Marksizm Ve Psikanaliz (Erich Fromm’un ve Yeni Freudçuluğun Eleştirisi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
158
Gösterim
Adı:
Marksizm Ve Psikanaliz
Alt başlık:
Erich Fromm’un ve Yeni Freudçuluğun Eleştirisi
Baskı tarihi:
Kasım 2008
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754310955
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Özdoğu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sorun Yayınları
Kapitalizmin, özellikle de günümüzdeki emperyalist neoliberalizmin savunucularının amacı: Toplumun nesnel yasalarını inkâr, bu olanaksızsa, en azından çarpıtmak ve giderek birey-toplum diyalektiğinin önemli bir ögesi olan "insanı" somut- tarihsel düzlemde, toplumda etkileşimi içinde kavramaya çalışan doğru görüşlerin önünü kesmektir. İşte bu alanda, bilimsel öğretinin (Marksizmin) somut-tarihsel insan anlayışının karşısına, soyut, tarih-dışı, değişmez biyolojik temel ögelere bağlı insan anlayışını getiren Freudçuluğa ve onun çağdaş uzantılarına idealizmin toplumsal kuramlar düzeyinde kazandırmak istediği "saygınlık" anlaşılır olmaktadır.

Elimizdeki kitap, Freudçuluğu sınırlı bir düzlemde tanıttıktan sonra, gerek Freudçuluğun, gerekse Yeni-Freudçulann toplumsal-tarihsel, teorik ve ideolojik arka planını deşmekte ve bu akımın en renkli siması E. Fromm'u ele almakta, onun tarihsel süreci, psikolojiye dayanarak açıklama girişimlerini sergilemekte, Freudçuluk ile Marksizmi kaynaştırma çabasının tutarsızlığını kanıtlamaktadır. E. Fromm'un birey ile toplum etkileşimini antropolojik-psikonalizle çözmeye kalkmasının da, tüm diğer girişimleri gibi, havada asılı kalmaya mahkûm olduğunu göstermektedir.

E. Fromm'un toplumsal felsefî düşünceleri, kapitalist Batı'da doğan ve yayılan soyut hümanist teorilerin değişik görünümlerinden biri olan, orta burjuvazinin çeşitli felsefî ve dinsel görüşler toplamıdır. Bu teoriler, hem liberal, demokrat yönelimli burjuva aydın çevrelerin önemli bir kesiminin hem de yeni sol hareketleri destekleyen gençlik kesiminin eğilim ve görüşlerini yansıtmaktadır. E. Fromm'un toplumsal felsefesi, kapitalist toplumların değişmesi gereğini duyan, ancak bu değişim için gerçekçi yol ve yöntemleri göremeyen burjuva çevrelerinin ideolojisininteori düzeyindeki ifadesidir.

Marksizm ve Psikoanaliz, insanımızın ideolojik silahlardan yoksun bırakılmak istendiği, her türden burjuva ideolojisi ve revizyonizmin "sinsi kuşatma" yöntemleriyle kol gezdiği bir süreçte; Freud ve E. Fromm üzerine temellendirilmek istenen bilimdışı görüşlerin sistematik biçimde ayıklanarak, Marksist yöntemin eleştirel bakış açısıyla Erich Fromm'un şahsında somutlaşan, Marksizmi, burjuva dünya görüşü olan Freudçulukla yorumlamaya ve birleştirmeye çalışan Yeni-Freudçuluğun tutarsızlığını açığa vuran bilimsel bir incelemedir.
152 syf.
·9 günde·Beğendi·10/10
Felsefi ve psikolojik olarak ağır bir içeriğe sahip olsa da son derece önemli bir kitaptır. İnce bir kitaptır ama çok önemli noktalara değinilmiştir. Örneğin bu noktalardan bir tanesi insanın özü kavramıdır. Önce bu kavramı Freudçu ve Yeni-Freudçu açıdan nasıl değerlendirildiğini ve (felsefeciler tarafından) genel anlamda nasıl değerlendirildiğine dair bilgilendirici bölümlerle girer. Sona doğru da bu düşünce tarzlarının yanlışlığına vurgu yapar ve aslında Freud ve Erich Fromm'un bütün maskelerini çıkarır. Bu düşünce tarzlarının gerek bu konuda gerekse her konuda sömürücü sınıflar tarafından ideolojik bir araç olarak kullanıldığı vurgusu yapılmıştır. Esasen bütün sosyalist ideoloji de bu konulardan yola çıkmıştır. Yani sosyalist ideolojinin temeli aslında bu kitapta sözü edilen insanın özü, bireyin toplumsal rolü ve yeri gibi kritik konular etrafında şekillenmiştir. Bu konular o kadar önem arz eder ki felsefi olarak bu konuda sosyalizmden farklı düşünen biri tarihsel/toplumsal olaylara ve devrimlere de başka bir bakış açısıyla yaklaşacaktır. Bu bahsettiğim konuları farklı bölümlere ayırarak inceler. Önce Freud ve Fromm'un ne düşündüğünü aktarır sona doğru da bunların yanılgılarını söyleyip marksist görüşün fikirlerini ortaya koyar. Aslında burada bize anlatılmak istenen şey, Marx'ın bu tür dar kapsamlı fikirleri aşarak bilimin sınırlarına ulaşmasıdır. Bu da bize son tahlilde marksizmin bilimsel bir görüş olduğu sonucuna ulaştırır.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Marksizm Ve Psikanaliz
Alt başlık:
Erich Fromm’un ve Yeni Freudçuluğun Eleştirisi
Baskı tarihi:
Kasım 2008
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754310955
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Özdoğu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sorun Yayınları
Kapitalizmin, özellikle de günümüzdeki emperyalist neoliberalizmin savunucularının amacı: Toplumun nesnel yasalarını inkâr, bu olanaksızsa, en azından çarpıtmak ve giderek birey-toplum diyalektiğinin önemli bir ögesi olan "insanı" somut- tarihsel düzlemde, toplumda etkileşimi içinde kavramaya çalışan doğru görüşlerin önünü kesmektir. İşte bu alanda, bilimsel öğretinin (Marksizmin) somut-tarihsel insan anlayışının karşısına, soyut, tarih-dışı, değişmez biyolojik temel ögelere bağlı insan anlayışını getiren Freudçuluğa ve onun çağdaş uzantılarına idealizmin toplumsal kuramlar düzeyinde kazandırmak istediği "saygınlık" anlaşılır olmaktadır.

Elimizdeki kitap, Freudçuluğu sınırlı bir düzlemde tanıttıktan sonra, gerek Freudçuluğun, gerekse Yeni-Freudçulann toplumsal-tarihsel, teorik ve ideolojik arka planını deşmekte ve bu akımın en renkli siması E. Fromm'u ele almakta, onun tarihsel süreci, psikolojiye dayanarak açıklama girişimlerini sergilemekte, Freudçuluk ile Marksizmi kaynaştırma çabasının tutarsızlığını kanıtlamaktadır. E. Fromm'un birey ile toplum etkileşimini antropolojik-psikonalizle çözmeye kalkmasının da, tüm diğer girişimleri gibi, havada asılı kalmaya mahkûm olduğunu göstermektedir.

E. Fromm'un toplumsal felsefî düşünceleri, kapitalist Batı'da doğan ve yayılan soyut hümanist teorilerin değişik görünümlerinden biri olan, orta burjuvazinin çeşitli felsefî ve dinsel görüşler toplamıdır. Bu teoriler, hem liberal, demokrat yönelimli burjuva aydın çevrelerin önemli bir kesiminin hem de yeni sol hareketleri destekleyen gençlik kesiminin eğilim ve görüşlerini yansıtmaktadır. E. Fromm'un toplumsal felsefesi, kapitalist toplumların değişmesi gereğini duyan, ancak bu değişim için gerçekçi yol ve yöntemleri göremeyen burjuva çevrelerinin ideolojisininteori düzeyindeki ifadesidir.

Marksizm ve Psikoanaliz, insanımızın ideolojik silahlardan yoksun bırakılmak istendiği, her türden burjuva ideolojisi ve revizyonizmin "sinsi kuşatma" yöntemleriyle kol gezdiği bir süreçte; Freud ve E. Fromm üzerine temellendirilmek istenen bilimdışı görüşlerin sistematik biçimde ayıklanarak, Marksist yöntemin eleştirel bakış açısıyla Erich Fromm'un şahsında somutlaşan, Marksizmi, burjuva dünya görüşü olan Freudçulukla yorumlamaya ve birleştirmeye çalışan Yeni-Freudçuluğun tutarsızlığını açığa vuran bilimsel bir incelemedir.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Devrim Aydın
  • Yasemin
  • Arda Çolakoğlu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0