Adı:
Köktendincilik Nedir?
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055541453
Orijinal adı:
Was ist Fundamentalismus?
Çeviri:
Selin Dingiloğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Uluslararası Marx-Hegel Diyalektik Düşünce Topluluğu'nun başkanı Prof. Domenico Losurdo, bu kitapta sadece İslami değil, aynı zamanda Yahudi ve Hristiyan köktendinciliğinin tarihsel, sosyolojik ve siyasal kaynaklarını tartışıyor. Böylece indirgemeci ve tek taraflı yorumları ters yüz ediyor: Bir yandan güncel siyasal tartışmalarda birbirinin karşı kutbunda yer aldığı varsayılan farklı köktendincilikleri eleştirel bir gözle ele alarak, sadece farklılıklarına değil, aynı zamanda ortak noktalarına da işaret ediyor. Köktendinciliği İslam ve Doğu toplumlarına zimmetleyen "aydınlanmış Batı uygarlığı" iddiasını tarihsel ve güncel örneklerle eleştiriyor.

Bunun yanı sıra, özellikle son on yıllarda köktendinci hareketlerin yükselişine özcü ve kendinden menkul açıklamalar getiren, adeta "kaçınılmazlık" atfeden iddialara karşı, bu olguyu tarihsel ve sosyolojik temelleri üzerine oturtuyor. Köktendinciliğin bir siyasal hareket olarak kapitalist modernleşme, bağımsızlık hareketleri ya da ayrılıkçılık gibi farklı toplumsal/siyasal olgularla ilişkisini tartışıyor.
96 syf.
Köktendincilik ( Fundamentalizm)dinsel kuralları temel alan, toplumsal yaşamı ve düzeni dinsel kurallara uydurmak isteyen, dinin toplum yaşamının her alanını denetlemesini savunan, din kurallarının toplum yaşamında egemen olması için aşırı ölçüde çaba harcayan, bu uğurda terör eylemlerine bile girişebilen, Tanrısal kurallar dışında hiçbir şeye yaşam hakkı tanımayan, çağdışı, katı dinsel akım.

Köktencilik kavramının sadece ve her daim Batı düsmanları ve özellikle de Islam kastedilerek dogmatik ve banal bir politik içerikle kullanılmamasını gerekliligini vurgulayan yazar köktenciligin ne olduğu tarihten örnekler vererek bizlere sunuyor.

Aklın idare ettiği bir dünya icin savaşalim.
Yok olmaya meyilli, istekli ve mahkûm olan, yok olmalıdır. Fakat yahudi halkının karakteri, yok olmaya meyilli, istekli ve mahkûm değildir. Yahudiliğin bütün dalları kuruyabilir, düşebilir; ama agaç hayatta kalacaktır.
Köktendincilik, kültürü doğallaştırma eğilimindedir; üstelik bu, diğer kültürlerle uyumsuz ve neredeyse hareketsiz bir süreklilik içine sabitlenmiş bir doğadır. Düşünceler ve kurumlar, en başta, gerçek ya da sözde etnik kaynağından hareketle yargılanır. Batı egemenliğinin eleştirisi, toptan Batı'nın eleştirisine tahvil edilir ve bu da sonunda "Batılı insan"ın eleştirisine varır. (...) Tarih düzleminden antropoloji düzlemine geçiş, çatışmayı doğallaştırma eğiliminin bir göstergesidir.
Batı'nın bir yandan eleştirilirken öte yandan kazanımlarının sahiplenilmesi arasındaki denge bir kez bozulduğunda, geriye sadece İslamın cihadına karşı Batı'nın Haçlı seferi kalır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Köktendincilik Nedir?
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055541453
Orijinal adı:
Was ist Fundamentalismus?
Çeviri:
Selin Dingiloğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Uluslararası Marx-Hegel Diyalektik Düşünce Topluluğu'nun başkanı Prof. Domenico Losurdo, bu kitapta sadece İslami değil, aynı zamanda Yahudi ve Hristiyan köktendinciliğinin tarihsel, sosyolojik ve siyasal kaynaklarını tartışıyor. Böylece indirgemeci ve tek taraflı yorumları ters yüz ediyor: Bir yandan güncel siyasal tartışmalarda birbirinin karşı kutbunda yer aldığı varsayılan farklı köktendincilikleri eleştirel bir gözle ele alarak, sadece farklılıklarına değil, aynı zamanda ortak noktalarına da işaret ediyor. Köktendinciliği İslam ve Doğu toplumlarına zimmetleyen "aydınlanmış Batı uygarlığı" iddiasını tarihsel ve güncel örneklerle eleştiriyor.

Bunun yanı sıra, özellikle son on yıllarda köktendinci hareketlerin yükselişine özcü ve kendinden menkul açıklamalar getiren, adeta "kaçınılmazlık" atfeden iddialara karşı, bu olguyu tarihsel ve sosyolojik temelleri üzerine oturtuyor. Köktendinciliğin bir siyasal hareket olarak kapitalist modernleşme, bağımsızlık hareketleri ya da ayrılıkçılık gibi farklı toplumsal/siyasal olgularla ilişkisini tartışıyor.

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • Genel Sekreter
  • Olric'in Kitaplığı
  • Tuba Paçacı
  • Metin Şahin
  • Belirteç
  • Ekin çakıcı
  • Bilgehan Arifoğlu
  • Mehmet Zana Başkan
  • Aysu Mutlu
  • Betül

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%33.3 (1)
8
%33.3 (1)
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0