Kerbela Vakıası (Vak'atu't-Taf)

·
Okunma
·
Beğeni
·
191
Gösterim
Adı:
Kerbela Vakıası
Alt başlık:
Vak'atu't-Taf
Baskı tarihi:
Kasım 2012
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944709675
Çeviri:
Nuri Dönmez
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kevser Yayınları
Ebu Mihnef adıyla ünlü Lut b. Yahya el-Ezdî el-Gamidî hicrî 157 yılında vefat etmiştir. O, Kûfe'nin ünlü ravilerinden ve tarihçilerinden olup, hicrî ikinci yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Ebu Mihnef'in "Hz. Zehra'nın (a.s) Hutbesi", "Cemel ve Sıffin Savaşı", "Muhammed b. Ebu Bekir'in Şehadet Olayları" gibi birçok eseri bulunmaktadır.
Hiç kuşkusuz onun en değerli eserlerinden birisi, Kerbela Vakıası adıyla çevirisini sunduğumuz "Maktelu'l-Hüseyin" kitabıdır. Allâme Tusterî'nin dediğine göre, İmam Hüseyin (a.s) hakkında yazılan makteller içinde en sahih maktel, Ebu Mihnef'in maktelidir. O, bu kitabı Aşura olayından yaklaşık yetmiş yıl sonra kaleme almıştır. Kendisi de Kûfe ehlinden olduğu için olayları bir ya da en fazla iki vasıtayla nakletmiştir.
Ama ne yazık ki bu kitap zamanın geçmesiyle kaybolmuştur. Şimdi onun hiçbir nüshası (elyazması) elimizde yoktur.
Kitabın asıl nüshasının kaybolmasından sonra bazı dönemlerde araştırmacılar ve yazarlar onun rivayetlerini toplamaya çalışmışlardır. Ama eksiklikler olduğu için gereken değeri kazanamamıştır.
Nihayet değerli araştırmacı Muhammed Hadi Yusufî Garevî'nin ilmî çabaları sonucu bu değerli kaynak diriltilmiştir. Önce Ebu Mihnef'in makteli Taberî Tarihi'nden derlenmiş, daha sonra onun nakilleri Şeyh Müfid, Ebu'l-Ferec ve İbn Cezvî'nin nakilleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca birçok dipnota yer verilerek "Vak'atu't-Taff li-Ebî Mihnef" adıyla basılmıştır.
224 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Şüphesiz tarih, ancak nakledilmiş tarihî bilgileri araştırmak
ve aklî tahlillerde bulunmakla doğru bir şekilde anlaşılabilir.
Ama geçmişteki doğru bilgilere ulaşmak, doğru tahlilde
bulunmaya da bağlıdır.
Çünkü tarihî tahlillerin doğruluğu
ve sağlamlığı her şeyden önce, rivayetlerin doğruluğuna ve
tarihî bilgilerin muteber olmasına bağlıdır.
İmam Hüseyin şöyle buyurdu: ”Evet, Allah senin
tövbeni kabul edecektir ve seni bağışlayacaktır. Adın nedir senin?”
Hür, ”Ben Hür b. Yezid’im.” dediğinde İmam Hüseyin şöyle buyurdu: ”Sen, annenin adlandırdığı gibi gerçekten hürsün.
İnşallah sen dünyada da, ahirette de hürsün. Atından aşağıya in.”
Hür, ”Senin için ata binmiş olmam (atta savaşmam), attan inmiş
olmamdan (piyade savaşmamdan) daha iyidir. Bir müddet
atın üstünde onlarla savaşacağım. Ne de olsa sonunda attan
indirileceğim.” İmam Hüseyin, ”O hâlde düşündüğün
gibi yap.” buyurdu.
İmam Hüseyin Hürr’e: ”Ölüm sana bu işten daha yakındır.”
dedikten sonra ashabına dönerek şöyle buyurdu:
”Kalkın ve bineklerinize binin.”
Şu düşmanlar senin etrafını sarmışken, biz seni yalnız
mı bırakacağız? Sonra senin hakkını eda etme hususunda
Allah’a ne mazeret sunarız? Hayır, Allah, hiçbir
zaman böyle bir şeyi bana göstermesin! Ben mızrağımı
onların göğüslerinde parçalayıncaya kadar savaşacağım.
Kabzası elimde durduğu sürece kılıcımı onların
bedenlerine daldıracağım. Elimde silahım olmasa, bu
sefer onlara taş atacağım. Seninle birlikte ölürüm, ama
seni yalnız bırakmam.
Allah’a yemin ederim ki, yüce Allah’ın seni ve kardeşlerin,
çocukların ve ailen olan şu gençleri öldürülmekten
koruması için bin kere öldürülüp dirilmeyi isterim.
Hür şöyle dedi: ”Biz sana mektup yazanlardan değiliz.
Biz, seninle karşılaştığımızda seni Kûfe’ye Ubeydullah b.
Ziyad’ın yanına götürene kadar senden ayrılmamakla görevlendirilmişiz.”
Dahhak b. Abdullah el-Meşrıkî el-Hemdanî, İmam Hüseyin’in
Aşura günü ölümden kurtulan ashabından biriydi. O şöyle diyor:

O gece, bir grup düşman bizi denetlemek için yanımızdan geçiyordu. O sırada İmam Hüseyin bu ayeti okuyordu:

'İnkâr edenler sanmasınlar ki, kendilerine mühlet
vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak
günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar
için alçaltıcı bir azap vardır. Allah müminleri şu bulunduğunuz
durumda bırakacak değildir; sonunda
murdarı temizden ayıracaktır.'

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kerbela Vakıası
Alt başlık:
Vak'atu't-Taf
Baskı tarihi:
Kasım 2012
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944709675
Çeviri:
Nuri Dönmez
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kevser Yayınları
Ebu Mihnef adıyla ünlü Lut b. Yahya el-Ezdî el-Gamidî hicrî 157 yılında vefat etmiştir. O, Kûfe'nin ünlü ravilerinden ve tarihçilerinden olup, hicrî ikinci yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Ebu Mihnef'in "Hz. Zehra'nın (a.s) Hutbesi", "Cemel ve Sıffin Savaşı", "Muhammed b. Ebu Bekir'in Şehadet Olayları" gibi birçok eseri bulunmaktadır.
Hiç kuşkusuz onun en değerli eserlerinden birisi, Kerbela Vakıası adıyla çevirisini sunduğumuz "Maktelu'l-Hüseyin" kitabıdır. Allâme Tusterî'nin dediğine göre, İmam Hüseyin (a.s) hakkında yazılan makteller içinde en sahih maktel, Ebu Mihnef'in maktelidir. O, bu kitabı Aşura olayından yaklaşık yetmiş yıl sonra kaleme almıştır. Kendisi de Kûfe ehlinden olduğu için olayları bir ya da en fazla iki vasıtayla nakletmiştir.
Ama ne yazık ki bu kitap zamanın geçmesiyle kaybolmuştur. Şimdi onun hiçbir nüshası (elyazması) elimizde yoktur.
Kitabın asıl nüshasının kaybolmasından sonra bazı dönemlerde araştırmacılar ve yazarlar onun rivayetlerini toplamaya çalışmışlardır. Ama eksiklikler olduğu için gereken değeri kazanamamıştır.
Nihayet değerli araştırmacı Muhammed Hadi Yusufî Garevî'nin ilmî çabaları sonucu bu değerli kaynak diriltilmiştir. Önce Ebu Mihnef'in makteli Taberî Tarihi'nden derlenmiş, daha sonra onun nakilleri Şeyh Müfid, Ebu'l-Ferec ve İbn Cezvî'nin nakilleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca birçok dipnota yer verilerek "Vak'atu't-Taff li-Ebî Mihnef" adıyla basılmıştır.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • serzeniş
  • ✔☪  Pinhânî ☪ ✔
  • ♥ LÓSE ♥
  • Jîyan Maviş
  • Azadd
  • MFAM ∞
  • gökmen kılıçoğlu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0