Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sumer'deki Kökeni

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.904
Gösterim
Adı:
Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sumer'deki Kökeni
Baskı tarihi:
Şubat 2006
Sayfa sayısı:
116
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753431101
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Muazzez İlmiye Çığ, 1914 ylında Bursa'da doğdu. 1931'de İlkokul öğretmeni oldu ve Eskişehir'de 4,5 yıl öğretmen olarak çalıştı.

1936'da, yeni açılan Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girdi. Fakültenin Sumeroloji Hititoloji ve Arkeoloji bölümlerindeki eğitimini 1940 yılında tamamlayan Çığ, İstanbul Arkeoloji Müzelerine Çiviyazıları uzmanı olarak atandı. Müzede bulunan Sumer, Akad, Hitit dillerinde yazılmış 74 bin çiviyazılı belge üzerinde 33 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda bilimsel kitabı, makalesi yayımlandı. Muazzez İlmiye Çığ, Sumer kültürü üzerindeki çalışmalarını bugünde sürdürüyor.

Yazar bu kitapta, Sumer dini ve edebiyatından Yahudilik, Hrsitiyanlık ve Müslümanlığa; bu dinlerin kutsal kitaplarına ulaşan etkileri ve konuları, belgeleriyle ve karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

Sumerliler, bu dinlerin çıkışından yüzlerce hatta binlerce yıl önce, siyasal yaşamlarını yitirmişlerdi. Ancak, Sumerliler, icat ettikleri ve istenileni yazacak biçimde geliştirdikleri yazılarıyla, Ortadoğu kavimlerini etkileri altına almışlar ve bu etki Batı dünyasına kadar uzanmıştır.
(Arka Kapak)
116 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen Sumerolog'larından Muazzez İlmiye Çığ hocamızın okuduğum ilk kitabı. Kitap kısa olmasına rağmen içerdiği bilgiler bakımından adeta bir hazine olarak değerlendirilebilir.

Kitapta, ilk olarak Sumer uygarlığı ve bu uygarlığın insanlık tarihine ve gelişmesine yaptığı büyük katkıların kısa bir özeti yapıldıktan sonra, esas konu olan üç semavi dindeki inanç ve yaşantının Sumer'lerde görülen benzerliklerine değiniliyor. Kitabın isminde de yazıldığı gibi Kuran,İncil ve Tevrat'ta bulunan bir çok ayrıntının Sumer yazıtlarıyla benzerlikleri üzerinde duruluyor. Kabaca olarak düşündüğümüzde aralarında ortalama biner yıllık süreler bulunan bu yazıtlar ve kutsal kitapların, bazı bölümlerde birebir veya benzer uyum sağlamasının altı çiziliyor. Bu durumun nasıl olmuş olabileceği hakkında da ayrıca fikir yürütülüyor.

Kitap, içerdiği bilgilerin bu kadar kapsamlı olmasına ve bölümler çok ayrıntılı bir şekilde yazılmasına rağmen müthiş bir akıcılıkla okunuyor.

Son cümle olarak, müthiş ve çok ilginç bilgiler içeren bu kitabı , özellikle de bu tür kitaplarla ilgilenen kişilerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum.
116 syf.
·1 günde
Sümer kil tabletlerinden elde edilen veriler ışığında, geçen olayların Kuran-ı Kerim,Tevrat ve İncil kıyaslaması yapılmış kitapta. Sümerler konusunda bilgi almakla birlikte, yorumlarda geçen dini konular da dikkat gerektiriyor.
116 syf.
·6 günde·Beğendi·7/10
Sümerlerle ilgili önemli bilgileri bugün dünyaya kazandıran Muazzez Hocanın yine güzel bir eserini daha keyifle bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Coğrafyamız içerisinde kadim millet Sümerler'in yaşadığını ve bugün pek çok unsurda onların izlerini gördüğümüzü kabul etmek zorundayız. Hocamız uzun araştırmalar sonucunda 3 büyük kitaptaki bazı konuların temelinin Sümerler döneminden beri olduğunu farklılıklarla bugünlere kadar ulaştığını bize belgeleri ile ispatlamaktadır. Dini bilgilerim burda ki pek çok arkadaşa göre oldukça sığdır. O yüzden kimse beni yargılamasın fakat inandığım bir şey var yüce Allahımız insanının yaratılışından itibaren ona doğru yolu göstermek için çeşitli efsaneler, hikayeler vb ile biz insan oğlunu bilinçlendirmeye çalışmıştır. Önce çok tanrılı dinleri olan topluluklara belli kuralları iletmiştir. Sonra dinler aracılığıyla insanoğluna doğruyu göstermeye çalışmıştır. İşte bu kitap bu ortak değerlerin Sümerler den başlayarak bugünlere nasıl geldiğini anlatmaktadır. Bu tarz araştırmaları seven tüm kitap severlerin keyifle okumasıyla...
116 syf.
·1 günde·Beğendi·9/10
Kutsal kitapları eleştirmeye Sümerlerden başlıyor Muazzez İlmiye Çığ. Eleştiriye kapalı beyinlerin okumasını sakıncalı görüyorum, zira sinir sistemlerine zarar vermekten başka bir işe yaramayacağı açık.
116 syf.
Dünyaca ünlü Türk Sümerolog, Çivi yazısı araştırmacısı, bir çok bilimsel kitaba ve makaleye sahip yazar Muazzez Ilmiye Çığ. Okuduğum ilk kitabı, sade, akıcı ve aydınlatıcı dili ile bence cok iyi. Kitapta anlatılan ;
Sümerlilerin dini yaşantıları ve ögretilerinin , günümüz dinleri üzerindeki etkileri ve benzerlikleri..
116 syf.
·Beğendi·10/10
Kitap Sümerler hakkında önemli bilgiler aktarsa da Kramer'in kitapları gibi amacı Sümerler hakkında bilgi vermek değil kitabın adından anlaşılacağı gibi çok tanrılı dinlerin çok eski zamanlardan beri tarihi süreç içerisinde mükemmel halini yani tektanrıcılığa evrildiğini ispatlamak için yazılmıştır. Tamam 3 semavi din ve sümer kültürü arasında çok fazla benzerlikler var ama kitaptaki karşılaştırmalar korelasyonlar üzerinden yürütülmüş. bu bilimsel bir yöntem değildir çünkü "Korelasyon, nedensellik belirtmez!" Demek istediğimi şu örnekle açıklayacak olursam; ben her gün saat 8 de işe gidiyorum benden yarım sonra Ahmet işe geliyor. Bu durum uzun bir süre devam ediyor. Peki böyle bir durumda Ahmet'in benden yarım saat sonra işe gelmesinin nedeni benim 8 de işe gelmem olabilir mi ? tabiki olmaz. Francis Bacon'un dediği gibi; ''Gerçekten bilmek sebeb ve illetleri bilmektir.'' kanaatim, bence kitabın bilimsel bir değeri yok ama okumaya değer.
116 syf.
·Beğendi·10/10
din ne zamandır insanlık tarihinde var. sumerler döneminden günümüze inanş ne ve dört büyük kitapta analtılanlar sumerler döneminde ne idi.belgeleri ile açıklıyor Muazzez İlmiye Çığ
116 syf.
Gelenek, efsane, hikaye kaynaklı olanla ayetlerde olan birbirine boca edilerek varılmak istenen sonuca kestirmeden gitme çabası yansımış.
Ayetlerde çeviri hataları var. Sonuç çıkarmalar objektif değil.
Erişmek istediği sonuca götürecek yorumlar katılmış.
"Görüldüğü gibi, anlaşılacağı gibi" vb. şekilde başlayan bu yorumlar hiç katılmayarak okura bırakılsaydı daha başarılı bir çalışma çıkabilirdi.
Aradığı şey tam da bu tarz kitaplar olanlar için heyecan verebilir.
116 syf.
·Puan vermedi
Objektif bir kitap olmasını beklerken sürekli yazarın yorumlarıyla karşılaşıyorsunuz. İlginç olan yerleri var ama sırf her şeyi Sümerlere dayandırmak için yapılmış zoraki benzetmeler de var ne yazık ki. Bazı kısımlarda doyurucu bir kanıt sunmadan "belli ki şu olaya dayanıyor" tarzı kestirip atmalar kitabı bilimsellikten uzaklaştırıyor.
116 syf.
·2 günde·Beğendi·7/10
Orijinal bir şey bulmak kolay değil. Taklit ya da esinlenme ya da tamamen çalma(!) adına ne derse densin hep başkalarından, onların yaptıklarından etkileniyor insanoğlu. Bu, bir işi yapma, bir hikâyeyi anlatma, bir sanat eseri meydan getirme ya da Muazzez İlmiye Çığ'ın eserinde olduğu gibi, bir din kitabı yazmak olsun. Bu küçük kitap, sayfa hacminden daha güçlü bir etkiye sahip. Sümer çivi yazılarının çözülebilen kısımlarında yer alan bilgilerin üç semavi dinin kitaplarında ne şekilde yer aldığını örneklerle açıklıyor. Kitabı okuyarak bu üç kitabın "uydurma" olduğunu, en azından Kur'an için söylemek kesinkes mümkün değil, çünkü Sümer belgelerinde yer alan bilgiler de başka yerlerden gelmiş olabilir ya da bu bilgilerle semavi kitaplardaki bilgilerin paralellik göstermesi tek bir tanrıya işaret edebilir. Bununla birlikte, Sümer yazıtlarındaki akıl almaz olayları da unutmamak gerek. Bu konularda okumayı çok kıymetli bir eylem olarak görüyorum. Bilgilerin doğruluğunun daha çok tartışıldığı, bu bilgilere ulaşmanın tüm zamanlardan daha kolay olduğu günümüzde, insanın dünyadaki (eğer varsa) varoluş amacını sorgulamasını anlamlı buluyorum. Konu hassas elbette. Bu yüzden daha fazla kaynaktan daha fazla okuma yapmaktan başka bir çözüm göremiyorum kendi adıma. Çok büyük bir emek var kitapta. Çivi yazılı eserlerde neler olduğunu ortaya koymak bile başlı başına büyük iş.
116 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Muazzez ilmiye çığ'ın 3 kitabın aslına sümerliler zamanındaki olaylardan esinlendiği anlatan bir kitap severek okuyacaksınız.Sümerlilerde tapınak fahişelerinin diğer kadınlardan ayrılması için başlarını kapadıklarını anlatan birçok ilginç olaylara değinmiş
116 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Bu tür kitapları okumadan önce kişiler önce kendi inandıkları din hangisi ise onun hakkında yeterince bilgi sahibi olduktan sonra incelemelerinde fayda var.Çünkü bu tür fikirler genel olarak iki farklı şekilde sonuçlanır.1."Bunların tamamı saçmalık olmaz böyle şeyler"diyerek kapıyı kapatır ve hiç bir fayda göremez.2.Burada ki bilgiler şüpheye yol açıp kendi inancında sarsıntılara mahal eder ve hayatının gidişatına bol bol etki eder.(olumlu ve genelde olumsuz)
Yani burada bilimsel bilgilerle yani arkeoloji çalışmalarla yazılı deliller ortaya konduktan sonra inançların nerden gelebileceği hakkında yorumlar yapılmış.Sonuçta hayat olabildiğince bir sır bir gizemdir.Okuduğunuz her tür kitapta yazanların inanç sistemlerinin kelimelere dökülmüş haline hep şahit oluruz.En beyendiklerinizde dahi ! Bu yüzden rüzgarın savurduğu yerlere değil gönlünüzün istediği yerlere doğru ilerleyebilmek için OKuyup, irdeleyip ,hayatın pratiğinde şahit olarak emin olmak gereklidir.İşte bu yüzden OKUmak güzeldir...
Sümer'de tecavüz de fena sayılmış, "Hür bir adamın kızı yolda tecavüze uğrarsa, anne, babası onun sokakta olduğunu bilmemişlerse, kız onlara, "Tecavüze uğradım" derse, anne, baba onu zorla erkeğe karı olarak verecekler."
İslama örtünme erkekten kaçma şeklinde geçmiş. Buna karşın erkeksiz bir yerde Kur'an okunurken veya dua ederken kadınların başını örtmesi, Sumer geleneğinin bir devamıdır.
Muazzez İlmiye Çığ
Sayfa 38 - Kaynak Yayınları - Ağustos - 2017
Sumerliler kadınları bir tarlaya benzetmişler. Aynı deyim hem Tevrat'ta hem de Ku'ran'da var.
Muazzez İlmiye Çığ
Sayfa 31 - Kaynak Yayınları - Ağustos - 2017
Tanrının insanlara kızması, olayın bir kimseye bildirilmesi, gemi, gökten ve yerden suların taşması, geminin bir dağa yanaşması, bir kısım insanların kurtulması, uzun ömür, Sümerlilerden gelen izlerdir.
Bize, İstanbul Arkeoloji müzelerinde bulunan ve kendi topraklarımızdan yığınlarla çıkmakta olan, çiviyazılı belgeler üzerinde araştırma yapmayı, birçok geleneğimizin, inançlarımızın, bilgilerimizin kaynağını arayıp bulma olanağını sağlayan Ulu Atamızı burada şükranla anmayı bir borç biliyorum. Ruhu kıvansın.
Sumerlilerde, okul tabletlerine göre 6 gün çalışma, 7. gün dinlenme var. Bu Yahudilere Sabbat olarak geçmiş.
Muazzez İlmiye Çığ
Sayfa 33 - Kaynak Yayınları - Ağustos - 2017
Sumerlilerde rahibeler tapınaklara Tanrı'nın gelini olarak çeyizleriyle girerlerdi. Bu Hristiyanlıkta devam etmektedir. Törenlerde Meryem'in heykelinin taşınması, Sumer törenlerinde Tanrı heykellerinin gezdirilmesini yansıtıyor.
Muazzez İlmiye Çığ
Sayfa 36 - Kaynak Yayınları - Ağustos - 2017

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sumer'deki Kökeni
Baskı tarihi:
Şubat 2006
Sayfa sayısı:
116
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753431101
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Muazzez İlmiye Çığ, 1914 ylında Bursa'da doğdu. 1931'de İlkokul öğretmeni oldu ve Eskişehir'de 4,5 yıl öğretmen olarak çalıştı.

1936'da, yeni açılan Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girdi. Fakültenin Sumeroloji Hititoloji ve Arkeoloji bölümlerindeki eğitimini 1940 yılında tamamlayan Çığ, İstanbul Arkeoloji Müzelerine Çiviyazıları uzmanı olarak atandı. Müzede bulunan Sumer, Akad, Hitit dillerinde yazılmış 74 bin çiviyazılı belge üzerinde 33 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda bilimsel kitabı, makalesi yayımlandı. Muazzez İlmiye Çığ, Sumer kültürü üzerindeki çalışmalarını bugünde sürdürüyor.

Yazar bu kitapta, Sumer dini ve edebiyatından Yahudilik, Hrsitiyanlık ve Müslümanlığa; bu dinlerin kutsal kitaplarına ulaşan etkileri ve konuları, belgeleriyle ve karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

Sumerliler, bu dinlerin çıkışından yüzlerce hatta binlerce yıl önce, siyasal yaşamlarını yitirmişlerdi. Ancak, Sumerliler, icat ettikleri ve istenileni yazacak biçimde geliştirdikleri yazılarıyla, Ortadoğu kavimlerini etkileri altına almışlar ve bu etki Batı dünyasına kadar uzanmıştır.
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 366 okur

  • Tuba AĞIRMAN AKYÜZ
  • Tolga Çiçek
  • Henry Chinaski
  • Ekrem özgiray
  • Monk Mode
  • Özlem Göktoğan
  • EMRE Çalpan
  • Ali Can
  • Sezer yıldız
  • Elif

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%1.8
14-17 Yaş
%1.8
18-24 Yaş
%18.8
25-34 Yaş
%24.1
35-44 Yaş
%35.7
45-54 Yaş
%16.1
55-64 Yaş
%1.8
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%31.1
Erkek
%68.9

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%28.5 (43)
9
%25.8 (39)
8
%21.9 (33)
7
%8.6 (13)
6
%7.3 (11)
5
%2 (3)
4
%2.6 (4)
3
%0.7 (1)
2
%0.7 (1)
1
%2 (3)