Kiralık Konak (Bütün Eserleri 4)

·
Okunma
·
Beğeni
·
39,6bin
Gösterim
Adı:
Kiralık Konak
Alt başlık:
Bütün Eserleri 4
Baskı tarihi:
Mart 2016
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754700084
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Baskılar:
Kiralık Konak
Kiralık Konak
Kiralık Konak
Kiralık Konak
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ilk romanı olan Kiralık Konak'ta toplumumuzda Batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını, toplumsal çözülüş kavramını temel alarak, bir konağın dağılışı etrafında verir. Satılığa çıkarılan konağın, bu değişimle farklı yerleresavrulmuş bazı kişileri, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e uzanan bir kopuş süreci içinde, İstanbulun giyen, ölçülü ve namuslu kişiler olmaktan çıkıp, sırtlarına geçirdikleri redingotlarıyla romancının deyişiyle riyakar, yarı uşak ve adi bir kuşağın temsilcisi haline gelirler.
232 syf.
·2 günde·7/10 puan
Tanzimat sonrası başlayan Batılılaşma hareketin yarattığı kültürel erozyon birçok yazarın beslendiği kaynaktır. Yakup Kadri de hem Kiralık Konak ta hem de Sodom Gomore de bu membadan beslenmiştir. İki kitap arasındaki fark birinin 1.Dünya Savaşı diğerinin mütareke döneminde geçiyor olması. Her iki kitapta da yer alan karakterler birbirine benzer.

Kiralık Konak köklü bir Osmanlı ailesinin Batıcı ve Gelenekçi olarak ayrışması üzerine kurulu. Gelenekçi tarafı evin dedesi Naim Bey temsil etmekte. Batılılaşma yanlıları ise damadı Servet Bey ve torunları Seniha ile Cemil ayrıca Seniha’nın aşkı Faik Bey tarafından temsil edilmekte. Batıcı-Gelenekçi ayrımı sadece bireyleri esas alarak değil çeşitli nesneler üzerinden de dile getirmiş Yakup Kadri. Mesela istanbulin-redingot, konak – apartman hatta Cihangir- Şişli.

Kitapta eleştirilen konu, Batılılaşmanın kendi köklerinden tamamen kopup ve hatta kendi kültürünü aşağılayıp Avrupa kültürünün özentisi bir yaşam biçimi olarak algılanması. Halka yabancılaşarak gerçekleşecek bu tür modernleşmenin toplum üzerinde sakil duracağı vurgulanmış.

Yakup Kadri’nin kendi fikirleri romanda Hakkı Celis karakteri ile vücut bulmuş. Hakkı Celis hem batılılaşmayı hem de kendi kültürünü harmanlamayı başarabilmiş bir şahıs. Halkına yabancılaşmadan bu uyumu yakalayabilmiş biri. Ancak aşırı duygusal ve Seniha’ya olan aşkı onu derbeder etmekte. Seniha ise Avrupa’da yaşamaktan başka bir amacı olmayan, bu uğurda her şeyi göze alan ve bu amaç uğruna adeta ruhsuzlaşan bir genç kadın. Kiralık Konak kısa sayılabilecek bir roman olmasına rağmen birçok karakter barındırıyor. Hepsini tek tek incelersek uzun bir inceleme yazmak durumunda kalırım. Bu sebeple bana göre üç önemli şahsiyet var ve kitap bu üçü üzerine inşa edilmiş; Naim Bey, Seniha ve Hakkı Celis.

Türkiye’nin toplumsal yapısını incelemek adına okunması gereken bir eser. Özellikle batılılaşmak nedir, batı özentisi olmak nedir üzerine kafa yoranların okuması gerektiğini düşünüyorum. Bu kitap 100 yıl önce yazılmasına rağmen kitapta bahsi geçen farklılığın halen devam etmesi de ayrı bir tartışma konusu.
232 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi bir yazarımız olduğu için şanslıyız. Toplumdaki aksaklıkları anlatan, batılaşma ile topluma giren yozlaşmaları anlatan bir yazar. Romanı okurken çok keyif aldım.
Karakterler her zaman yaşamımızda bulacağımız karakterler; bizi oyalayanlar, sevgimize layık olmayan, aşkını gizleyenler ve daha niceleri. Okunmalı...
 • Sinekli Bakkal
  8.2/10 (2.089 Oy)2.057 beğeni11,3bin okunma4.224 alıntı44,7bin gösterim
 • Eylül
  7.6/10 (4.096 Oy)3.835 beğeni22,1bin okunma18bin alıntı176,8bin gösterim
 • İntibah
  7.8/10 (4.275 Oy)3.484 beğeni20,9bin okunma14,3bin alıntı81,7bin gösterim
 • Araba Sevdası
  7.1/10 (2.470 Oy)2.037 beğeni14,5bin okunma3.216 alıntı63,8bin gösterim
 • Sergüzeşt
  7.7/10 (4.862 Oy)4.166 beğeni25,8bin okunma12,8bin alıntı85,7bin gösterim
 • Ateşten Gömlek
  8.2/10 (2.647 Oy)2.495 beğeni12,2bin okunma6,8bin alıntı72,8bin gösterim
 • Madame Bovary
  7.6/10 (4.214 Oy)3.623 beğeni18,6bin okunma16bin alıntı118,3bin gösterim
 • Mai ve Siyah
  8.0/10 (2.939 Oy)2.784 beğeni13,6bin okunma10,6bin alıntı87,9bin gösterim
 • Fatih Harbiye
  7.9/10 (5,9bin Oy)5,1bin beğeni28,5bin okunma12,9bin alıntı73,2bin gösterim
 • Robinson Crusoe
  8.3/10 (3.056 Oy)2.754 beğeni13,3bin okunma4.786 alıntı132,3bin gösterim
256 syf.
·Puan vermedi
"Bu dünyada her şey ne bayağı, ne beyhude, ne kirliydi!.. Bu dünyada güzellik bir hayal, sezgi bir efsane, asalet ve zarafet, insanın üstünde hafif bir cilaydı."
232 syf.
·8 günde·Puan vermedi
Yazarın ilk romanı olan Kiralık Konak, toplumdaki batılılaşma ve kuşak çatışmasını bir konağın dağılışı etrafında verir. Romanda özellikle Naim efendi, Seniha ve Hakkı Celis ön plandadır.
Yakup Kadri, Fecr-i Ati'de yetişmiş, yazarlık hayatına bireysel konularla başlamış fakat daha sonra toplumcu çizgiye kaymış bir yazardır. Romanlarında toplumdaki duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını, toplumsal çözülüşü, kuşak çatışmasını ve muharebe kavramlarını temele almıştır.
Yakup Kadri aynı zamanda romandaki Hakkı Celis karakteri üzerinden yazarlık ve sanat hakkında ne düşündüğünü bizlere aktarmıştır. Özellikle Hakkı Celis'in yazı yazmayı bırakıp cepheye, savaşa, gitmesi bana göre kendisinin bireysel konularda yazmayı bırakıp toplumsal konularda yazmaya başlaması ile örtüşür.
Selam ile.
232 syf.
·6 günde·Puan vermedi
Herkesin kendi derdi, kendi başından aşkın... Şair denilen birtakım meçhul kimselerin elemlerini de çekmeye hiç değilse dinlemeye mahkum olmakta biraz fazla fedakarlık bulmuyor musunuz? Hele son zaman şairleri... Bize gündelik hayatının hurda intibalarını, birtakım adi teferruatını, cetlerinden kendilerine miras kalmış küflü bir aletle anlatmadan başka bir şey bilmeyen bu küçük ve hodperest adamlar...
232 syf.
·15 günde·Puan vermedi·Ne Okusam'dan
Karaosmanoğlu'nun ilk okuduğum kitabı bu oldu. Yaban'ı, Nur Baba'yı okur muyum, bilemedim. Roman, Osmanlı'nın son dönemi toplum değişimini, kuşaklar arası farkı, savaş sırasında kimi kesimin hayatından hiç ödün vermemesini açık bir dille anlatmış.
Hayaller ne üzerine kurulur? Tabii ki gerçekler. Böyle olunca romanı okurken açıkçası gerildim. Kimi zaman roman bana #goriotbaba 'yı, #annakarenina 'yı, #ibrahimefendikonağı 'nı hatırlattı. Ailenin yapısı aşk ve lüks hayat derken savaşın o kızgın anlarının ölüm sahnesi ile romanı bitirdim.
Geriye bende kalanlar Naim Bey'in inadı, Servet beyin kargaşadan yararlanarak köşeyi dönme gayretleri, Selma Hanım'ın abisinden farkı yok inatta. Seniha'nın başka dünya hayalleri arasında hızlıca akıp giden gençliği, hayatı, hodbinliği.
Hakkı Celis'i onlardan ayrı tutmak istedim nedense. Arama bulma olma çabaları, kimi zaman aşka yenilmesi, kimi zaman milli değerlere sarılması, ruh aleminde yaşadığı gelgitler ve ölüm adamı olmak için düşmesi yollara, cephelere ağır yükü aşkı bırakamadan vermesi canını. Açıkçası yüreğime taş oturdu.
1920'lerde yayınlanan eser bana vereceğini verdi. Değişim hızlı ve sancılı oluyor, ona ayak uydurmamak, inat etmek- konağa sabitlenip kalmak- değil Hakkı gibi ne yapabilirim endişesiyle bir şeylere el atabilmek... Cemil gibi kaçmak hiç değil....
232 syf.
·26 günde·Beğendi·10/10 puan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Meşrutiyet dönemi yazarı olarak Fecr-i Ati'de de kendini göstermiş içerisinde de bulunmuş bir yazardır. Realist anlayışa sahip olan yazar romanlarında anlatıcı olarak bilgi verme değerlendirmelerde bulunma konusunda kendisini hissettirmiş gizleme ihtiyacı durmamıştır. Yakup Kadri'nin Kiralık Konak eseri ilk eseridir. Eser de romantizm ile birlikte hem realist hem de natüralist anlayışın izlerini taşır.
Eser de 1903-18 yılları arasında Batı'yı örnek alan yeniden yapılanmakta olan genç ülkenin yaşadığı değişmeyi çatışmayı ve sıkıntılarını her katında ayrı ayrı yaşayan birbirinden farklı ve de kopuk üç nesli simgeleyen karakterler ile üç katlı konakta yaşananları konu edinir.
Yazar sosyal eleştiriyi de iki zıt hayat anlayışına sahip olan Naim Efendi ve Seniha üzerinden sunar. Bütün olayları gidişatı ise Hakkı Celis ağzından anlatır.
232 syf.
·7 günde·Puan vermedi
Seniha'nın Naim Efendi'ye dedikleri ile Naim Efendi'ye üzülmeye başladığım ve kendi kendine öl artık diye söylendiğinde gerçekten etkilenerek üzüldüğüm bir kitap. Naim Efendi'nin can verememesi ve sürekli çektiği ızdırap çok etkiledi beni. Seniha'nın ani değişimlerine anlam veremedim. Hakkı Celis'in şehitliği ise güzel anlatılmış lakin Seniha'nın tepkisizliği ilginçti. Romanın son sayfasına geldiğimde Seniha'ya özellikle Servet Bey'e daha sonra ne olduğunu dair bir şeyler daha yazmasını istedim. Kardeşinin Naim Efendi'ye dediği gibi biz bunu göremedik. Belki de çoğu kişi benim gibi kitabın sonunda bunu muhayyilesinde tamamlamıştır.
232 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun okuduğum ikinci romanı oldu bunu da "Yaban" gibi çok sevdim. Olaylar çok gerçekçi bir üslupla, çok güzel bir şekilde anlatılmış. Kitabın dili biraz ağır olsa da gayet akıcı ve sürükleyici bir romandı, dün başladım ve bugün bitti. Romandaki çoğu karakter bana hitap etmeyen, sinir bozucu insanlardı sevdiğim karakterler yok denecek kadar azdı. Ama zaten genel itibariyle Meşrutiyet dönemi romanları hep bu şekilde oluyor. Çünkü işlenen konular genellikle Batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen; duygu, düşünce, dünya görüşü, yaşayış gibi şeylerin değişmesi, eleştirilmesi oluyor. Kitabı Türk Edebiyat klasiği okumayı seven herkese tavsiye ederim.
256 syf.
·10 günde·Beğendi·9/10 puan
Kiralık Konak
"Burada hayat su gibi akıyor. Saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyorum."
Yakup Kadri'ye ait bu eserde üç kuşağın karmaşası aktarılır okuyucuya. Hayatta sıkça karşılan bir konuyu eserine taşımıştır yazar. Kuşakların hayata bakış açısı, gelenek ve göreneklere karşı bireylerin tutumunu buluruz eserin sayfalarında. Sade, akıcı ve anlaşılır bir dille yazılmış, edebiyatın önde gelen yapıtlarındadır. Kültürel, ahlaki bozulmanın, kalp kırıklarının acı sonuçlarını gözler önüne serer. Alafranga ile alaturka arasında sıkışıp kalan ailenin buruk hikayesi Kiralık Konak.
232 syf.
·2 günde·Beğendi·Puan vermedi
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ilk romanı olma özelliğini taşıyan Kiralık Konak isimli roman, Yazarın Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet kuşakları arasında ki görüş ve fikir ayrılıklarını konu almıştır. Roman Realizm akımının etkilerini taşımaktadır.
Aşırı yozlaşmanın, insanları ne kadar aşağı çektiğini bizlere sunar Kiralık Konak. Üç farklı kuşak arasındaki çatışmalar ve yer yer de aynılıklar yansıtılır okuyucuya. Kitabın en can alıcı noktası Yakup Kadri’nin olay ve mekân tasvirleridir.

Yakup Kadri’nin kimi romanları okuyucunun yaşama sevincini kaçıracak kadar ruhsuz bir hava taşır. Aslında burada Yakup Kadri’nin durumları ve olayları ne kadar iyi tasvir ettiği sonucuna ulaşılmalıdır. Yakup Kadri’nin özelliği budur ki romanda geçen mekânı hayal perdesinde bize yaşatır. Bu romanda da zaman zaman bu bunaltıcı hava bize eşlik ediyor. Ama “Yaban” romanındaki kadar baskın değil bu olay.
Nacizade fikrim böyledir
232 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10 puan
Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Edebiyat dersimizde derinlemesine işlediğimiz "Kiralık Konak" adlı kitabını okumak da bugüne nasipmiş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, kitap sizi içine çekiyor ve oldukça akıcı bir biçimde devam ediyor; bundan dolayı da sabah başladığım kitabı az önce bitirdim. Bu konuda tereddüdü olan varsa söylemek istedim. Çok kısa konudan bahsetmek gerekirse eğer, benim buna vereceğim cevap şu olacaktır: Toplumda başlayan yanlış Batılılaşma ve bu yanlış Batılılaşma'nın getirdiği birtakım hadiseler. Kitabın asıl karakteri gibi (?) olan Seniha'dan ziyade, ben Hakkı Celis'i daha önemli buluyorum. Seniha benim nazarımda, toplumumuzda hâlâ daha bulunan karakterlerden biridir ve bu karakterde insanlar kendilerini bir şey zannetmekten büyük bir haz alırlar. Lakin şöyle bir şey var ki, bu tarz insanlardan o kadar bıktık ki bunlar hâlâ bu bıkkınlığımızın farkında değillerdir. Her neyse, konumuza geri dönelim. Dönem romanı okumak isteyen okurlar ve daha önce Yakup Kadri okumamış okurlar, sizlere "Kiralık Konak"ı öneririm. Okuyacak olanlara şimdiden keyifli okumalar dilerim. Dikkat ediniz, Seniha ve yaptıkları sizi de benim gibi "bazen" çileden çıkartabilir :)
Kitapla kalmanız temennisiyle...
'Dayı, kiminle konuşuyorsunuz, kiminle?'
İhtiyar adam hafifçe güldü:
'Kendimle, yavrum, kendimle! Benim derdimi benden başka kim anlar?' dedi.-
sonuna kadar, her şeye rağmen, ezalar, cezalar, hummalar ve gözyaşları içinde ve hastalıklar ve ölümler önünde daima sevmek.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kiralık Konak
Alt başlık:
Bütün Eserleri 4
Baskı tarihi:
Mart 2016
Sayfa sayısı:
232
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754700084
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Baskılar:
Kiralık Konak
Kiralık Konak
Kiralık Konak
Kiralık Konak
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ilk romanı olan Kiralık Konak'ta toplumumuzda Batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını, toplumsal çözülüş kavramını temel alarak, bir konağın dağılışı etrafında verir. Satılığa çıkarılan konağın, bu değişimle farklı yerleresavrulmuş bazı kişileri, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e uzanan bir kopuş süreci içinde, İstanbulun giyen, ölçülü ve namuslu kişiler olmaktan çıkıp, sırtlarına geçirdikleri redingotlarıyla romancının deyişiyle riyakar, yarı uşak ve adi bir kuşağın temsilcisi haline gelirler.

Kitabı okuyanlar 10,3bin okur

 • melisa
 • Ada
 • Fer
 • Feylosoflar familyasından
 • Mehmet Demir
 • Vefa...
 • Yasin Şahin
 • Faruk Kaplan
 • Melek Erol
 • Zeynep Eyrilmez

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%6
13-17 Yaş
%5.5
18-24 Yaş
%28.4
25-34 Yaş
%33.8
35-44 Yaş
%15.4
45-54 Yaş
%7.5
55-64 Yaş
%1.4
65+ Yaş
%2

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%75.1
Erkek
%24.8

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%15.8 (306)
9
%16 (309)
8
%25.4 (491)
7
%20.1 (389)
6
%8.4 (163)
5
%3.3 (64)
4
%1.1 (22)
3
%0.6 (11)
2
%0.4 (7)
1
%0.4 (8)

Kitabın sıralamaları