Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsir (5 Cilt)

·
Okunma
·
Beğeni
·
50
Gösterim
Adı:
Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsir
Yazar:
Alt başlık:
5 Cilt
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
3870
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751933773
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Kur'ân-ı Kerîm'in müslüman Türk insanı tarafından anlaşılmasına mü­tevazı bir katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız Kur'an Yolu isimli bu tefsirin müellifleri olarak, daha önce bir meal çalışmasına katılmış, ilmî bir faaliyeti müşterek olarak yürütme ve bitirme tecrübesi edinmiştik. Bu defaki çalışmamız esnasında uzmanlık alanlarımızın ( tefsir, fıkıh ve fı­kıh usulü, İslâm felsefesi ve İslâm ahlâkı) farklılık taşımasının da, Kur'an tefsirinin gerekleri bakımından önemli imkânlar sağladığını gördük. Bunun yanında ortak kitap çalışmasının zorluklarını ve bundan kaynak­lanacak aksaklıkları asgariye indirebilmek için tedbirler aldık. Mutlaka başvurulması gereken kaynakların, uyulması gereken ilkelerin ve metot­ların en başta belirlenmesi; her birimizin tefsirini yaptığı kısmın diğer üyelerce dikkat ve emek verilerek okunduktan sonra toplu müzakere, teklif, tenkit ve tashihe tâbi tutulması bu tedbirlerin başında gelmekte­dir.

Batı'da Kitâb-ı Mukaddes'in yorumu konusunda heyet olarak hazırlan­mış birçok yayının mevcudiyetine karşılık, bildiğimiz kadarıyla İslâm dünyasında bir heyet tarafından yazılmış ve tamamlanmış Kur'ân-ı Ke­rîm tefsiri bulunmamaktadır. Bu açıdan bizim çalışmamızla bir ilkin ger­çekleştiği söylenebilir. Ayrıca Kur'an Yolu'nun, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri tarafından okunup tenkit süzgecinden geçirilmesi de esere yarar­lı katkılar sağlamıştır.

Tefsirin hazırlanmasında okuyucu kitlesi olarak farklı düzeylerde öğre­nim görmüş insanlar dikkate alınmaya çalışıldı. Öncelikli olarak bir mü­racaat kitabı değil, baştan sona okunan, tekrar tekrar okunan ve üzerinde zihin yorulan, inanç, fikir ve hayata pratik katkı sağlayan bir tefsir olma­sının daha yararlı olacağı düşünüldüğü için eser orta hacimde tutulmuş; ayrıca anlaşılır bir dilin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Öte yandan bazı konularda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için, en uygun yer­lerde ayrıntılı bilgi verilmesinin yanında, duruma göre ilgili kaynaklara da göndermeler yapılmıştır. Tefsirin diğer özellikleri "Giriş" bölümünün sonunda "Bu Tefsir" başlığı altında açıklanmıştır; okuyucu açısından eserin daha verimli olabilmesi için söz konusu kısmın göz önünde bu­lundurulmasında yarar vardır.

Eserin meal kısmının hazırlanması sırasında konuyla ilgili belli başlı çalışmalar da göz önünde bulundurulmakla beraber, yapılan tercihler tefsire verilen emeğin ürünü olarak şekillenmiştir. Meale yansıtılanla -yan, ancak dikkate değer görülen mânalara ise tefsirde ayrıca işaret edil­miştir. Aynı kelime veya ifadenin mealin değişik yerlerinde -asıl mânayı değiştirmemek kaydıyla- farklı şekillerde çevrilmiş olması; bağlam far­kı, ağırlıklı konuya riayet", edebî zevk gibi sebeplere dayalıdır. Bize göre bu usul meal açısından bir zenginlik oluşturmaktadır.

İkinci baskıyı sizlere takdim ederken, bu baskıyla ilgili çalışmaların her safhasında unutulmaz fedakârlık örneği göstererek karşılaşılan zor­lukların aşılmasını sağlayan İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Akif Aydın'ı, mushaf seçimi ve hat konusundaki yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Muhittin Serin'i, önemli eleştiri ve görüşleri için Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ve Prof. Dr. Metin Yurdagür'ü şükranla anmamız gerekiyor. Ay­rıca tesbit, görüş ve önerilerini ileten saygıdeğer okuyucularımıza da iç­tenlikle teşekkür ediyoruz.

Kusursuzluktan söz etmek edebi aşmak olur. Yapılan her işte birtakım eksiklerin bulunması kaçınılmazdır. Değerli okuyucularımızın, kusur­ların düzeltilmesi yönünde getirecekleri tenkit ve önerilere açık olduğu­muzu belirtiyor, tefsirin milletimize yararlı olmasını yüce mevlâdan ni­yaz ediyoruz. ( Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kuran Yolu Türkçe Tefsir kitabı, Kuran Yolu Tefsiri, diyanet tefsir, 5 cilt kuran yolu, son baskı )
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Sen onların dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki :" Asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. " Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. "
45. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.
"Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için birşey ödeyemez; hiç kimseden fidye kabul edilmez, kimseye şefaat fayda vermez, onlara asla yardım da yapılmaz."
103. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi!

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsir
Yazar:
Alt başlık:
5 Cilt
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
3870
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751933773
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Kur'ân-ı Kerîm'in müslüman Türk insanı tarafından anlaşılmasına mü­tevazı bir katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız Kur'an Yolu isimli bu tefsirin müellifleri olarak, daha önce bir meal çalışmasına katılmış, ilmî bir faaliyeti müşterek olarak yürütme ve bitirme tecrübesi edinmiştik. Bu defaki çalışmamız esnasında uzmanlık alanlarımızın ( tefsir, fıkıh ve fı­kıh usulü, İslâm felsefesi ve İslâm ahlâkı) farklılık taşımasının da, Kur'an tefsirinin gerekleri bakımından önemli imkânlar sağladığını gördük. Bunun yanında ortak kitap çalışmasının zorluklarını ve bundan kaynak­lanacak aksaklıkları asgariye indirebilmek için tedbirler aldık. Mutlaka başvurulması gereken kaynakların, uyulması gereken ilkelerin ve metot­ların en başta belirlenmesi; her birimizin tefsirini yaptığı kısmın diğer üyelerce dikkat ve emek verilerek okunduktan sonra toplu müzakere, teklif, tenkit ve tashihe tâbi tutulması bu tedbirlerin başında gelmekte­dir.

Batı'da Kitâb-ı Mukaddes'in yorumu konusunda heyet olarak hazırlan­mış birçok yayının mevcudiyetine karşılık, bildiğimiz kadarıyla İslâm dünyasında bir heyet tarafından yazılmış ve tamamlanmış Kur'ân-ı Ke­rîm tefsiri bulunmamaktadır. Bu açıdan bizim çalışmamızla bir ilkin ger­çekleştiği söylenebilir. Ayrıca Kur'an Yolu'nun, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri tarafından okunup tenkit süzgecinden geçirilmesi de esere yarar­lı katkılar sağlamıştır.

Tefsirin hazırlanmasında okuyucu kitlesi olarak farklı düzeylerde öğre­nim görmüş insanlar dikkate alınmaya çalışıldı. Öncelikli olarak bir mü­racaat kitabı değil, baştan sona okunan, tekrar tekrar okunan ve üzerinde zihin yorulan, inanç, fikir ve hayata pratik katkı sağlayan bir tefsir olma­sının daha yararlı olacağı düşünüldüğü için eser orta hacimde tutulmuş; ayrıca anlaşılır bir dilin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Öte yandan bazı konularda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için, en uygun yer­lerde ayrıntılı bilgi verilmesinin yanında, duruma göre ilgili kaynaklara da göndermeler yapılmıştır. Tefsirin diğer özellikleri "Giriş" bölümünün sonunda "Bu Tefsir" başlığı altında açıklanmıştır; okuyucu açısından eserin daha verimli olabilmesi için söz konusu kısmın göz önünde bu­lundurulmasında yarar vardır.

Eserin meal kısmının hazırlanması sırasında konuyla ilgili belli başlı çalışmalar da göz önünde bulundurulmakla beraber, yapılan tercihler tefsire verilen emeğin ürünü olarak şekillenmiştir. Meale yansıtılanla -yan, ancak dikkate değer görülen mânalara ise tefsirde ayrıca işaret edil­miştir. Aynı kelime veya ifadenin mealin değişik yerlerinde -asıl mânayı değiştirmemek kaydıyla- farklı şekillerde çevrilmiş olması; bağlam far­kı, ağırlıklı konuya riayet", edebî zevk gibi sebeplere dayalıdır. Bize göre bu usul meal açısından bir zenginlik oluşturmaktadır.

İkinci baskıyı sizlere takdim ederken, bu baskıyla ilgili çalışmaların her safhasında unutulmaz fedakârlık örneği göstererek karşılaşılan zor­lukların aşılmasını sağlayan İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Akif Aydın'ı, mushaf seçimi ve hat konusundaki yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Muhittin Serin'i, önemli eleştiri ve görüşleri için Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ve Prof. Dr. Metin Yurdagür'ü şükranla anmamız gerekiyor. Ay­rıca tesbit, görüş ve önerilerini ileten saygıdeğer okuyucularımıza da iç­tenlikle teşekkür ediyoruz.

Kusursuzluktan söz etmek edebi aşmak olur. Yapılan her işte birtakım eksiklerin bulunması kaçınılmazdır. Değerli okuyucularımızın, kusur­ların düzeltilmesi yönünde getirecekleri tenkit ve önerilere açık olduğu­muzu belirtiyor, tefsirin milletimize yararlı olmasını yüce mevlâdan ni­yaz ediyoruz. ( Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Kuran Yolu Türkçe Tefsir kitabı, Kuran Yolu Tefsiri, diyanet tefsir, 5 cilt kuran yolu, son baskı )

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Büşra gündüz

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0