Mahzen-i Esrar

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.462
Gösterim
Adı:
Mahzen-i Esrar
Baskı tarihi:
Kasım 2009
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944184755
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Antik Şark Klasikleri
Baskılar:
Mahzen-i Esrar
Sirlər Xəzinəsi
Sirlər Xəzinəsi
Kalp iklimine girmeyen

Sözden anlamaz.

Sözün yorumu sözden daha çoktur.

Dünya var oldukça Nizami’nin 

Sözü yankılansın

O erişilmez bir mücevhercidir.

Mahzen-i Esrar'ın yazarı Nizamî, aslen Genceli'dir. İslam âlimleri eserlerinde onun gerçek bir âlim, dürüst bir Müslüman ve yetenekli bir şair olduğunu yazmaktadır.

Mahzen-i Esrar, 12. asırda Erzincan ve çevrelerinde hüküm süren Mengücekoğulları'ndan Fahrüddin Behram Şah adına yazılmış ve zamanının cömertlikte eşsiz bulunan bu hükümdarına armağan edilmiştir. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi, Nizamî'nin bu armağanına, Fahrüddin Behram Şah tarafından gönderilen caizeden bahsederken şunları yazmaktadır: "Genceli Nizamî, Mahzen- Esrar'ı onun adına yazmış ve hediye etmişti. Caize olarak beş bin altın ile beş baş ester gönderdi." Bu caize, Nizamî'nin yaşadığı devirde başlı başına bir servet demekti.

Nizamî, Penc Genc adlı hamsesinin ilk mesnevisi olan Mahzen-i Esrar (Sırlar Hazinesi)'ında iyilik, cömertlik, dürüstlük, ahlak, erdem, Allah'ın sonsuzluğu, Hz. Muhammed'in üstünlükleri ve iyi hükümdarın nitelikleri gibi konuları eşsiz bilgisiyle bizlere anlatıyor.
224 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Bu eser Nizamin 'Xemse'sine daxil olan Sirler xəzinəsidir. Bu əsər Nizaminin 'Xəmsə'sinə daxil olan ilk poemadır.Nizaminin bütün əsərləri kimi bu əsəridə çox gözəldi.
224 syf.
Bazen bazı hatalar yapar, yanlış kararlar veririz. Sonra bir olay, bir müzik, bir kitap bunu yüzümüze vurur. Doğru olanı görürüz. Fakat içimizde bir acı kalır. Kimselere, en yakınımızdaki insanlara bile anlatamadığımız türden bir acı. Bu kitap da benim için yine böyle oldu. İnsana kendini sorgulatan cinste bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ders almamız gereken bir kitap. Şuan dünya üzerinde var olmasını istediğimiz şeylerin olduğu bir kitap. En azından ben böyle olduğunu düşünüyorum.

Kitabın adı ilgimi çektiği için konusuna, içeriğine bakmadan almıştım. Uzun zamandır kitaplığımda dururken birden elime alıp sayfaların hızla çevrilmesiyle okumaya başladım. Sonra geri dönüp tekrar, yavaştan okumaya başladım. Beklentilerimi aşan bir kitap olduğunu belirtmek isterim. Türkçe anlamı ‘Sırlar Hazinesi’ demekmiş. Nizami bu eserini inciye benzetiyor. Hatta bir alıntı da şöyle diyor: 'Şehname, eski ocakta dökülen bir altın idi, bu Sırlar Hazinesi ise, denizden çıkmış yeni bir incidir.' Gerçekten de bu şiir kitabından daha öte bir şey. Beni çok etkiledi. Bundan önce en son Yunus Emre’de böyle etkilenmiştim. İnsana her konu hakkında bir şeyler söylüyor. Bu şiirsel cümlelerin içinde hikâyeler ile karşılaşıyoruz. Öyle boş hikâyeler değil. Ruhumuzu derinden sarsan gerçekleri söylüyor. Bazen satırların sonunda yazar kendine sesleniyor.

Kitabımız ilk başta kısaca Nizami'nin hayatı ve eserinden bahsediyor, sonra kitabımız başlıyor. İlk okumaya başladığımda bu yazıların Kuranı Kerimde okuduğum bazı surelerin meallerini aklıma getirdi. Ayrıca birçok beyitte dualarda içeriyor. Hz Muhammed(sav), Hz. Süleyman, Hz. İsa, Hz. Yunus, Hz. Yusuf, Hz. Musa ve daha birçok peygamber ismi de içinde geçiyor. Onlar ile ilgili kıssalar da var. Esere baktığımızda İslami bir kitap. Tüm insanlığa hitap eden bir kitap olduğunu düşünüyorum.

Kitabımız bazı devlet adamlarından da söz ediyor. İsmaillilerin düşmanlıklarından filanda bahsetmiş. Bazen devletin nasıl ayakta duracağını, devletin yıkan gücün ne olduğunu dile getiriyor. İlahi aşktan bahsediyor.
Saltanatın gelip geçici olduğundan, geçen günlerin zararda olduğundan, zamanı değerlendirmemiz gerektiğinden sıkça söz ediyor. Bazı beyitler ise insanın çokça düşünmesi gereken derinlikte. Bilinmeyen kelimeler içermesine rağmen anlaşılabilir bir dili var.

Beyitler içinde sıklıkla adalet ve haktan, paylaşmaktan, eşitlikten bahseder. Sen kulsun şah olmaya kalkma diyor. Bu dünyaya fazla değer vermeyip asıl dünyadan, ihtiyarlıktan bahsediyor. Öğüt, tavsiye, dua gibi detaylara bolca yer verilmiş. Hep bir uyarı var. Uyan deniliyor, düşün ve gerçeği idrak et... Kederden sıkça bahsediliyor. Hayvanlardan sıklıkla bahsediliyor.

Diyecek daha çok şey var ama boş verin benim dediklerimi kitabı okuyun. Hiç değilse alıntılarını okuyun. :)

Keyifli okumalar…
224 syf.
·11 günde·Puan vermedi
MEB'in Şark İslam Klasikleri serisini çok önceden bir yakınım hediye etmişti. O sırada bu eserlerin ne kadar kıymetli olduklarının farkında değildim. Şimdi okudukça ve manasına eriştikçe anlıyorum kıymetlerini. Klasiklere Nizami'nin Mahzen-i Esrar'ı ile başladım.

Genceli Nizami Azerbaycan edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Aynı zamanda hamse geleneğini başlatan sanatçıdır. Hamsesini oluşturan beş mesnevinin ilki ise Mahzen-i Esrar'dır. Eser klasik mesnevinin bölümleriyle meydana gelmiştir. İlk olarak besmele bölümü ardından Allah'a övgü, peygamberimize övgü, peygamberimizin doğumu, eserin yazılış sebebi veya kime yazıldığının açıklandığı bölüm gelir. Son olarak da asıl konunun açıklanmak istendiği bölüm gelir. Bu bölüm diğer bölümlere göre oldukça uzundur. Kısa hikayeler, kıssalar ve makaleler yer alır bu bölümde. Bir hikaye bir makale sırası izlenir. Makaleler genellikle anlatılan hikaye üzerine söylenen sözlerden oluşur. Hikayelerde dünya malından yüz çevirme, gafletten uyanma, dine yönelme, insan olma, kibirlenme, gençlik-ihtiyarlık, ahiret hayatı, yaratılış konuları üzerinden öğüt verici nitelikte kıssalar anlatılır.

Eser bir şiir kitabı olmaktan öte hem dini, ahlaki hem de felsefi öğeler barındırıyor. Anlatılan hikayeler üzerinden verilen mesajlarda evrensel olma niteliği taşıyor. Mala ve mülke önem verilmemesi gerektiği, önemli olanın kalp olduğu, kibrin insana ne denli zararlar vereceği, insanın bütün varlıktan üstün olduğu vurgulanıyor hep. Şair 'Uyan' diyor, karşısındakine 'senin yaradılış gayen bu değildi.' Bir anlamda insana neden yaratıldığını sorgulatıyor. Kitap sanki tutup silkeliyor okuru kendine gel diye.

İlk cümlesinden itibaren etkisine girdiğim ve uzunca bir süre de etkisinde kalacağım bir eser oldu benim için Mahzen-i Esrar. Okuyun okutun derim…
264 syf.
·2 günde·10/10 puan
Bırakın interneti, gazetenin dahi olmadığı bir dönemde Azerbaycanın Gence şehrinde yaşayan bir şair Iraktan İrandan Türkiyeden Hindistana kadar meşhur olur. Eser Erzincan hakimi Melik Fahrettin Behram şahın siparişi ile yazılmış, içisinde öğütverici şiir şeklinde hikayeler barındırmakta. Ama kendi zamanının diğer bu tür eserlerinden farklılığı ise gerrktiğinde şaha bile öğüt vermenin yollarını bilmesindedir. Bir şair düşünün, hekimlik, filozofluk, astronomi, astroloji, eski yunan mitolojisi, eski yunan ve orta doğu felsefesi, kimya vs. bilsin ve bildiklerini en güzel şekilde anlatsın. İnsanı hiç yormayan akıcı eserleri ile ruhunuzu okşuyor ve size birçok bilim dalından yeni bilgiler öğretiyor. Hatta tektanrılı 3 dinin de ortak efsanelerini her 3 dine göre araştırıyor. Tekrar okur muyum? - Defalarca evet
224 syf.
·Beğendi·10/10 puan
İsminin çevirisi "Sırlar Hazinesi" olan bu kitap bir epik şiir. Azerbaycan klasikleri ve Doğu Edebiyatının en iyi eserlerinden biri. İsmi gibi içinde okur için birçok sır ve dünya gerçekleri ile tavsiye barındırıyor.
Kitap üzerine inceleme: https://kitapokurum.blogspot.com/...sirlar-hazinesi.html
Söz balını sineklerden uzak tut.
Şair olmanın gereklerine
ulaşmadıkça, yola çıkma.
Söz vadisi uçurumlarla doludur.
Nizami Gəncəvi
Sayfa 59 - Timaş baskısı
Varoluşun gizlerine ilişkin bilgilerimiz, denizde damla gibidir. Varlıklar, O'nun sonsuzluğu karşısında bir çöldür.
Nizami Gəncəvi
Sayfa 12 - Timaş baskısı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Mahzen-i Esrar
Baskı tarihi:
Kasım 2009
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944184755
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Antik Şark Klasikleri
Baskılar:
Mahzen-i Esrar
Sirlər Xəzinəsi
Sirlər Xəzinəsi
Kalp iklimine girmeyen

Sözden anlamaz.

Sözün yorumu sözden daha çoktur.

Dünya var oldukça Nizami’nin 

Sözü yankılansın

O erişilmez bir mücevhercidir.

Mahzen-i Esrar'ın yazarı Nizamî, aslen Genceli'dir. İslam âlimleri eserlerinde onun gerçek bir âlim, dürüst bir Müslüman ve yetenekli bir şair olduğunu yazmaktadır.

Mahzen-i Esrar, 12. asırda Erzincan ve çevrelerinde hüküm süren Mengücekoğulları'ndan Fahrüddin Behram Şah adına yazılmış ve zamanının cömertlikte eşsiz bulunan bu hükümdarına armağan edilmiştir. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi, Nizamî'nin bu armağanına, Fahrüddin Behram Şah tarafından gönderilen caizeden bahsederken şunları yazmaktadır: "Genceli Nizamî, Mahzen- Esrar'ı onun adına yazmış ve hediye etmişti. Caize olarak beş bin altın ile beş baş ester gönderdi." Bu caize, Nizamî'nin yaşadığı devirde başlı başına bir servet demekti.

Nizamî, Penc Genc adlı hamsesinin ilk mesnevisi olan Mahzen-i Esrar (Sırlar Hazinesi)'ında iyilik, cömertlik, dürüstlük, ahlak, erdem, Allah'ın sonsuzluğu, Hz. Muhammed'in üstünlükleri ve iyi hükümdarın nitelikleri gibi konuları eşsiz bilgisiyle bizlere anlatıyor.

Kitabı okuyanlar 85 okur

  • Aytac Yusifova
  • Kitapsarayı
  • Semacaaa
  • Sevinc Telman
  • Tolgahan İ.
  • Emel Shirin
  • Ahmed Ekinçi
  • Sh.krmv
  • Nermin Feteliyeva
  • Pervin Arslan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%48.3 (14)
9
%17.2 (5)
8
%3.4 (1)
7
%0
6
%3.4 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0