Adı:
Maârif
Baskı tarihi:
Aralık 2009
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9759756205303
Çeviri:
Meliha Ambarcıoğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ataç Yayınları
Baskılar:
Maârif
Maarif
Maarif, Sultan Veled'in Farsça mensur ve tasavvufi bir eseridir. Eser, ihtiva ettiği bahislere nazaran muhtelif uzunlukta elli altı fasla ayrılmıştır. Fasıllara başlamadan evvel, Allah'ın dirliğini, bütün kudretin O'nda olduğunu, O'nun dışında müstakil bir varlığın olamayacağını anlattıktan sonra, ilk fasılda, amelden kastedilen şeyin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olmayıp, bunların yardımı ile insanın ruhunda, manevi bir ilerlemenin ve gelişmenin meydana gelmesi ve hakiki dindarlığın da ancak bu olabileceğini belirtiyor.

Diğer fasıllarda, tasavvufa, tarikata ve dinin kurallarına dair ele aldığı meseleler ise özetle şunlardan ibarettir: Evliya Allah'ın sırrıdır. Allah'ın sırlarını bilmek için O'nun velilerini tanımak, bilmek lazımdır. Herkes Allah'ı havsalası nispetinde anlayabilir. Allah'ın herkesteki tecellisi başka başkadır. Mü'min kullarına olan tecellisi, onların kendi indindeki değerleri nispetindedir. Allah'ı bulmak için, kamil bir velinin sohbetine mazhar olmak gerekir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hakikatte sûretler, mânâdan haber verirler...Akıllı bir insan, her şeyin sûretinden hayalinden o şeyin hakikatini arar...Bu âleme gönül bağlayanlar, hiçbir şeye eremezler. O âlemi ananlar ise, ebedîdirler.
İnsan girift bir yaratık, içice girmiş bir bütündür; en son iç, kökleri yerde bulunan, toprak ve suyla yaşıyan bir ağacın kökü gibidir. Bu kök gizlidir. Ağacın geri kalan kısımlarında meyve, yaprak, gölge ve öz gibi birtakım haller mevcuttur. Eğer bu ağacın âlemini düşüncenle dolaşırsan, ağacın bası ve sonunda kökü olduğunu ve ağacın bu kök vasıtasıyla ayakta durabildiğini görürsün. Bu kök de Allah sayesinde diri ve tamamen Allah’a bağlıdır. İşte bu ağacın kökü olan sonuna eriştiğin gibi, eğer kendi köküne ve sonuna da erişirsen Allah’a erişmiş olursun.

Çünkü, insanın da ağacınki gibi bir kökü ve bir özü vardır ve bunlar onun sonudur. Son varılacak hedef, Allah’ın huzurudur. (Sûre: 53, Âyet: 43.)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Maârif
Baskı tarihi:
Aralık 2009
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9759756205303
Çeviri:
Meliha Ambarcıoğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ataç Yayınları
Baskılar:
Maârif
Maarif
Maarif, Sultan Veled'in Farsça mensur ve tasavvufi bir eseridir. Eser, ihtiva ettiği bahislere nazaran muhtelif uzunlukta elli altı fasla ayrılmıştır. Fasıllara başlamadan evvel, Allah'ın dirliğini, bütün kudretin O'nda olduğunu, O'nun dışında müstakil bir varlığın olamayacağını anlattıktan sonra, ilk fasılda, amelden kastedilen şeyin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olmayıp, bunların yardımı ile insanın ruhunda, manevi bir ilerlemenin ve gelişmenin meydana gelmesi ve hakiki dindarlığın da ancak bu olabileceğini belirtiyor.

Diğer fasıllarda, tasavvufa, tarikata ve dinin kurallarına dair ele aldığı meseleler ise özetle şunlardan ibarettir: Evliya Allah'ın sırrıdır. Allah'ın sırlarını bilmek için O'nun velilerini tanımak, bilmek lazımdır. Herkes Allah'ı havsalası nispetinde anlayabilir. Allah'ın herkesteki tecellisi başka başkadır. Mü'min kullarına olan tecellisi, onların kendi indindeki değerleri nispetindedir. Allah'ı bulmak için, kamil bir velinin sohbetine mazhar olmak gerekir.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Erkan

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%100 (1)