·
Okunma
·
Beğeni
·
4.580
Gösterim
Adı:
Levayih-i Hayat (Hayattan Sahneler)
Baskı tarihi:
Eylül 2012
Sayfa sayısı:
88
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054646067
Çeviri:
Tülay Gençtürk Demircioğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kesit Yayınları
Baskılar:
Levayih-i Hayat
Levayih-i Hayat
Levayih-i Hayat
Levayih-i Hayat (Hayattan Sahneler)
Fatma Aliye Hanım Levayih-i Hayatın kurgusunda mektupla anlatım tekniğinden yararlanır. Bu anlatım tekniğinin hem bir kadın yazar tarafından kullanılması hem de cinsiyete dair meselelerin ifade aracı olması ise manidardır.
Mektuplar üzerinden anlattığı yaşamları bir yandan başkalarının hikâyeleri olarak sunmak suretiyle kendi serüveninden uzaklaştıran yazar, diğer yandan da kahramanlarına kendilerini tüm samimiyetleriyle anlatma imkânlarını sunar. Kahramanlar birbirlerine içlerini dökerken eserin kurgusu da Fatma Aliyenin gölgesinden kısmen kurtulmuş olur.
88 syf.
Türk Edebiyatında Bir Jane Austen: Fatma Aliye ve Hayal Kırıklıklarının Yarım Kalan Romanı: Levayih-i Hayat

Anahtar Kelimeler: Fatma Aliye, Levayih-i Hayat, Roman, Kadın, Aile, Tanzimat Dönemi.


Ünlü Osmanlı tarihçisi Abdullah Cevdet’in kızı ve ünlü romancı Ahmet Mithat Efendi’nin öğrencisi Fatma Aliye, Türk edebiyatının ilk kadın yazarıdır ve yaşadığı dönemdeki sosyal yapı nedeniyle uzun bir süre eserlerini erkek ismi ile yayınlamıştır. Fatma Aliye Hanım’ın 1907 yılında kaleme aldığı Levayih-i Hayat; Mehabe, Fehame, Sebahat, Nebahat ve İtimat ismindeki beş kadının birbirine yazdığı mektuplardan oluşan bir romandır. Romanda toplam 11 adet mektup bulunmaktadır. Romanın “hayattan sahneler” anlamını taşıyan adından da anlaşılacağı üzere romanda kadınların hayatlarından, özellikle de evliliklerinden kesitler sunulmuştur. Levayih-i Hayat tamamen mektuplardan oluşan, yazar anlatıcısı olmayan ve bu yönüyle tam bir mektup roman özelliği gösteren bir eserdir.


Eserde Fatma Aliye, kadınların ağzından yazdığı mektuplarda aşk, evlilik öncesi aşk, aile kurumu, sadakat, eşlerin birbirine karşı olan sorumlulukları gibi temaları işlemiştir. Bu temalar, Fatma Aliye’nin diğer eserlerinde de işlenmiştir. Yarım kalmış bir eser olan roman, Fatma Aliye Hanım’ın son romanı Enîn ile tema ve kahramanları açısından paralellik gösterir.

Romandaki beş kadının ortak noktası, evliliktir. Bu beş kadından Mehabe, Fehame ve Sadakat evlidir. Mehabe, mutlu bir evlilik yapmıştır ve romanda doğru bir evlilik yapmış kadın karakterini temsil eder. Fehame ve Sabahat ise yaptıkları evliliklerde mutluluğu bulamamıştır. Mehabe ile akrabalık bağı olan Fehame, mutsuz evliliğini çocukları için ve ekonomik gücü olmadığından sürdürmesi gerektiğini düşünür. Fehame gibi evlilikte mutluluğu bulamayan Sebahat’ın Fehame’den farkı, aşk evliliği yapmasıdır. Fakat ilerleyen süreçte kocasının ihanetine uğrar ve bu evliliği sürdüremeyeceğini düşünerek boşanmak ister. Sabahat’ın o dönemde boşanmayı düşünecek kadar cesur olmasının nedenini ekonomik olarak güçlü olmasıdır.

Romanda mektup kaleme alan diğer kadınlar olan Nebahat ve İtimat henüz evlenmemişlerdir. Nebahat ile Sabahat kardeştir ve Sabahat evlilikle ilgili tecrübelerini kardeşine aktarır. Eserde Nebahat, o dönemki kadın tipinin modern düşünceye yönelmiş şeklidir. Nebahat’in düşüncelerine bakıldığında evlilik, kadın hak ve özgürlüklerini esas alan ve kadına bağışlanan anne olma hakkının kazanılacağı bir kurumdur.

İtimat, Sabahat’in görümcesidir. İtimat’a göre evlilik, ekonomik gücü olmayan kadınlar için bir kurtuluştur. Ekonomik olarak ayakta duramayacak olan kadınların evlenmesinin bir zorunluluk olduğu da İtimat’ın savunduğu düşünceler arasındadır.

Romanda vurgulanan önemli bir nokta da, o dönemde iyi bir eşte aranan özelliklerdir. Mehabe’nin Fehame’ye yazdığı mektupta, Rezin’in evleneceği kız hakkında verilen bilgiler kızın eğitimi ile ilgilidir. Tanzimat döneminde modernleşmenin temsilcilerinden “piyano” ve “Fransızca” mektupta verilen noktalardandır. Görüldüğü gibi dikkat edilen hususlar eğitimle ilgilidir. Ancak eğitimle ilgili bu hususlar iyi bir evlilik meydana getirmek için yeterli olmamış ve sonucunda hayal kırıklığı yaşanmıştır.

Levayih-i Hayat, bir kadın yazar tarafından yazılmış olması ve dönemin kadınlarının gözünden evliliği anlatması nedeniyle önemlidir. Tartışıldığı üzere, romandaki karakterlerin her birinin temsil ettiği önemli “evlilik fikirleri” vardır. Örneğin, İtimat’ın fikirleri aracılığıyla kadınlar için ekonomik özgürlüğün ne denli önemli olduğu vurgulanmıştır. Nebahat ise hak ve özgürlüklerinin bilincinde bir kadındır ve yapacağı evlilikte bu durumu esas alması gerektiğini düşünür. Fehame’nin büyükleri tarafından evlendirilip mutsuz olması, o dönemde gençlerin kendi seçtiği değil büyüklerinin uygun gördüğü eşlerle evlenmelerinin bedellerinin neler olabileceğini gösterir. Sabahat ve evliliği aracılığıyla da evlenmeden önce yaşanan aşkın evlendikten sonra devam etmeyebileceği vurgulanmıştır.

Mektuplardaki olayların genellikle kadın merkezli olması bu olayların kadın gözünden verilmesini zorunlu kılmıştır. O dönem için kadınların sosyal hayatta aktif olarak rol alamadığını düşünürsek kadınların düşüncelerini yansıtmak için en iyi seçeneğin mektup olduğuna ulaşırız. Fatma Aliye de bu yola gitmiş ve romanını mektuplar aracılığıyla kurgulamıştır.
64 syf.
·1 günde·Beğendi·6/10
LEVAYİH-Í HAYAL| Selamlar Fatma Aliye' nın okuduğum ikinci kitabı Türkçe ismiyle Hayattan Sahneler oldu. 5 kadının yaşadıkları durumları mektuba dökerek birbirlerine kocaları ile ilgili yaşanan durumları anlatıyorlar. Mehabe ve Fehame kardeş gibi büyüyen iki sıkı dosttur fakat birinin evliliği sorunsuz, mutlu ve huzurlu ilerlerken diğerinin yani Fehame' nin evliliği tam tersidir. Kocasını başka kadınlarla ilgilenir, içer ve kötü davranır. .
.
Bilen bilir ki ben tam Türk Edebiyatı Klasiklerine aşığım bunu görünce dayanamadım ve alıp hemencecik okudum. 50 sayfadan oluşan bu kitapta Fatma Aliye evli kadınların ne tür zorluklardan katlandıklarını gözler önüne sermiş. 1899 yılında yayınlanmaya başlayan bu kitapta beni düşüren şu nokta oldu erkeğin o dönemde bile evlendiği kadına sahip çıkmayıp başkalarına bakma isteği Mektuplaşma şeklinde ilerlediği için gün içinde kolaylıkla okunuyor, aşırı beğendim diyemem ama hakkınıda yiyemem önereceğim kitaplar arasında kendisi..
64 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10
5 farklı kadının mektuplarından oluşuyor hemen bir oturuşta bitti. Kitap yıllar öncesinde basılmasına rağmen aynı sorunlar var.
Güzel di. Kolay okunan eğlenceli bir kitaptı.. Levayih-i Hayat
64 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
LEVAYİH-İ HAYAT
Hayattan Sahneler
FATMA ALİYE HANIM

Fatma Aliye Hanım yazarı olduğu "Hanımlara Mahsus Gazete" dergisinde 1900 yılında "Levayih-i Hayat" isimli mektup romanı yayınlamıştır.
Gazetede,1899 ile 1900 yılları arasında 16 bölüm halinde okurla buluşmuştur.

Eserde ; Osmanlı hanımlarının gözünden aşk ve evlilik meselesi ele alınır. Fatma Aliye Hanım kız kardeş kadar birbirine yakın  Fehame,Mehame,Sabahat, Nebahat,İtimat hanımların mektupları aracılığıyla aşkın ne olduğunu,sadakati, mutluluğu, evlilikteki sorunları irdeler.
Mutlu olan bir kadın için evlilik bir masal iken, mutsuz olan bir hanım için azaptır.
Aile içi şiddetin üzücülüğü,ihanetin sarsıcılığı, hanımların insanca eşlerine muhtaç olmadan yaşayabilmeleri için ekonomik özgürlüklerini elde etmenin eğitimden geçtiğini vurgulayan felsefi bir tartışmadır bu eser.
Kısacık lakin dopdolu bir kitap naçizane tavsiye ederim efendim.
64 syf.
·1 günde
Kitabımız, beş farklı kadının mektuplaşmalarından oluşan bir roman. Osmanlı dönemi kadınlarının evliliği, aşka, sevgiye ve kendi hayatlarına dair farklı bakış açılarını yansıttıkları mektuplaşmalarını okuyoruz. Kimisi evlilik kurumunun sevip sevilmemekte alakalı olduğunu düşünürken bir başkası ise kadının kocasını sevmesede geçinebilmesi için bir kocaya ihtiyacı olduğunu savunmaktadır. Kendi hayatından vazgeçip çocukları için bir yuvaya sarılan bir kadından dünyaya bir kez geliyorum sevip sevilemiyorsam sabretmem manasız şeklinde düşünen başka bir kadına uzanan geniş bir perspektif sunuyor yazar.
Fatma Aliye gibi usta bir kalem ancak dönem kadınlarını böylesine etkileyici anlatabilirdi.
Fatma Aliye'nin dediği gibi " bu fırtınadan sağ salim kurtulursam bir ikinciye tesadüf ettiğinde işi pekala anlarsın. Başlangıcını da anlarsın sonucunu da. Ancak iş bu birinciyi savabilmekte."
88 syf.
·9 günde·10/10
Fatma Aliye Hanım'ın bu eserini okurken kitabın isminin ne kadar da yerinde olduğuna şaşıracaksınız: Levâyih-i Hayat, yani Hayattan Sahneler.

Edebiyatımızın (bilinen) ilk kadın romancısının kelimeleri yaklaşık yüz yirmi yıl öncesinden günümüze gelip bizlere şöyle bir mesaj veriyor: "Farklı giyiniyor, farklı yaşıyor, farklı haberleşiyor, farklı biçimde evleniyorlardı ama kadınların o yıllarda da bugünkülere benzer sorunları vardı." Kitabı okuyan bir kadın olarak ben, uzun yıllar önce yazılmış kelimeler ile bugün arasında nasıl bir duygu aktarımı sağlanabildiğine hayranlıkla şahit oldum. Bunda belki kitabın Turkuvaz Yayınları baskısında metnin orijinaline yer verilmesinin de etkisi olabilir.

Kitabın içeriğinden bahsetmek gerekirse, on bir adet mektuptan oluşan bir eser olduğunu söyleyerek söze başlamak gerek. Kitapta birbirine mektup yazarak hayallerinden, hayal kırıklıklarından, kadın-erkek ilişkilerine dair düşüncelerinden ve evliliklerinden/olası evliliklerinden söz eden beş kadın karakter başarıyla çizilmiş. Daha cesur, kaderci, korkak, akılcı düşünen ya da duygusallığa yenilen birbirinden farklı olan ama akrabalık sebebiyle yolları kesişmiş ve birbirlerine arkadaşlık eden iki farklı yaş grubundan beş kadının cümleleri oluşturuyor eseri. Bu kadınlar, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın ilk yıllarında yaşamış, çağdaşları olan hemcinslerine nazaran şanslı olup eğitim görebilmiş, orta-üst sınıfa mensup insanlar. Kadın karakterlerin sayıca fazlalığı ve her birinin farklı bakış açılarıyla olayları yorumlaması, o dönemde kabul gören farklı görüşleri görmemizi sağlarken bahsi geçen fikirler arasındaki ustaca çizilmiş farklar ve bu farklara rağmen karakterlerin birbirlerini çok iyi anlayabiliyor olmaları ise hayran olunası.

Elbette kitabın geçtiği dönemdeki yaşayışı, gündelik hayatı ve aile ilişkilerini merak edenler için de aydınlatıcı bir eser olduğunu eklemek gerekir.

İyi okumalar.

Levayih-i Hayat Fatma Aliye Hanım
64 syf.
·10/10
Fatma Aliye'nin okuduğum ikinci kitabı ilk kitabı Refette kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan evliliği bir kader olarak görmeyen bir kadın portresi vardı.
Bu kitapta ise bir çok kadın ve mektupları var. Evlilikten yüzü gülen kadın, evlilikten yüzü gülmeyen ama durumu kabul eden çocukları için var olan kadın, kaderi kabul edemeyen bir bulantı sarsıntı yaşayan kaçış yolu arayan bir kadın ve bu kadınların etrafındaki bekar, evlilikten korkan bu kaderi kabul edemeyen ama romantik hayaller kurmakta olan genç kızlar var.
Osmanlı toplum yapısında kadının kendi hayatında söz sahibi olmayışı, mutluluğunun şansa bırakılışı acı bir şekilde gözler önüne seriliyor. Kısacık bir kitap, birkaç mektup fakat çaresizliklerin, kabullenişlerin, korkuyla karışık umutlu hayallerin olduğu bir kitap.
Kitapla ilgili beni etkileyen diğer yan ise dönem kadınlarımızın eğitimi, felsefik bakış açıları. Kapılar ardındaki, kumaşlar ardındaki yüksek düşünceler, düşünülenin aksine düşünen kendini yine de eğitmiş/eğitilmiş kadınlar. Tek ihtiyaçları görünür olmak, kendi kararlarını verebilmek.
Fatma Aliye'ninde isteği bu olsa gerek. Eğitimli çağdaş, kadınlardan(insanlardan) oluşan bir hayat.
64 syf.
·Beğendi·10/10
1900 yıllarda yazılmış Osmanlı kadınlarını gözünden aşk ve evlilik sorunsalına ışık tutan bir kitaptır. Mektup romanı şeklindedir. Kitabı okurken şunu anladım. 100 yıl önce de şimdi de kadınların değeri. Okurken hiç yabancılık çekmeyeceğiniz bir kitap sanki günümüzde yazılmış gibi.
64 syf.
·9/10
Refet ile tanıdığım yazarın, 1900 yılında “Hanımlara Mahsus Gazete”de bölümler halinde yayınlanan mektuplar dizini şeklindeki romanıdır: Levayih-i Hayat.

Mektuplar Mehabe’den Fehame’ye geçmiş yıllarını yad ederek, ona karşı olan sevgisi & ilgisini anlatan sayfalarla başlıyor. Birbirleri için endişelerini, evliliğe bakış açılarını & verdikleri tepkileri mektuplar vasıtasıyla takip edip günümüze değin nelerin değişip değişmediğini okumak güzel bir tecrübe oldu benim için.

“Eğitim gören insanın mükemmel olacağını sanıyordum.”

İyi okumalar -.-
64 syf.
·1 günde·10/10
Türk Edebiyatı'nın ilk kadın yazarı Fatma Aliye. Yaşadığı dönemdeki toplumsal yapıdan dolayı eserlerini uzun bir süre erkek ismiyle yayımlamak zorunda kalan başarılı kadın.
Levayih-i Hayat kitabı 5 kadının aralarında mektuplaşmasından - toplam 11 mektuptan- oluşuyor. Kitabın adındanda anlaşılacağı üzere hayattan sahneler var mektuplarda. Kadınların hayatlarında yaşadıkları sorunları, evliliğe bakış açıları ele alınmış.
Aşk, sadakat, evlilik, eşlerin sorumlulukları üzerinden ilerleyen mektuplarda aynı evin içinde yetişmiş olan kadınların farklı hayatlarını okuyoruz. Birinin evliliği çok güzel ve mutlu bir kadın iken bir diğerinin ki kendi tabiri ile bedbaht durumda. Maddi sebeplerden evliliği gerekli görenlerle, çocuklarının olmasını istediği için evliliği gerekli görenler... Farklı farklı insanlar, farklı düşünceler.
Kitapta dikkatimi çeken ve üzerine düşündüğüm şey eğitimlerini son derece mükemmel bir şekilde almış bu kadınlar neden evliliği bir zorunluluk gibi görüyor? Hepsinin içten içe kendi kararlarını vermek, sözlerini geçirmek istemelerine rağmen yetişme tarzlarından dolayı sessiz kalmaları beni çok üzdü.
Kısa ama etkisi uzun süren kitaplardan biri daha.
Severek okudum ve de tavsiye listeme ekledim.
Sevgiyle, kitapla kalın.
64 syf.
·2 günde·6/10
Fatma Aliye ile Ahmet Mithat Efendi nin -Fatma Aliyenin hocasıdır- öğrencisi için yazdığı biyografi sayesinde tanıştım. Aslında tamamen rastgele ve bilinçsiz yaptığım bu biyografi okuması Fatma Aliye'ye karşı beni meraklandırdı. Ancak 2 sene kadar sonra bir Fatma Aliye kitabı alıp okudum. Fatma aliye feminizme hakim bir yazar ancak osmanlı ve doğu kültürü etkisiyle yoğrulmuş bir düşünce şekli var gibi bu kitapta. Zaman zaman ahlaksızlık hakkındaki düşüncelerini çok keskin buldum. Kitap mektuplardan oluşuyor. 3 evli kadın birbirlerine evlilik hakkında, eşleri hakkında felsefik mektuplar yolluyorlar. Sonlarda ise bu evli kadınlarla bağlantısı olan 2 genç kadın birbirlerine neden evlenmekten korktuklarını ve neden yine de buna mecbur hissettiklerini yazıyorlar . İçinde oldukları çağa göre bir nebze de olsa daha aydın olan kadınların müthiş ızdarabı hissediliyor. Yazar bazen tutucu mu yoksa ben mi dönemine göre değerlendiremedim kitabı bundan emin değilim ama bazı konularda aramıza bir soğukluk girdiği kesin. Yine de başka kitaplarını da karıştırmak istiyorum çünkü dönemin en farkındalığı yüksek kadınlarından .
Fatma Aliye Hanım
51 syf.
·1 günde·9/10
Fatma Aliye'nin okuduğum ilk kitabı oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti ve hem kısalığından hem sürükleyiciliğinden bir çırpıda bitti. Hemen kendi fikirlerimi detaylı açıklamaya geçmek istiyor ve sizi bir sonraki paragrafı okumaya davet ediyorum.

Levayih-i Hayat önce Fatma Aliye'nin yazarı olduğu "Hanımlara Mahsus Gazete"de tefrika edilmiş, sonradan kitap haline getirilmiş. tapta farklı kadınların birbirlerine yazmış olduğu mektuplar var. Bu mektuplar evlilik ve aşkla ilgili. Yanlış evlilikler, daha doğrusu zorlama ile olmuş yanlış evlilikler ve bunun yarattığı hüzün, ve üzgün olan kardeşleri/arkadaşları teselli etmeye çalışan ablalar/arkadaşlar. Evliliğin Osmanlı kadınlarının gözünden anlatımı ve bu konulara felsefi bir yaklaşım.

Kitapta beş farklı kadın var. Evliliği güzel giden ancak kardeşinin mutsuz oluşu kendisini üzen Mehabe, talihsiz evliliği sonucu kayınvalide ve koca baskısı altında yaşayan ve bu üzüntüsünü Mehabe'nin mutlu oluşuyla dindirmeye çalışan Fehame, kocasını aslında seven ancak sonrasında nasıl biri olduğunu görüp buna kahrolan ve Fehame'den yardım isteyen Sabahat, evlilik fikrine bakışı ablası Sabahat'ın evliliği sebebiyle biraz değişen Nebahat, Nebahat'ın bu konudaki görüşlerini paylaştığı ancak evliliğin güzel yanları kendisini cezbeden İtimat. Ve hepsinin birleşimiyle oluşan, Levayih-i Hayat.

Fatma Aliye gerçekten o kadar güzel anlatmış ki altını çizecek hiçbir cümle bulamadım. Çünkü kitabın içerisindeki her cümle altı çizilecek nitelikteydi. Kitabın yazarını söylemeden içindeki kesitleri birine okutsak, Türk bir yazar söylemeyeceğine eminim, kitap dünya klasikleriyle boy ölçüşebilecek nitelikteydi.

Üslubu çok güzeldi, ağır değildi ancak anlam yüklüydü. Ki eminim ki anladığım, onun anlatmak istediklerinin yanında hiç kalır. Hemen hemen hayatın her döneminde okunabilecek ve her okunduğunda ayrı şeyler anlaşılacak bir kitap. Belli noktalarda rehber olabilecek, belli olaylarda yalnız hissettirmeyecek harika bir mektup roman. Herkesin okuması gereken, aslında herkesin birkaç kere okuması gereken, bir başucu kitabı. Şimdiden keyifli okumalar.
Ne yapayım o göz alıcı sarayı, ben penceresinden hayran olduğum zaman yanımda bir yoldaş yoksa.
Fatma Aliye Hanım
Sayfa 48 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
...bülbüle bizim gibi hayran olacak yerde onu adi kuştan ayırmayıp da tüfeğinin saçmalarını ona doğru boşaltan avcılar bulunduğunu görmek, bu dünyada pek çok çirkinliğin de bulunduğunu göstermez mi?
Uçmak için kanatlarım yok ki!.. Ah Mehabe,benim hayal gücüm bile şimdilerde bana öyle senin gösterdiğin gibi güzel sahneler göstermiyor.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Levayih-i Hayat (Hayattan Sahneler)
Baskı tarihi:
Eylül 2012
Sayfa sayısı:
88
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054646067
Çeviri:
Tülay Gençtürk Demircioğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kesit Yayınları
Baskılar:
Levayih-i Hayat
Levayih-i Hayat
Levayih-i Hayat
Levayih-i Hayat (Hayattan Sahneler)
Fatma Aliye Hanım Levayih-i Hayatın kurgusunda mektupla anlatım tekniğinden yararlanır. Bu anlatım tekniğinin hem bir kadın yazar tarafından kullanılması hem de cinsiyete dair meselelerin ifade aracı olması ise manidardır.
Mektuplar üzerinden anlattığı yaşamları bir yandan başkalarının hikâyeleri olarak sunmak suretiyle kendi serüveninden uzaklaştıran yazar, diğer yandan da kahramanlarına kendilerini tüm samimiyetleriyle anlatma imkânlarını sunar. Kahramanlar birbirlerine içlerini dökerken eserin kurgusu da Fatma Aliyenin gölgesinden kısmen kurtulmuş olur.

Kitabı okuyanlar 697 okur

  • Melisa Altıntaş
  • ceren ü.
  • Ladyalmoner
  • Tayeçe Mirketov
  • Büşra K.
  • Ayşe Özçivit
  • silathelegend
  • Elis Karen Özokur
  • Deniz Yılmaz
  • Sylvia

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0.7 (2)
9
%0
8
%0
7
%1.4 (4)
6
%0
5
%0
4
%0.3 (1)
3
%0
2
%0
1
%0