Kur'an İlimleri Ansiklopedisi El-İtkan Fi Ulumi'l Kur'an

10,0/10  (2 Oy) · 
0 okunma  · 
2 beğeni  · 
6 gösterim
Kur'an ilimleri, özellikle tefsir ilmiyle yakından ilgilenen, Kur'an'ı, ilahi kelam olma dışında, ihtiva ettiği çeşitli yönleriyle öğrenmek isteyen herkesin zevkle okuyacağı, el-itkan fi Ulumi'l Kur'an Suyûti'nin bu sahada kaleme aldığı değerli bir eseridir. Eser, yazıldığı asırdan itibaren günümüze kadar, İslam âleminin her köşesinde okutulagelmiş, bu sahada bilgi edinmek isteyenlerin vazgeçilmez bir kaynağı olmuştur. Eser bu özelliğini, bundan böyle de devam ettireceği inancındayız. Bu inanç bizi, eserin dilimize kazandırılmasına sevketti.
Matbu nüshaları arasından ikisini, tercümemize esas aldık. Asıl kaynağımız, Mustafa el-Babî el-Halebî tarafından 1951'de Mısır'da neşredilen üçüncü baskısı oldu. Bu baskının yanında, Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim'in tahkikiyle 1967 yılında Mısır'da, Matbaatu'l-Meşhedi Huseyni'nin neşrettiği iki ciltlik kitaptan da faydalandık....
Yaşar Sami 
12 Şub 22:19 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tefsir ve tefsir usulunde zirve'yi kast edenlerin kitabi.Muhaddis,mufessir Allame suyuti, ed durur mensur adli 16 cilt tefsir,tefsiri celaleyn adli 3 cilt tefsirlerin muellifinden yine bir baş yapıt.Yuksek dozaf kuran ilimleri içerir...