Limited Şirketler ve Ticaret Sicili Uygulamaları (Soru ve Cevaplarla)

·
Okunma
·
Beğeni
·
3
Gösterim
Adı:
Limited Şirketler ve Ticaret Sicili Uygulamaları
Yazar:
Alt başlık:
Soru ve Cevaplarla
Baskı tarihi:
Aralık 2018
Sayfa sayısı:
294
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750251191
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Seçkin Yayıncılık
Son yasal mevzuat değişiklikler ışığında, güncellenmiş 2. Baskısını yapan kitapta; Şirket kuruluş ve defter tasdik aşamaları, yaşanmış örnek vakalar ve bunlara ilişkin mahkeme kararları ve görüşler izah edilmiştir.

Kitap, yazarın uzun yıllar Ticaret Sicil işlemlerinde yürüttüğü uygulamalar, meslek odalarına verdiği seminerler ve meslek mensuplarından gelen sorulara dayanarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 400'den fazla sorunun cevabını kitapta bulabilirsiniz.

Eserde; limited şirketin kuruluşu esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği örneklerle izah edilmiş, esas sözleşme değişikliklerinde yapılan hatalar üzerinde durularak, ticaret sicil tescil aşamasında genel kurulların nasıl yapılması gerektiği, toplantıya çağrı usul ve esasları yine örneklerle detaylıca izah edilmiştir. Uygulamada yaşanan sorunlar; genel tebliğler, yönetmelikler ve yargı kararları ışığında irdelenmiştir.

Hisse devirlerinde, ortakların hacizli payları satın almadan evvel nelere dikkat etmeleri gerektiği izah edilerek, hukuki sorunlara açıkça belirtilmiştir. Yeni yasa ile birlikte şirket türlerinin birbirlerine dönüşmesinde, bölünme ve birleşme esnasında izlenecek yol pratik anlamda izah edilerek özellikle muhasebeci ve hukukçuların başvuracağı bir kaynak niteliğini almıştır.

Şirket bölünmelerinde alacaklıya çağrı ve diğer konularda istisnai durumlar örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır. Özellikle Borca bataklık ve sermaye azaltımı konusunda uygulamada tescil aşamaları örneklere izah edilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

- Şirketin Kurulması ile Tüzel Kişilik Kazanması Arasında Fark Var mıdır?

- Primli Hisse Senedi Nedir? Limited Şirketler Primli Hisse Senedi Çıkarabilirler mi?

- Genel Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Olan Toplantı ve Karar Nisapları Nasıldır?

- Sermaye Olarak Konulamayacak Değerler – Varlıklar Nelerdir?

- Ayni Haklar Üzerinde Haciz Olması, Sermaye Olarak Konmasına Engel midir?

- Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Ortaklardan Faiz İstenebilir mi?

- Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Hakkını Nasıl Gerçekleşir?

- Şirket Ortağından Alacaklı Olan Kişi Ortağın Hangi Haklarına Haciz Koyabilir?

- Bölünmeye Katılan Şirketlerin Alacaklarının Haklarını Korunması Amacıyla Yapması Gerekenler Nelerdir?

- Tür Değiştirmede Ortakların Hak ve Sorumlulukları Nelerdir?

- Tasfiye Halindeki Şirket Hangi Durumda Devralan Şirket Olabilir?

- Şirket Birleşmesinde Devralan Sermayesini Artırmak Zorunda mıdır?

- Limited Şirketin Temsili, Temsil Yetkisi Kimlere Devredilebilir?

Borca Batıklık Nedir?
Limited Şirketler ve Ticaret Sicili Uygulamaları benzeri kitaplar
Gösterilebilecek uygun bir kayıt bulunamadı.