Kur'an da Tebliğ ve Eğitim PsikolojisiMehmet Şanver

·
Okunma
·
Beğeni
·
33
Gösterim
Adı:
Kur'an da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753521468
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pınar Yayıncılık
İnsan eğitimi, insani özellikleri dikkate almayı ve ona en uygun metodlar kullanmayı gerektiren bir faaliyettir. Ancak insan kompleksliği, değişkenliği ve çok yönlülüğü, metodların tespitini ve uygulamasını zorlaştırır. Bu süreç, inanç ve zihniyet değişimini de içerirse, zorluk bir kat daha artar. İnsanın, zihinsel değişimin sağlanması için yürütülmesi gereken tebliğ/eğitim-öğretim faaliyetinin biçiminin Kur`ânî temellerinin araştırıldığı çalışmada, kavramsal bilgiler, tebliğ ve benzeri kavramlarla metod kavramı ve mahiyeti, kur`anın bakışıyla insanın bireysel ve sosyal özellikleri ve bunların insanın tutumuna etkileri, tebliğ ve eğitim çalışmaları esnasında muhatabı etkilemede psikolojik etkisi olan, tebliğci ve eğitimcide bulunması gereken ve tebliğin içeriğinin sahip olması öngörülen özellikler ele alınmakta ve kur`anda yer alan başlıca tebliğ metodları ve bu metodların dayandığı temel prensipler içermektedir.
Derdi insanlara bir hakikat ulaştırmak olanlara, Kur’an'ın metod, ilke ve analizlerini bol ayet örnekleri ile ve sizde yeni farkındalıklar oluşturarak öğretiyor. İnsanın yaradılışına getirdiği bakış açısı ile tebliğ yapılacağı zaman bu fıtratın göz önünden bulundurulmasını dikkatle vurguluyor.
Kitabı sindire sindire okumak istedim. Bir an önce okuyup bir köşeye atılacak bir kitap değildi. Burda öğrendiğim her bir nokta karşıma çıkacak bir insana anlayacağım bir hakikat ile hidayetine ve ebedi hayatını kurtulmasına vesile olabilirim..
İlerleyen zamanlarda tekrar okumayı düşünüyorum.
Kur'an batıl tanrılara ve putlara hücum etmek yerine, müşriklerin de tanıdığı Allahın kim olduğunu bildirmeyi tercih etmiştir. Îlahî irşad ve terbiye, insanların bilgisizce bir saplantı ile köklü bir şekilde bağlandıkları putlara hücum etmeyi, onlara doğruyu gösterme bakımından doğru bulmamıştır. Aksini yapmak onları daha şiddetli bir inatla putlara sarılmaya götürürdü.
Yine "Sadakanın hangisi daha üstündür?" diye soran Ebu Hureyre'ye Hz Peygamber:
"Fakir Olan'ın güç ve kuvveti ile yardımda bulunmasıdır." cevabını verirken Sa'd bin Ubade'nin aynı sorusuna "Su çıkarmaktır.." buyurmuştur. Zira Ebu Hureyre son derece fakir Sa'd bin Ubade ise bir kabile reisi ve zengin bir kişidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamberin cevaplarının gelişigüzel baştan savma ve ilk akla gelenin söylenmesi şeklinde olmadığı anlaşılmaktadır.
Kuran olaylardaki kişi ve yer isimleri üzerinde pek durmamaktadır. Çünkü şahıs ve yer isimlerini taşıyan kıssa serüven ve olaylar tarihsel kimliğe bürünmekte,
yerel ve bölgesel bir özelliğe indirgenmekte,
anlamları sınırlandırılmış olmakta,
dolayısıyla vereceği mesajın evrenselliği kaybolmaktadır.

Kur'an amaca ulaştırması bakımından önemli olmayan ayrıntıları da esgeçer.
Yani daha çok kendi amaca için gerekli olan yönleri seçer.
Ancak gerektiğinde bazı ayrıntıları vermekten de kaçınmamaktadır.
Bir telkinin etkileri, taşıdığı ruhsal duruma sıkı sıkıya bağlıdır. Şuur alanını daraltan aşk, öfke gibi yoğun bir duygunun etkisi altında kişi, etkilenmeye çok elverişli olacak ve görüşleri kolayca değiştirilecektir.
Görüş ve kanaatini herkesin önünde belli eden bir insanın bu tutumunu tebliğ ve telkin yoluyla değiştirme ihtimali az olmaktadır. Buna göre ihtida edenlerin ilk önce şehadet kelimesini açık olarak ifade etmelerinin istenmesi diğer dinlerde de buna benzer uygulamalar ve böylece açık bir taahhüt altına girmelerinin sağlanması ve onların tekrar eski halleri dönmelerinin zorlaştırılması ve engellenmesi şeklinde değerlendirilebilir.
Muhatapta en fazla görüş ve inanç değişikliği muhatabın görüşü ile tebliğin ortaya koyduğu görüş arasında orta derecede bir fark olduğunda meydana getirilmektedir.
Uzlaşma arayışından amaç ise, tavizkar olmak değil. Onlarda var olan ama belki de kendilerinin farkında olmadıkları makul ve doğru olan noktaları açığa çıkararak gönüllerini kazanmak ve onları İslam'a yakın tutmak aradaki düşünce ve inanç farklılığını en aza indirmektir.

Bu Kuran yaklaşımının önemli bir özelliği ve yöntemidir.

"İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik.
Bizim İlâhımız da sizin İlâhınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur."
Ankebut süresi 49. Ayet

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kur'an da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753521468
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pınar Yayıncılık
İnsan eğitimi, insani özellikleri dikkate almayı ve ona en uygun metodlar kullanmayı gerektiren bir faaliyettir. Ancak insan kompleksliği, değişkenliği ve çok yönlülüğü, metodların tespitini ve uygulamasını zorlaştırır. Bu süreç, inanç ve zihniyet değişimini de içerirse, zorluk bir kat daha artar. İnsanın, zihinsel değişimin sağlanması için yürütülmesi gereken tebliğ/eğitim-öğretim faaliyetinin biçiminin Kur`ânî temellerinin araştırıldığı çalışmada, kavramsal bilgiler, tebliğ ve benzeri kavramlarla metod kavramı ve mahiyeti, kur`anın bakışıyla insanın bireysel ve sosyal özellikleri ve bunların insanın tutumuna etkileri, tebliğ ve eğitim çalışmaları esnasında muhatabı etkilemede psikolojik etkisi olan, tebliğci ve eğitimcide bulunması gereken ve tebliğin içeriğinin sahip olması öngörülen özellikler ele alınmakta ve kur`anda yer alan başlıca tebliğ metodları ve bu metodların dayandığı temel prensipler içermektedir.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Mihemedê NOJDAR

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0