·
Okunma
·
Beğeni
·
162
Gösterim
Adı:
Keşfu'l Mahcub Hakikat Bilgisi
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
516
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759954741
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Tarikatler öncesi tasavvufun kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan Keşfu'l-mahcûb, tasavvufun nazarî ve amelî esaslarını konu edinen Farsça ilk eser olmasının yanında, Hucvi-rî'nin üslûbu ve dili sayesinde klâsik Farsça metinlerinin de önde gelen örneklerinden birisidir.İngilizce, Arapça ve Urducaya tercüme edilen bu önemli eser Süleyman Uludağ'ın titiz bir çalışmasıyla ilk defa Türkçeye kazandırılmış olmaktadır.Hucvirî, eserinde sûfîlerin hal tercümelerine, hal ve makamlarına, tasavvufun âdâb ve erkânına genişçe yer vermiştir. Keşfu'l-mahcûb'u - önemli kılan bu özellikler yanında, onu biricik yapan başkaca hususiyetleri de vardır: Bu hususiyetlerden biri, tasavvufî fırkaları ve görüşleri taksim ve tasnife tâbi tutması, esas aldıkları tasavvufî ıstılahları açıklaması ve özelliklerini belirtmesi; diğeri de iman esasları ve ibadetlerin tasavvuf açısından ifade ettikleri mânaların vuzuhla belirtilmesidir. Tercümenin baş kısmında, Hucviri'nin dönemi, hayatı ve eserleri ile Keşfu'l-mahcûb'u tanıtan ve tahlil eden geniş bir «Giriş» yer almaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Dervişin derdi ve düşüncesi geçmiş ve gelecek zaman değildir.Onun derdi içinde bulunduğu vakittir. Bunun için, geçmiş zamana ait olup da, elden çıkan şeylerle meşgul olmak, ikinci bir vakti de elden çıkarıp zayi etmektir.
İmdi tevbe üç kısımdır:Birincisi hatadan sevaba tevbe etmek,yanlıştan doğruya dönmektir.İkincisi savaptan asvap olana, doğrudan daha doğru olana dönmektir.Üçüncüsü nefisten Hakk'a dönmektir.
"Dervişin gıdası bulduğu şeydir, ne bulursa onu yer,tercih ve ayrım yapmaz; elbisesi, üzerini örten şeydir,onda tasarruf yapmaz; meskeni indiği ve konakladığı yerdir, kendisi için mesken yapmaz. "
Ebu Türab Nahşebi
"Dünya bir mezbeledir, köpeklerin toplandığı yerdir. Rızk için orada durakalan, köpekten daha aşağıdır. Zira köpek mezbelikten ihtiyacı olan şeyi alır ve oradan savuşup gider. Halbuki dünyaya aşık olan kimse, hiç bir zaman dünya malını toplamakdan vazgeçmez"
Ahmet b. Ebu Havari

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Keşfu'l Mahcub Hakikat Bilgisi
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
516
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759954741
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Tarikatler öncesi tasavvufun kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan Keşfu'l-mahcûb, tasavvufun nazarî ve amelî esaslarını konu edinen Farsça ilk eser olmasının yanında, Hucvi-rî'nin üslûbu ve dili sayesinde klâsik Farsça metinlerinin de önde gelen örneklerinden birisidir.İngilizce, Arapça ve Urducaya tercüme edilen bu önemli eser Süleyman Uludağ'ın titiz bir çalışmasıyla ilk defa Türkçeye kazandırılmış olmaktadır.Hucvirî, eserinde sûfîlerin hal tercümelerine, hal ve makamlarına, tasavvufun âdâb ve erkânına genişçe yer vermiştir. Keşfu'l-mahcûb'u - önemli kılan bu özellikler yanında, onu biricik yapan başkaca hususiyetleri de vardır: Bu hususiyetlerden biri, tasavvufî fırkaları ve görüşleri taksim ve tasnife tâbi tutması, esas aldıkları tasavvufî ıstılahları açıklaması ve özelliklerini belirtmesi; diğeri de iman esasları ve ibadetlerin tasavvuf açısından ifade ettikleri mânaların vuzuhla belirtilmesidir. Tercümenin baş kısmında, Hucviri'nin dönemi, hayatı ve eserleri ile Keşfu'l-mahcûb'u tanıtan ve tahlil eden geniş bir «Giriş» yer almaktadır.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Handan
  • Ahmeedii
  • Sıdıka Yıldırım
  • MUSTAFA ALIMCI
  • Tahallî

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%50 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0