Adı:
Köl Tigin Ünlemesi
Baskı tarihi:
30 Mayıs 2019
Sayfa sayısı:
126
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051557953
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Baskılar:
Köl Tigin Ünlemesi
Köl Tigin Ünlemesi
Modern toplumsal tahayyüller içerisinde bir milletin nüvesini oluşturan ve geleceğe aktaran, muhakkak ki yine o milletin içerisinden çıkmış ve mücadeleleriyle o millete ruh vermiş kahramanlardır. Bizler biliyoruz ki, Türk Milleti’nin de yüzlerce yıllık tarihinde nice kahramanlar bulunmaktadır. İşte bu kahramanları yaşatacak olan, edebî ve sanatsal unsurlarla icrâ edilmiş destanlardır. Destanlar, bir millete kimlik kazandıracak olan kanonik eserlerin başında değerlendirilir.

Destan şairleri, bir dil arkeoloğu gibi asırlar öncesinde toplum hafızasında yer edinen ve milletlerin kendilerine ait olan söz değerlerini bulmak için varlığını ortaya koymak zorundadır: Başka bir ifade ile müellif, kullandığı dilin zenginleşmesine ve gelişmesine öncülük etmelidir. Bir yazarın, kendi edebî alanında kullandığı dile yeni sözcükler ilâve etmesiyle, bir destan şairinin çalıştığı herhangi bir tarihî kişinin yahut olayın dönemi itibariyle unutulmuş sözcüklerini yahut ikilemelerini yeniden günışığına çıkarması, aynı maksada hizmettir.

Hakan İlhan Kurt, paslanmış Türk Destan Şiiri’ne Köl Tigin Ünlemesi eseriyle yeni bir soluk getirmiştir. Eserde, Kök-Türk Kağanlığı üzerinden dönemin olaylarına, şahıslarına ve gelişmelerine dikkat çekmekle kalmamış, günlük hayatta kullanılan söz gruplarına, tamlamalarına ve deyimlerine mısralar arasında yer vermiştir. Döneme dair coğrafî terimleri, dipnotlarla okuyucuya aktarmış; kaynağı Orhun Yazıtları’na dayanan tarihî realiteyi, günümüz Türk Destancılığı ile harmanlamıştır.

Köl Tigin’i konu alan ilk destan çalışması olan bu kitap, bizlere zengin bir Türkçe ve zamanı aşan bir içerik sunmaktadır.
Ahenk var anlam yok...
Hakan Ilhan Kurt'u Basri Gocul ya da Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu olabilir sanmistim fakat fena halde yanılmışım.
"Sağraklanmak", ıduklamak gibi kimsenin anlamayacağı kelimelerle şiir yazdığını zannediyor.
Onun gibi bir şiir de ben yazayım bari;

Hakan Ilhan biraz daha ıdukla
Öze in biraz yoksa kaldın kabukla
Buğul yunak ne ola güttürü müdür
Kuzum senin şairliğin düttürü müdür?

Kendisine düttürü ozanlığı yolunda başarılar dilerim.
Gök Bodun erli kızlı yaslandı mı dediler;
Bengü taş Köl Tigin'le süslendi mi dediler.
Hakan İlhan Kurt
Sayfa 105 - Ötüken Neşriyat
Kavgayı anlattılar, dahası giz dediler;
Yollug Tigin! Dinle ki, taşlara yaz dediler
Hakan İlhan Kurt
Sayfa 72 - Ötüken Neşriyat
İnim Kül Tigin kergek boldı. Özüm sakındım. Körür közüm körmez teg, bilir biligim bilmez teg boltı. Özüm sakıntım. Öd Tengri yaşar. kişi oğlı kopölgeli törimiş.

...

Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsan oğlu hep ölmek için türemiş.
Hakan İlhan Kurt
Sayfa 122 - Ötüken Neşriyat
Dediler: ‘Ey Ayguçı! Öncüsü, gerisi var;
Kın sarkıtan beş tümen, sapsarı çerisi var.
Başlarında başlıca gem tutan birisi var.
Öncüler ki bizleri, görür görmez durdular;
Kaçmak için atların sağrısına vurdular.
Hakan İlhan Kurt
Sayfa 22 - Ötüken Neşriyat
Aygır budu, koç boynu ölü yeri aşında,
Elçiler bun eyledi, algış odu başında.
Yiğit kişi Köl Tigin, kırk yedinci yaşında,

Gök Bodun erli kızlı yaslandı mı dediler;
Varıp, Altun Dağı’na yaslandı mı dediler.
Dediler göverir mi, nâra boğdurmuş boğaç;
Göverir mi yumruğu, yağı döşünde toğaç?
Kam bendirinde ateş, toprak, demir, su, ağaç,

Gök Bodun erli kızlı yaslandı mı dediler;
Saçaklı kurt başlı tuğ, hislendi mi dediler.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Köl Tigin Ünlemesi
Baskı tarihi:
30 Mayıs 2019
Sayfa sayısı:
126
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051557953
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Baskılar:
Köl Tigin Ünlemesi
Köl Tigin Ünlemesi
Modern toplumsal tahayyüller içerisinde bir milletin nüvesini oluşturan ve geleceğe aktaran, muhakkak ki yine o milletin içerisinden çıkmış ve mücadeleleriyle o millete ruh vermiş kahramanlardır. Bizler biliyoruz ki, Türk Milleti’nin de yüzlerce yıllık tarihinde nice kahramanlar bulunmaktadır. İşte bu kahramanları yaşatacak olan, edebî ve sanatsal unsurlarla icrâ edilmiş destanlardır. Destanlar, bir millete kimlik kazandıracak olan kanonik eserlerin başında değerlendirilir.

Destan şairleri, bir dil arkeoloğu gibi asırlar öncesinde toplum hafızasında yer edinen ve milletlerin kendilerine ait olan söz değerlerini bulmak için varlığını ortaya koymak zorundadır: Başka bir ifade ile müellif, kullandığı dilin zenginleşmesine ve gelişmesine öncülük etmelidir. Bir yazarın, kendi edebî alanında kullandığı dile yeni sözcükler ilâve etmesiyle, bir destan şairinin çalıştığı herhangi bir tarihî kişinin yahut olayın dönemi itibariyle unutulmuş sözcüklerini yahut ikilemelerini yeniden günışığına çıkarması, aynı maksada hizmettir.

Hakan İlhan Kurt, paslanmış Türk Destan Şiiri’ne Köl Tigin Ünlemesi eseriyle yeni bir soluk getirmiştir. Eserde, Kök-Türk Kağanlığı üzerinden dönemin olaylarına, şahıslarına ve gelişmelerine dikkat çekmekle kalmamış, günlük hayatta kullanılan söz gruplarına, tamlamalarına ve deyimlerine mısralar arasında yer vermiştir. Döneme dair coğrafî terimleri, dipnotlarla okuyucuya aktarmış; kaynağı Orhun Yazıtları’na dayanan tarihî realiteyi, günümüz Türk Destancılığı ile harmanlamıştır.

Köl Tigin’i konu alan ilk destan çalışması olan bu kitap, bizlere zengin bir Türkçe ve zamanı aşan bir içerik sunmaktadır.

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

  • 2 defa gösterildi.

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0