Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı

7,7/10  (11 Oy) · 
21 okunma  · 
11 beğeni  · 
896 gösterim
Kuantum teorisi evren anlayışımızda hangi köklü değişiklikleri yapmıştır? Kuantum teorisine dayanılarak 'doğanın teolojisi' nasıl yapılabilir? Bu teorinin ortaya konulmasının sonucunda Kanî'm, Spinoza'nın, Leibniz'in felsefelerinde hangi düzeltmelerin yapılması gerekmektedir? Jeolojik fikirler arasındaki tercihte bilimin rolü nedir? Metafizik tercihler, kuantum teorisi nin yorum lanışında ne tür farklar oluşturmaktadır? Tamamlayıcılık İlkesi ve Belirsizlik İlkesi hangi farklı şekillerde anlaşılabilir? Bu teoriyle ortaya çıkan indeterminizm ontolojik mi, epistemolojik midir? Evrende 'ontolojik şans' var mıdır? Bohr'la Einstein arasındaki tartışmanın galibi kimdir? Schrödinger'in kedisiyle ne anlatılmak istenmiştir? Doğa yasalarının ontolojik statüsüne ne gibi farklı yaklaşımlar vardır? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak değerlendirilebilir mi? Kuantum teorisi mucizeler, özgür irade ve kötülük sorunu hakkında binlerce yıldır yapılan tartışmalara yeni açılımlar getirebilir mi? Bunlar ve benzeri daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor. Kuantum teorisinin felsefi ve teolojik açıdan ele alınmasını önemli bulanlara bu kitabı mutlaka tavsiye ediyoruz.(tanıtm yazısından)
ibrahim yazkan 
20 Şub 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tanrının çalışma prensipleri üzerine çeşitli fikirleri akademik olarak sunan çok değerli bir eser.

Kitaptan 10 Alıntı

"Evrendeki iyilikler Tanrı'nın varlığını ispatlamaktadır"şeklinde bir yargı ileri sürmüyoruz.Fakat teizmin "kötülük sorunu" ile karşı karşıya olduğunu söyleyenlere,ateizmin isə iyilik sorunu ile karşı karşıya olduğunu göstermeye çalışıyoruz Bizce,bundan çıkarılması gereken sonuç;evrende gözlemlenen iyilikler veya kötülüklerden yola çıkarak ontolojik yargılarda bulunmamak olmalıdır.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 181)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 181)

Cansız maddenin ve doğal seleksiyon gibi rekabeti ön plana çıkartan bir mekanizmanın,nasıl olur da 'iyilik olarak'niteleyebileceğimiz özgeci davranışları oluşturduğu ateist-materyalist yaklaşım açısından önemli bir sorundur.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 179)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 179)

Makro dünya klasik ve Boolean mantığına uygunken,neden atom seviyesi için ayrı bir mantığın geçerli olduğu,ayrıca makro dünyayla mikro dünya arasına nerede sınır çekileceği ve belirsiz-indeterminist mikro dünyadan sağduyumuza uygun ve determinist makro dünyanın nasıl türediği cevaplanamamaktadır.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 76)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 76)

Tanrı'nın neden kötülüğü yaratmayı sectigiyle ilgili bütün hikmetleri bilemeyecegimiz kanaatinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 176)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 176)

Mucizelerin yasa ihlaliyle gerçekleşip gerçekleşmediği tartışmasındaki pozisyonumuzu 'teolojik agnostisizm'olarak niteleyebiliriz.Bu konudaki agnostisizmimizin sebebi,mevcut şıklar arasında birinin diğerlerinden daha rasyonel olduğuna dair bir kanaatimizin olmayışıdır.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 161)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 161)

Peacock, sürekli yaratan etkin bir Tanrı anlayışı ile geleceği bilmeyen bir Tanrı anlayışı'nı uzlaştırmaya çalışmıştır.O,Tanrı 'nın bütün olarak evrene etkide bulunduğuna vurgu yapar ve yaptığı bir analoji ile bu durumu anlatmaya çalışır:insan,beyni ile düşünerek tüm vücuduna etkide bulunduğu gibi,Tanrı da. sürekli olarak evrenin bütününe etki etmektedir.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 101)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 101)

Determinist bir evrende,tek bir oluş şeklinin dışındaki alternatiflerin ontolojik statüsü imkansızlığa eşitken,indeterminist bir evrende alternatiflerin oluşması mümkündür.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 78)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 78)

-kuantum teorisinin yorumları arasında ciddi farklar vardır;kısacası üzerinde yorum yaptığımız zemin kaygandır,bu yüzden de mümkün'ü göstermenin 'olan'ile ilgili kesin bir iddia olmadığını sürekli hatırlamak faydalı olacaktır.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 105)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 105)