Kültürel Psikoloji (Kültür Bağlamında İnsan ve Aile)

·
Okunma
·
Beğeni
·
587
Gösterim
Adı:
Kültürel Psikoloji
Alt başlık:
Kültür Bağlamında İnsan ve Aile
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
276
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753639293
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Family and Human Development Across Cultures / A View From the Other Side
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yapı Kredi Yayınları
Uluslararası psikoloji dünyasının önemli isimlerinden Çiğdem Kağıtçıbaşı, on beş yıllık emeğinin ürünü olan kitabında insan gelişimini, benlik gelişimi ve bunun bağlamını oluşturan aile olgusunu inceliyor.

Kağıtçıbaşı, psikolojiyi Amerikan egemenliğinden kurtardığı bu kitabında hem kuramsal bir altyapı oluşturuyor hem de günümüz toplumunun aile ilişkilerini ve bireyin gelişimini anlamamızı sağlayır. Erken Çocuk Bakımı ve Eğitimi konusuyla ilgili ABD'deki ve "Çoğunluk Dünya"daki kuramları eliştirel bir bakış açısıyla gözden geçirirken, kitabında yer verdiği uygulamalı araştırmayla (Erken Destek Projesi) kuram-uygulama ilişkisinin bütünlüğünü vurguluyor.

Kültürel Psikoloji / Kültür Bağlamında İnsan ve Aile'nin hedef kitlesini sadece akademisyenler ve öğrenciler oluşturmuyor. Bu kitap endüstrileşmenin ve ekonomik gelişmenin aile yapısı ve bireylerin aile ilişkileri üstündeki etkileri; aileye duyulan maddi ve psikolojik bağımlılık; özerklik; insanları birbirinden uzaklaştıran aşırı bireyci dünya görüşü ve psikolojiin toplumsal değişim meydana getirmedeki itici gücü üstüne düşenen herkes için çok değerli bir kaynak
Akademik bir kitap olan Benlik Aile ve İnsan Gelişimi:Kültürel Psikoloji'yi sosyal bilimciler için vazgeçilmez bir kaynak olarak görüyorum. Kitabın okuyucu kitlesini psikoloji ve sosyal bilimlerle akademik düzeyde ilgilenenler oluşturuyor. Koç Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitap ilk baskısını 2010'da yapıyor. Fakat eser daha önce ingilizce yazılıp yurtdışında basılmıştır. Elimdeki bu ilk baskı ise daha önceki yurtdışı basımlarının genişletilmiş hali. M. B. Smith(Kaliforniya Üniversitesinden Kağıtçıbaşı' nın doktora hocası) önsözde şöyle diyor:"Bu olağandışı kitap uluslararası psikoloji dünyasında tanıtma gereksinimi olmayan bir yazarın kitabıdır." Yakın zaman önce kaybettiğimiz çiğdem hocanın kişiliğine ve onun psikoloji dünyası içindeki yerine değinmek burada mümkün değil. Buraya link bırakıyorum:https://www.google.com.tr/...si-hayatini-kaybetti
Kitabın içeriği şöyle;
(1)Giriş: Kültürel Psikoloji
Bu bölümde, kültür kavramı, kültürel psikoloji ve yaklaşımları, metodoloji, araştırmalardaki akımlar, kültürlerarası yaklaşımın yararları gibi temel konular daha sonraki bölümlere hazırlık için okura tanıtılıyor.
Birinci Kısım:Benlik ve İnsan Gelişimi, Aile, Kültür
(2)Gelişimsel Ortamı
İnsan gelişimindeki ortamlar birbiriyle iç içe ve etkileşimsel olarak görülüyor ve gözlemlenen aynı davranışın farklı ortamlarda(kültürlerde) farklı anlamlara geldiğini araştırmalar dahilinde gösterip psikolojik analizde bağlamsal yaklaşımın gerekliliğini ispatlıyor.
(3)Yetkinlik İçin Sosyalleşme
Sosyalleşmenin amacını yetkinlik olarak alıyor, ve bu amacın farklı kültürlerde farklı iki yolunu gösteriyor;Batı toplumlarındaki Bilişsel zeka ve Çoğunluk Dünya'daki Sosyal zeka. Bu bölümde her iki zekanın da gerekliliği üzerinde durulurken karşılaştırmalardan ve araştırma sonuçlarından yararlanıyor.
(4)Kültür, Benlik ve Bireycilik-Toplulukçuluk
Benlik kavramı ayrıklık-bağlılık perspektifinden bireycilik-toplulukçuluğun temel psikolojik boyutu olarak yorumlanır. Toplulukçu ve bireyci kültürlerdeki kişinin benlik tanımı karşılaştırılır.
(5)Çocuğun Değeri ve Aile
Aile, sosyal-yapısal-ekonomik bağlamda ele alınarak ÇDA(Çocuk Değeri Araştırması)'nın 1975 ve 2003 sonuçları doğrultusunda Türkiye de dahil olmak üzere toplam 9 ülkedeki çocuğa atfedilen değerler incelenmiştir. Ve bu sonuçlar akabinde Kağıtçıbaşı' nın Aile Değişim Kuramı üzerinde durulmuştur.
(6)Ana-Babalık ve Özerk-İlişkisel Benliğin Gelişimi
Ana-baba-çocuk etkileşiminde kültürel farklılıklar görülür ve bu da benlik gelişimini etkiler. Benlik özerklik ve ilişkisellik boyutlarında incelenir. Bu bölümde bu iki boyutu uyumlaştırabilen özerk-ilişkisel benlik modeli incelenir.
İkinci Kısım: Sosyal Sorunlar ve Uygulamalar
(7)Değiştirme:Psikolojinin Rolü
Bu bölüm evrensel anlamda insan refahını artırmak ve geliştirmek için tasarlanmış müdahaleler/politikalar bağlamında psikolojinin rolünü inceliyor. Kuramdan uygulamaya geçişin ilk bölümüdür.
(8)Müdahale:Erken Destek
Çocuğun gelişimini bütün olarak eler alır ve Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) programlarının ne gibi etkileri olduğu araştırma sonuçlarına dayanarak yorumlanır. Türkiye'de EÇG'nın durumu gözden geçirilir.
(9)Erken Destek Projesi
Kağıtçıbaşı, Sunar ve Berkman tarafından Türkiye'de yürütülmüş 22 yıl süren EÇG projesi sunulur. Araştırma örnekleminden, düzeni ve işleyişinden bahsedilir. Bu EÇG programı yurtdışında geniş çaplı uygulamalara kaynaklık etmiştir.
(10)Göç ve Kültürleşme
Daha önceki konulara göç bağlamından bakılmıştır. İnsan ilişkileri açısından göç önemli değiştirici güce sahiptir.
(11)Sonuç ve Politika Çıkarsamaları
Bu son bölümde diğer konulara değinildikten sonra Psikoloji ve Sosyal Politika başlığı altında sosyal değişim için psikolojinin üstlenmesi gereken sorumluluklar belirtilir.
... Japonya'daki genç yetişkin erkeklerin boylarının İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren 10 cm. civarında uzadığı bildiriliyor. Eğer boy kadar yüksek düzeyde kalıtımsal bir özellik bile, toplumdan topluma ve göreceli olarak kısa zaman içinde böyle dalgalanmalar gösterebiliyorsa, zeka ve kişilik gibi daha az kalıtımsallığı olan özellikler daha da fazla değişebilir.
Çiğdem Kağıtçıbaşı
Sayfa 286 - Ceci ve Williams, 1999; Neisser ve diğerleri, 1996., Koç Üniversitesi Yayınları
Burada asıl sorun, dünyada çok sayıda çocuğun doğuştan sahip oldukları potansiyel kapasitelerini tam olarak gerçekleştiremedikleri ortamlarda büyüyor olmalarıdır.
Çiğdem Kağıtçıbaşı
Sayfa 286 - Koç Üniversitesi Yayınları
Sosyal değişimi "gelişim" olarak değerlendirebilmek için "dışa açıklığın", "yerel geçerlilikle" birlikte var olması gerekir.
Çiğdem Kağıtçıbaşı
Sayfa 272 - Triphati 1988, Koç Üniversitesi Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kültürel Psikoloji
Alt başlık:
Kültür Bağlamında İnsan ve Aile
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
276
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753639293
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Family and Human Development Across Cultures / A View From the Other Side
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yapı Kredi Yayınları
Uluslararası psikoloji dünyasının önemli isimlerinden Çiğdem Kağıtçıbaşı, on beş yıllık emeğinin ürünü olan kitabında insan gelişimini, benlik gelişimi ve bunun bağlamını oluşturan aile olgusunu inceliyor.

Kağıtçıbaşı, psikolojiyi Amerikan egemenliğinden kurtardığı bu kitabında hem kuramsal bir altyapı oluşturuyor hem de günümüz toplumunun aile ilişkilerini ve bireyin gelişimini anlamamızı sağlayır. Erken Çocuk Bakımı ve Eğitimi konusuyla ilgili ABD'deki ve "Çoğunluk Dünya"daki kuramları eliştirel bir bakış açısıyla gözden geçirirken, kitabında yer verdiği uygulamalı araştırmayla (Erken Destek Projesi) kuram-uygulama ilişkisinin bütünlüğünü vurguluyor.

Kültürel Psikoloji / Kültür Bağlamında İnsan ve Aile'nin hedef kitlesini sadece akademisyenler ve öğrenciler oluşturmuyor. Bu kitap endüstrileşmenin ve ekonomik gelişmenin aile yapısı ve bireylerin aile ilişkileri üstündeki etkileri; aileye duyulan maddi ve psikolojik bağımlılık; özerklik; insanları birbirinden uzaklaştıran aşırı bireyci dünya görüşü ve psikolojiin toplumsal değişim meydana getirmedeki itici gücü üstüne düşenen herkes için çok değerli bir kaynak

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Sane
  • Fatma Büşra Erbil
  • Halime Özkan
  • Mihriban Karadağoğlu
  • mehmet emin coşan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0