Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

Belgeler

Mahkemelerde

Sabahattin Ali

Mahkemelerde Gönderileri

Mahkemelerde kitaplarını, Mahkemelerde sözleri ve alıntılarını, Mahkemelerde yazarlarını, Mahkemelerde yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Çünkü bir fikre sahip olmak cürüm değilse ona lisan vermek de cürüm değildir. Zaten fikirlerin ancak lisana inkılap ettikleri zaman fikir oldukları, lisansız fikir tasavvur edilemeyeceği herkesçe malum bir keyfiyettir.
Eğer birine kızdığımız zaman iki şahit bulup o adamı mahkum ettirmek mümkün olsa, Türkiye Cumhuriyeti'nde iki laf etmeye imkan kalmazdı. Bereket ki adaletin şiârı bir tek hakikate on tane yalancı şahitten daha çok kıymet vermektedir.
Reklam
Belge 8
çünkü adaletin yanlış tatbik olunduğu bir yerde mahpus olmak serbest gezmekten daha şereflidir.
Ben haksız olduğum zaman başımı eğmesini ve susmasını bilen, fakat haklı olduğum zaman alnı yukarda bağıran ve hakkını teslim etmeyenlere her ne pahasına olursa olsun onu teslim ettirmek isteyen bir adamım. Haksızlığa maruz kaldıkça ve bu haksızlık tashih edilmedikçe susmamak hür bir vatandaş sıfatıyla vazifemdir. Bunun tevlit edebileceği neticeleri de göz önünde bulundurur, fakat yine hakkımı istemekten çekinmem. Çünkü adaletin yanlış tatbik olunduğu bir yerde mahpus olmak serbest gezmekten daha şereflidir.
Belge 1
ben bir kafa taşıyorum. bu kafa yalnız karnımı doyurmak, üstümü giydirmek imkanlarını ihzar edecek bir makine, bir uşak değildir. insan dimağlarının ekmek parasından maada da meşgul olması icap eden bir takım meseleler vardır ki bunların gündelik hayatla bir guna alakaları yoktur. fakat münevver adam diye, işte bu "ekmek parasından başka şeyleri de düşünen" adamlara derler.
Muhitim beni tatmin edemediği müddetçe onlardan uzaklaşmaya ve beni doyuran kitaplarıma dönmeye mecburum. Onlara benzemeyişim, ve tabiatın beni bunların fevkinde halk etmiş olması benim cürmüm değildir.
Reklam
Sabahattin Ali, Gazi’ye hakaret edecek tıynette bir insan olmadığını belirtiyor ve şunları söylüyor: “Benim babam asker, babamın babası asker, anamın babası yine askerdi. Bu adamların hepsi bu memleket için kanlarını dökmüşlerdir. Ve benim şimdi damarlarımda dolaşan kan, bu adamların kanıdır. Benim bu memlekete, bu memleketi kurtaranlara ihanet etmeme imkan yoktur. Bu memlekete ve memleket evladına silah atan asi Kürt derebeylerinin ahfadı (torunu) değilim.”
Adaletin yanlış tatbik olunduğu bir yerde mahpus olmak serbest gezmekten daha şereflidir
Muhitim beni tatmin edemediği müddetçe onlardan uzaklaşmaya ve beni doyuran kitaplarıma dönmeye mecburum.
1.000 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.