·
Okunma
·
Beğeni
·
3
Gösterim
Adı:
Kur'an Terimleri Sözlüğü
Baskı tarihi:
Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
420
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753502948
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İşaret Yayınları
Düşünce sistemleri, ekoller yahut da dinler, bir kavramlar dizgesi üzerine oturmaktadır. Bundan dolayıdır ki, bunlar hakkında bir fikir yürütmek istediğimizde öncelikle o sistemin üzerine bina edildiği kavramlara açıklık getirmemiz gerekir. Kavramların bulanıklaştığı yerde, düşünce üretmek de neredeyse imkânsız hale gelir. Bir asırdır Müslümanların yaşadığı buhranın temelinde yatan ana sorun da budur: Kavram kargaşası!

Materyalizm, Marksizm, Kapitalizm gibi dünyevi düşünce sistemlerinin yoğun işgali altında kalan Müslüman zihinler, bilinçli ve sistemli bir şekilde önce temel kavramlardan uzaklaştırılmış, daha sonra da içi boşaltılmış kavramlarla baş başa bırakılmıştır. Bugün İslam dünyasının en temel konularda dahi mutabakata varamaması da yine bu sorundan kaynaklanmaktadır. Her şeyin iyice karmaşıklaştığı bir dünyada meselelerin çözüm yolu ise, öncelikle kavramları berraklaştırmak ve olması gereken yere oturtmaktan geçmektedir.

Ebu Hanife ile çağdaş olan Mukâtil bin Süleyman’ın yazdığı, Beşir Eryarsoy’un Türkçeye kazandırdığı Kur’an Terimleri Sözlüğü, bugün iyice kaypaklaşan kavramlara açıklık getiriyor. Müslümanca düşüncenin olmazsa olmazlarından olan Kur’anî terimleri, tefsirci yönünün de verdiği birikimle anlaşılır bir dille açıklayan Mukatil bin Süleyman, yaşadığı çağı aşarak günümüz insanının buhranını bir nebze hafifletmeye çalışıyor.

Kur'an Terimleri Sözlüğü, Müslümanca düşünmek ve yaşamak isteyen herkes için bir başvuru kaynağı niteliğinde.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hamd, bütün iyiliklerin, ni'meti sayesinde tamamlanabildi­ği Allah'a; salat ve selam efendimiz Muhammed'e olsun.
İmdi, şu anda elinizde bulundurduğunuz eser, hicri 150 yı­lında vefat eden Belhli Mukatil b. Süleyman'a aid olup el-Eşbâh ve'n-Nezair fi 'l-Kur'ani'l-Kerim adını taşımaktadır.
Kahire'deki el-Camiatu'l-Arabiyye'ye bağlı "Ma'hadu'l­ Mahtütat'ta [Yazmalar Enstitüsü'nde] bulunan tek nüshanın fil­mine dayanarak tahkikini yaptım. Söz konusu bu nüshanın aslı ise, Türkiye'deki genel bir kütübhanede 516 numara'da kayıtlı bulunmaktadır. Bu nüsha, iri ve güzel bir hat ile VII. asırda yazıl­mıştır.
Mukatil b. Süleyman'ın geriye bırakmış olduğu kültürel mi­rastaki özel ihtisasımın, bu eserin tahkikinde bana çok yardımı oldu. Bu ihtisasım neticesinde onun uslübuna aşina oldum, gö­rüşlerini öğrendim. Çünkü daha önceden Mukatil'in Tefsir-i Ke­bir'inin tahkikini ve bunun 1851 sayfaya ulaşan 4 ciltlik baskısını da gerçekleştirmiştim. Bu Tefsir üzerindeki çalışmamın, Mukatil b. Süleyman'ın el­ Vücüh [el-Eşbâh] ve'n-Nezâir adlı eserini tahkik etmekte bana yardımı oldu. Çünkü metin, benim için anlaşılmaz ya da kapalı
bir hal aldığında -doğruyu tesbit için-Tefsire başvuruyordum. Tahkikten önce Mukatil b. Süleyman'ın hayatını ve sivrildiği ilmleri incelemeyi başa aldım ve ardından, Kur' an ilmleri, bu ilmlerin lafzi zenginliğinin açıklanması ve luğavi icazının ortaya konulması açısından -temel kaynaklar arasında olan- el-Eşbâh
ve'n-Nezair isimli bu kitabı tanıttım; kitabın yöntemini, düşün­cesini açıkladım. Allah'tan bu eseri faydalı kılmasını niyaz ederiz. Şüphesiz ki O du'aları işitendir, kabul edendir.
Dr. Abdullah Mahmud Şehhate

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kur'an Terimleri Sözlüğü
Baskı tarihi:
Mayıs 2016
Sayfa sayısı:
420
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753502948
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İşaret Yayınları
Düşünce sistemleri, ekoller yahut da dinler, bir kavramlar dizgesi üzerine oturmaktadır. Bundan dolayıdır ki, bunlar hakkında bir fikir yürütmek istediğimizde öncelikle o sistemin üzerine bina edildiği kavramlara açıklık getirmemiz gerekir. Kavramların bulanıklaştığı yerde, düşünce üretmek de neredeyse imkânsız hale gelir. Bir asırdır Müslümanların yaşadığı buhranın temelinde yatan ana sorun da budur: Kavram kargaşası!

Materyalizm, Marksizm, Kapitalizm gibi dünyevi düşünce sistemlerinin yoğun işgali altında kalan Müslüman zihinler, bilinçli ve sistemli bir şekilde önce temel kavramlardan uzaklaştırılmış, daha sonra da içi boşaltılmış kavramlarla baş başa bırakılmıştır. Bugün İslam dünyasının en temel konularda dahi mutabakata varamaması da yine bu sorundan kaynaklanmaktadır. Her şeyin iyice karmaşıklaştığı bir dünyada meselelerin çözüm yolu ise, öncelikle kavramları berraklaştırmak ve olması gereken yere oturtmaktan geçmektedir.

Ebu Hanife ile çağdaş olan Mukâtil bin Süleyman’ın yazdığı, Beşir Eryarsoy’un Türkçeye kazandırdığı Kur’an Terimleri Sözlüğü, bugün iyice kaypaklaşan kavramlara açıklık getiriyor. Müslümanca düşüncenin olmazsa olmazlarından olan Kur’anî terimleri, tefsirci yönünün de verdiği birikimle anlaşılır bir dille açıklayan Mukatil bin Süleyman, yaşadığı çağı aşarak günümüz insanının buhranını bir nebze hafifletmeye çalışıyor.

Kur'an Terimleri Sözlüğü, Müslümanca düşünmek ve yaşamak isteyen herkes için bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Kitap istatistikleri