Latif Nükteler

8,5/10  (6 Oy) · 
12 okunma  · 
7 beğeni  · 
406 gösterim
Daha önce neşredilmeyen 9. ve 28. Lem'anın bir bölümü ile beraber bazı âyât-ı muazzamanın ilmî ve tefekkürî izahlarını bu eserde bulabilirsiniz.
 • Baskı Tarihi:
  2009
 • Sayfa Sayısı:
  240
 • ISBN:
  9755251196
 • Yayınevi:
  Yeniasya
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 7 Alıntı

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 71)Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 71)

Başa gelen zulümlerde iki cihet var ve iki hüküm vardır:
Biri, insanın;
biri, kader-i İlahînin.

Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 43)Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 43)

Evet, mesleğimiz şükürdür. Ve her şeyde bir vech-i rahmeti, bir cihet-i nimeti görmektir.

VECH-İ RAHMET : Rahmet vechi, merhamet yönü.
CİHET-İ NİMET : Nimet yönü.

Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 70)Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 70)

Hırs ve israfta öyle bir ceza var ki; şekvalı, meraklı, manevî ve kalbî bir ceza insanı sersem eder. Ve hased ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki, o hased, hased edeni yakar. Hem tevekkül ve kanaatta öyle bir mükâfat var ki, o lezzetli muaccel sevab, fakr u hacetin belasını ve elemini izale eder.

Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 67)Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 67)

Hazret-i Musa'nın (A.S.) şekvasına bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hilkatini müdafaa eden sineğin, hem gayet nezafetperver, her vakit abdest alır gibi yüzünü, gözünü kanatlarını temizleyen bu taifenin, elbette mühim bir vazifesi vardır.

ŞEKVA : Şikayet.
NEZAFET : Temizlik.
HİKMET-İ HİLKAT : Yaratılış hikmeti, yaratılış sebebi ve gayesi.

Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 8)Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 8)

Hikmet ve İllet
Me'mûrât ve menhiyât-ı şer'iyede illet, emr-i İlâhîdir ve nehy-i İlâhîdir. Maslahatlar ve hikmetler ise, müreccihtirler; emir ve nehyin taallûklarına ism-i Hakîm noktasında sebep olabilir.

... (Hınzır) Etinden gelen menfaatten ziyade, çok zarar îrâs etmekle beraber, etindeki kuvvetli yağ, kuvvetli soğuk memleketi olan Firengistandan başka tıbben muzır olduğu gibi, mânen ve hakikaten çok zararlı olduğu tahakkuk etmiş.

İşte bu gibi hikmetler, onun haram olmasına ve nehy-i İlâhî taallûkuna da bir hikmet olmuştur. Hikmet her fertte ve her vakitte bulunmak lâzım değildir. O hikmetin tebeddülü ile illet değişmez.

Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 71)Latif Nükteler, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 71)