·
Okunma
·
Beğeni
·
7.465
Gösterim
Adı:
Kitle Psikolojisi
Baskı tarihi:
27 Temmuz 2018
Sayfa sayısı:
110
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057995087
Çeviri:
Kamuran Şipal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cem Yayınevi
Baskılar:
Kitle Psikolojisi
Kitle Psikolojisi
"... Bireysel psikolojiyle toplum ya da kitle psikolojisi arasında ilk bakışta bize pek önemli görünebilecek karşıtlık, konuyu biraz derinliğine ele aldığımız zaman enikonu yitirir sivriliğini. Gerçi bireysel psikoloji tek insan üzerine eğilir ve onun içgüdüsel gereksinimlerine hangi yollardan doyum sağlamaya çalıştığını araştırır.
136 syf.
Öncelikle bu kitap; arkadaşlarımla Türkiye'de bir çok olay sonrası '' kitle psikolojisi '' , '' sürü pskilojisi '' olarak adlandırma yaptığımız , bir gün kitap siparişi verecekken karşıma çıkan ve sipariş verdiğim bir kitap . Bu kitap aslında Türkiye gibi ülkede yaşayan bizlerin şahit olduğu olaylarla bağlaştırarak ve ilişkilendirerek okuyabileceğimiz bir kitap . Freud'a göre ; bir toplumda çoğunluğu oluşturan insanların psikolojisi üzerinde durduğu hususları , kitap içerisinde anlatımından doğan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bazında değerlendirmektedir . Belirtmek gerekirse Freud kendi değerlendirmeleri ve bakış açısının dışında Le Bon'un görüş ve fikirlerinide bizlere vererek farklı yollar sunmuş . Kitap kendi ülkemizle veya bildiğimiz başka ülkelerle harmanlayarak , düşünürsek ve okursak keyif alarak insan ve kitle psikolojisi / hareketleri üzerine fikir sahibi olabileceğimiz bir kitaptır.
136 syf.
İnsanlar belli bir amaç için bir araya geldiklerinde, kitle ruhu dediğimiz güç etkisiyle bireysel özelliklerinden sıyrılıp yeni bir kimliğe bürünmüş biri gibi davranışlar sergileyebilir. Bir tür hipnoz hali gibi. Adına sinerji deyin, kollektif hareket etme deyin ve yahut ne derseniz deyin ama kitle içindeki insanın tamamıyla kendisi olarak kalabildiğini söyleyemezsiniz.

Freud bu kitabında kitleler içindeyken insanın nasıl bir psikilojiye büründüğünü, kitle olmanın bireylere etkisini, kitlelerin avantajlarını, dezavantajlarını ve kitlelerin hangi yöntemlerle nasıl yönlendirilebileceği gibi pek çok konuya kuramsal temelde açıklık getirmiş. Günlük hayatta karşılaşılan pek çok kitlesel olay bu bilgiler çerçevesinde gözlemlenecek olursa teori ile uygulamanın aslında ne kadar örtüştüğü görülecektir.
136 syf.
·Beğendi·8/10
Kitle psikolojisi hakkında ilginç taraflara dokunan ince olmasına rağmen her cümleyi tekrar tekrar irdelememi sağlayan bı kitap. Neden bir lidere ihtiyaç duyarız topluluktan neden bu kadar etkileniriz aslında kitleden üstün bir durumda olan bir insan nasıl kitlenin kölesi olur gibi soruların cevaplarını aldığım hatta bu cevaplar hakkında daha da düşünmem gerektiğinin farkına vardigim bir kitap. freud'un anlamak için biraz daha okumam gerekecek. Kafa yorulacak bir kitap tavsiye ederim.
136 syf.
·1 günde·Beğendi·7/10
Aynı konuda yazılan Le Bon'un kitabından bahsederek başlıyor Freud ve ardından Mcdougall, Troer ve daha bir çok konu hakkında yazılan eserleri değerlendirerek kendi düşünceleri ve önceki çalışmalarıyla, okuyucuyla birlikte düşünür gibi yapıyor. Bu açıdan öncelikle üslubu çok başarılı bir eser. Özdeşleşme, sevi, ben ve ben ideali gibi kavramlarla bahsedilen konuya somut bir yaklaşım sergiliyor.
136 syf.
·Beğendi·10/10
günümüz iktidar'in 15 yıl boyunca nasıl iktidar oldugunu psikolojik açıdan anlasilmasina yardımcı olan, daha geniş bir bakış açısı kazandiriyor.
Sayfa 16 dipnot 3: Herkes kendi başına hayli zeki ve akilli oysa baskalariyla hemen kazkafali. Schiller'in özdeyisi.
136 syf.
·Beğendi·10/10
kitleler organize olmayan bir şekilde bir araya geldiklerinde içinde barındırdıkları en aptal insanın zeka seviyesine inerler. dolayısıyla kitlelere atfedilmiş olan sürü psikolojisi deyiminin içerdiği "koyunluk" anlayışı, yani zekayı kullanmayıp başkalarının peşinden gitme olayı bu şekilde açıklanabilir.
135 syf.
·228 günde·7/10
Kitle psikolojisi, kitle eylemlerinde su yüzüne çıkar; bireyi, bir kabilenin, bir ulusun, bir kastın, bir sınıfın, bir kurumun üyesi ya da belli bir zamanda bir araya gelip belli bir amaç için örgütlenmeye gitmiş bir insan kitlesinin parçası gibi ele alır. Kitlenin bir parçası haline gelen, egemenliği altına giren bireyin bilinçli kişiliği kaybolur. Kitle psikolojisinin oluşması, bireysel psikolojinin kaybolmasına, duyguların bireysel olmaktan çıkıp kolektif hale gelmesine yol açar. Aklın ve zekânın öneminin azaldığı, bireyin kitlesel ölçütlere uyum sağlayarak davranışlarında bunları sergilediği bu durumda toplumca benimsenmiş değerlere, inançlara bireysel ve grupsal düzeylerde karşı çıkıldığında toplumsal dışlanmanın gerçekleştiği, şiddetin baş gösterdiği görülür.

Bir organizmadaki hücreler nasıl bir araya gelerek tek bir varlık oluşturmuşsa, psikolojik kitle de bir an için birbiriyle kaynaşmış aynı türden öğelerin oluşturduğu geçici bir varlıktır. Freud bu çalışmasında, kitle ruhunun, yani kolektif ruh yaşamının tanımından başlayarak telkin yoluyla bireyin o ruha yapıştırılmasını, kilise ve ordu gibi iki yapay kitlenin egemenliğini, bireyin toplumla özdeşleşmesini ele alıyor.
136 syf.
·4 günde
Kitle psikolojisi ile ilgili qıcıq olduğum bir gerçekliyi demek istiyorum.Şimdi bir insan çıkar sizin iyi tanıdığınlz biri hakkında kötü sözler demeye başlar.İyi düşünmeyi başaran insan bir sebeb sorar, iyi tanıdığı insanın tarafında durur.Oysa en kötü durumlardan biri sebebsiz söylemlere inanmamızdır.Bütün kitle söylemlere inanır ve onu söyleyenin arkasıyla gider.
Bir insan hakkında bir şey söylendiğinde kitle ile aynı şeyi söylemeyin, bireysel düşündüklerinizi deyin.
136 syf.
Psikanaliz dalında hemen her konuya temel atmış olan ünlü bilgin Freud'un çalışmasıdır. Kitle haline gelmiş insan grubunun davranışlarını inceler. Bu davranışları ilişkilendirdiği başka psikolojik durumlar da vardır. Kitle halinin getirebileceği özgüven ve irrasyonaliteyi anlattığı bölümleri çok beğendim. Aynı zamanda grup psikolojisi konusunda, yaşadığı dönemde yazılmış olan, Le Bon'un kitapları gibi, diğer önemli kitapların da tenkidi ve incelemesini detaylı şekilde yapmıştır. Sonraki yıllardan günümüze kadar da bu teoriler çok fazla değişmeden gelmiştir. Tavsiyedir.
136 syf.
·10/10
Maşeri ruhiye üzerine, Wilhelm Maximilian Wundt ve Gustave Le Bon'dan sonra yazılmış en önemli eser. Askeriye ve Kilise örnekleri üzerine kurulu yapay ve doğal kitlelerin nasıl teşekkül ettiği üzerine güzel bir çalışma. Şiddetle tavsiye ederim.
136 syf.
·412 günde·Beğendi·8/10
Kendi görüşlerinden çok derleme niteliğindedir. Genel anlamda 5-6 hayati cümle içeriyor.Çeviren kişi bu işte iyi kişilerden biri, yani anlaşılır bir anlatımı var.
110 syf.
Kitle ilkeldir normal şartlarda medeni olan biri grup haline geldiğinde medeniyet seviyesi kat ve kat düşer kendi çıkarlarından çok grup çıkarlarına önem verir daha çok ilkelleşir ..
Kitleyi inandırabilmek için önderin kendisi güçlü bir inancın (düşüncenin) büyüsüne kapılmış, iradesiz kitleye benimseteceği güçlü ve etkileyici bir iradeyle donanmış olmalıdır.
Sigmund Freud
Sayfa 15 - Bozak Yayınları
Herkes tek başına hayli zeki ve akıllı
Oysa başkalarıyla hemen kazkafalı.
Sigmund Freud
Sayfa 16 - Schiller'in özdeyişi
Cinsellikten utanmanın insana sağlayacağı herhangi bir üstünlük bilmiyorum doğrusu...
Sigmund Freud
Sayfa 30 - Bozak Yayınları
Cinsel doyum sağlama amacıyla birbirini gereksinen iki kişi, cinsel birleşme için yalnızlığı arar; dolayısıyla bu davranışları sürü içgüdüsüne ve kitle duygusuna karşı bir protesto özelliği taşır.
Sigmund Freud
Sayfa 102 - Bozak Yayınları
Trotter, primer olaral benimsediği içgüdüleri şöyle sıralar: Özyaşamı sürdürme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü, çiftleşme içgüdüsü ve sürü içgüdüsü.
Sigmund Freud
Sayfa 71 - Bozak Yayınları
Kalabalıkta her duygu, her davranış bulaşıcı, hem de ileri derecede bulaşıcıdır; bireyin kendi kişisel çıkarlarını kitle çıkarına feda ettiği görülür. Bu ise, ancak kitlenin bı parçasına dönüşüm sonucu ele geçirilen ve bireyin doğasına düpedüz aykırı düşen bir yetenektir.
Sigmund Freud
Sayfa 15 - Cem psikoloji
Schiller'in özdeyişi;
"Herkes tek başına hayli zeki, akıllı
Oysa başkalarıyla kalın kafalı."

Kitle bireyinin ana özellikleri şunlardır; bilinçli kişiliğin kaybolarak bilinçsiz kişiliğin egemenliği ele geçirişi, duygu ve düşüncelerin telkin ve bulaşım sonucu aynı yöne yönelişi, telkinle alınan direktifleri vakit geçirmeden gerçekleştirme eğilimi, yani bireyin artık kendisi olmaktan çıkıp istem gücünden (iradeden) yoksun bir otomata dönüşü.

...

Ayrıca, örgütlenmiş kitleye yalnızca katılışı bile, insanın uygarlık merdiveninin birden çok basamağını gerisin geri inmesine yol açar. Yalıtık durumdayken belki üstün bir aşamada bulunan birey, kitlede barbar bir kişiye dönüşür, yani içgüdüleriyle davranan bir yaratık olup çıkar, ilkeller gibi içinden geldiği gibi hareket eder, ansızın parlar, vahşice eylemlere girişir, coşkulara ve yiğitlik gösterilerine kaptırır kendini.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kitle Psikolojisi
Baskı tarihi:
27 Temmuz 2018
Sayfa sayısı:
110
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057995087
Çeviri:
Kamuran Şipal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cem Yayınevi
Baskılar:
Kitle Psikolojisi
Kitle Psikolojisi
"... Bireysel psikolojiyle toplum ya da kitle psikolojisi arasında ilk bakışta bize pek önemli görünebilecek karşıtlık, konuyu biraz derinliğine ele aldığımız zaman enikonu yitirir sivriliğini. Gerçi bireysel psikoloji tek insan üzerine eğilir ve onun içgüdüsel gereksinimlerine hangi yollardan doyum sağlamaya çalıştığını araştırır.

Kitabı okuyanlar 319 okur

  • Yusuf Kuş
  • Sabriye
  • Elf
  • Mehtap Gülnur ALTINIŞIK
  • Ehil Tekin
  • Sadık Alp Şahin
  • Evren
  • BatuhanOğuz
  • BİROL COŞKUN
  • Mina Şahim

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%2.5 (2)
9
%0
8
%1.3 (1)
7
%1.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%1.3 (1)

Kitabın sıralamaları