1000Kitap Logosu
Kırk Hadis

Kırk Hadis

Okuyacaklarıma Ekle
TAKİP ET
9.5
81 Kişi
378
Okunma
113
Beğeni
5bin
Gösterim
232 sayfa ·
Tahmini okuma süresi: 6 sa. 34 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Büyüyenay Yayınları · Haziran 2016 (İlk yayınlanma: 1992) · Ciltli · 9786059268431
Diğer baskılar
Yaşadığı asırda ilmî ve irfanî vasıfları kendinde toplayan büyük âlimlerimizden biri de İmam Nevevî'dir. Eserleri ve örnek kişiliğiyle yüzyıllardır ümmetin her kesimine etki etmiş, müslümaların sorunlarına yeni bir yaklaşımla nebevî çözüm yolları sunmuştur. Onun bu anlayışını asırlara taşıyan muhalled birçok eserinden biri de hacmi küçük, mânası ve tesiri büyük el-Erba'ûn-Kırk Hadis isimli eseridir. Yüzyıllar boyunca müslüman camianın her tabakasında baştâcı edilmiş bu eseri, son asrın büyük mütefekkir/âriflerindenBabanzâdeAhmed Naim Efendi nefîs bir üslup ve incelikle Türkçe'ye tercüme etmiştir. Bir tercüme olarak bu eserin, hadis gibi İslâm'ın ana kaynaklarından birine bin yıllık medeniyet birikimiyle, tabiri caizse İstanbul'dan nasıl bakıldığını ve nasıl anlamlandırıldığını görmek hususunda rehberlik etmesini diliyoruz. Yaşadığımız ilmî, içtimâî, kültürel ve hatta siyâsî inkıraz ve çıkmaza, dinin temel kaynaklarına ve onların yorumlarına yüzyılları bulan bir medeniyet birikimiyle bakan âlim/ârif seleflerimizin yaklaşımlarını keşfederek bir çözüm önerisinde bulunulabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir yol tutarak gelenekten günümüze, kadîmdencedîde bir köprü kurmak, dinî kaynakların ve disiplinlerin tevhid nazarıyla ve sahih bir şekilde yeniden anlamlandırılması bu faaliyetin temellerini oluşturacaktır.