Kök Tengri'nin Çocukları

9,1/10  (12 Oy) · 
28 okunma  · 
16 beğeni  · 
777 gösterim
Türkler... Esir düştüler, savaştılar, barıştılar... Uzak Asya'dan Akdeniz'e kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyaya yayıldılar. Devletler kurdular, devletler yıktılar. Çin'e aman vermediler. Birçok farklı isimle anıldılar, farklı dinlere inandılar. Çok büyük bir medeniyet yarattılar. Başka medeniyetlerin yükselmesine katkıda bulundular. Hepsi de masmavi Gökyüzünün (Gök-Tanrı'nın) altında buluştular.
Türkler kimdir? Nereden gelirler? Hangi dinlere inanırlar? Tarihleri ne zaman başlar? Nasıl teşkilatlandılar? Ve en önemlisi nasıl bu kadar başarılı oldular?
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, bu kitabında yukarıdaki soruların ışığında Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar yayılan Türklerin İslamiyet öncesi tarihlerini bütüncül bir şekilde okuyucuya sunuyor. Karmaşık gibi görünen bir tarihi yalın şekilde anlatan, örneği az rastlanır bir çalışma...
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 2013
 • Sayfa Sayısı:
  352
 • ISBN:
  9786055261658
 • Yayınevi:
  Bilge Kültür Sanat
 • Kitabın Türü:
Ahmet Tengrininkulu 
28 Haz 13:48 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İslam Öncesi Türk tarihi ile ilgilenmeye başlayacak olanlar için tavsiyem. Zorlanmadan okuyacaklarına inanıyorum. Lakin normal roman okumuyorsun kardeşim not alarak oku!

Alperhan Sürmen 
15 Oca 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İslam öncesi Türk tarihinin milat kitabı sayılabilecek seviyede bir kitap. Alt başlıklara profesyonelce ayrılmış ve hiçbir ayrıntı atlanmadan işlenmiş. Ahmet Taşağıl hocanın ellerine sağlık.

BİROL COŞKUN 
 11 Ağu 11:21 · Kitabı okudu · 91 günde · Beğendi · 10/10 puan

Ahmet Taşağıl inanılmaz güzel bir iş yaparak Türklerin İslamiyete kadar olan tarihini, kurulan Türk devletlerini, yaşayışlarını, ekonomilerini,dinlerini, savaşlarını, kuruluş ve yıkılışlarını, devlet yapılarını gayet güzel anlatmış. Okumam uzun sürdü zira kolay bir eser değil. Bilgi dolu. Sık sık not almak yada altını çizmek gereken yerler var. Akademik bir eser. Asya'dan Mısıra, Avrupa'ya arkası kesilmeyen seferler, yıkılan her devletten sonra hemen kurulan yeni devletler, Çin ve Bizans entrikaları, iktidar savaşları... Tarihle ilgilenenlerin mutlaka kütüphanesinde bulundurması gereken bir eser.

Atsız 
25 Tem 10:44 · Kitabı okudu · 1 günde · 10/10 puan

İslam öncesi Türk tarihi buram buram tarihimiz kokuyor. Ve sırf müslüman değillerdi diye onları yani atalarımızı yok saymak ahmakçadır! Keza Türklüğe ve Türkçülüğe hiçbir dini alet etmedik, etmeyeceğiz!

Kitaptan 9 Alıntı

BİROL COŞKUN 
13 May 20:36 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

En eski Türk yurdu
1950'li yıllarda yapılan arkeolajik çalışmalar neticesinde Altay Dağları'nın kuzeyi ile Sayan Dağları'nın güneybatısı arasındaki bölgenin en eski Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır. Buna göre Minusinsk bölgesindeki Afanasyevo kültürü (MÖ 2500-1 700) ve onu takiben aynı bölgede Andronova kültürü (MÖ 1700-1200) eski Türk yurdunun yani Prota-Türklerinin temsilcileridir.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet TaşağılKök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl
BİROL COŞKUN 
 13 May 19:40 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sosyo-kültürel ve devlet teşkilatı bakımından Gök Türk Devleti bütün Türk tarihi
içinde model devlet olarak kabul edilmelidir. Uygur, Karahanlı, Gazneli, Sel­çuklu ve Osmanlı devletleri bu model üzerinde yükselmişlerdir.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet TaşağılKök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl
BİROL COŞKUN 
 13 May 20:23 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bununla beraber Türk adının nasıl olup da yaygınlaşarak günümü­ze ulaştığını kısaca açıklamak gerekir. Bu şekilde Moğolistan'da kurulan Türk adlı devlet kısa zamanda bütün Orta Asya'yı, Kuzey Çin'i, hatta Tibet'i hakimiyeti altına almıştı. Arkasından Kore'den Karadeniz'e kadar Kafkasların kuzeyi, hatta Kuzey Afganistan'ı kendine bağladı. Böylece hem doğu kaynaklarında (Çin, Tibet, Kore) hem batı kaynaklarında (Bizans) Türk Devleti adıyla geniş yer edindiği gibi Orta Asya, Türkiye diye anılmaya başlandı.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet TaşağılKök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl
BİROL COŞKUN 
13 May 20:30 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Resmi devlet adı olarak ilk defa Gök Türk Devleti (542-745) (Türk/Tü­rük) tarafından kullanılan Türk kelimesinin bundan önce Törük veya Türük şekilleriyle kullanıldığı ve 6-8. yüzyıllardan sonra Türk haline dönüştüğü kabul edilmektedir.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet TaşağılKök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl
BİROL COŞKUN 
13 May 20:33 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Türkiye tabiri ise daha 6. yüzyılda Bizanslılar tarafından Orta Asya için kullanılıyordu. Yine onlar 9 ve 10. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını vermişlerdi. 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denirdi. Anadolu ise özellikle Yunan ve italyan kaynaklarında 12. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlamıştır.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet TaşağılKök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl
BİROL COŞKUN 
13 May 20:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Türk ; Kuvvet, güç
Türkçede cins ismi olarak eskiden beri mevcut olduğu bilinen Türk kelimesinin Altaylı (Seyhun Nehri kuzeyi ve doğusu) kavimleri ifade etmek üzere 420 tarihli bir Pers metninde ve daha sonra yine 515 hadiseleri dolayısıyla Türk-Hun (kuvvetli Hun) tabirinde kullanıldığı bilinmektedir. Türk adına kaynaklarda çeşitli anlamlar verilmesine rağmen, neticede 191 1 'de yayınlanan Uygurca bir belgeden, kuvvet ve güç manasına geldiği anlaşılmıştır. Daha sonraki araştırmalarla da bu durumun doğruluğu pekişmiştir.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet TaşağılKök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl
BİROL COŞKUN 
13 May 20:21 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bilindiği gibi Türk adı 542 yılında tarih sahnesinde yer alan, 552'de ba­ğımsızlığını ilan eden Gök Türk (Kök-Türk) Devleti'yle resmi bir kimlik kazanmıştır. Aslında bu devletin adı Gök (Kök)-Türk değil Türk idi ve bazen iki heceli "Türük" şeklinde yazılıyordu. 19. yüzyılın sonunda bazı Türkologların teklifiyle ilim aleminde kabul görüp Gök Türk (Kök Türk) şekliyle yaygınlaşmıştır.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet TaşağılKök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl
BİROL COŞKUN 
 13 May 19:39 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Türk adıyla anılan ilk devleti kuran Gök Türkler
Bilindiği gibi tarihte Türk adıyla anılan ilk devleti kuran Gök Türkler, tarihimizde
bu özelliğinden dolayı seçkin bir yere sahiptir. Yaklaşık iki yüz yıl süren bağımsız tarihleri boyunca Gök Türk Devleti'nin dayandığı boy sistemi iyi incelendiğinde daha sonraki asırlarda kesintisiz devam ederek, günümüz Türk Dünyasına ulaşan bir köprü olduğu anlaşılır. Gök Türk tarihinde zaman içerisinde değişik isimler ve organizasyonlara bürünen bir boylar kompozisyonu söz konusudur. Bu kompozisyon başka bir deyişle boyların dağılımı ve hareketlenmesi Gök Türk Devleti'nin 745'te yıkılışından sonra da devam etmiş, hatta göçlerde başrol oynamış, nihayet günümüze ulaşmıştır.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl (Sayfa 40)Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl (Sayfa 40)
BİROL COŞKUN 
01 Haz 21:18 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Hun İmparatorluğu
Tarihte bilinen ilk Türk Devleti'nin tarihi temellerinin MÖ 2255'lerde atıldığını söylemek mümkündür.

Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet TaşağılKök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağıl