·
Okunma
·
Beğeni
·
12
Gösterim
Adı:
Kent Ekonomisi
Baskı tarihi:
Şubat 2019
Sayfa sayısı:
406
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053278368
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar
Kentleşme
Kent
Toplanma Ekonomileri Ve İşletmelerin Yer Seçim Kararları
Kentsel Yapı Kuramları
Kentlerin Büyüme Süreci Ve Optimal Kent Ölçeği
Rant Kuramları Ve Kent Toprakları Sorunu
Konut Sorunu
Trafik Tıkanıklığı Sorunu
Kent Ekolojisi
Kentlerde Değişim Süreci Ve Kentsel Dönüşüm
Konu Başlıkları:

Kentleşme
Kent
Toplanma Ekonomileri ve İşletmelerin Yer Seçim Kararları
Kentsel Yapı Kuramları
Kentlerin Büyüme Süreci ve Optimal Kent Ölçeğı
Rant Kuramları ve Kent Toprakları Sorunu
Konut Sorunu
Trafik Tıkanıklığı Sorunu
Kent Ekolojisi
Kentlerde Değişim Süreci ve Kentsel Dönüşüm

Bölümler itibariyle konu başlıkları:

BİRİNCİ BÖLÜM
Kentleşme
Kentleşme ve temel özellikleri
Kentleşme süreci: çözülme - yoğunlaşma ve akımlar
-Kırda çözülme
-Kentte yoğunlaşma
-Köy be Kent arası akımalar
Kentleşme nedenleri
-Ekonomik nedenler
-Teknolojik nedenler
-Siyasal nedenler
-Sosyo-psikolojik nedenler
kentleşmenin özellikleri: dengeli ve dengesiz kentleşme
Kentleşme politikaları
-Serbest piyasa düşüncesine dayalı politika
-Nüfusu kırda tutmaya yönelik politika
-Yaygınlaştırma politikası
-Metropol yaratma politikası 8yoğun kentleşme)
-Orta yol politikası (merkeziyetçi yaygınlaştırma)

İKİNCİ BÖLÜM
Kent
Tarihsel gelişim içinde kent
Kentlerin varoluş ve gelişme nedenleri
Kavramsal olarak kent ve temel özellikleri
-Tarihsel Gelişim İçinde Kent Kavramı
-Tarihsel gelişim içinde kent tanımı
-Kent tanımında kullanılan ölçütler
Nüfus Ölçütüne Göre Kent Tanımı
Yönetsel Sınır ve Yapı Ölçütüne Göre Kent Tanımı
Ekonomik Nitelik Ölçütüne Göre Kent Tanımı
Sosyolojik Ölçütlere Göre Kent Tanımı
-Sanayi kentinin temel özellikeleri ve tanımı


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplanma ekonomileri ve işletmelerin yer seçim kararları
Toplanma ekonomileri
İşletmelerin toplanmadan sağladığı yararlar
İşletmelerin en uygun yerleşme yeri seçimi: ekonomik analiz
Organize sanayi bölgeleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kentsel yapı kuramları
Kentsel çevrebilim kuramları
Sjoberg´in kuramsal çerçevesi: sanayi öncesi; sanayi ve geçiş dönemi kentleri
Kenti kapital birikim süreçlerine göre analiz eden yaklaşımlar

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kentlerin büyüme süreci ve optimal kent ölçeği
Kentlerin büyümesini kent ölçeğinde ele alan yaklaşımlar
Kentlerin büyümesini makro ölçekte ele alan yaklaşımlar
Optimal kent büyüklüğü
Kentsel büyümenin sınırlandırılması

ALTINCI BÖLÜM
Rant kuramları ve kent toprakları sorunu
Klasik rant kuramları
Kent topraklarının özellikleri ve işlevleri
Rantın büyümesi ve spekülasyon
Kentiçi yerleşim ve rant kavramları

YEDİNCİ BÖLÜM
Konut sorunu
Gelişme süreci ve konut sorunu
Konut piyasası
Konut politikası
Gecekondu

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Trafik tıkanıklığı sorunu
Kent içi ulaşımın özellikleri ve trafik sorunu
Trafik tıkanıklığının ekonomik analizi
Tıkanık kent içi yolların fiyatlandırılması
Alternatif fiyatlama yöntemleri
Uygulamadan örnek: singapur "alan kullanımına izin" yöntemi
Kent içi ulaşım için yeni yaklaşımlar

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kent ekolojisi
Ekolojik sistemler
Teknoekosistem olarak kentler
Toplumsal sistem olarak kentlere ekolojik bakış
Kent ekolojisi ve sürdürülebilir kentler
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kent Ekonomisi
Baskı tarihi:
Şubat 2019
Sayfa sayısı:
406
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053278368
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar
Kentleşme
Kent
Toplanma Ekonomileri Ve İşletmelerin Yer Seçim Kararları
Kentsel Yapı Kuramları
Kentlerin Büyüme Süreci Ve Optimal Kent Ölçeği
Rant Kuramları Ve Kent Toprakları Sorunu
Konut Sorunu
Trafik Tıkanıklığı Sorunu
Kent Ekolojisi
Kentlerde Değişim Süreci Ve Kentsel Dönüşüm

Kitap istatistikleri