1000Kitap Logosu
Kitleler Psikolojisi
Kitleler Psikolojisi
Kitleler Psikolojisi

Kitleler Psikolojisi

OKUYACAKLARIMA EKLE
8.2
526 Kişi
1.795
Okunma
535
Beğeni
27,7bin
Gösterim
180 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 5 sa. 6 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Dorlion Yayınevi · Mart 2020 · Karton kapak · 9786052497234
Orijinal adı
La Psychologie des Foules
Diğer baskılar
Elbette çevre şartları ve kalıtım yoluyla atalardan alınan karakteristik özellikler bir ırkın sosyo-psikolojik özelliklerini oluşturur. Bu karakteristik özelliklerin kaynağı genetik nedenlere dayandığından, yani atalardan geldiğinden, kuvvetli ve sabittirler. Bununla beraber, yapılan araştırmalar bize şunu göstermektedir: Birçok insanın geçici bir süre zarfında bile olsa, bir yere toplanması halinde, onlarda mevcut olan genetik karakteristik özelliklere yenileri de eklenmekte ve bazen bambaşka bir takım karakteristik özellikler dizisi meydana gelmektedir. Bu yeni karakteristik özelliklerin oluşumu, çok kuvvetli ve kuvveti olduğu kadar da güçlü kolektif bir ruh oluşumunu sağlar. Kitleler, insanlık tarihinde pek büyük roller oynamışlarsa da bunların sosyal yaşama olan etkileri bugünkü kadar önemli olmamıştır. Kitlelerin şuursuz hareketlerinin, bireylerin gayet bilinçli ve yerinde faaliyetleri durumuna dönüşmesi çağımızın temel özelliklerindendir. Gustave Le Bon
4 mağazanın 29 ürününün ortalama fiyatı: ₺11,24
8.2
10 üzerinden
526 Puan · 108 İnceleme
Aydın kılıç
Kitleler Psikolojisi'yi inceledi.
184 syf.
·
5 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
KARARLARIMIZDA ÖZGÜR MÜYÜZ?
Kitap için söylenecek, yazılacak birçok şey mevcuttur. Ancak bir toplumun bireyden kitlelere dönüşmesini göz ardı etmek mümkün değildir. Birey, kitlenin içine dahil olduğunda, kendi aklını, fikrini, düşüncelerini kullanamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Sürü psikolojisi kavramının eş anlamlısı olarak karşımıza kitleler psikoloji çıkar. Kitlelerin hareketleri, düşünceleri, eylemleri hangi sebep ve nedenler ile yaptıkları, sonuçlarının neler olacağı gibi birçok soru ve cevaplar bulunmaktadır. Hepimiz her ne kadar birey olarak hayatımızı sürdürsek bile, bir kitleyi, toplumu temsil etmemiz sebebiyle, herkesin bu kitabı okuması gerektiği görüşündeyim.
Kitleler Psikolojisi
8.2/10
· 1.795 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
9
Murat Durmaz
Kitleler Psikolojisi'yi inceledi.
184 syf.
·
8 günde
Kitle psikolojisi uzun zamandır merakımı celbeden ilginç bir konu. Gerçekten de belli bir amaç için geçici de olsa bir araya gelen insanların oluşturduğu kitle, onu oluşturan insanların bireysel kişiliğinden tamamen ayrı bir vücut meydana getiriyor. Kitle içerisinde insanların davranışlarında gözlemlediğim değişimleri anlamakta hep güçlük çekmişimdir. Normal hayatta sakin, sağduyulu ve iyi bir insan diyebileceğimiz bir kimse kitle içinde tamamen farklı bir kişiliğe bürünüyor, kendisinden beklenmeyen davranışlar sergiliyor, hatta bir canavara dönüşebiliyor. Örneğin iki farklı futbol takımı taraftarları bir caddede karşılaştığında hiçbir neden olmaksızın nefretle birbirine vahşice saldırabiliyor. Bir siyasi parti mitingi, ya da bir protesto gösterisi için bir araya gelen insanların oluşturduğu kitleler akıl ve sağduyudan uzak eylemler yapabiliyor. Yukarıda futbol takımı örneğine dönersek, belki birbirini çok seven Baba-oğul, abi-kardeş ya da samimi arkadaşlar farklı takımların taraftarı olabilirler. Yani nefretle saldıran kitle bireylerinden birinin çok sevdiği kişi o anda ya da başka bir sefer karşı tarafta olabilir. Tüm bu mantık dışı durumlara çok daha fazla örnek verilebilir. O halde tüm bu çelişkileri ve soru işaretlerini bünyesinde barındıran ve adına kitle denilen muammayı çözmeye gayret etmek , kitlenin psikolojisini , ayrıca kitle-lider ilişkisini anlamaya çalışmak benim için gerçekten önemli bir sorundu. Bu konuda yaptığım araştırmalar beni çeşitli kitaplara götürdü. Bu kitaplar arasından ilk aşamada 3 kitap seçtim ve evveliyatla bu 3 kitabı okumaya karar verdim. Seçtiğim kitaplar şunlar olmuştu: 1-Gustave Le Bon/Kitleler Psikolojisi, 2-Sigmund Freud/Kitle Psikolojisi, 3- Elias Canetti/Kitle ve İktidar . Bu kitaplardan ilk ikisini okudum ve sonuncusu(Elias Canetti) kitaplığımda olmadığı için sonraya bıraktım. Kitlelerin şuursuz hareketlerinin, fertlerin şuurlu faaliyetleri yerine geçmesi çağımızın başlıca vasıflarındandır diyor Le Bon 1895 yılında yayımlanan Kitleler Psikolojisi eserinde. Kitlelerin genel özellikleri, zihin yapısı, duyguları, inançları, kitlenin yapısı ve önder ile ilişkisi vs. hususlar o kadar güzel ifade edilmiş ki, gerçekten altı çizilerek okunması gereken harika bir eser ortaya çıkarmış Le Bon. Le Bon'a göre ,kitle onu oluşturan bireylerden çok farlı özellik gösterir, herkesin duygu ve fikirleri telkin ve bulaşma yoluyla aynı yöne döner, ayrıca bireylerin bilinçli kişilikleri kaybolur. Bireyin kendine özgü karakteri kitle içinde silinip gider. Oluşan kollektif ruh sebebiyle her birey tek başınayken duyumsayacağı, düşüneceği ve davranacağından bir başka türlü duyumsar, düşünür ve davranır. Birey kitle içinde karşı konulmaz bir güce sahip olduğu hissine kapılır. Haliyle kendini kontrol altında tutmaya daha az eğilimli olur. Ayrıca kitle anonim ve sonuç olarak sorumsuz olduğundan, bireyleri her daim kontrol eden sorumluluk hissi bütünüyle kaybolur. Kitle çok kolay cinayet vb. bir suçu işleyebilir. Hafit bir antipatiden azgın bir nefret doğabilir. Tüm aşırılıklara eğilimlidir. Kitle içinde bireylerin entelektüel eğilimleri zayıflar , zeka düzeyleri düşer. Hipnotize olmuş kimse gibi, birey davranışlarının bilincinde olmaz. Kitle sözlerin büyülü gücünün egemenliği altında olup, mantıksal söz ve kanıtlara başvurarak kitlesel sloganlara karşı çıkılamaz. Kitle hakikate aç değildir; hep illüzyonlara kucak açar. Ayrıca uysal bir sürü gibi efendisiz duramaz. İtaate susamıştır. Le Bon kitlenin zeka seviyesinin düşüklüğüne bağlı olarak aldığı kararların ortalama düzeyin altında olduğunu belirtmiş ama bu konuda farklı kitleler arasında ayrım yapmamış. Örneğin uzman kurullar, komisyonlar , meclisler gibi toplulukların aldığı kararların da bu kapsamda değerlendirilmesi zorlama bir yorum olur kanaatimce. Freud da Kitle Psikolojisi kitabında Le Bon'un Kitleler Psikolojisi kitabındaki görüşleri yorumluyor. Kimi noktalarda eleştiriyor. Ayrıca Freud diğer kitaplarındaki kuramlarını da kitle psikolojisi açısından ele alıyor. Örneğin Libido, Oedipus Kompleksi gibi kavramları. Bu açıdan örneğin Totem ve Tabu , Psikanalize Giriş vb Freud'un bazı kitaplarını önceden okuyup daha sonra bu Kitle Psikolojisi kitabını okumak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ayrıca benim gibi önce Le Bon'u sonra Freud okumanızı öneririm.
Kitleler Psikolojisi
8.2/10
· 1.795 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
12
Mustafa BARDAKÇI
Kitleler Psikolojisi'yi inceledi.
162 syf.
·
10 günde
·
7/10 puan
Kitap Arkası ..... Bir psikolojik kitlenin en çok göze çarpan özellikleri şudur: Kitleyi meydana getiren fertler kimler olursa olsun; yaşama tarzları, işgüçleri, karakterleri yahut zekáları ister benzer, ister ayrı olsun, kalabalık durumuna gelmiş olmaları onlara bir nevi kollektif ruh aşılar. Bu ruh onları, her biri tek başına, ayrı ayrı bulundukları halde duyacaklarından, düşüneceklerinden ve yapacaklarından tamamiyle başka hissettirir, düşündürür ve yaptırır. Bazı fikirler, bazı hisler ancak kitle halinde bulunan fertlerde zuhur eder veya fiil sahasına çıkar. Psikolojik kitle, bir an için birbiriyle kaynaşmış, farklı (heterogene) unsurlardan toplanma geçici bir mahlûk gibidir. Tıpkı canlı bir vücudun hücrelerinin bir araya gelerek, bu hücrelerden her birinin sahip olduğu niteliklerden oldukça farklı nitelikler kazanmış bir varlık oluşturması gibi.
Kitleler Psikolojisi
8.2/10
· 1.795 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
4