Kültürümüz Açısından İslam Harflerinin Müdafaası

·
Okunma
·
Beğeni
·
1
Gösterim
Adı:
Kültürümüz Açısından İslam Harflerinin Müdafaası
Baskı tarihi:
Ocak 1997
Sayfa sayısı:
378
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757480991
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sebil Yayınevi
Hamd bütün kemaliyle, kâinat kitabını yazan ve o kitabın her sayfasına yüzlerle hikmet nişanları takan; ve o sayfalardaki satırlarda insana zatını tarıftan; ve o satırlarda nakşettiği harfleri ile kudret ve cemalini gösteren; insana kalem, kâğıt, yazı ve okuma gibi nimetleri bahşederek diğer mahlukatdan temyiz edip ayıran Al­lah'adır. Salat ve selam O'nun nebiyy-i ümmîsi ve müşerref olduğu ilk vahyin "Oku" olduğu kâinatın efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v)ya ve onun âline, ashabmadır.

Bu çalışmanın kaleme alınış sebebi bir ilim iddiasından ziyade, islam harflerinin doğuşu, Kur'an ve İslam yazısı olarak kullanılışı, İslamı kabul eden diğer milletler tarafından benimsenişi ve tekâmülündeki payları hakkında okuyucuya umumî bir fikir vermek­tir.

Burada anlatılan meseleleri ele alırken, merceği biraz daha kaldırarak sadece kendi memleketimizi değil, bütün İslam âlemini bir­likte ele almaya çalıştık. Bunu yaparken de kendi âlemimizin dışına çıkarak yabancılarla bazı kıyaslamalar yaptık. Neticede gördük ki harf meselesine hususî ve sathî bakmak, araştırmayı sağlam bir neticeye götüremiyor. Ve üstelik harf meselesi zannedildiği kadar basit ve oldu-bittiye getirilecek bir mesele de değildir.

Meseleyi Harf inkılabı bakımından ele aldığımızda ise, sadece Türkiye açısından değil, Türhİslam âleminin diğer yerlerindeki inkılap ve teşebbüsleri de sebep ve neticeleriyle incelemeye çalıştık. Ve neticede gördük ki harf değiştirmelerde; iddialar, tutulan yollar ve neticeler bakımından oldukça büyük benzerlikler vardır.

Kitapta bazı konulara girerken "Mehtabı uyandırdık mı" bunu bilemiyoruz; ancak şunu belirtmek gerekir ki, gayemiz burada mücadele, faydasız münakaşa, tenkid, karalama v.s. değil; bir haki­katin daha geniş bir zaviyeden bakılarak anlaşılmasını sağlamaktır.

Sayfalar ilerledikçe görülecektir ki harfin; din, dil, kültür, sanat, ilim ve edebiyatla vazgeçilmez bir ilişkis vardır. Bu demektir ki pakın ta­rihimizde oldukça acı tecrübeler yaşamış bulunuyoruz. Fakat kader şimdi önümüze yeni yollar çıkardı. Zaman çok çalışma ve iyi anlama zamanı oldu.

Kitabın imlası hususunda birçok yerde farklılıklar görülecektir: Bunlar çeşitli dönemlerde Latin harfleriyle imlanın nasıl olduğu hakkında bir fikir vermeleri için aynen alındı. Bazı vesikaların çevrilmesinde transkripsiyon işaretlerinin bulunduğu ise, başka bir cepheden iki harf arasında bir mukayese imkânı verecektir.
Muhabbet ve kardeşliği, kin ve düşmanlığa tercih düsturuyla...
Gayret bizden, tevfik ve inayet Allah (cc)'dandır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kültürümüz Açısından İslam Harflerinin Müdafaası
Baskı tarihi:
Ocak 1997
Sayfa sayısı:
378
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757480991
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sebil Yayınevi
Hamd bütün kemaliyle, kâinat kitabını yazan ve o kitabın her sayfasına yüzlerle hikmet nişanları takan; ve o sayfalardaki satırlarda insana zatını tarıftan; ve o satırlarda nakşettiği harfleri ile kudret ve cemalini gösteren; insana kalem, kâğıt, yazı ve okuma gibi nimetleri bahşederek diğer mahlukatdan temyiz edip ayıran Al­lah'adır. Salat ve selam O'nun nebiyy-i ümmîsi ve müşerref olduğu ilk vahyin "Oku" olduğu kâinatın efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v)ya ve onun âline, ashabmadır.

Bu çalışmanın kaleme alınış sebebi bir ilim iddiasından ziyade, islam harflerinin doğuşu, Kur'an ve İslam yazısı olarak kullanılışı, İslamı kabul eden diğer milletler tarafından benimsenişi ve tekâmülündeki payları hakkında okuyucuya umumî bir fikir vermek­tir.

Burada anlatılan meseleleri ele alırken, merceği biraz daha kaldırarak sadece kendi memleketimizi değil, bütün İslam âlemini bir­likte ele almaya çalıştık. Bunu yaparken de kendi âlemimizin dışına çıkarak yabancılarla bazı kıyaslamalar yaptık. Neticede gördük ki harf meselesine hususî ve sathî bakmak, araştırmayı sağlam bir neticeye götüremiyor. Ve üstelik harf meselesi zannedildiği kadar basit ve oldu-bittiye getirilecek bir mesele de değildir.

Meseleyi Harf inkılabı bakımından ele aldığımızda ise, sadece Türkiye açısından değil, Türhİslam âleminin diğer yerlerindeki inkılap ve teşebbüsleri de sebep ve neticeleriyle incelemeye çalıştık. Ve neticede gördük ki harf değiştirmelerde; iddialar, tutulan yollar ve neticeler bakımından oldukça büyük benzerlikler vardır.

Kitapta bazı konulara girerken "Mehtabı uyandırdık mı" bunu bilemiyoruz; ancak şunu belirtmek gerekir ki, gayemiz burada mücadele, faydasız münakaşa, tenkid, karalama v.s. değil; bir haki­katin daha geniş bir zaviyeden bakılarak anlaşılmasını sağlamaktır.

Sayfalar ilerledikçe görülecektir ki harfin; din, dil, kültür, sanat, ilim ve edebiyatla vazgeçilmez bir ilişkis vardır. Bu demektir ki pakın ta­rihimizde oldukça acı tecrübeler yaşamış bulunuyoruz. Fakat kader şimdi önümüze yeni yollar çıkardı. Zaman çok çalışma ve iyi anlama zamanı oldu.

Kitabın imlası hususunda birçok yerde farklılıklar görülecektir: Bunlar çeşitli dönemlerde Latin harfleriyle imlanın nasıl olduğu hakkında bir fikir vermeleri için aynen alındı. Bazı vesikaların çevrilmesinde transkripsiyon işaretlerinin bulunduğu ise, başka bir cepheden iki harf arasında bir mukayese imkânı verecektir.
Muhabbet ve kardeşliği, kin ve düşmanlığa tercih düsturuyla...
Gayret bizden, tevfik ve inayet Allah (cc)'dandır.

Kitap istatistikleri

  • 1 defa gösterildi.