Kısa Türkiye Tarihi (1800 - 2012)

·
Okunma
·
Beğeni
·
928
Gösterim
Adı:
Kısa Türkiye Tarihi
Alt başlık:
1800 - 2012
Baskı tarihi:
Mayıs 2012
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050807561
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Avrupa'da yaşanan değişim rüzgarları... XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlere Osmanlıların ayak uydurma çabaları; yeni bir ordu Nizam-ı Cedid, Tanzimat Fermanı ve daha nice ıslahat çalışmaları... İmparatorluğun çok-uluslu yapısı ve milliyetçilik akımıyla beraber gelen çözülme... Tüm bu gelişmelerin ardından başlatılan bir modernleşme hareketi ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlıların küllerinden doğan yeni bir Türk ulusu ve Milli Mücadele'nin getirdiği Cumhuriyet...

Cumhuriyet'le birlikte literatürümüze giren demokrasi ve laiklik kavramları, çalkantılı seçim dönemleri, Tek Parti döneminin ardından gelen Çok Partili Hayata Geçiş sürecinde ortaya çıkan muhalefet partileri, yeni anayasalar ve seçimlerle örülü bir Türk demokrasi tarihi ve iki askerî darbe, üç muhtıra, yedi darbe girişiminden oluşan bir Kısa Türkiye Tarihi okuması...

Hepsi Prof. Dr. Kemal H. Karpat'ın değerli kaleminden!
(Tanıtım Bülteninden)
Kemal Karpat'ın "Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum" isimli kitabını beğenmiş olarak bu kitabı büyük bir heyecanla elime aldım. Detaylarını çok merak ettiğim toprağımızın son 200 yüzyıllık macerasını objektif bir kalemden görebilmekti hedefim. İlk önce demeliyim ki kitabı 2 aya yaygın bir sürede okuduğum için kitaptaki olayların birbirleri ile olan neden-sonuç ilişkilerini kurmada zorluklar çektim. Bu sebeple kitabın mümkünse bir hafta içerisinde okunması önemli bence. Kitaptan çok büyük beklentilere girmiştim, maalesef kitap bittiğinde bu beklentimi karşılamadığını gördüm. Bazı olaylara yer verilirken, bazı önemli olaylar parantez aralarında geçmiş. Marshall yardımları, 6. filo olayları, Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile ilgili tatmin edici bilgi neredeyse yok. Bunun benzeri birçok olayla ilgili kısıtlı bilgiler verilmiş. Diğer taraftan, küçük bir kitaba bu kadar bilginin sığdırılmasının zor olduğunu ben de biliyorum. Ama yakın tarihimizle ilgili çarpıcı tespitlerin ve analizlerin yapıldığı bir kitap bulmayı çok arzu ederdim duayenden. Bütün bu karalamalarıma rağmen yine de herkesin okumasını tavsiye edeceğim önemli bir kitap.
"Demokrat Parti'nin iktisadi politikasının başarısında kısmen yabancı ülkelerden, bilhassa Amerika'dan gelen ekonomik yardım da etkili olmuştu. Bu yardım ise hükümetin dış politikasının bir sonucudur. CHP ile DP arasında dış politika açısından büyük bir görüş farkı olmadığı için, bu alandaki uygulama çekişmelere mahal vermeden yürütülmüştür. "
Kemal H. Karpat
Sayfa 170 - Timaş Yayınları
Nizam-ı Cedid ihtiyacını doğuran itici sebep; ticarette, tarımda ve sosyal yapıda meydana gelen değişiklikleri hesaba katarak bunların gerektiktirdiği hususları yerine getirecek şekilde akılcı, sistematik ve verimli hareket edebilen bir idare mekanizması geliştirmekti. Nitekim 3. Selim'e sunulan ıslahat layihaları içinde tatarcık Abdullah efendinin layihası, bu yolda önemli ekonomik tavsiyelerde bulunmuştur. Sonunda padişahın birinci derecede benimsediği tavsiye, Ratip Efendinin ileri sürdüğü görüşler olmuştur. Bu görüşler içinde kuvvetli bir ordu kurarak merkezi idareyi güçlendirme ön planda yer alıyordu. Nitekim yeni düzenin belki de tek ve en büyük başarısı 1793ten sonra başlayan Nizam-ı Cedid ordusunu kurmak olmuştur. Geleneğe bağlı Osmanlı ocak teşkilatına dayanılarak kurulan bu ordu, dış görünüşü itibariyle Avrupa ordularına benziyordu.

Not=Bu hareketi 3. Selim başlatmıştır
" Böylece İttihatçılar, tarihte ilk defa Osmanlı ordularını yabancı bir devletin emrine sokmuş bulunuyorlardı. "
Kemal H. Karpat
Sayfa 95 - Timaş Yayınları
Osmanlı devletini 19. Yüzyıl başında yakından ilgilendiren başlıca siyasi ve askeri hadise Fransa'nın mısırı işgali olmuştu. Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesinin asıl hedefiyse, İngilterenin Akdenizdeki hakimiyetine son vermek suretiyle, hindistana doğru yayılma siyasetini gerçekleştirmekti. Bu gaye uğruna, daha 18.yüzyılın sonunda Fransa, Avusturya ile anlaşarak venedik cumhuriyetine son vermiş, venedik'in adriyatik denizindeki aralarını ve balkanlardaki limanlarını işgal ederek doğrudan doğruya Osmanlı devletinin komşusu olmuştu. Bir sene sonra yani 1798de mısırı işgal eden napolyon önce buraya padişahın izniyle geldiğini söylemiş, sonra da mısırlılar Arap olduklarını türkler tarafından ülkelerinin harap edildiğini anlatmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti, Fransayı mısırdan çıkarmak ve İslam dünyasında yeterince azalmış olan itibarını artırmak için her yola başvurmuştur.bu uğurda devlet biri 1799da ingiltereyle ve diğeri de 2. Katerina'nın ölümünden sonra 1796da tahta çıkan çar pavel sonrasında yumuşak bir siyaset izleyerek babıaliyi kazanmak isteyen Rusya ile Fransaya karşı olmak üzere sekiz senelik ayrı ayrı iki ittifak antlaşması imzalamıştır. Fakat ilerleyen zamanlarda Fransa, İngiliz amirali Nelson'un donanması Abu Kir'de mağlup olup Mısır'daki durumunun kötüleşeceğini anlayınca tekrar Osmanlı hükümetiyle anlaşma yollarını aramaya başlayacaktı. Bu arada, birleşerek hareket eden Rus ve Osmanlı donanması, fransızları adriyatik denizinden çıkarmaya muvaffak olduktan sonra burada rusyanın arzusu üzerine Cezayir-i Seba (Yedi Ada) Cumhuriyetini kurmayı kararlaştırdılar.

Nihayet Fransa, suriyeye yaptığı hücumlardan bir sonuç alamayıp doğu Akdeniz sahillerinde tutunamayacağını anlayınca 1801de mısırdan çekilmeyi kabul etmiştir. Fakat mısır savaşını bitiren gerçek barış anlatmaşması, Osmanlıların dışında, Fransa ve İngiltere arasında 1802 yılında Amiens'de imzalanmıştır. Çunkü mısır meselesi aslında aslında Fransa ve İngilterenin rekabetin den doğmuş ve faturası Osmanlı devletine kesilmiştir. Nitekim bundan böyle Osmanlı Devleti, kendi geleceğinin Avrupa devleti arasında çok defa kendi temsilcileri olmaksızın karara başlandığına sık sık şahit olacaktır
"Türkiye 1938-45 yılları arasında tek parti rejimiyle, 1945-50'de şefli çok partili rejimle ve 1950-60'ta çok güçlü bir genel başkan(Menderes) tarafından çok partili rejimle yönetilmiştir."
Kemal H. Karpat
Sayfa 193 - Timaş Yayınları
Türkiye'de AK Parti'yi İslamcılık ve laik düzeni bozmakla itham edenler, AK Parti'nin demokrasiyi şeklen kabul ederek, uygun zamanda demokrasiye son verip dogmatik İslami bir rejim kuracağını ileri sürmüşlerdi. AK Parti programına ve on senelik icraatına rağmen, pozitivist laikçiler AKP ve Erdoğan'ın din yolu ile Türkiye'yi İslamlaştırdığını durmadan önce sürmekteydiler. Mesela türban yasağı gibi ne Türkiye geleneklerine ne de mantığına uyan basit bir konuyu bir rejim meselesi yapanlar, halkın türbanlıyı ve türbansızı ayırt etmediğini unutmaktaydılar. Türban yasağının yalnız kamu alanında geçerli olmasının ise devlet ve vatandaş arasındaki farkları derinleştirmekten başka bir etkisi olmamıştır.
Kemal H. Karpat
Sayfa 253 - Timaş Yayınları
19. Yüzyılın başlarında patlak veren Sırp ayaklanmasının asıl sebebi, yeniçeri yamaklarının Sırp köylülerin baskı yapmaları ve ellerinden topraklarını almak suretiyle mevki ve menfaatlerini tehlikeye sokmuş olmalarıdır.

Osmanlı idaresi kendi iç meseleleri ile vakit kaybederken Sırp çeteleri kara yorgi etrafında Birleşerek Rus ve balkanlardaki hristiyanlardan yardım alarak Osmanlı devletinin hatalarından istifade edip askeri güçlerini daha da kuvvenlendirdikten sonra bir temsilci meclisi kurdular ve bunu sonradan senato haline getirdiler.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kısa Türkiye Tarihi
Alt başlık:
1800 - 2012
Baskı tarihi:
Mayıs 2012
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050807561
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Avrupa'da yaşanan değişim rüzgarları... XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlere Osmanlıların ayak uydurma çabaları; yeni bir ordu Nizam-ı Cedid, Tanzimat Fermanı ve daha nice ıslahat çalışmaları... İmparatorluğun çok-uluslu yapısı ve milliyetçilik akımıyla beraber gelen çözülme... Tüm bu gelişmelerin ardından başlatılan bir modernleşme hareketi ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlıların küllerinden doğan yeni bir Türk ulusu ve Milli Mücadele'nin getirdiği Cumhuriyet...

Cumhuriyet'le birlikte literatürümüze giren demokrasi ve laiklik kavramları, çalkantılı seçim dönemleri, Tek Parti döneminin ardından gelen Çok Partili Hayata Geçiş sürecinde ortaya çıkan muhalefet partileri, yeni anayasalar ve seçimlerle örülü bir Türk demokrasi tarihi ve iki askerî darbe, üç muhtıra, yedi darbe girişiminden oluşan bir Kısa Türkiye Tarihi okuması...

Hepsi Prof. Dr. Kemal H. Karpat'ın değerli kaleminden!
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 31 okur

  • Sir Sinan Hitchcock
  • Muhammet Aslan
  • Yağmur
  • Ömer Faruk Gündoğdu
  • Evrengzib S.
  • Taner Durmaz
  • Güralp Yıldırım
  • Ercan Alim Gülşen
  • Hidayet Ç.
  • Gökhan IŞIK

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%9.1 (1)
9
%18.2 (2)
8
%45.5 (5)
7
%9.1 (1)
6
%9.1 (1)
5
%9.1 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0