Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

10,0/10  (4 Oy) · 
7 okunma  · 
4 beğeni  · 
131 gösterim
Yrd. Doç. Muhammed Abay tarafından hazırlanan bilgisayarlı hat kullanılan meâlde, oldukça sade ve anlaşılabilir bir dil kullanılmıştır.

Orta boy ciltli olarak hazırlanan mealde sûre fihristi, alfabetik sûre fihristi ve konu fihristi; aranan sûrenin kolayca bulunmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.

Meâlde "Hz. Muhammed ve Kurân-ı Kerîm" başlığı altında vahyin başlangıcı, süreci; Kur'ân'ın yazılması ve ezberlenmesi, toplanıp Mushaf hâline getirilmesi; ayet ve sûreler hakkında bilgi; Kur'ân-ı Kerim'in içeriği ve onu okuyup anlamanın önemi konularında her Müslümanın bilmesi gereken bilgilere de yer verilmiştir.

Bu baskıda meâl, hem Prof. Dr. Süleyman Ateş tarafından gözden geçirildi hem de TDV İslam Ansiklopedisi'nin imlâ ve düzeltmenliğini yapan Dr. İsa Kayaalp tarafından iki kere okunarak imla ve dilbilgisi açısından yayına hazır hâle getirildi.
 • Baskı Tarihi:
  Temmuz 2012
 • Sayfa Sayısı:
  664
 • ISBN:
  9786055365561
 • Yayınevi:
  Hayat Yayınları
 • Kitabın Türü:
Celaletdin Camcı 
26 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 80 günde · Beğendi · 10/10 puan

Süleyman Ateş hocanın yıllar boyunca elde ettiği birikimlerin sonucunda çok güzel bir eser meydana gelmiş. Bu mealin de diğer meallerle birlikte okunması ufuk açıcı olacaktır.

Kitaptan 22 Alıntı

NİSA SURESİ Ayet:3
Eğer yetim kızların haklarını (kendileriyle evlendiğinizde) gözetemeyeceğinizden korkarsanız, hoşunuza giden kadınlardan iki, üç veya dört tanesiyle nikahlanın. Ama bunların arasında eşit muamele yapamamaktan korkarsanız bir tanesini seçin veya cariyelerilerinizle yetinin.(Bir zevce, yahut cariyelerle yetinmeniz,) adaletten ayrılmamanıza daha uygundur.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 78)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 78)

EL-BAKARA SURESİ Ayet:6/7
İnanmayanlara gelince (küfür karanlığında boğulanlara) gelince, sen onları azab ile korkutsan da korkutmasan da bildir: (zira) onlar iman etmezler.
Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.Gözlerinin üzerinde de bir perde vardır.Onlar büyük azaba uğrayacaklardır.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 4)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 4)

NİSA SURESİ Ayet:11
Allah, evladınızın mirastaki durumu hususunda size şunu emrediyor: Çocuklardan kıza bir pay, erkeğe iki pay verilir.Eğer çocukların hepsi kız olup ikiden fazla iseler onlara ölünün bıraktığı malın üçte ikisi verilir.(Yok) eğer tek bir kız varsa ona malın (mirasın) yarısı verilir.Ölenin ana-babasına düşen pay şöyle hesaplanır: Ölenin çocuğu varsa anne babasının her birine bıraktığı malın altıda biri (düşer.) Fakat çocukları yoksa ve ölüye yalnız anne ve babası varis oluyorsa (o zaman) malın üçte biri anaya, gerisi de babaya düşer.Ölenin kardeşleri varsa annesinin hissesi altıda biridir...

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 79)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 79)

NİSA SURESİ Ayet:89
Onlar, kendilerinin, küfre saptıkları gibi sizin de küfredip onlarla beraber olmanızı arzu ettiler.O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar, içlerinden dost edinmeyin.Eğer Allah'ın birliğini tanımayıp hicret etmezlerse onları nerede bulursanız yakalayıp öldürün.Onlardan dost ve yardımcı edinmeyin.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 93)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 93)

EN'AM SURESİ Ayet:137
Bunun gibi putlara hizmet edenler, puta tapanların bir çoğunu yok etmek inançlarına şüphe karıştırmak için çocuklarını kendi elleriyle öldürmelerini onlara hoş gösterdiler.Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı.O halde onları bırak da uydurdukları yalanlarla başbaşa kalsınlar.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 146)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 146)

EL-BAKARA SURESİ Ayet:223
Kadınlar sizin tarlalarınızdır.Tarlanıza (meşru olan ön yoldan) dilediğiniz gibi varın.Kendiniz için ileriye hazırlık yapın.Allah'tan korkun ve muhakkak ona varacağınızı bilin.(Allah'tan korkan) Müminleri müjdele.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 36)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 36)

EL-BAKARA SURESİ Ayet:282
...Eğer borçlu olan kimse aklı ermez yahut zayıf ya da kendisi yazdıramayacak durumda ise, velisi doğru olarak söyleyip yazdırsın.Erkeklerinizden iki kişiyi de bu muameleye şahit tutun.Eğer iki erkek bulunmazsa doğruluğuna güvendiğiniz bir erkekle iki kadın şahitlik etsinler.Böylece kadınlardan biri unutursa, diğeri ona hatırlatsın...

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 49)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 49)

TEVBE SURESİ Ayet:111
Şüphesiz ki Allah hak yolunda savaşarak düşmanları öldüren ve kendileri de öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, kendilerine cennet verilmek karşılığında satın alınmıştır.Bu, Allah'ın, Tevrat'da, İncil'de ve Kur'anda üzerine aldığı bir haktır.Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır?Öyle ise yaptığınız bu alışverişten sevinin.İşte en büyük kurtuluş ve saadet budur.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 205)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 205)

NİSA SURESİ Ayet:34
Erkekler, kadınların koruyucuları ve hakimidirler.Çünkü Allah birini (savaş, imamlık, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır.Çünkü erkekler mallarıyla kadınları beslerler.İyi kadınlar (Allah'a) itaat ederler.Allah onların hakkını nasıl korumuşsa onlar da kocaları yanlarında olmadığı zamanda iffetlerini, korurlar.Kötülük ve geçimsizliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara önce öğüt verin, uslanmazlarsa kendilerini yataklarında yalnız bırakın.Yine dinlemezlerse (hafifçe) dövün, ama itaat ettikleri takdirde de aleyhlerine bir bahane aramayın.Muhakkak ki Allah çok yüce ve çok büyüktür.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 85)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 85)

TEVBE SURESİ Ayet:39
Eğer emrolunduğunuz bu savaşa hep birden çıkmazsanız.Allah sizi çok acıklı bir azaba uğratır ve yerinize (itaat eden) başka bir kavim getirir.Siz O'na hiç bir şeyle zarar yapamazsınız.Allah her şeye kadirdir.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 194)Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş (Sayfa 194)
3 /