Kevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya

10,0/10  (3 Oy) · 
12 okunma  · 
6 beğeni  · 
139 gösterim
Bu kitap Sartre'ın deyimiyle "şiir", sözcüğün Farsça anlamıyla da "gazel", yaralı bir göğsün "göğüs kanamaları" ile "çölsel bir ruh"un "dağınık yakarmaları"dır. Bu çöl "benim dünyam" olduğu gibi "benim yüreğim"dir de.."benim yabancı kendim", "benim tutuşmuş, ekinsiz yaşantım".. Özetle "benim yaşam öyküm"dür.
 • Baskı Tarihi:
  Aralık 1998
 • Sayfa Sayısı:
  384
 • ISBN:
  9757138339
 • Çeviri:
  Muhammed Nayif Şayir
 • Yayınevi:
  Fecr Yayınevi
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 8 Alıntı

Aşk, görme engelli bir coşku, görmezlikten kaynaklanan bir bağdır.
Oysa sevgi, bilinçlice bir bağ; apaçık, duru bir görmenin sonucudur .
Aşk, gönüllerin genelinde benzer biçimler ve renklerde gözlenmekte olup, ortak nitelik, durum ve görünümler taşır. Oysa sevgi her ruhta kendine özgü bir albeni taşır
Aşk, uzaklık ve yakınlığa göre değişir. Uzaklık uzun sürecek olursa azalır. İlişki sürecek olursa değerini yitirir. Ancak korku, umut, sarsıntı ve acı çekmenin yanı sıra "görüşüm-uzaklaşım"la diri, güçlü olarak kalabilir. oysa sevgi bu durumları bilmez. Dünyası başka bir dünyadır.
Aşk, çılgınlıktır. Çılgınlık ise "anlayış" ile "düşünüş"ün bozulmuşluk ve yıpranmışlığından başka bir şey değildir. Oysa sevgi tırmanışının doruğunda, beyin ötesini aşar, anlamayı ve düşünmeyi de yerden çekip, doğuşun yüksek doruğuna götürür.
Aşk, sevgilide içinin çektiği güzellikleri yaratır. Oysa sevgi, içinin çektiği güzellikleri sevgilide görür, bulur. Aşk, büyük güçlü bir kandırmacadır. Oysa sevgi; sonsuz, salt, dosdoğru, içten bir doğruluktur. Aşk, denizin içinde boğulmaktır. Oysa sevgi, denizin içinde yüzmektir. Aşk, görme duyumunu alır, oysa sevgi, verir.
Aşk hep kuşkuyla bulunur. Oysa sevgi, baştan başa kesin inançlıdır. Kuşkuya yer vermez. aşktan içtikçe kanarız, sevgiden içtikçe susarız. aşk korundukça eskir. Oysa sevgi yenilenir.
Aşk, sevenin içinde varolan bir güçtür. Kendisini sevgiliye çeker. Oysa sevgi sevilende varolan bir albenidir. Seveni sevilene götürür. Aşk, sevgiliye egemenliktir. Oysa sevgi, sevilende yok olma susuzluğudur .
Aşk, onun baskısı altında kalabilmek için sevgiliyi belirsiz, kimliksiz olarak ister. Aşk, kişinin bencilliği ile alım-satımsal, hayvansal ruhun bir çekiciliğidir. Kendisi kendi kötülüğünün bilincinde olduğu için de onu bir başkasında görünce ondan nefret eder, ona kin besler. Oysa sevgi, sevileni sevgili, değerli olarak ister . Bütün gönüllerin de kendisinin sevdiği için beslediğini , beslemelerini diler. Sevgi, kişinin Tanrısal ruhu ve Ahurasal doğasının bir çekiciliğidir. Kendisi kendi doğaötesi kutsallığını görebildiği için onu bir başkasında görünce onu da sever. Kendisine tanış, yakın bulur .
Aşk, tat aramaktır. oysa sevgi, sığınak aramaktır. aşk, aç bir düşkünün yemek yiyişidir. Oysa sevgi, "yabancı bir ülkede dildaş bulmak"tır.
Aşkın yer değiştirdiği olur. soğuduğu olur. Yaktığı olur. Oysa sevgi; yerinden, sevdiğinin yanından kalkmaz. soğumaz, kızgın değil; yakmaz, yakıcı değil.
Aşk, kendinden yanadır. bencildir, kendisi için ister. Kıskançtır. sevgiliye tapar, onu kendi için över. Oysa sevgi, sevilenden yanadır, sevilencildir. Sevgili için ister. Kendini sevdiği kişi için ister. Onu onun için sever. Kendisi ortada değildir.

Kevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali ŞeriatiKevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali Şeriati

Çöl! Çöl, yalnız benim ve bizim kamışlığımız değil; ulusumuzun kamışlığıdır. Ruh, düşünüş, din, irfan, yazın, görüş, yaşam, yaratılış, yazgı ve alınyazımızın kamışlığıdır. Çöl! "Bu, bir coğrafya olarak beliren tarih"!

Umutsuzca sönük bir biçimde boyun eğen bu gizemli sonsuzluğun büyüklüğü yerlere serilmiştir. Kurudur, susuzdur, gelişmemiş, böbürlenen yüksek bir doruğu yoktur, sevinç dolu umutları olan bir ırmağı yoktur, bir pınarlı alanın sevgi şırıltılan, bir yeşil alan, bir gül, bir bülbül, bir güzel görünüm, bir otlak, bir yol, bir yolculuk, bir konak, bir amaç, bir ırmağın kendinden geçmiş bir akıntısı, bir denizin bekleyen bir kucağı, bir bulut, bir şimşeğin bir gülümseyişi, bir gökgürültüsü ağlayışının bir acısı... yoktur! Durgun, yanmış, üzgün; korkunç düşsel yaratıklar, cinler, kötü ruhlar ve insan yiyen kurtlar ülkesi! Düş, büyü ve masalın doğum yeri; yer, su değil ılgımdır.

Kevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali ŞeriatiKevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali Şeriati
Devrim 
07 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Her türlü olaydan haberdar isem; konuşulan her söz hakkında bir şeyler biliyorsam, bunun nedeni her şeyi biliyor olmam değil, aksine buralarda genellikle hiç kimsenin bir şey bilmiyor olmasındandır.

Kevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali Şeriati (Sayfa 259 - Fecr Yayınevi)Kevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali Şeriati (Sayfa 259 - Fecr Yayınevi)
Devrim 
07 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Şimdi ben, bütün bunların arasında hangisiyim, kimim, bilmiyorum... Ne korkunç!

Kevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali Şeriati (Sayfa 259 - Fecr Yayınevi)Kevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali Şeriati (Sayfa 259 - Fecr Yayınevi)

Kuşlara benzer duygular. Nereden gelir bilinmez. Kâh çığlık çığlıktır, kâh sesleri işitilmez. Bağrında güneşler tutuşmuyorsa selamlayıp geçerler seni. Kuşlar soğuk iklimi sevmez.
Aşk sevenin içinde varolan bir güçtür. Kendisini sevgiliye çeker. Oysa sevgi sevilende varolan bir albenidir. Seveni sevilene götürür. Aşk, sevgiliye egemenliktir. Oysa sevgi, sevilende yok olma susuzluğudur.
....

"Var olmak", dar, karanlık bir hücredir; kapısı ölüm, penceresi yaşamdır, pencerelerini bulmamış olanlar ya da yalnız "var olmak"la yetinecek ölçüde "az" olanlar ile bu "az olmak" tan biraz çok olmaları ya da çok duruma gelenler intiharın kurtarıcı yardımıyla, kapıyı açar, kurtuluşa doğru kaçarlar.
"İnsan" olma "bilme" ile gerçekleşmektedir. Bunun en yüce belirginliği de kendini bilmedir. "Kendini bilme "ne rastlantısal olarak, ne de daha önceki bir kararlaştırma ile ve ne de gaybi ilham, kalbi duyumsama veya iç ışıması ile olur. Başkası (L'autrui) ile yürüttüğü ilişkilerinden yola çıkarak insan, "ben" (Lemoi)e ulaşmaktadır. "Başka" olanı tanımakla ve duyumsamakla "kendisi"ni keşfetmektedir.

Kevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali ŞeriatiKevir/ Bir Tarih Olarak Beliren Coğrafya, Ali Şeriati