Küresel Siyaset Kabul Görme Mücadelesi Sorunlar Çözümler

6,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
234 gösterim
Birinci Bölüm: Küresel Siyaset ve Kabul Görme Mücadelesi
Konu 1: Küresel Siyaset Olgusu
Konu 2: Küresel Kabul Görme Mücadelesi: Küresel Siyasal İlişkinin Doğası
Konu 3: Küreselleşme ve Değişim
Konu 4: Dış Politika Araçları

İkinci Bölüm: Küresel Siyasetin Sorun Alanları ve Çözüm Arayışları
Konu 1: İnsan Hakları
Konu 2: İklim Değişikliği Doğal Kaynakların Tükenişi ve Küresel Çevre Sorunları
Konu 3: Küresel Suç Örüntüsü Olarak İnsan Ticareti
Konu 4: Etnik Milliyetçilik ve Bölgesel Anarşi
Konu 5: Şiddet ve Terör