Adı:
Kutsal Sırlar
Baskı tarihi:
Aralık 2010
Sayfa sayısı:
314
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758833610
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitsan Basım Yayın
Yüce Allah, kalbin her bir yüzünün karşısına ilahi huzurların en büyüklerinden bir tanesini yerleştirmiştir. Yüzü (vechi), kalbin bu yüzlerinden birinden parladığı zaman, bu huzur da onda parlar. Yüce Allah kuluna bu ilimlerden bir şey bahşetmek istediği zaman, kalbinin aynasına yönelir, lütuf ve tevfik nazarıyla ona bakar, tevhid ve teyit deniziyle ona yardım eder. Bunun neticesinde muvaffak olmuş bu kimse riyazete ve cehde yönelir, kalbinde irade ve muhabbet bulur. Bunun etkisiyle organları kalbe itaat etmeye koşar. Çünkü kalp, onların maliki ve efendisidir. Fikirleri çalıştırır, himmete taalluk eder. Derken kişi Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmasında yol alır. Kalbini murakabe suyuyla yıkar. Böylece ağyar tozları kalpten uzaklaşır, içine sırlar huzurları tecelli edip parlar.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Mütercimin Önsözü

Elinizdeki kitap Mağripli değerli alim, arif Abdülbaki Miftah'ın Şeyh-i Ekber Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Arabi el-Hatemi'nin (h.560-638) kitaplarına ve eserlerine ilişkin araştırmaları kapsamında hazırladığı bir çalışmadan ibarettir.

Daha önce yine tarafımızdan tercüme edilen "Kur'an-Varlık" adlı kitapta, Şeyhin kitaplarının büyük kısmının gizli veya açık bir şekilde Kur'an süreleriyle, ayetleriyle veya esma-i hüsna ile, esma-i hüsnanın iç ve dış alemlere yansıyan etkileriyle irtibatlı olduğunu vurgulayan yazar, elinizdeki bu kitapta ise "Mahlukun, Hakkin benliğinden bağımsız bir benliği yoktur. Allah'ın ismi ile kaim olmayan bir sıfatı da yoktur. Dolayısıyla daima diri ve her şey egemen olan Allah'ın dilemesi ve fiili olmadan, dilemesi ve fiili de olmaz. Mahlukun sabit bir "şeyliği de yoktur. Bu yüzden mümkün varlığın aynı "şey olmayan" olarak ifade edilir. Bu nedenle idrak da edilemez. Ancak zati mutlaklığa sahip hakkın varlığı idrak edilir. Ya da mahluktuk kaydına sahip olup hak ile kaim olan varlık idrak edilebilir. Bu nedenle mümkün varlık, "şey olmayan" olarak ifade edilenin mukabili de olamaz. Çünkü bir şey kendisinin mukabili olamaz. Bilakis başkasının mukabili olur." şeklinde ifade ettiği büyük varlık sırrının etrafında ve İbn Arabi'nin eserleri bağlamında sırlar dünyasında doyumsuz bir gezintiye çıkıyor.

Kuşkusuz varlık bir sırlar yumağıdır. Ama sır derken müsteşriklerin pek de meftunu oldukları mevhum "doğu gizemi"ni kast etmiyoruz. Kur'an, evren ve insan arasındaki ilişkinin doğasından kaynaklanan gerçek gizemi kast ediyoruz.

Yazar, bu eserinde Kur'an, evren ve insan arasındaki sır mahiyetti tevhidi ilişki bağlamında İbn Arabi'nin eserlerinin bu sırların derlenmesinden ibaret olduğunu örnekleriyle ve hiç şüphesiz büyük bir vukufıyetle takdim ediyor.

Kitabı okudukça varlıklar, Kur'an ayetleri ve Allah'ın isimleri arasında ilk anda fark edilmeyen ilişkiyi hayretler içinde seyredeceksiniz. Hiçbir şeyin tesadüfi, başı boş olmadığını, tek merkezden yönlendirildiğini ve tekliğe doğru seyir halinde olduğunu göreceksiniz. Çokluk görüntüsünün gerisindeki tekliğin yakıcı cazibesi sizi alıp ötelere götürecektir. Evrenin somut ayetleri, Kur'anayetleri ve bu ayetler arasındaki akıl almaz ayniliği seyrettikçe bu silsilenin bir parçası olduğunuzun farkına varıp varlığınızın bilincine varmanın derin hazzını duyacaksınız.

İnsanın serüveni bir anlama çabası olarak tarif edilebilir. Her anlama da bir amaca yöneliktir. Amaçsız anlama çabası abesle iştigaldir. İnsanın anlama çabasının amacı ise varlığının bilincine varıp bir adım ötesinde varedicisinin bilincine varmasıdır. Kendi varlığının O'nun varlığıyla kaim olduğunu idrak etmesidir.

Mutluluk budur işte. Mümin cennetten önce bu sonsuz mutluluğu dünyada yakalayan kişinin adıdır. "Kendini bilen rabbini bilir" mucibince, rabbini bilmek için kendini bilme ve anlama çabası, önce çevreyi anlamakla başlar. Varlıklar arasındaki ilişkiyi, Allah'ın isimleriyle varlıklar alemindeki mazhariar arasındaki münasebeti ve Kur'an ayetlerinin bunlara yönelik beyanları üzerinde tefekkür edip bu apaçık sırlar dünyasına adım atmanın bir diğer adıdır insanın serüveni.

Bu kutlu yolculukta katkısı olur ümidiyle bu değerli eseri siz değerli okurlara takdim ediyoruz.

Allah güzeldir ve Ondan gelen herşey bu güzelliğin yansımasıdır, önemli olan bu güzellikleri gözlemleyebilmektir.

Vahdettin İNCE
Muhyiddin İbn Arabi
Sayfa 7 - Kitsan Yayınları ☪ Kitabın Orijinal Adr: el-Meşahid

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kutsal Sırlar
Baskı tarihi:
Aralık 2010
Sayfa sayısı:
314
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758833610
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitsan Basım Yayın
Yüce Allah, kalbin her bir yüzünün karşısına ilahi huzurların en büyüklerinden bir tanesini yerleştirmiştir. Yüzü (vechi), kalbin bu yüzlerinden birinden parladığı zaman, bu huzur da onda parlar. Yüce Allah kuluna bu ilimlerden bir şey bahşetmek istediği zaman, kalbinin aynasına yönelir, lütuf ve tevfik nazarıyla ona bakar, tevhid ve teyit deniziyle ona yardım eder. Bunun neticesinde muvaffak olmuş bu kimse riyazete ve cehde yönelir, kalbinde irade ve muhabbet bulur. Bunun etkisiyle organları kalbe itaat etmeye koşar. Çünkü kalp, onların maliki ve efendisidir. Fikirleri çalıştırır, himmete taalluk eder. Derken kişi Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmasında yol alır. Kalbini murakabe suyuyla yıkar. Böylece ağyar tozları kalpten uzaklaşır, içine sırlar huzurları tecelli edip parlar.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • yıldırım kerem çambel
  • Sükût Mühendisi
  • ✔☪  Pinhânî ☪ ✔

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0