1000Kitap Logosu
Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Hamse İmamlarının Hadis Kabul Şartları

Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Hamse İmamlarının Hadis Kabul Şartları

Okuyacaklarıma Ekle
TAKİP ET
10.0
4 Kişi
5
Okunma
4
Beğeni
112
Gösterim
120 sayfa ·
Tahmini okuma süresi: 3 sa. 24 dk.
Adı
Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Hamse İmamlarının Hadis Kabul Şartları
Basım
Türkçe · Türkiye · Ensar Neşriyat · 11 Mart 2019 · Karton kapak · 9786052174876
Genel planda sahip oldukları ayrıcalığa istinaden başta Buhârî ve Müslim olmak üzere kütüb-i sitte musanniflerinin eserlerini tasnîf aşamasında dikkate aldıkları şartlar; müteahhir ulemâyı meşgul etmiş, tarihi süreç içerisinde farklı boyutlarda pek çok tetkike konu olmuştur. Hiç kuşkusuz bu alanda yapılmış çalışmalardan ikisi de Ebü’l-Fazl Muhammed b. Tâhir el-Makdisî (v. 507/1113)’nin “Şürûtu’l-eimmeti’s-sitte”si ve Hâfız Ebû Bekr Muhammed b. Mûsâ el-Hâzimî (v. 584/1188)’nin “Şürûtu’l-eimmeti’l-hamse” isimli risâleleridir. İşte elinizdeki bu kitap, hacmi küçük, ancak ilmî değeri büyük bu risâlelerin tarafımızdan yapılan tercümesini ihtiva etmektedir. Tercümede eserin aslına sadık kalınmış, ancak zaman zaman maksadı daha net bir şekilde ortaya koyma amaçlı bazı tasarruflarda bulunulmuştur. Metin içerisinde geçen rivâyetlerin tahrîci yapılmış, ihtiyaç görüldüğü yerlerde bazı dipnotlar eklenmiş, ancak eserin matbu baskısına (Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-1983/1405) konmuş dipnotlar çeviriye dahil edilmemiştir. Ayrıca orijinal metinle çevirinin karşılaştırılmasına imkân vermek açısından her iki metne ait parağraflar numaralandırılmıştır.
usfure
@agathusia
228 kitap okudu
TAKİP ET
N. E. A.
@gayriyane
578 kitap okudu
TAKİP ET