hükümdarı Ebu Abdullah Mehmed Kaim Biemrillah adındaki şerifti.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları
Alt başlık:
Osmanlı Tarihi
Baskı tarihi:
Aralık 2013
Sayfa sayısı:
344
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050813012
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
 

Paşa! Paşa! Sen bu Devlet-i Aliyye’yi henüz tanımamışsın. Allah aşkına şuna inan. Bu devlet öyle bir devlettir ki eğer isterse o donanmanın bütün demirlerini gümüşten, halatlarını ibrişimden ve yelkenlerini atlastan yapmakta asla güçlük çekmez. Hangi geminin gerekli alet ve yelkenini yetiştiremezsem gel bu minval üzere benden iste.
 

Sokollu Mehmed Paşa

 

Tarih programları, konferansları ve eserlerindeki kendine has anlatım tarzı, üslubu ve farklı bakış açıları ile Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, KAYI serisinin beşinci kitabı KAYI V: Kudret ve Azamet Yılları ile Osmanlı İmparatorluğu yazmaya devam ediyor. Elinizdeki eser, Kanuni Sultan Süleyman devrinin kapanması ile başlamakta; II. Selim, III. Murad, III. Mehmed’le devam ederek Sultan I. Ahmed devriyle nihayete ermektedir. 

Çalışmada öncelikle Osmanlı Devleti’nde asırlardır devam eden siyasi geleneğin büyük değişimine şahitlik edeceksiniz. Kanuni döneminde Enderun’da yetişerek devletin bütün kademelerinde görev alıp sadarete kadar yükselen ve son iki yılında bu görevde bulunan büyük devlet adamı Sokollu Mehmed Paşa’nın yeni siyasi değişimin en büyük mimarı olduğu görülecektir. Artık seferlerde padişahlar değil, güçlü serdarlar görülmeye başlanacaktır. Aynı zamanda yirmi beş yıl fasılasız devam eden savaşlar, bütün dünyada görülmeye başlayan ekonomik zorluklar, paranın değerinin düşmesi, tımar sistemindeki aksamalar vs. büyük Celâlî fetretini beraberinde getirecektir.

Kıbrıs’ın Fethi, İnebahtı mağlubiyeti, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin vefatı, Selimiye Camii’nin inşası, İstanbul Rasathanesi’nin kurulması, Estergon’un fethi, Kanije’nin fethi, Celâlî İsyanları, Zitvatoruk Antlaşması, Sultanahmet Camii’nin açılması, padişahların ilim ve tasavvuf erbabı ile münasebetleri özellikle I. Ahmed ile Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin muhabbeti; bu eserde öne çıkan birçok başlıktan sadece birkaçı… Yine doyumsuz bir tarih ziyafeti sizleri bekliyor.

Kitabı okuyanlar 73 okur

  • Elif Uçar
  • İbrahim Aydın
  • MUHAMMET HAFIZOĞLU
  • Muhammed Yücel
  • Ramazan Hırkalı
  • Bey Böyrek
  • Ramazan Doğan
  • ghyr maeruf (غير معروف)
  • Hüseyin şen
  • Büşra A.

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%3.4
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%31
25-34 Yaş
%34.5
35-44 Yaş
%20.7
45-54 Yaş
%6.9
55-64 Yaş
%3.4
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%15.4
Erkek
%84.6

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%44.4 (12)
9
%29.6 (8)
8
%18.5 (5)
7
%3.7 (1)
6
%0
5
%0
4
%3.7 (1)
3
%0
2
%0
1
%0