Adı:
Kölelik Yolu
Baskı tarihi:
Nisan 2015
Sayfa sayısı:
310
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756877067
Orijinal adı:
The Road to Serdom
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Liberte Yayınları
Yüzyılımıza damgasını vuran en büyük liberal düşünürler arasında Hayek, kuşkusuz, ilk akla gelen isimlerdendir. Elinizdeki kitap, düşünürün özgürlük savunusuna adadığı uzun entelektüel hayatının en çarpıcı ürünlerindendir.
310 syf.
·Puan vermedi
“Kölelik yolu= sosyalizm” ve dolayısıyla ”liberalizm = özgürlük” temeli üzerine kurulmuş bir eser. Liberalizm okumalarında “ulusların zenginliği” gibi klasik liberal görüşlerin anlaşılması sonrası okunması daha yararlı olacaktır.
310 syf.
·34 günde·Beğendi·9/10
Liberalizmi,sosyalizmi ve ülkeler arası tarihler arası uygulama geçişlerini anlamanız için okunması gereken kitaplardan..Tabi sadece bu olgulardan bahsetmiyor, ülkelerin tarihlerine ve proleteryasına da ışık tutuyor.. Yarısından fazlasını okumakta zorlanacağınız için yanınızda eski sözlük bulundurmanızda fayda var.. Yarım kalan Turhan Feyzioğlu çevirisini bozmak istemedikleri için dokunmadan ilave ederek geri kalan kısmını yeni sözcüklerle ikinci çevirmen bitiriyor.Fakat tamamını yeni ele alarak baştan bir çalışma yapılması gerektiği muhakkak.. İyi okumalar..
Bizim neslimizin unutmuş olduğu şey şudur: Yalnız mal sâhipleri için değil, hemen hemen onlar kadar mal sâhibi olmayanlar için de, hürriyetin en iyi teminatı hususî mülkiyettir.
Birçok kimsenin, dürüst biçimde, işi üstlenmelerine müsaade edildiği takdirde bütün problemleri âdil ve tarafsız biçimde çözeceklerine inanmalarına ve kısa sürede şüphe ve nefretin kendilerine çevrildiğini gördüklerinde içtenlikle şaşıracak olmalarına rağmen, iyilik yapmak istedikleri kimselerin itaatsiz (inatçı) olduğu görüldüğünde zoru ilk kullanacaklar ve insanları onların menfaatleri olarak telâkki ettikleri şeye zorlamakta büyük merhametsizlik gösterecekler de onlardır. Bu tehlikeli ideâlistlerin görmediği, ahlâkî sorumluluk faraziyesinin, bir kimsenin ahlâkî görüşlerinin zorla diğer topluluklarda egemen olanlara üstün kılınmasıdır. Bu tür bir ahlâkî sorumluluk anlayışı insanları ahlâka uygun davranmanın imkânsız olduğu bir konuma koyabilir. Muzaffer milletlere böyle imkânsız bir ahlâkî sorumluluk görevi yüklemek onları ahlâkî olarak bozmanın ve gözden düşürmenin (itibarını kırmanın) mutlak bir yoludur.
 Walter Lippmann da şu neticeye varıyor:
 İnsanlar işlerinin cebirle teşkilâtlandırılması şıkkını tercih ederek hürriyetlerinden vazgeçtikleri zaman nasıl bir neticeye varıldığım, mensup olduğumuz nesil bugün tecrübeyle anlamıştır. İnsanlar bolluğa kavuşacaklannı ummuşlar, fakat bundan sarf-ı nazar etmeye mecbur kalmışlardır
Hâlbuki gerek komünistler, gerek Naziler bilirler ki, ferdî hürriyete hakikâten inananlarla kendileri arasında hiçbir anlaşma mümkün değildir.

   Her iki partinin resmî propagandaları yüzünden hataya düşenlerin tereddütlerini gidermek için, her türlü şüpheden münezzeh, salâhiyetti bir kimseden sadır olan birkaç söz daha zikredeceğim. Alman dinî sosyalizminin şeflerinden biri, profesör Eduard Heimann, "Liberalizmin Yeniden Keşfi" gibi mânâlı bir isim taşıyan bir makalesinde, şunları söylüyor:
  Hitlerizm, hem hakikî demokrasi, hem de hakikî sosyalizm olmak iddiasındadır ve korkunç hakikât şudur ki, bu iddialarda bir zerrecik de olsa doğru bir taraf vardır. Son derece küçük olmakla beraber, muazzam tahriflere temel teşkil etmeye kâfi bir hakikât zerresi. Hatta Hitlerizm Hıristiyanlığın koruyucusu rolünü bile takınacak kadar ileri gitmektedir ve korkunç hakikât şudur ki, bu kadar aşikâr bir şekilde hatalı olan bu tefsir bile az çok tesir yapabilecek durumdadır. Fakat sisler arasından şu hakikât tam bir vuzuhla yükselmektedir. Hitler hiçbir vakit hakikî liberalizmi temsil ettiğini iddia etmemiştir. Demek ki liberalizm, Hitler'in en fazla nefret ettiği doktrin olmak mazhariyetine mâliktir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kölelik Yolu
Baskı tarihi:
Nisan 2015
Sayfa sayısı:
310
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756877067
Orijinal adı:
The Road to Serdom
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Liberte Yayınları
Yüzyılımıza damgasını vuran en büyük liberal düşünürler arasında Hayek, kuşkusuz, ilk akla gelen isimlerdendir. Elinizdeki kitap, düşünürün özgürlük savunusuna adadığı uzun entelektüel hayatının en çarpıcı ürünlerindendir.

Kitabı okuyanlar 29 okur

  • Leyla kanat
  • Fatih Çelikbilek
  • Robespierre
  • Ercan DEVECİ
  • Jep Gambardella
  • Numan Güleç
  • Metin Özdemir
  • ş.
  • İlhan Çağlar
  • Beyza

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%55.6 (5)
9
%33.3 (3)
8
%0
7
%0
6
%11.1 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0