Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı

7,6/10  (13 Oy) · 
26 okunma  · 
12 beğeni  · 
922 gösterim
Kuantum teorisi evren anlayışımızda hangi köklü değişiklikleri yapmıştır? Kuantum teorisine dayanılarak 'doğanın teolojisi' nasıl yapılabilir? Bu teorinin ortaya konulmasının sonucunda Kanî'm, Spinoza'nın, Leibniz'in felsefelerinde hangi düzeltmelerin yapılması gerekmektedir? Jeolojik fikirler arasındaki tercihte bilimin rolü nedir? Metafizik tercihler, kuantum teorisi nin yorum lanışında ne tür farklar oluşturmaktadır? Tamamlayıcılık İlkesi ve Belirsizlik İlkesi hangi farklı şekillerde anlaşılabilir? Bu teoriyle ortaya çıkan indeterminizm ontolojik mi, epistemolojik midir? Evrende 'ontolojik şans' var mıdır? Bohr'la Einstein arasındaki tartışmanın galibi kimdir? Schrödinger'in kedisiyle ne anlatılmak istenmiştir? Doğa yasalarının ontolojik statüsüne ne gibi farklı yaklaşımlar vardır? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak değerlendirilebilir mi? Kuantum teorisi mucizeler, özgür irade ve kötülük sorunu hakkında binlerce yıldır yapılan tartışmalara yeni açılımlar getirebilir mi? Bunlar ve benzeri daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor. Kuantum teorisinin felsefi ve teolojik açıdan ele alınmasını önemli bulanlara bu kitabı mutlaka tavsiye ediyoruz.(tanıtm yazısından)
ibrahim yazkan 
20 Şub 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tanrının çalışma prensipleri üzerine çeşitli fikirleri akademik olarak sunan çok değerli bir eser.

Kitaptan 13 Alıntı

Newton fiziğindeki başarılar insan aklına güveni arttırmış ve bunun 'Aydınlanma'nın' oluşmasında da önemli bir rolü olmuştur. Newtoncu bilimin başarılarıyla beraber fizik bilimleri zirve noktasına gelmiştir ve fizik; biyolojiden felsefeye, tarihten sosyolojiye kadar hemen hemen tüm bilimler için bir model olarak gösterilmeye başlanmıştır. Bilime artan güvenin sonucunda, ateistler tarafından, bilimin, yeterli olduğu ve dinin yerini alması gerektiği gibi görüşler ifade edilmiştir; diğer yandan ise teistler, bilimsel veriler sayesinde artan bilgiyle teolojik görüşlerini temellendirmeye çalışarak doğal teolojiye yönelmişlerdir. Newton fiziği, teizm adına özellikle 'doğal teoloji' (natural theology) yaklaşımlarında kullanıldığı gibi, deizm ve ateizm adına da kullanılmıştır.
Bu dönemden sonra bilim-din ilişkisi hem felsefe, hem de teoloji için daha önemli ve daha komplike bir konu haline gelmiştir. Newtoncu fizik, felsefe alanına çok önemli etkilerde bulunmuştur; bu fiziğin sebep olduğu yeni anlayış anlaşılmadan, Kant'ın antinomilerini neden oluşturduğu ve saf akıl açısından neden özgürlüğü mümkün görmediği ve
Marks'ın neden tarih bilimini fiziğe benzetmeye çalıştığı gibi felsefe açısından önemli olan birçok husus hakkıyla anlaşılamaz.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 36 - İstanbul yayınevi)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 36 - İstanbul yayınevi)

Kelebek Etkisi' ismiyle meşhur olan bu
yaklaşıma göre, Şam'da kanatlarım çırpan bir kelebeğin, İstanbul'da bir kasırgaya sebebiyet verebileceğini hatırlayalım. Sonuçta Tanrısal müdahaleyle Tanrı'nın tüm evreni
kuşatan bilgisi birleştirilirse, bir kelebeğin yönünü değiştirecek kadar bir müdahale ile -kelebeğin zihnine kuantum seviyesinden yapılacak müdahalelerle bir yönlendirme yapılarak veya kuantum seviyesinde müdahalelerle bir hava akımı oluşturulup kelebeğin yönü değiştirilerek kutsal kitaplarda bahsedilen, bazı kavimlerin yok edilmesine sebebiyet verecek nitelikte bir kasırganın nasıl oluşturulduğu izah edilebilir.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 156 - İstanbul yayınevi)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 156 - İstanbul yayınevi)

Baştan müdahale yaklaşımı
Kutsal metinlerde bahsedilen,
peygamberleri inkar eden toplumların, doğal afetler aracılığıyla yok edilmelerini ele alalım: Buna göre Tanrı, daha 'baştan' peygamberlerinin inkar edileceğini ve zulme uğrayacağını bildiğinden, evrenin 'başlangıcında her şeyi öyle bir ayarlamıştır' ki; Big Bang başlangıcından 15 milyar yıl sonra, tam olarak peygamberlerin kavimlerini terk ettiği zamanda ve tam olarak zulüm yapan ve inkar eden toplumun olduğu bölgede, kasırga, deprem veya volkan patlaması gibi doğal afetlerle bu kavimleri cezalandırarak teist dinlerce mucize (ayet) kabul edilen olayları gerçekleştirmiştir.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 151 - İstanbul yayınevi)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 151 - İstanbul yayınevi)

"Evrendeki iyilikler Tanrı'nın varlığını ispatlamaktadır"şeklinde bir yargı ileri sürmüyoruz.Fakat teizmin "kötülük sorunu" ile karşı karşıya olduğunu söyleyenlere,ateizmin isə iyilik sorunu ile karşı karşıya olduğunu göstermeye çalışıyoruz Bizce,bundan çıkarılması gereken sonuç;evrende gözlemlenen iyilikler veya kötülüklerden yola çıkarak ontolojik yargılarda bulunmamak olmalıdır.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 181)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 181)

Cansız maddenin ve doğal seleksiyon gibi rekabeti ön plana çıkartan bir mekanizmanın,nasıl olur da 'iyilik olarak'niteleyebileceğimiz özgeci davranışları oluşturduğu ateist-materyalist yaklaşım açısından önemli bir sorundur.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 179)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 179)

Makro dünya klasik ve Boolean mantığına uygunken,neden atom seviyesi için ayrı bir mantığın geçerli olduğu,ayrıca makro dünyayla mikro dünya arasına nerede sınır çekileceği ve belirsiz-indeterminist mikro dünyadan sağduyumuza uygun ve determinist makro dünyanın nasıl türediği cevaplanamamaktadır.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 76)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 76)

Mucizelerin yasa ihlaliyle gerçekleşip gerçekleşmediği tartışmasındaki pozisyonumuzu 'teolojik agnostisizm'olarak niteleyebiliriz.Bu konudaki agnostisizmimizin sebebi,mevcut şıklar arasında birinin diğerlerinden daha rasyonel olduğuna dair bir kanaatimizin olmayışıdır.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 161)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 161)

Peacock, sürekli yaratan etkin bir Tanrı anlayışı ile geleceği bilmeyen bir Tanrı anlayışı'nı uzlaştırmaya çalışmıştır.O,Tanrı 'nın bütün olarak evrene etkide bulunduğuna vurgu yapar ve yaptığı bir analoji ile bu durumu anlatmaya çalışır:insan,beyni ile düşünerek tüm vücuduna etkide bulunduğu gibi,Tanrı da. sürekli olarak evrenin bütününe etki etmektedir.

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 101)Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanrı, Caner Taslaman (Sayfa 101)
2 /