Maârif

0,0/10  (0 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
59 gösterim
Maarif, Sultan Veled'in Farsça mensur ve tasavvufi bir eseridir. Eser, ihtiva ettiği bahislere nazaran muhtelif uzunlukta elli altı fasla ayrılmıştır. Fasıllara başlamadan evvel, Allah'ın dirliğini, bütün kudretin O'nda olduğunu, O'nun dışında müstakil bir varlığın olamayacağını anlattıktan sonra, ilk fasılda, amelden kastedilen şeyin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olmayıp, bunların yardımı ile insanın ruhunda, manevi bir ilerlemenin ve gelişmenin meydana gelmesi ve hakiki dindarlığın da ancak bu olabileceğini belirtiyor.

Diğer fasıllarda, tasavvufa, tarikata ve dinin kurallarına dair ele aldığı meseleler ise özetle şunlardan ibarettir: Evliya Allah'ın sırrıdır. Allah'ın sırlarını bilmek için O'nun velilerini tanımak, bilmek lazımdır. Herkes Allah'ı havsalası nispetinde anlayabilir. Allah'ın herkesteki tecellisi başka başkadır. Mü'min kullarına olan tecellisi, onların kendi indindeki değerleri nispetindedir. Allah'ı bulmak için, kamil bir velinin sohbetine mazhar olmak gerekir.

Kitaptan 4 Alıntı

Memede süt emmekle,sağılmakla artar.Kuyuların suları,çekilmekle çoğalır,çekilmezse azalır,hatta kurur....Sizin varlık kuyularınızda bir su vardır ki o , iman ve bağlılıktır.Siz zikir,taat,geceleri namaz kılmak,gündüzleri oruç tutmak,zekat vermek vs.ile o suyu arttırırsınız.Eğer terkederseniz ,bu su azalır,belki sonunda büsbütün kurur.

Maârif, Sultan Veled (Sayfa 288)Maârif, Sultan Veled (Sayfa 288)

Bir derviş ''Ben her gün Allah'ı kırk kere görüyorum''dedi.Adamın biri de ona ,''Sen git Beyazıd'i gör'' dedi.Derviş,''Sen ne söylüyorsun?Ben hergün Beyazıd'ın Allahını kırk kere görürken ,sen beni nereye gönderiyorsun'' cevabını verdi.Sonunda bu derviş gitti ve Beyazıd'ı bir defa gördü,dayanamadı,ruhunu teslim etti,kalıbını dinlendirdi.Allah'ı tanımak,velileri tanımaktan daha kolaydır.

Maârif, Sultan Veled (Sayfa 247)Maârif, Sultan Veled (Sayfa 247)
Şeyda 
27 Oca 22:02 · Kitabı okuyor

Hakikatte sûretler, mânâdan haber verirler...Akıllı bir insan, her şeyin sûretinden hayalinden o şeyin hakikatini arar...Bu âleme gönül bağlayanlar, hiçbir şeye eremezler. O âlemi ananlar ise, ebedîdirler.

Maârif, Sultan Veled (Sayfa 28)Maârif, Sultan Veled (Sayfa 28)