·
Okunma
·
Beğeni
·
1.893
Gösterim
Adı:
Lykurgos'un Hayatı
Baskı tarihi:
Ekim 2010
Sayfa sayısı:
68
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944889872
Kitabın türü:
Çeviri:
Sabahattin Eyüboğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Lykurgos
Lykurgos
Lykurgos
Lykurgos’un Hayatı
Plutarkhos (46-119?): Eserleri 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Avrupa'da tarih ve deneme yazımını büyük ölçüde etkileyen çok verimli bir yazardır. Plutarkhos'un Lamprias adlı kataloga göre 227 eseri vardı. Ahlak, din, doğa, politika ve sanat üzerine yazdıklarından günümüze ulaşanlar Ethika adıyla anılır. Yazar asıl ününü Yunan ve Romalı kahramanları birbiriyle karşılaştırdığı Paralel Hayatlar adlı biyografik eseriyle kazanmıştır. Bu eserde bir insanın kişiliğinin kendi kaderine ve başka insanların yaşamlarına olan etkilerini birbirine bağlanmaya çalışmıştır. Lykurgos'un Hayatı bu büyük eserin bir bölümüdür.
(Tanıtım Bülteninden)
68 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10 puan
Sparta, tarihi M.Ö. 9 yüzyıla kadar uzanan bir şehir ve şehir devletidir. Hem döneminde hem de günümüzde gerek yönetim biçimi, gerek anayasısı ve uygulanma biçimi, gerek askeri disiplini ve sosyal yaşantısı ile bir nevi efsaneye dönüşmüştür. 300 Spartalı filmi belki bu efsanevi şehir devletinin sadece askeri yönüne şöyle bir dokunabilmiştir ama Sparta bundan çok daha fazlasıdır.

Antikçağı anlatan eserlerin nerdeyse tamamınında Sparta’dan bahsedilmiştir. Yine Antikçağ ve sonrasında yaşamış filozofların pek çoğu için siyaset felsefesi ve devlet yönetim biçimlerinde Sparta ilham kaynağı olmuştur. Bu kısacık eserin bu yönüyle bir hazine olduğunu düşünüyorum. Kitabın Rönesans aydınlarına ve Aydınlanma hareketinin öncüsü olan filozoflara da ilham kaynağı olduğunu belirtebiliriz.

Kitabın yazarı Plutarchus Yunanlı tarihçi ve biyografi yazarıdır. Bu eserinde Sparta devletinin ünlü lideri ve yasa koyucusu Lykurgos’un Kral ve Kral Naibi olmasını ve hayatı ile birlikte Sparta Devletine etkilerini anlatıyor. Lykurgos yasaları tarihin aslında ilk toplumcu anayasalarıdır. Sonradan bu anayasaların benzerlerine ya da devlet tanımlarına Platon’un ünlü Devlet eserinde ya da okuyanlar için Thomas Moore “Ütopya” kitaplarında rastlıyoruz. Belki de diyebiliriz ki ilk Komümist devlet modellerinin hepsi Sparta’nın etkisi ile yazılmıştır.

Lykurgos’un kendi dönemi için olağanüstü ilerici ve devrimci olması şaşırtıcıdır. Buna neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak M.Ö. 8. yüzyıl gibi bir dönemde belki de o zaman medeniyet anlamında oldukça ileri olan Mısır, Fenike gibi uygarlıkları dolaştığını biliyoruz. Felsefe de ülkemiz topraklarında tam da deniz kenarında seyahat eden, diğer uygarlıklarla etkileşen bir şehirde Milet’te doğmuştu (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes). Acaba seyahatin ve diğer uygarlıklarla bu etkileşimlerin bu devrimciliğe etkisi olduğunu söyleyemez miyiz ?

Lykurgos’un da bu seyahatlerindeki deneyimlerini ve gözlemlerini bir şekilde Sparta’ya taşıdığını söyleyebiliriz. Gezdiği yerlerde felsefe, tarih, siyaset öğreniyor, sonra ülkesine dönüyor ve gizli bir teşkilat kuruyor, ardından siyasete giriyor Kral oluyor, Kral naibi oluyor. Bir dakika, bir dakika.. bu hikaye çok tanıdık değil mi ? Arada sadece 2800 yıl fark var ama sanki bu hikayeyi hepimiz gözlemledik...

Gerçekleştirdiği tüm devrimlerden sonra ölmeden önce halktan ve geleceğin yöneticilerinden kanunların değiştirilmeyeceğine dair söz alıyor ve yasalar Lykurgos’tan sonra Sparta'da tam 400 yıl daha devam ediyor.

Bu kitapta sizleri neler bekliyor : İlk Senato, Ephorosluk, Mal-Mülk Eşitliği, Devlet topraklarının dağıtımı (Komünizm?), Demir sikkeler (Değeri az, ağırlığı çok), Ortak Sofralar (aynı ekmek, aynı yemek), genç kızların eğitimi, kız kaçırarak evlenme, çocukların babaların değil toplumun çocukları olması, bozuk doğuşlu bebeklerin uçurumdan atılması, efsanevi Sparta savaşcılarının eğitimi, yabancılara ve kölelere davranışlar, müzik, şiir, savaş müziği kullanma ve daha fazlası.

Tüm bunları sadece 54 Sayfada ve İş Bankası kültür yayınlarından okuyabilirsiniz.
54 syf.
·2 günde·9/10 puan
Yazarımız Plutarkhos MS I yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, biyografi ve deneme yazarıdır. Kendisini günümüze devreden “Paralel Hayatlar” yazı serisiyle tanırız. Asıl olanı ise kendisinin ciltler dolusu bir yazım hayatı olduğudur.

Lykurgos MÖ 800 yılında doğmuş ve 8 aylık bir krallık dönemi yaşamış dahasında ise kral naibi olarak devam etmiş ve gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgiler ile yeni reformlar ile Sparta’yı diğer bütün medeniyetlerden farklı kılmış. Zenginliğin para, pul ve süs olmadığını, asıl zenginliğin erdemlik olduğunu öne sürmüş ve kendi yaşamını kendi bitirmiş bir kanun koyucudur.

Kitaba konu olan Lykurgos’un kısaca bir yaşam öyküsü ve kurduğu devlet yapısını kaleme aldığıdır. Gerçi addedilen kişinin tarihte doğru olup, olmadığı bilinmemektedir. Varsayımlar ise Sparta kanun koyucunun Lykurgos olduğunu göstermektedir. Herodot ile Ksenofon'un kaynaklarında bazı bazı adı geçmiştir.

İçeriği Lykurgos’un aşırı mütevazı kişiliği ve yaptığı reformların nesiller boyu devam edebilecek bir kalitede olduğudur. MÖ VII gibi bir tarihte Antik Yunan da böyle bir varoluş ve eşitlik kavramı gerçekten hayret verici bir durumdur. Özdeşleştirecek olursak eğer şimdinin komünizmine denk bir devlet idareciliği olarak verebiliriz.

Ayrıca sadece devlet idare yapısını değil, Sparta hakkında bilgiler, Sparta’da kadınlar ve erkekler, çocuklar, gençler diye de birçok bilgiyi içeren bu 50 sayfalık eser hem okunması eğlenceli hem de düşünmenizi gerektiren birçok şeyi sizlere sunar.

Yasacımız hiçbir yasasını kâğıda dökmedi, bunu en iyi uygulama yolu olarak halka benimsetmek, örf ve adet gibi benliklerine yerleştirmekten geçtiğine inanıyordu. Kusursuz bir insan ırkı türetmeye meyilli bir aile düzeni peşinden koşmaya çalışmıştır.

Yasaları ölümünden sonra gelen 14 kral dahi değiştirmeyi uygun görmemiştir. Sanırım günümüzdeki birçok yönetim şeklinin şekillenmesine ise zemin olmuştur.

Başlıca yasa ve reformlara değinecek olursak eğer;
*Senato ve otuzlar
Kişimiz zamanında yapılan haksızlıkları ve kralların mutlak hâkimiyetlerini elinden almak veya güçlendirmek için, halkında bir söz hakkı olmasını istemesinden dolayı ilk senato kavramını ortaya atmış, yapılandırmış ve geliştirmiştir. Otuzlar ise 28 senato üyesi ve 2 kraldan oluşan mutlak iradedir.

*Toprak Paylaştırma (Parsel) ve Para
Hâkimi oldukları toprakları parçalara bölüp, eşit miktarda kadın ve erkeklerin dağılımını gerçekleştirmiş ve azınlık olan toprak sahiplerini yok sayarak, herkese eşit miktarda dağıtmasıdır. Ayrıca parayı altın ya da gümüş değil değersiz bir madem olan demire çevirmiş ve 436 gram yapmıştır. Bu yeniliği ise paranın saklanmasını zorlaştırmış, dış ticareti bitirmiş, hile, rüşvet gibi yüz kızartıcı şeyleri ortadan kalmıştır.

*Ortak sofralar
Amacı zenginliği yoksullaştırmak ve kişileri bir arada yemek yemeğe teşvik edip aşırıcılığı ortadan kaldırmaktır.

Sözün özü; kitap çok okunulası ve tavsiye edilesidir. Muhakkak fikriniz olması gereken eserler arasında yerini aldığını düşünüyorum. Ayrıca eğlenceli bir yazım tarzı ise gerçekten konunun kafanızda daya iyi yere etmesini sağlıyor.

Sevgi ile kalın…
68 syf.
·1 günde·8/10 puan
Sparta Kralı Lykurgos'un hayatı ve devrim niteliğinde yaptığı tüm eylemleri anlatan bir eser.

Sparta'nın Reform, Senato ve Ephorosluk, Toprakların Paylaştırılması ve Para, Ortak Sofralar, Kızların Eğitimi ve Evlenme, Erkek Çocuk ve Delikanlıların Eğitimi, Ergin Yurttaşların Yaşayışı, Ölüm Törenleri gibi her konuyu ince detaya kadar önemli alanlarda yaptığı düzenlemeler yasalar ile Sparta'da kültür ve yaşamın ferahlığın, düzenli devlet yasalarını anlatan tarihsel olarak güzel bir kitap.
68 syf.
·2 günde·8/10 puan
Spartalıların neden bu kadar efsane ve bunu sağlayan kişinin Lykurgos olduğunu bilsem de, bu kitapta kısa olmasına rağmen çok fazla detay vardı. Kurduğu düzen ve bunun benimsenmesi, uzun süre yaşatılması gurur vericidir bence. Her ne kadar Spartalılar yok edilmiş sayılsa da... Lykurgos'un Hayatı Plutarkhos
68 syf.
İlkçağ'ın en üretken yazarlarından biri olan Plutarkhos'un bu eserinin adı sizi yanıltmasın. Kitap, Sparta'nın efsaneleşmiş ''Kanuni''si Sparta kralı Lykurgos'un hayatından daha çok onun Sparta'yı Sparta yapan devlet reformlarından ve yasalarından bahsediyor. Efsaneleşmiş diyorum çünkü yaşayıp yaşamadığı bile muamma. Ayrıca o dönemin Spartalıları ve diğer Grekler hakkında ilginç bilgiler bulunuyor. Tarih ve Sosyolojiye meraklıysanız bu kısa ama öz kitabı tavsiye ederim.
68 syf.
·16 günde·5/10 puan
Biyografileriyle tanınan milattan hemen sonra yaşadığı sanılan Plutarkhos'un bir rivayet 277 eserinden biri olan Yunan ve Romalı kahramanları karşılaştırdığı kitabı Paralel Hayatlar'ın içinden bir bölüm aslında Lykurgos'un Hayatı.
Yazar, Yunanistan'ın şehir devletlerinden olan Sparta'nın yöneticisi, kanun koyucusu hatta halkın gözünde ermiş, daha da ileri gidenlerin peygamber kabul ettikleri Lykurgos'un hayatını anlatıyor.
Sparta'da koyduğu kanunlarla hayatı modern tabiriyle kominleştirmeye çalışan Lykurgos, halkın hayatının neredeyse tamamını değiştiriyor. Zenginliğin, lüksün, şatafatın, iyi giyinmenin bile yasak edildiği Sparta'da tabiri caizse fakirlikte eşitlik sağlayarak halkın mutlu olmasına yönelik kurallar koyuyor.
Askerlikten, çocukların bakımına, giyim kuşamlarına ve anne baba haklarının kısıtlanmasına, evde yemek yemenin yasaklanmasından, aile ilişkilerine kadar çok değişik alanlarda yeni bir hayat kurmayı amaçlayan bir düzen kurucunun adım adım neler yaptığına şahit oluyoruz kitapta. Ölümü de yaptıkları kadar ilginç ve yaşamasını istediği şeylere adamış olan Lykurgos'u tanımak isteyenlerin, insanların bugün var olduğu söylenen demokrasiye gelinceye kadar neleri deneyimlediğini merak edenlerin ve Yunan tanrılarına, mitlere meraklı olanların okuyabilecekleri kitap oldukça kısa bir metin aslında.
68 syf.
·Beğendi·10/10 puan
LAKEDEMONİALILAR (SPARTALILAR) LYKURGOS’UN HAYATI


Montaigne’nin, Denemeler adlı kitabını okurken, Spartalıların yaşamalarına dair verdiği örnekler çok ilgimi çekmişti.

Bu konuda özel bir araştırma yapmamıştım ama Spartalıların çok özel bir yönetim tarzları olduğunu ,özellikle çocuklarını çok farklı yöntemlerle yetiştirdiklerini biliyordum.

Bunun yanı sıra “300 Spartalı” adlı filmin bu kadar abartılı olması da bende biraz merak uyandırmıştı.

Sabahattin Eyüpoğlu’nun çevirisini yaptığı ve Plutarkhos ‘un yazdığı “Lykurgos’un Hayatı” adlı kitabı alırken aklımda tüm bu sorularımın cevabını alacağım fikri yoktu.

Tesadüfen aldığım bu kitap , 500 yıl süresince dünyanın en önemli medeniyeti olarak kabul edilen Sparta’yı kuran adamın hikayesi .

Kitap Lykurgos’un hikayesi ile başlıyor. Bu hikayeyi içeren bölümü aşağıda okuyabilirsiniz.

Hikayenin sonunda Lykurgos ülkesini terk ediyor ve diğer medeniyetleri incelemeye başlıyor.

Önce, sade yaşamın beşiği Girit ,sonra lüks yaşamın beşiği İyonya ( Anadolu ) .

Bu incelemelerden sonra ülkesine dönerek oldukça farklı kuralları ülkesine yerleştiriyor.

( Burada özellikle belirtmek gerekli ki )

“Sparta bir şehir gibi değil , erdem içinde yetişmiş bir insan evi gibi yönetilmiş.”
Hiç bir zorlama olmadan , “ nasıl ki arılar kovanlarda kraliçeyi görür görmez hep birden üzerine üşüşüp çevresinde dizim dizim oluverirler.
“ Sparta, yasalarının üstünlüğü ve doğruluğuyla böylesine bir saygınlık kazanmıştı. “

“Yabancılar onlardan ne gemi istiyorlardı ne para ; tek istedikleri başlarına gelecek ve kendilerine buyruk verecek bir Spartalıydı . Böyle bir Spartalı elde ettiklerinde , ona büyük saygı gösterir başları üzerinde tutarlardı.”

Plutarkhos bu kitabı yazarken çok ciddi bir araştırma yapmış.
Çeşitli olaylarla ilgili geçmişten gelen ve birbirinden farklı bilgilerin arasından doğru olabilecekleri titizlikle seçmiş ve mantık çerçevesinde kurgulamış .

HER ŞEY BÖYLE BAŞLAMIŞ.

Ploydekstes ölünce , herkes onun kral olmasını istiyor. O da kral oluyor. Ama yengesinin gebe olduğunu öğrenince , doğacak çocuk erkek olursa , krallığın ona geçeceğini ilan ediyor ve o günden sonra krallığın naip olarak yönetiyor.
Yetim kralların naipleri Lakedemonia’da prodikos (hakları savunan) adını taşıyorlardı.

Bu arada yengesi gizlice bir haber ulaştırıyor kendisine : Lykurgos kendisiyle evlenmeyi kabul ederse , kral olabilmesi için karnındaki çocuğu öldüreceğini söylüyor.

Lykurgos bu alçaklıktan iğreniyorsa da , teklife hayır demiyor , onu beğenmiş ve kabul etmiş görünüyor ama çocuğu düşürmemesi ve ilaç alarak sağlığını ve hayatını tehlikeye sokmaması gerektiğini ve doğar doğmaz çocuğun hakkından gelme işini kendi üzerine alacağını söylüyor.

Böylece kadını doğuma kadar ustalıkla oyalıyor ve kadının doğum sancıları başladığını öğrenince , adamlarını yollayıp doğuma göz kulak olmalarını , her şeyin yolunda gitmesini sağlıyor. Çocuk kız olursa , onu kadınlara bırakmalarını , erkek olursa kendisine getirmelerini istiyor . Kendisi devlet adamlarıyla akşam sofrasında iken, kadın bir erkek çocuk doğuruyor. Oradaki hizmetçiler çocuğu Lykurgos’a getiriyorlar . Çocuğu kucağın alınca , sofradakilere : “Spartalılar ! size bir kral doğdu,” diyor , çocuğu tahtın üstüne yatırıyor ve adını Kharilaos ( halkın sevinci ) koyuyor . Çünkü bütün sofradakiler , onun ruh
Büyüklüğüne ve doğruluğuna hayran kalarak büyük sevinç gösteriyorlar.

Lykurgos topu topu sekiz ay krallık etmiş , ama değerleriyle bütün yurttaşlarının büyük saygısını kazanmıştı. Buyruklarını çoğu kimsenin canla başla yerine getirmesi , kral vasisi olduğu ya da kral tahtında oturduğu için değil, erdemine inandıkları içindi.

Ama onu kıskananlarda vardı : Bu kadar genç bir adamın böyle birden yükselmesine karşı koyuyorlardı . Bunlar özellikle kendilerini aldatılmış sayan kraliçenin kardeşi ve dostlarıydı.

Kraliçenin kardeşi bir gün küçük kralın başına bir şey gelirse onun yüzünden geleceğini çekinmeden söylüyor.

Bu söylentilerden üzülen ve gelecek için kaygı duyan Lykurgos , kuşkuları dağıtmak üzere memleketi bırakarak , yeğeni büyüyüp yerine geçecek bir oğul sahibi oluncaya kadar , yabancı ülkelerde dolaşmaya karar veriyor.

Bu bölümden sonra, sizi hayrete düşürecek Sparta’daki yaşam ve kurallarI içeren bölümler geliyor.

Kitabın sonu, yani Lykurgos’un ölümü ise ;
( Birçok farklı bilgi varken Plutarkhos’un tercihi..)

Lykurgos en önemli yasalarının töreleştiğini , kurduğu düzenin kendi kendisini koruyup yürütecek kadar güçlendiğini görünce ,
Platon’un dediği gibi , tanrı dünyayı kurup ona ilk hızını verdikten sonra nasıl büyük bir sevinç duymuşsa , o da yürürlükte gördüğü devlet düzeninin güzelliği ve büyüklüğü karşısında kıvanç ve övünç duyarak ,
bu düzenin ölümsüzlüğü ve değişmezliği için insanoğlunun elinde olan her şeyi yapmak istedi.

Bütün yurttaşlarını bir arya topladı ve kurduğu düzenin genel olarak iyi olduğunu ve yurdun mutluluğunu ve üstünlüğünü sağlayacağını , ama onlara söyleyecek önemli bir sözü kaldığını , bunuysa ancak tanrıya danıştıktan sonra açıklayacağını onlara bildirdi.

Bunun için Delphoi’ya gidecek ve oradan dönmediği sürece yurttaşları yasalarda hiçbir değişiklik yapmayacaklardı.

Tanrı , yasaların iyi olduğunu ve lykurgos’un kurduğu düzene bağlı kaldıkça Sparta’nın en büyük şana, şerefe ereceğini bildirince , Lykurgos bunu yazıya döktürüp Sparta’ya yolladı .

Artık yaşamı sürdürmek mi, bitirmek mi gerektiğine karar verecek yaştaydı ve dünyada yetirince mutluluğa erdiğini düşünüyordu.

Aç kalarak ölmek yolunu seçti.

Sparta Lykurgos’un yasalarına uyarak , beş yüz yıl Yunanistan’ın en şanlı ülkesi olarak yaşadı , bütün şanını da kuruluşunun sağlamlığına borçlu kaldı..
68 syf.
·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
M.S. 1. Yüzyılda yaşamış olan Plutarkhos, asıl ününü kazandığı ve Romalı liderleri karşılaştırdığı, "Paralel Hayatlar" adlı biyografik eserinde insan kişiliğinin kendisi ve başkalarının kaderine etkilerini bakımından birbirine bağlamaya çalışmıştır. Lykurgos' un Hayatı' da bu eserdeki önemli bir bölümü taşıyor.
.
Lykurgos MÖ 800 lü yıllarda yaşadığı tahmin edilen ve kısa bir krallık dönemi yaşadıktan sonra erkek yeğeninin doğumuyla kral naibi olarak devam etmiş ve yengesinin yaptığı entrikalar neticesinde ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Yıllar sonra dönünce hayatını, gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgiler olsun yaşadığı deneyimler olsun, ülkesini hayalini kurduğu, ütopik bir devleti andıran, bir ülke haline getirmeye adamıştır. Devlet yönetimi, toprak paylaşımı, aile kavramı, eğitim gibi akla gelen her konu ile ilgili çalışmalar yapan Lykurgos' un hayatını okurken, kimi zaman onu seveceksiniz kimi zaman saf bir ırk oluşturma fikri olsun, aile yaşamını da komin yaşama dahil etme fikri ile olsun ondan iğreneceksiniz. Sonuç olarak ortada bir gerçek var, Lykurgos'un Hayatı' nı okurken her bir sayfasında sizi sürekli düşünmeye sevk edecek.
68 syf.
Lykurgos, kişiliği, ahlakı ve bilgeliği ile Spartalıların güvenini ve inancını kazanan bir yasa koyucudur. Halkın birliğini bozan, toplum düzenindeki uçurumu artıran zenginlik-fakirlik, açlık-tokluk, lüks-sefalet gibi her konuda kanunlar hazırlayarak bu uç noktalar arasındaki farkın azalmasına çalışmış, eğitime önem vererek daha iyi ve güçlü olmalarını ve durumu korumaları için çabalamıştır. Lykurgos’un hazırladığı yasalar nelerdi, kimlerden destek istiyordu, nasıl karar alıyordu, nasıl uyguluyordu, 7den 70e halkın yasalara uymasının toplum üzerindeki etkilerini, iyi yurttaş, birlik içinde hareket eden toplum ve güçlü bir devlet olmanın üzerindeki çabalarını okuyacaksın...
.
.
.
#lykurgosunhayatı
#plutarkhos
#fuatagram
68 syf.
·1 günde·Beğendi·9/10 puan
Günümüzden binlerce yıl önce evet evet binlerce...
Erdemli mutlu bir toplum nasıl olmalıdır örneği
Sparta.

Mutlaka okunması gereken bir yapıt.
Toplumumuzun büyük bir kısmına ters düşen durumlar söz konusu maalesef.

Mesela para yok ya 🤣🤣
68 syf.
·2 günde·9/10 puan
Yunan topraklarında hüküm süren devletler arasında; Spartalıların kendine has töreleriyle beşyüz yıl ihtişamlı olarak süregitmesinin Lykurgos’un Sparta halkına benimsettiği yazılı olmayan hukuk kurallarına bağlı olduğu, bu hukuk kuralları ile Spartalılara benimsetilen yaşam tarzı ve düşünce sistemi hakkında zihnimizde çerçeve oluşturabilecek bir kitap.
68 syf.
·1 günde·6/10 puan
Puanım 3/5 (%65/100)

Plutarkhos'un Paralel Hayatlar serisinden şu ana kadar 3 kitabını okudum ve hepsini ayrı ayrı beğendim. Lykurgos'un Hayatı her ne kadar ilginç ve güzel yazılmış olsa da o serideki kitaplar kadar hoşuma gitmedi diyebilirim. Neden hoşuma gitmedi emin değilim. Aslında hoşuma gitmedi demek de garip çünkü kitapta anlatılan şey önemli birisinin hayatı. Sanırım okurken diğerleri kadar eğlenmedim diyebilirim. Yine de başta Sparta tarihi olmak üzere dünya tarihinde de önemli yere sahip Lykurgos hakkında bir şeyler öğrenmek güzeldi. Benim en çok hoşuma giden kitabın son bölümü oldu (Filozof ve Tanrı Lykurgos). Burada Lykurgos'un ölümünden sonra ne kadar önemli birisi haline geldiği anlatılıyor. Hatta ilginç olan şu ki Platon, Diogenes veya Zenon'un aksine arkasında sözler bırakmıyor ve buna rağmen yaptığı şeylerden dolayı insanlar onu adeta tanrılaştırıyor. Yunan daha da spesifik olarak Sparta tarihi ve politikasina dair güzel bilgiler bulunuyor. Kitapta aynı zamanda çok miktarda felsefi konulara da değinilmiş. Kısa kısa birçok bölümden oluşan genel olarak da çok uzun olmayan tek oturuşta bitecek güzel bir kitap.
Konuşmasını bilen ne zaman konuşması gerektiğini de bilir...
Plutarkhos
Sayfa 34 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları - 2. Basım - 2010 - Çeviri: Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol
Sen demokrasiyi önce kendi evinde kur...
Plutarkhos
Sayfa 34 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları - 2. Basım - 2010 - Çeviri: Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol
« Az konuşanların çok yasaya ihtiyacı yoktur...Konuşmasını bilen ne zaman konuşması gerektiğini de bilir. »
Plutarkhos
Sayfa 34 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
- Siz Sparta kadınları erkeklere komut veren tek kadınlarsınız.
- Biz erkek adamlar doğuran tek kadınlarız da ondan.
Plutarkhos
Sayfa 25 - İş Bankası Kültür Yayınları
...iyi yol gösteren kendini daha iyi izletir.
Plutarkhos
Sayfa 51 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları - 2. Basım - 2010 - Çeviri: Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Lykurgos'un Hayatı
Baskı tarihi:
Ekim 2010
Sayfa sayısı:
68
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944889872
Kitabın türü:
Çeviri:
Sabahattin Eyüboğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Lykurgos
Lykurgos
Lykurgos
Lykurgos’un Hayatı
Plutarkhos (46-119?): Eserleri 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Avrupa'da tarih ve deneme yazımını büyük ölçüde etkileyen çok verimli bir yazardır. Plutarkhos'un Lamprias adlı kataloga göre 227 eseri vardı. Ahlak, din, doğa, politika ve sanat üzerine yazdıklarından günümüze ulaşanlar Ethika adıyla anılır. Yazar asıl ününü Yunan ve Romalı kahramanları birbiriyle karşılaştırdığı Paralel Hayatlar adlı biyografik eseriyle kazanmıştır. Bu eserde bir insanın kişiliğinin kendi kaderine ve başka insanların yaşamlarına olan etkilerini birbirine bağlanmaya çalışmıştır. Lykurgos'un Hayatı bu büyük eserin bir bölümüdür.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 198 okur

  • Gökhan TABAK
  • okuyanbir kızçe
  • büşra leylek
  • Berna
  • Oğuzhan A.
  • Hülya Kotan
  • Kadem Feyza
  • osman
  • öz
  • ADEM TAY

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25.4 (18)
9
%19.7 (14)
8
%21.1 (15)
7
%11.3 (8)
6
%7 (5)
5
%9.9 (7)
4
%1.4 (1)
3
%0
2
%0
1
%0