1000Kitap Logosu
Kitab-ı Mukaddes ve Kuran
Kitab-ı Mukaddes ve Kuran
Kitab-ı Mukaddes ve Kuran

Kitab-ı Mukaddes ve Kuran

OKUYACAKLARIMA EKLE
7.7
3 Kişi
4
Okunma
1
Beğeni
2.254
Gösterim
224 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 6 sa. 21 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Ozan Yayıncılık · Şubat 2012 · Karton kapak · 9789944143684
Allah’a teslimiyetin baş aktörü konumunda olan İbrahim ile birlikte diğer tüm peygamberler Allah’a olan bu teslimiyeti din olarak getirmişlerdir. İslam da dahil tüm dinlerde bağlılığın temel ilkeleri belirlenmiş ve tüm peygamberler bağlılarına bu temel ilkeleri açıklayarak bunları uygulamalarını istemişlerdir. 42:13 ve 4:26 ayetleri de dinler arasındaki bu birliğe dikkat çekmektedir. İşin belki de en ilginç yanı ve kimsenin görmek istemediği yönü Kuran’ın kitap ehline yaptığı şu duyurudur: "Kitaplılar! Bizimle sizin aranızda aynı olan bir ilkeye geliniz: Tanrı'dan başkasına kulluk etmeyelim ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım.” (Kuran 3:64) İlk dönem Müslüman âlimler tarafından Kitab-ı Mukaddes güvenilir kabul edilip, Kuran’ı anlama çabalarında önemli bir yere sahipken; bu tavır 10. yy.da değişmeye başlar. Sistemli ilk eleştiriyi yaparak metinsel tahrifattan bahseden Abdul-Cebbâr (937-1025) ve İbn Hazm (994-1064)’ın görüşleri zamanla Müslümanlar arasında ağırlık kazanmıştır. Daha sonra bu anlayış artarak devam etmiş ve tefsirlere de aynı şekilde yansımakla birlikte, bazı müfessir ve bilim adamları tahrifat görüşüne katılmamış, metinsel tahrifat iddiasını ya kısmen ya da tamamen reddetmişlerdir. Taberi, İmam-ı Nevevi, Razi, Elmalı Hamdi, İbn Haldun, Biruni, İbn Teymiyye, Şah Veliyullah Dehlevi, Makrizi ve Süleyman Ateş bunlardan sadece birkaçıdır. Kitaptaki iddialar; İslam sonrası gelişen toplum dinamiklerinde Hıristiyanlık ve Yahudilik temel alınarak, bu dinlerin birbirleri arasındaki ihtilaflar-benzerlikleri irdelemeye ve yüzyıllar içerisinde oluşan ve aşılmaz gibi görünen mesafeleri kısaltmak amacıyla teori geliştirmeye yöneliktir
5 mağazanın 4 ürününün ortalama fiyatı: ₺16,82
7.7
10 üzerinden
3 Puan · 1 İnceleme
m sinan
Kitab-ı Mukaddes ve Kuran'ı inceledi.
224 syf.
Kitab-ı Mukaddes'in mevcut hâliyle Kur'an tarafından tasdik edildiğinin âyetler bağlamında açıklandığı güzel bir eser. Yazarın da dediği gibi, Kitab-ı Mukaddes'i hakkıyla okumadan, araştırmadan reddetmek, kâfirlikle aynı kapıya çıkıyor. Nasıl ki Kur'an içinde anlamlandırılamayan âyetler diğer âyetlerle tevil edilip anlamlı bir şekilde zihinlerde yer bulabiliyorsa, neden aynı metodu Kitab-ı Mukaddes için de yapmıyoruz? Her şeyden önce, okunan metinler Kitab-ı Mukaddes'in birer mealidir. Doğruya ulaşmak için farklı çevirileri okumanızda yarar görüyorum. Bunun için benim uyguladığımız metod; Kitab-ı Mukaddes Yayınlarının çevirisi, Yehova'nın Şahitleri çevirisi ve Türkiye Yahudilerinin çevirisi olan Tora ve Aftara'yı karşılaştırmalı okumak. Emin olun, ufkunuz bu şekilde daha çok açılacak ve Kur'an ile olan uyumu gördükçe daha da mutlu olacaksınız. Yazarın katılmadığım tek düşüncesi, cehennemi mutlak yok oluş olarak düşünmesi.
Kitab-ı Mukaddes ve Kuran
OKUYACAKLARIMA EKLE
3