Leninist Örgüt Teorisi

·
Okunma
·
Beğeni
·
63
Gösterim
Adı:
Leninist Örgüt Teorisi
Baskı tarihi:
1977
Sayfa sayısı:
103
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Orijinal adı:
Construire le Parti Revolutionnaire
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Köz yayınları
Baskılar:
Leninist Örgüt Teorisi
Leninist Örgüt Teorisi
Leninist örgüt teorisinin günümüzdeki geçerliliğinin ve tarihsel anlamının ciddi bir değerlendirmesi, ancak bu teorinin Marksizmin tarihi içindeki -daha doğrusu, marksizmin açılımının ve geliştirilmesinin tarihsel süreci içindeki- gerçek yerinin saptanması ile mümkün olabilir. Bu tarihsel süreç de, tıpkı herhangi bir süreç gibi, teorinin gelişmesi ile proleter sınıf mücadelesinin fiili gelişmesi arasındaki yakın etkileşim içinde, kendi iç çelişkilerine indirgenmelidir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Eğer hastalık olumsuz koşullar altında yaşayan bireyin kendini ifadesiyle, salgın hastalıklar da kitlesel yaşamdaki kitlesel rahatsızlıkların göstergesidir.
Ernest Mandel
Sayfa 35 - Yazın yayıncılık
Çoğunlukla oportünistler kitle örgütlerinde ya da burjuva devlet aygıtındaki işçi bürokrasisine bağlı aydınları temsil ederler; sekterler ise ya sınıf olmaktan çıkmış ya da gerçek hareketlerin dışında kalıp, olayları sadece kenardan seyreden aydınları temsil ederler.Her iki durumdada, çelişkili fakat bölünmemiş devrimci öznede varolan nesnel ve öznel öğelerin arasındaki zorunlu bölünme,sadece oportünist bir pratiğe ve sahte bilinci içeren teorinin idealleştirilmesine yol açan, teoriyle pratiğin ayrılmasma tekabül eder.
Son çözümlemede, itici güç buhardır, yani kitle seferberliğinin ve mücadelesinin enerjisidir, piston değil.Bu buhar olmadan piston boş bir kovandır. Ama bu piston olmadan da en yoğun buhar bile ziyan olur ve hiçbir şey başaramaz.Bu Leninist örgüt teorisinin özüdür.
Proleter devrimi,insanlık tarihinde,varolan toplumun bilinçli olarak planlanmış bir yıkılışını amaçlayan ilk devrimdir.Yani,geçmişteki köle ve köylü devrimleri gibi,daha önce varolan bir durumu geri getirmeyi ya da ekonomik alanda zaten gerçekleşmiş olan iktidar değişikliğine sadece meşruiyet kazandırmayı değil,daha önce hiç varolmamış ve sadece bir.. teori ya da bir «program» olarak kabul edilmiş, yepyeni bir süreci gerçekleştirmeyi amaçlar.
Bugün pasif bir şekilde patronlarla işbirliğini kabul ediyorlardır, fakat yarın şiddetli bir grevde onlara karşı hareket edeceklerdir.Oportünizm mantığı burjuva toplumuna uyma,«kitlelerin» tavrına atıflar vasıtasıyla gerekçelendikten sonra birdenbire geriye dönerek burjuva toplumuna karşı harekete geçtikleri zaman bu aynı kitlelere karşı koymaya gider.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Leninist Örgüt Teorisi
Baskı tarihi:
1977
Sayfa sayısı:
103
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Orijinal adı:
Construire le Parti Revolutionnaire
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Köz yayınları
Baskılar:
Leninist Örgüt Teorisi
Leninist Örgüt Teorisi
Leninist örgüt teorisinin günümüzdeki geçerliliğinin ve tarihsel anlamının ciddi bir değerlendirmesi, ancak bu teorinin Marksizmin tarihi içindeki -daha doğrusu, marksizmin açılımının ve geliştirilmesinin tarihsel süreci içindeki- gerçek yerinin saptanması ile mümkün olabilir. Bu tarihsel süreç de, tıpkı herhangi bir süreç gibi, teorinin gelişmesi ile proleter sınıf mücadelesinin fiili gelişmesi arasındaki yakın etkileşim içinde, kendi iç çelişkilerine indirgenmelidir.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Aykut Karabay
  • Umut Ök2
  • Emrah çimen
  • Umut Ök

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0